Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Markus Mortensen Gertrud Kristensdatter Povl Larsen Maren Rasmusdatter
1741 - efter 1801 1760 - efter 1834 1732 - Efter 1801. 1739 - Efter 1801.
Morten Markussen Anne Barbara Poulsdatter
Døbt: 1. december 1782 i Vejstrup Født: 1781 i Lakkendrup, Gudbjerg Sogn
Død: 26. maj 1866 i Vejstrup Død: 17. juni 1864
Gift: 10. april 1813 i Gudbjerg Kirke
Børn: Maren Mortensdatter, Markus Mortensen, Poul Mortensen, Gertrud Mortensdatter.

  

Den 1. december 1782 døbtes Marcus Mortensen's Morten i Vejstrup Kirke. Han blev båret af fr. v. Westen. Fadderne var Peder Mortensen, Jørgen Reinholdtsen, R. Rasmussen og Niels Hansens kone [Oure-Vejstrup Sogn, Sogn 119 bog 1 film 4/5 side 233]. Baptismus den 15. søndag efter trinitatis 1781: Poul Larsen's datter i Lakkendrup og kaldet Anne Barbara. Niels Rasmussen's bar barnet, Lars Smed's gik hos. Fadderne var Anders Knudsen, Lyders Gregersen og Hans Dyhr [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 1 film 3/7 side 69].
Ved folketællingen i 1787 boede Morten Marcussen hos sine forældre blandt Vejstrup Bys gårdmænd
Marcus Mortensen, 43. år, gift, huusbonde
Giertrud Christensdatter, 27. år, gift, madmoder
Maren Marcusdatter, 6. år, ugift, deres barn
Morten Marcussen, 5. år, ugift, deres barn
Anne Dorthe Marcusdatter, 3. år, ugift, deres barn
Anders Nielsen, 18. år, ugift, tjeneste dreng
Jens Jensen, 70. år, enkemand, til huuse, nyder almisse
Simon Madsen, 29. år, gift, til huuse mand, inderste og daglejer
Karen Knudsdatter, 32. år, gift, til huuse konen, inderste og daglejer
Anne Simonsdatter, 7. år, ugift, deres barn
Mads Simonsen, 6. år, ugift, deres barn
Ved folketællingen i 1787 boede Ane Poulsdatter hos sine forældre i Lakkendrup By, Gudbjerg Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Poul Larsen, 56. år, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer
Maren Rasmusdatter, 48. år, gift, madmoder
Rasmus Poulsen, 18. år, ugift, deres barn
Hans Poulsen, 13. år, ugift, deres barn
Anne Poulsdatter, 6. år, ugift, deres barn
Kirsten Poulsdatter, 16. år, ugift, deres barn.
Ved folketællingen i 1801 boede Morten Markussen hos sine forældre på en gård i Vejstrup By:
Marius Mortensen, 60. år, gift, huusbonde, bonde og gårdbeboer
Giertrud Christensdatter, 41. år, gift
Maren Mariussen, 20. år, deres barn
Morten Mariussen, 18. år, deres barn
Kirsten Mariusdatter, 13. år, deres barn
Karen Mariusdatter, 10. år, deres barn
Christen Mariussen, 7. år, deres barn
Marie Mariussen, 7. år, deres barn
Marie Pedersen, 65. år, inderste, enke, får afgift af en gård i Skårup
Ved folketælligen i 1801 boede Ane Poulsdatter hos sine forældre i Lakkendrup, Gudbjerg Sogn:
Povl Larsen, 69. år, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer
Maren Rasmusdatter, 62. år, gift, hans kone
Lars Povlsen, 30. år, ugift, deres barn
Anne Povlsdatter, 19. år, ugift, deres barn
Johannes Jespersen, 12. år, tjenestedreng.

Morten Markussen, gårdmand i Vejstrup, og Ane Poulsdatter, tjenestepige hos sin broder Lars Poulsen i Lakkendrup, blev viet den 10. april 1813 i Kirken. Forloverne var gårdmændene Jens Lydersen og Lars Poulsen i Lakkendrup [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 1 film 6/7 side 161].

Deres børn var:

Ved folketællingen i 1834 boede familien på udflyttergården Ourelykkegård, Vejstrup Sogn, Gudme Sogn, Svendborg Sogn:
Morten Marcussen, 52. år, gift, gårdmand og selvejer
Anne Povelsdatter, 53. år, gift, hans kone
Marcus Mortensen, 17. år, deres barn
Poul Mortensen, 15. år, deres barn
Maren Mortensdatter, 20. år, deres barn
Gjertrud Mortensdatter, 12. år, deres barn,
Gjertrud Christensdatter, 74. år, enke, husfaders moder, der af ham forsørges.

Ved foketællingen i 1840 boede familien på en gård på Vejstrup Mark [side 256]:
Morten Marcussen, 58. år, gift, gårdmand
Anne Poulsdatter, 59. år, gift, hans kone
Marcus Mortensen, 24. år, ugift, deres barn
Poul Mortensen, 21. år, ugift, deres barn
Gjertrud Mortensdatter, 17. år, ugift, deres barn.

Ved folketællingen i 1845 boede familien på en gård på Vejstrup Mark:
Morten Marcussen, 63. år, gift, gårdejer, født her i sognet
Anne Poulsdatter, 64. år, gift, hans kone, Gudbjerg Sogn, Svendborg Amt
Marcus Mortensen, 29. år, ugift, deres barn, født her i sognet
Poul Mortensen, 26. år, ugift, deres barn, født her i sognet
Gjertrud Mortensdatter, 22. år, ugift, deres barn, født her i sognet.

Ved folketællingen i 1860 boede famiien på en gård i Vejstrup By [Opslag 4, side 236, fil 622.tif]:
Marcus Mortensen, 43. år, gift, født her i sognet, gårdmand, husfader
Anne Nielsdatter, 35. år, gift, født her i sognet, hans kone
Morten Marcussen, 13. år, ugift, født her i sognet, deres barn
Karen Marcussen, 11. år, ugift, født her i sognet, deres barn
Niels Marcussen, 8. år, ugift, født her i sognet, deres barn
Peder Marcussen, 6. år, ugift, født her i sognet, deres barn
Anne Marcussen, 2. år, ugift, født her i sognet, deres barn
Carldina Hansen, 22. år, ugift, født her i sognet, tjenestepige
Morten Marcussen, 79. år, gift, født her i sognet, husfaderens fader, som af ham forsørges
Anne Poulsdatter, 80. år, gift, født i Gudbjerg Sogn, husfaderens moder, som af ham forsørges.

Morten Marcussen døde den 26. maj 1866, og han blev begravet i Vejstrup Kirkegård den 31. maj 1866. Han blev født i 1782 [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 6 film 5/7 side 212]. Anne Poulsdatter døde den 17. juni 1864, og hun blev begravet den 23. juni 1864. Hun blev 82 år gammel og døde af alderdom. Hun var aftægtsgårdmand Morten Marcussen's hustru på Vejstrup Mark [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 6 film 6/7 side 227].

   


Niels Pedersen's Beretning:

Min svigermors far hed Morten Markussen, og han var født i en bondegård på Vejstrup Mark 1. december 1782.

Om hans børn er der følgende at fortælle:

Maren Mortensen blev gift med Jens Hansen.

Landbruget på Hjelmkilde og Helleskov havde i løbet af et kvart år hundred givet et godt overskud, så der kunne med velberådet hu købes en endnu større ejendom. Og da gården Bjørnemose - ikke langt fra Svendborg - ved den tid blev udbudt til salg, tog Jens Hansen, som var gift med Maren Mortensdatter, sidst på året 1866 med sine 2 sønner Hans og Martin hen til Egeskov godskontor, hvor godsforvalteren dersteds var af Baronesse Bille Brahe bemyndiget til at kunne sælge Bjørnemose. Og handelen kom også i stand samme dag. Jens Hansen blev ejer af Bjørnemose for en pris af 68.000 rigsdaler. Overtagelsen skulle dog først ske l. april 1867.

Med denne sidste handel skete der en hel omvæltning for familien på Hjelmkilde.

Maren Mortensdatter's og Jens Hansen's ældste søn Hans Jensen, der i flere år havde været trolovet med min søster Anne, skulle overtage fødehjemmet, Hjelmkilde. Og disse 2 unge holdt derfor bryllup den 22. marts 1867.

Markus Mortensen arvede gården (Ourelykkegård) og var også med på god måde i tidens udvikling såvel i den fri skole som i kirke.

Derimod vides kun lidt om Poul Mortensen, som fik et hus bygget på en lod i gårdens mark.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 08. oktober 2006