Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Andersen Dons Johanne Katrine Pedersdatter Peder Nielsen Johanne Margrethe Hansdatter
1789 - ? 1809 - ? 1818 - 1906 1814 - 1876
Peder Jensen Dons Karen Pedersen
Født: 13 august 1848 i Hjerting Sogn, Sønderjylland Født: 28. januar 1848 i Brudager
Gift 1. gang med: Ane Kjerstine Margrete Dons, født Møller  
Børn: Hjalmar, Dons, Olav Dons, Kristian Peder Dons, Johanne Dons, Margrethe Dons .
Peder Jensen Dons døde den 1. januar 1922 Karen Pedersen døde den 16. august 1911
Gift 2. gang: 15. juni 1888
Fælles børn: Et barn, som døde ved fødslen, og Johannes, som levede 1 døgn

    

Peder Jensen Dons blev født den 13. august 1848 og døbt den 20. august 1848. Han blev fremstillet i Kirken den 15. oktober 1848. Forældrene var gårdmand Jens Andersen Dons og hustru Johanne Katrine Pedersdatter, Hjerting By [Hjerting Sogn, Frøs Herred, Haderselv Amt, kirkebog for 1826 - 1852 side 30 opslag 16] Karen Pedersen blev født den 28. januar 1848 og hjemmedøbt den 31. januar 1848. Hun blev fremstillet i Kirken den 20. april 1848. Forældrene var gårdmand Peder Nielsen og hustru Johanne Margrethe Hansdatter i Brudager. Fadderne var gårdmand Niels Christensens barn i Vejstrup Maren Nielsdatter, gårdmand Anders Hansens barn Anne Andersdatter på Brudager mark, husmand Rasmus Hansen, Berent Jørgensen og Johannes Hjeriksen, alle på Brudager Mark [Brudager Sogn, sogn 112 bog 2 film 2/8 side 107]
Ved folketællingen i 1850 boede familien på en gård i Øster Hjerting By, Hjerting Sogn, Frøs Herred, Haderslev Amt:
Jens Andersen Dons, 61 år, gift, gårdmand, husfader, født i Wester Gesten !! Sogn, Ribe Amt
Johanne Katrine Kjelholm, 41 år, gift, hans kone, født i Lintrup Sogn
Ide Marie Dons, 13 år, deres barn, født her i Sognet
Dorthea Marie Dons, 11 år, deres barn født her i Sognet
Knud Thyggesen Dons, 6 år, deres barn, født her i Sognet
Peder Jensen Dons, 2 år, deres barn, født her i Sognet
Jens Madsen, 18 år, ugift, tjenestefolk, født i Hygum Sogn, Haderslev Amt
Johanne Heinsen, 20 år, ugift, tjenestefolk, født i Nustrup Sogn, Haderslev Amt
Ved folketællingen i 1850 boede Karen pedersen hos sin familie i et hus (?) i Brudager By:
Peder Nielsen, 37 år, gift, gårdmand, født i Brudager Sogn
Johanne Margrethe Hansdatter, 36 år, gift, hans kone, født i Vejstrup Sogn
Marie Pedersdatter, 9 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Anne Pedersen, 7 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Karen Pedersen, 3 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Karen Jensdatter, 60 år, enke, forsørges af husfader, født i Brudager Sogn
Rasmus Hansen, 24 år, ugift, tjenestefolk, født i Brudager Sogn
Rasmus Hansen, 16 år, ugift, tjenestefolk, født i Gudbjerg Sogn
Mads Sørensen, 16 år, ugift, tjenestefolk, født i Vejstrup Sogn
Waldborg Kirstine Hansen, 22 år, ugift, tjenestefolk, født i Oure Sogn
Maren Kirstine Jensen, 16 år, ugift, tjenestefolk, født i Brudager Sogn
Rasmus Davidsen, 36 år, ugift, tjenestefolk, er indkaldt til krigstjeneste, født i Oure Sogn
Ved folketællingen i 1855 boede familien på en gård i Hjerting By, Hjering Sogn (Kongerigsk):
Jens Andersen Dons, 66 år, gift, gårdmand, husfader, født i Gjesten Sogn, Ribe Amt
Johanne Katrine Pedersen, 45 år, gift, hans kone, født i Lintrup Sogn
Ide Marie Dorthea Dons, 18 år, ugift, deres barn, født her i Sognet
Dorthea Marie Dons, 17 år, ugift, deres barn, født her i Sognet
Knud Tøgersen Dons, 11 år, ugift, deres barn, født her i Sognet
Peder Jensen Dons, 7 år, ugift, deres barn, født her i Sognet
Peder Pedersen, 38 år, ugift, tjenestefolk, født i Nykirke Sogn, Vejle Amt
Niels Sørensen, 19 år, ugift, tjenestefolk, født i Føvling Sogn, Ribe Amt
Ved folketællingen i 1855 boede Karen Pedersen hos sin familie på en gård i Brudager By:
Peder Nielsen, 42 år, gift, husfader, sognefoged, gårdmand, født i Brudager Sogn
Johanne Margrethe Hansdatter, 41 år, gift, hans kone, født i Vejstrup Sogn
Marie Pedersen, 14 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Anne Pedersen, 12 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Karen Pedersen, 8 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Niels Pedersen, 4 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Hans Pedersen, 1 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Niels Jensen, 78 år, enkemand, husfaders fader, forsørges af ham, født i Brudager Sogn
Poul Frederiksen, 25 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Øxendrup Sogn
Anders Hansen, 19 år, ugift, deres tjenestefolk, født her i sognet
Karen Dorthea Rasmusdatter, 19 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Skaarup Sogn
Marie Larsen, 16 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Gudbjerg Sogn
- Ved folketællingen i 1860 boede Karen Pedersen hos sine forældre i Brudager By:
Peder Nielsen, 47 år, gift, husfader, lever af sin jord, født i Brudager Sogn
Johanne Margrethe Hansdatter, 46 år, gift, hans kone, født i Vejstrup Sogn
Marie Pedersen, 19 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Ane Pedersen, 17 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Karen Pedersen, 13 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Niels Pedersen, 9 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Hans Pedersen, 6 år, ugift, deres barn, født i Brudager Sogn
Erik Larsen, 22 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Skårup sogn
Niels Christensen, 22 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Vejstrup Sogn
Peder Madsen, 16 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Gudme Sogn
Rasmus Christensen, 15 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Brudager Sogn
- Ved folketællingen i 1870 boede Karen Pedersen hos sine forældre på en gård i Brudager By:
Peter Nielsen, 56 år, gift, husfader, gårdejer, født i Brudager Sogn
Johanne Margrethe Hansen, 55 år, gift, husmoder, hans kone, født i Vejstrup Sogn
Karen Petersen, 22 år, ugift, datter, pige, født i Brudager Sogn
Niels Petersen, 18 år, ugift, søn, karl, født i Brudager Sogn
Hans Petersen, 15 år, ugift, søn, karl, født i Brudager Sogn
Niels Hansen, 22 år, ugift, tjenestekarl, født i Brudager Sogn
Hans Jørgen Andersen, 14 år, ugift, dreng, født i Brudager Sogn
Karen Nielsen, 18 år, ugift, tjenerinde, født i Kirkeby Sogn
Line Martine Jensen, 14 år, ugift, tjenerinde, født i Oure Sogn
Ane Kjerstine Margrete Dons, født Møller, døde den 17. september 1886, og hun blev begravet den 22. september 1886. Hun var mejeribesidder Peter Jensen Dons's hustru i Bovlund, og hun blev 32 år gammel [Agerskov Sogn, Nørre Rangstrup Herred, Haderslev Amt, kirkebog for 1869 - 1887 AB side 365 opslag 294] Ved folketællingen i 1880 boede Karen Pedersen hos sin fader på Møllegård i Brudager Sogn:
Peder Nielsen, 66 år, enkemand, husfader, gårdejer, født her i sognet
Karen Pedersen, 32 år, ugift, hans barn, datter, født her i sognet
Niels Pedersen, 28 år, ugift, hans barn, født her i sognet
Hans Rasmussen, 16 år, ugift, tjenestefolk, født i Oure Sogn
Rasmus Kristian Rasmussen, 16 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet
Lars Kristensen, 21 år, ugift, tjenestefolk, født i Gudbjerg Sogn
Johanne Olsen, 26 år, ugift, tjenestefolk, født i Jørlunde Sogn, Frederiksborg Amt
Laurentine Nielsen, 19 år, ugift, tjenestefolk, født i Gudbjerg Sogn

Ved folketællingen i 1890 boede familien på Jørlunde Andelsmejeri, Jørlunde By, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt:
Peder Jensen Dons, 41 år, gift, født i Sønderjylland, husfader, mejeribestyrer
Karen Dons, født Pedersen, 42 år, gift, født på Fyn
Jalma (Hjalmar) Dons, 9 år, født på Fyn
Olav Dons, 8 år, født på Fyn
Kristian Peder Møller Dons, 7 år, født på Fyn
Johanne Dons, 5 år, født i Slesvig
Margrete Dons, 3 år, født i Slesvig
Johanne Margrethe Hansen, 29 år, født på Fyn, tyende
Henrijette Petrea Poulsen, 20 år, født i Jylland, mejerske
Lars Kristian Jeppesen, 20 år, født i Rudkøbing, mejerist
Anker Madsen, 21 år, født på Lolland, mejerist

Karen Dons, født Pedersen, døde den 16. august 1911 på St. Lukasstiftelsen, St. Johannes Sogn, København, og hun blev begravet den 22. august 1911 på Hjørlunde Kirkegård. Hun var gift med mejeribestyrer Peder Jensen Dons på Hjørlunde Mark, hvor deres sidste fælles bopæl var. Hun blev 63 år gammel. Begravelsen blev foretaget af valgmenighedspræst Clausen ved Immanuelskirken i København [Jørlunde Sogn, kirkebog for 1899 - 1918 side 81 opslag 82 og Skt. Johannes Sogn, København, kirkebog for 1899 - 1913 side 268 opslag 270]


Niels Pedersen's Beretning

Min søster Karen er født den 28. januar 1848. Og hun blev den af mine søstre, der under moders langvarige sygdom i mange år blev den styrende i huset, hvorfor hun i særlig grad skal mindes med tak, dog mest for moders gode og omhyggelige pleje under hendes store lidelser. Efter Anes og mit bryllup flyttede Karen til Bleggaarden, hvor der forud var indrettet god lejlighed til hende. Der boede hun ind til efteråret 1886, dog med afbrydelse af 3 måneder om sommeren, da hun var optaget som lærerinde i håndarbejde på Vallekilde Højskole. Derfra blev hun skattet højt og erhvervede sig tilnavnet. "Karen med nettet", fordi hun altid gik med sit hår i net.

Men ved november det nævnte år (1886) rejste hun til Bovlund i Sønderjylland for at overtage pladsen som husbestyrerinde på et fællesmejeri, tilhørende mejeriejer Peder Jensen Dons. Det var en meget ansvarsfuld plads, da Dons's kone Margrethe Møller kort forud var død fra 5 børn, hvoraf den yngste kun var et år gammel. Det blev imidlertid for Karen en meget begivenhedsrig tjeneste, da hun inden året var omme, holdt bryllup med enkemanden Dons. Hun havde før den tid haft adskillige bejlere, der alle måtte nøjes med en kurv. Men her blev straks en stor gerning for hende at tage op, idet hun ved sit "Ja" til Dons, blev mor til hans 5 børn: 2 piger og 3 drenge, hvis navne var følgende: Margrete, Johanne, Kristian, Olav og Hjalmar. Deres bryllup var den 15. juni 1887, og det foregik som sønderjydsk skik var den gang, først med borgerlig vielse hos amtsforstanderen eller en anden embedsmand og så bagefter brudetale og bøn om Guds velsignelse i kirken af stedets præst, som her i dette tilfælde var frimenighedspræst L. B. Poulsen, Bovlund.

Mejerigerningen der på stedet, og hvad andet hørte til varede dog kun knap 2 år efter at Karen var kommet derover, idet der i nabosognet til Bovlund blev oprettet et andelsmejeri, hvorved Dons tabte en stor del af sin mælk. Han afhændede da på bedste måde sit mejeri og inventar, og da der samme sommer 1888 var bygget nyt andelsmejeri i Hjørlunde (Jørlunde) på Sjælland, søgte han pladsen der og fik den. I dette ny hjem blev deres kræfter taget i brug i fuldt mål, dels med mejerivirksomheden for de mange andelshaverer og dels med opdragelse af børnene, der alle kom i friskole. Efter 3 års forløb havde de den sorg at miste lille Johanne. Hun døde af difteritis. I mange år var de ellers fri for nævneværdig sygdom, men da Karen blev omkring ved 60 år gammel begyndte en snigende galdestenslidelse, der til tider voldte hende store smerter. I året 1911 lod hun sig indlægge på St. Lukas Stiftelsen i København, hvor en operation blev foretaget, men med det udfald, at hun døde dagen efter, den 16. august 1911

Dons fortsatte mejerigerningen endnu et par år, før han ved sit 25 års jubilæum tog sin afsked. Derefter boede han dels på Fyn og dels i Sønderjylland, ind til han i efteråret 1921 flyttede til Sundbylille, hvor han under tiltagende sygdom kærligt blev plejet af Gurea Svendsen. Han døde den 1. januar 1922. Men Gurea fortjener stor tak for sin opofrelse for ham på det sidste.

Børnene

Karen blev moder til et barn, men det døde ved fødslen, og flere kom der ikke. Det var altså Dons og Margrete Møller's børn hun fik til opgave at sørge for. Og det bør siges, hun gjorde det med en omhu, som var det hendes egne, hvorfor de også skal omtales her.

Den ældste Hjalmar, blev født den 26. maj 1880. Han kom over til os for at gå til konfirmationsforberedelse hos vor gode valgmenigheds præst Pedersen i Vejstrup, der konfirmerede ham. Siden lærte han mejeri hjemme og på Langeland, men rejste så til Amerika, hvor han kom til at lede et stort mejeri. I de senere år har vi dog kun hørt lidt fra ham.

Begge de to andre brødre Olav og Kristian der henholdsvis var født den 7. juni 1881 og 19. juli 1882 kom derimod til Hjelmkilde og gik derfra til præst og ligeledes konfirmeret af Pedersen. Efter Olavs konfirmation kom han her til os for at gå i forberedelse til lærergerningen hos Brønsted. Derefter på Silkeborg Seminarium, hvorfra han tog en god eksamen.
I forbigående må jeg bemærke, at Brønsted forberedte sine elever til seminariet så godt, at forstander Vinter udtalte: "De, der går i forberedelse hos Brønsted, behøver ikke at komme her til prøve for at blive optaget. Vi optager dem på Brønsteds anbefaling."

Olav blev gift med Melga Johansen, datter af højskolelærer N. Johansen, Ollerup Højskole. De flyttede til Odense, hvor han siden har virket som kommunelærer.

Kristian blev senere også gift med en anden af fornævnte N. Johansens døtre. Thora hedder hun. De flyttede først til Kiel, men senere, da krigen udbrød, til København, hvor han driver grossererforretning i større stil med mange ting og er for tiden vist en meget rig mand, men desuagtet den samme jævne Kristian, når man taler med ham.

Datteren Margrete Dons, født den 17.september 1886 blev konfirmeret af pastor Laursen, der dengang var kapellan for valgmenigheden i København, senere præst for valgmenigheden i Vejstrup. Hun kom også her til for at forberede sig til lærerindegerningen hos Brønsted. Hun kom dernæst til Ringe Uddannelsesskole, hvorfra hun fik sin gode anbefaling af daværende friskolelærer Laurs Rasmussen. Senere har hun virket som lærerinde i Høve og Trunderup friskoler, hvorfra hun blev kaldet til forstanderinde for Bramminge Optagelseshjem, der tid efter anden har fået flere børn. På tiden er der 24, så også der er det en stor og velsignelsesrig gerning hun har taget op. Vi, der kender hende, siger: Til lykke.

Olav Dons og Margrethe Dons
Olav og Margrethe Dons i haven på Enghavevej i 1963
Bramminge Optagelseshjem
Bramminge Optagelseshjem

The pictures were donated by Janice Davis, Vancouver, Canada

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 19-Feb-2010