Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Hans Andersen Gjertrud Mortensdatter Hans Christian Iversen Ane Christoffersen
1813 - 1890 1823 - 1880 1820 - 1858 1826 - ?
Anders Hansen Anne Kirstine Hansen
Født: 17. september 1851 i Vejstrup Sogn Født: 17. april 1853 i Gudbjerg Sogn
Død: 12. januar 1927 på Helleskov, Skårup Sogn Død: 24. oktober 1928 i Skovby Skole, Bregninge Sogn
Gift: 23. april 1877 i Vejstrup Valgmenigheds Kirke
Børn: Gjertrud Dagmar Hansen Helleskov, Hans Valdemar Hansen Helleskov †, Axel Hansen Helskov, Alfred Hansen Helleskov, Anne Valborg Hansen Helleskov og Elna Hansen Helleskov

 

Anders Hansen blev født den 17. september 1851 og døbt i den 28. september 1851. Forældrene var Hans Andersen, gårdmand på Vejstrup Mark, og hustru Gjertrud Mortensdatter, 28 år. Fadderne var Mette Marie Rasmusdatter, husmandskone på Vejstrup Mark; Dorthea Larsen, gårdmandskone samme sted; Jens Hansen, gårdmand på Øster Åby Mark; Jens Andersen, ungkarl på Vejstrup Mark. Han fik den 26. november 1921 kongelig bevilling på navnet Anders Helleskov [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 5 film 1/8 side 17] Anne Kirstine Hansen blev født den 17. april 1853 og døbt den 5. juni 1853. Moderen var Christoffer Johannesen datter i Brændeskov Anne Christoffersdatter. Den udlagte barnefader var Hans Christian Iversen, 26 år, i Broholm Mølle. Gårdmand Hjerik Ditlevsens datter Ane Kirstine Hjeriksen, Tved Mark bar barnet. Husmand Frederik Iversens kone Maren Nielsdatter i Gudme gik hos. De andre faddere var ungkarl Peder Iversen i Stokkebæk, ungkarl Niels Iversen og Christen Jørgensen, Vormark [Gudbjerg Sogn, kirkebog for 1839 - 1854 opslag 77].
Ved folketællingen i 1855 boede Anders Hansen hos sin familie på en gård på Vejstrup Mark [opslag 10, fil 284.tif, side 203]:
Hans Andersen, 42 år, gift, født her i sognet, gårdmand, husfader
Gjertrud Mortensdatter, 32 år, gift, født her i sognet, hans kone
Karen Hansen, 6 år, født her i sognet, deres barn
Anders Hansen, 4 år, født her i sognet, deres barn
Martin Luther Hansen, 1 år, født her i sognet, deres barn
Jens Andersen, 36 år, ugift, født her i sognet, husfaderens broder, som tjener ham
Jens Jørgensen, 20 år, ugift, født i Oure sogn, tjenestefolk
Sophie Nielsen, 21 år, ugift, født i Skårup Sogn, tjenestefolk
Niels Peter Henrik Hansen, 14 år, født i Hårby Sogn, dreng
Ved folketællingen i 1855 boede Anne Kirstine Hansen hos sine forældre på Bjørnemose Møllen, Tved Sogn [opslag 14]:
Hans Christian Iversen, 36 år, gift, født i Hesselager Sogn, mølleforpagter, husfader
Anne Christophersen, 28 år, gift, født i Gudbjerg Sogn, hans kone
Anne Kirstine Hansen, 2 år, født i Gudbjerg Sogn, deres barn
Marie Kathrine Hansen, 1 år, født her i sognet, deres barn
Johannes Christophersen, 26 år, ugift, født i Gudbjerg Sogn, tjenestefolk
Hans Christian Pedersen, 16 år, ugift, født i Oure Sogn, tjenestefolk
Ved folketællingen i 1860 boede Anders Hansen hos sin familie på en gård i Vejstrup Sogn [side 244 fil 630.tif]:
Hans Andersen, 47. år, gift, født her i sognet, gårdmand, husfader
Gjertrud Mortensen, 37. år, gift, født her i sognet, hans kone
Karen Hansen, 11. år, født her i sognet, deres barn
Anders Hansen, 9. år, født her i sognet, deres barn
Martin Luther Hansen, 6. år, født her i sognet, deres barn
Johan Nielsen Johansen, 6. år, født i Skårup Sogn, plejebarn
Jens Andersen, 41. år, ugift, født her i sognet, husfaderens broder
Jørgen Pedersen, 21. år, ugift, født i Oure Sogn, tjenestefolk
Lars Christensen, 20. år, født i Skårup Sogn, tjenestefolk
Anne Jensen, 19. år, født i Gudme Sogn, tjenestefolk
Ved folketællingen i 1860 boede Anne Kirstine Hansen hos sin moder på en Mølle på Tved Mark, Tved Sogn:
Ane Christoffersen, 34 år, enke, møllers enke, lever af Møllen, født i Gudbjerg Sogn
Ane Kirstine Hansen, 7 år, hendes barn, født i Gudbjerg Sogn
Marie Kathrine Hansen, 6 år, hendes barn, født her i Sognet
Hansine Hansen, 4 år, hendes barn, født her i Sognet
Johannes Christoffersen, 32 år, ugift, hendes broder, møllebestyrer, født i Gudbjerg Sogn
  Anne Kirstine Hansen, møllen ved Bjørnemose blev konfirmeret den 28. april 1867. Moderen var Ane Christoffersdatter af Brændeskov, som er enke efter møller Hans Christian Iversen ved Bjørnemose. Karaktererne var g for kundskaber og ug for opførsel [Tved Sogn, kirkebog for 1860 - 1891, opslag 133 side 158]

Ungkarl Anders Hansen af Øster Åby, Skårup Sogn, og pigen Anne Kirstine Hansen af Vejstrup, 24 år, blev viet den 23. april 1877 i Bethania Kirken af R. Pedersen. Forloverne var maltgører L. Pedersen af Vejstrup og gårdmand Hans Kristensen, samme sted [Vejstrup Sogn, kirkebogen for 1858 - 1899, side 131 opslag 98]

Anders Hansen og Anne Kirstine Hansen's børn var:

Ved folketællingen i 1880 boede familien på gården Helleskov, Vængemosevej 2, Øster Åby, Skårup Sogn [film 3259 løbenummer 27]:
Hans Andersen, 66 år, enkemand, husfader og gårdejer, født i Vejstrup Sogn
Anders Hansen, 28 år, gift, hans søn, født i Vejstrup Sogn
Stine Hansen, 26 år, gift, Anders Hansens kone, født i Gudbjerg
Dagmar Hansen, 1 år, deres datter, født her i sognet
Martin Luther Hansen, 26 år, ugift, husfaderens søn, født i Vejstrup Sogn
Sine Hansen, 23 år, ugift, tjenestepige, født i Tved Sogn
Ellen Eriksen, 23 år, ugift, tjenestepige, født i Marstald
Maren Mogensen, 18 år, ugift, tjenestepige, født i Vejstrup Sogn
Hans Pedersen, 18 år, ugift, tjenestekarl, født her i sognet
Rasmus Hansen, 66 år, gift, røgter, født i Vejstrup Sogn

Ved folketællingen i 1890 boede familien på gården Helleskov, Vængemosevej 2, Skårup Sogn [film 8521 optællingsliste 8]:
Anders Hansen, 38 år, gift, husfader, gårdejer, født i Vejstrup Sogn, husfader og gårdejer
Anne Kirstine Hansen, 37 år, gift, født i Tved Sogn, husmoder
Dagmar Hansen Helskov, 11 år, født i Skårup Sogn
Axel Hansen Helskov, 6 år, født i Skårup Sogn
Alfred Hansen Helskov, 4 år, født i Skårup Sogn
Valborg Hansen Helskov, 2 år, født i Skårup Sogn
Hans Andersen, 77 år, enkemand, aftægsnyder, født i Vejstrup Sogn
Maren Hansen, 17 år, ugift, født i Oure Sogn, mejerist
Trine Larsen, 23 år, ugift, født på Sjælland, tjenestepige
Erik Madsen Storm, 21 år ugift, født i født i Skårup Sogn, tjenestekarl
Peder Johan Hansen, 21 år, ugift, født i Vejstrup Sogn, tjenestekarl
Morten Hansen, 16 år, ugift, født i Skårup Sogn

Ved folketællingen i 1901 boede familien i Øster Åby, Skårup Sogn:
Anders Hansen, født den 17.09 1852 i Vejstrup, gift, husfader, gårdejer, 5 levende børn, et dødt barn
Ane Kirstine Hansen, født den 17.04 1853 i Tved Sogn, gift, husmoder
Gertrud Dagmar Hansen Helleskov, født den 21.11 1877 i Skårup Sogn, ugift, datter
Aksel Hansen Helleskov, født den 8.02 1884 i Skårup, søn
Alfred Hansen Helleskov, født den 1.11 1886 i Skårup, søn
Anne Valborg Hansen Helleskov, født den 25.02 1888 i Skårup, datter
Elna Hansen Helleskov, født den 15.05 1894 i Skårup, datter
Rasmus Knudsen, født den 24.12 1880 i Svendborg, ugift, fodermester
Laura Rasmine Larsen, født den 7.08 1881 i Søllinge Sogn, ugift, tjenestepige

Ved folketællingen i 1906 boede familien i Øster Åby:
Anders Hansen, født den 17.9 1861, gift, husfader, gårdejer, landbrug
Ane Kirstine Hansen, født den 17.4 1853, gift, husmoder
Aksel Helleskov, født den 8.2 1884, søn
Valborg [Hansen] Helleskov, født den 25.2 1888, datter
Elna [Hansen] Helleskov, født den 15.5 1893, barn
Johannes Rosager, født den 20.8 1891, ugift, tjenestetyende, landbrug
Anna Kirstine Rasmussen, født den 3.8 1874, ugift, tjenestetyende, landbrug

Ved folketællingen i 1911 boede familien på Helleskov:
Anders Hansen, født den 17.09 1851 i Vejstrup Sogn, gift, husfader, gårdejer, landmand
Ane Kirstine Hansen, født den 17.04 1853 i Tved Sogn, gift, husmoder
Aksel Helleskov, født den 8.02 1884 i Skårup Sogn, ugift, søn
Ane Valborg Helleskov, født den 25.02 1888 i Skårup Sogn, ugift, datter
Marthe Kirstine Halvorsen, født den 1.03 1889 i Skårup Sogn, ugift, tjenestetyende
Petrine Marie Rasmussen, født den 25.05 1890 i Stenstrup Sogn, ugift, tjenestetyende
Jens Peder Andersen, født den 1.05 1889 i Selsø Sogn, ugift, tjenestetyende, fodermester
Hans Peder Kristjansen, født den 13.04 1893 i Selsø Sogn, ugift, tjenestetyende ved landbrug

Anders Hansen Helleskov, 75 år, døde den 12. januar 1927 på Helleskov, og han blev begravet den 18. januar 1927 på Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård. Han var forhenværende gårdejer [Skårup Sogn, kirkebog for 1926 - 1932 side 168 opslag 134]

Ane Kirstine Hansen Helleskov, født Hansen, 75 år, døde den 24. oktober 1928, mens hun var på besøg i Skovby Skole, Bregninge Sogn, Ærø Herred, og hun blev begravet den 31. oktober 1928 på Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård. Hun var enke efter gårdejer Anders Hansen Helleskov, Øster Åby [Bregninge Sogn, kirkebog for 1901 - 1928 side 378 opslag 174 og Vejstrup Sogn, kirkebog for 1927 - 1936 side 181 opslag 131]

Helleskov (eller Helleskovgård), Vængemosevej 2, Skårup, matrikelnummer 17a, var en firelænget gård uden for Skårup by. Her boede til midten af 1900-tallet sognefoged Peder Nielsen (1883-1974) og hustru Gertrud Dagmar Helleskov (født Hansen, 1878-1963). Deres efterkommere bærer efternavnet Helleskov. Gården blev overtaget af en Axel Hansen i 1960-erne og forsvandt i 1990-erne efter mange års manglende vedligeholdelse. Kilde: Wikipedia

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com 13-May-2014