Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Thomas Jørgensen Rasmine Pedersdatter Jens Hansen Maren Mortensdatter
1818 - 1862 1820 - 1859 1815 - 1903 1814 - 1900
Peder Hansen Thomsen Maren Jensen (Kromann)
Født: 1. oktober 1851 i Skårup Sogn Født: 24. juli 1848 i Skårup Sogn
Død: 22. november 1934 i Vester Hæsinge Død: 17. februar 1912 i Vester Hæsinge
Gift: 8. juni 1883 i Tved Kirke
Børn: Mary Thomsen; Rasmine Thomsen, gift Hansen; Jens Thomsen

 

Peder Hansen Thomassen blev født den 1. oktober 1851, og han blev døbt den 26, oktober 1851. Forældrene var Thomas Jørgensen og hustru Rasmine Pedersen på Åby Mark. Fadderne var Hanne Nielsdatter, Mads Andersens kone bar, Elisabeth Pedersdatter, Hans Jørgensens kone på Skårup Mark, Mads Andersen i Åby Mark, Niels Hansen i Åby Mark og Knud Jørgensen i Skårup Mark [Skårup Sogn, kirkebog for 1846 - 1853 side 17 opslag 20]. Maren Jensen blev født den 24 juli 1848, hjemmedøbt den 27. juli 1848, og døbt den 24. september 1848. Forældrene var gårdmand Jens Hansen og hustru Maren Mortensdatter. Fadderne var Anna Nielsdatter, Markus Mortensens hustru i Vejstrup, bar barnet, Anna Hansdatter af Åby gik hos, Hans Hansen, gårdmand, Peder Rasmussen, gårdbestyrer og Peder Olsen, husmand, alle på Åby Mark [Skårup Sogn, kirkebog for 1846 - 1853 side 36 opslag 32].
Ved folketællingen i 1860 boede Peder Hansen Thomsen hos sin fader i Øster Åby, Skårup Sogn:
Thomas Jørgensen, 42 år, enkemand, husfader, husmand, daglejer, født i Skårup
Jørgen Peter Thomsen, 11 år, hans barn, født i Skårup
Peder Hansen Thomsen, 8 år, hans barn, født i Skårup
Hanne Kirstine Thomsen, 5 år, hans barn, født i Skårup
Maren Larsdatter, 43 år, husholderske, født i Bregninge på Tåsing.
Ved folketællingen i 1860 boede familien i Skårup Sogn [side 254, billede 364.tif]:
Jens Hansen, 45 år, gift, født i Vejstrup, gårdmand og husfader
Maren Mortensen, 46 år, gift, født i Vejstrup, hans kone
Martin Jensen, 15 år, født i Skårup Sogn, deres barn
Maren Jensen, 12 år, født i Skårup Sogn, deres barn
Ane Jensen, 9 år, født i Skårup Sogn, deres barn
Johanne Jensen, 5 år, født i Skårup Sogn, deres barn
??? Johansen, 10 år, født i Skårup Sogn, plejebarn
Rasmus Hansen, 50 år, født i Vejstrup Sogn, husfaderens broder, af ham forsørges, blind
samt 3 tjenestekarle og 2 tjenestepiger.
Peder Hansen Thomsen blev konfirmeret den 1. oktober 1865. Forældrene var afgangne husmand Thomas Jørgensen og hustru Rasmine Pedersen, Åby Mark. Stedfaderen var Mads Urbansen [Skårup Sogn, sogn 180 bog 14 film 7/14 side 200]. Maren Jensen blev konfirmeret den 5. oktober 1862. Forældrene var gårdmand Jens Hansen (den yngre) og hustru Maren Mortensdatter, Øster Åby Mark. Karaktererne for kundskab og opførsel var mg og rosværd [Skårup Sogn, sogn 180, bog 14, 9/14 side 243].
- Ved folketællingen i 1870 boede familien på Bjørnemose, Tved Sogn [film 4992, optællingsliste 15]:
Jens Hansen, 54. år, gift, født i Vejstrup, husfader, landbruger
Maren Mortensdatter, 55. år, gift, født i Vejstrup, husmoder
Martin Jensen, 24. år, født i Øster Åby, landmand
Maren Jensen, 21. år, født i Øster Åby
Ane Jensen, 18. år, født i Øster Åby
Johanne Jensen, 14. år, født i Øster Åby
Peder Nielsen, 37. år, ugift, født i Hesselager, avlskarl
Rasmus Hansen, 33. år, ugift, født i Gudbjerg, tjenestekarl
Hans Frederik Nielsen, 19. år, ugift, født i Skårup, tjenestekarl
Peder Tobiassen, 18. år, ugift, født i Skårup, tjenestekarl
Morten Poulsen, 17. år, ugift, født i Vejstrup, tjenestekarl
Lars Hansen, 60. år, gift, født i Egense, røgter
Karen Kirstine Hansen, 23. år, ugift, født i Vejstrup, mejerske
Maren Johansen, 27. år, ugift, født i Albjerg, brygpige
Sine Mogensen, 27. år, ugift, født i Skårupør, malkepige
Johan Lund, 23. år, ugift, født i Vejstrup, maler.

Ved folketællingen i 1880 boede det kommende ægtepar på Bjørnemose [film 3275, optællingsliste 15]:
Jens Hansen, 64. år, gift, født i Vejstrup, husfader, gårdejer
Maren Hansen, født Mortensen, 65. år, gift, født i Vejstrup, hans hustru
Martin Jensen, 34. år, født i Skårup Sogn, deres barn
Maren Jensen, 31. år, født i Skårup Sogn, deres barn
Ane Kirstine Jensen, 28. år, født i Skårup Sogn, deres barn
Johanne Jensen, 24. år, født i Skårup Sogn, deres barn
Karen Hansen Larsen, 21. år, ugift, født i Gudbjerg Sogn, mejeri elev
Maren Larsen, 63. år, ugift, født i Bregninge Sogn, tjenestepige
Maren Jensen, 29. år, ugift, født i Gudbjerg Sogn, tjenestefolk
Ane Marie Hansen, 23. år, ugift, født i Vejstrup Sogn, tjenestefolk
Jensine Frederikke Kirstine Larsen, 21. år, ugift, født i Svendborg, tjenestefolk
Peder Hansen Thomsen, 28. år, ugift, født i Skårup Sogn, tjenestefolk
Hans Peder Halvorsen, 28. år, ugift, født i Skårup Sogn, tjenestefolk
Hans Poul Hansen, 18. år, ugift, født i Svendborg, tjenestefolk
Christen Knudsen, 14. år, ugift, født i Svendborg, tjenestefolk
Peder Chr. Pedersen, 15. år, ugift, født i Stokkeby, Ærø, tjenestefolk
Jørgen Larsen, 53. år, ugift, født i Oure, tjenestefolk
Peder Clausen Grau, 23. år, ugift, født i Nordborg Sogn, Als, tjenestefolk

Peder Hansen Thomsen, ungkarl af Bjørnemose, født i Øster Åby den 1. oktober 1851, og Maren Jensen af Bjørnemose, født i Øster Åby den 24 juli 1848, blev gift den 8. juni 1883 i Valgmenighedskirken i Vejstrup. Forloverne var J. Hansen og R. Frederiksen [Tved Sogn, bog 6 film 1/3 folie 11].

Peder Thomsen og Maren Kromanns børn var:

Ved folketællingen i 1890 boede familien på Engbækgård, Vester Hæsinge By og Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt [film 8486 optællingsliste nummer 8]:
Peder Hansen Thomsen, 38 år, gift, født i Skårup Sogn, husfader, gårdejer
Maren Thomsen, 41 år, gift, født i Skårup Sogn, husmoder, kone
Mary Thomsen, 5 år, født i Vester Hæsinge
Rasmine Thomsen, 3 år, født i Vester Hæsinge
Jens Thomsen, 2 år, født i Vester Hæsinge
desuden en avlskarl, kusk, karl, to drenge, kogepige, bryggepige og stuepige

Maren Thomsen, født Jensen, 63 år, døde den 17. februar 1912 og hun blev begravet den 22. februar 1912. Hun var gårdejer Peder Hansen Thomsens hustru af Vester Hæsinge, og hun blev født den 24. juli 1848 på Øster Åby Mark [Vester Hæssinge Sogn, kirkebog for 1910 - 1923 side 229 opslag 232]

Ved folketællingen i 1916 boede familien i Vester Hæsinge:
Peder Thomsen, født den 1.10 1851, enke, husfader, landbrug
Mary Thomsen, født den 9/5-1884, ugift, barn, husgerning
Jens Thomsen, født den 26/1-1888, ugift, barn, landbrug
samt 4 person, som var tyende ved landbruget og 1 person, som var tyende ved husgerningen

Ved folketællingen i 1921 boede familien i Vester Hæsinge:
Peter Thomsen, født den 1/10 1851 i Skårup Sogn, enke, husfader, gårdejer
Marry Thomsen, født den 9/4 1884 ugift, husbestyrerinde, født i Vester Hæsinge
Jens Thomsen, født den 26/2 1888, ugift, bestyrer, født i Vester Hæsinge
samt 2 fodermestre, 1 kusk og 4 tyender

Peter Hansen Thomsen, 83 år, døde den 22. november 1934, og han blev begravet den 26. november 1934 [Vester Hæsinge Sogn, kirkebog for 1924 - 1939 side 222 opslag 202]  


Niels Pedersen's Beretning:

Maren og Peder Thomsen holdt deres bryllup den 8. juni 1883. Engbækgaard i Vester Hæsinge var købt, og der kom de til at bo, og her fødtes deres 3 børn:

En noget traurig og tør tid for landbruget var allerede begyndt og varede godt århundredet ud. Og det fik Maren og Peder Thomsen som begyndere også at mærke de første år. Men med en sjælden energi og handlekraft kom de godt over vanskelighederne. Peder Thomsen var en tid formand for både mejeriet og for sognerådet. Og at Vester Hæsinge fik tidligt elektricitetsværk skyldtes væsentligt også ham. I mange år havde han tillige præstegården i forpagtning, så alt i alt tyder det på, at der blev udfoldet stor personlig dygtighed. Et besøg til Vester Hæsinge var altid imødeset med glæde. Før bilernes tid blev vi altid hentet med hestekøretøj ved Højrup Station. Og når vi nåede Engbækgård stod Maren Thomsen altid i døren og modtog os med åbne arme, alt mens en sagte tåre gled nedad hendes kind. Vi følte, det var af indre glæde, for hun hørte til de gode kvinder. Et sådant besøg varede den gang gerne natten over. Og det var især noget for rollingerne på begge sider, hvor leg var både det første og det sidste, før turen igen skulle gå hjemad.

Desværre døde Maren Thomsen efter længere tids svaghed den 17. februar 1912.
Peder Thomsen var derimod rask omtrent til sin død, der indtraf den 22. november 1934.
Allerede før Peder Thomsen døde, havde sønnen Jens overtaget gården.


Engbækgård's adresse er Rolighedsvej 2A i Vester Hæsinge, 5672 Broby. Det daværende matrikelnummer var 25a med flere. Den første bandforsikring blev tegnet den 19.12 1888. Jens Thomsen overtog gården den 1.10 1923. Gården blev solgt den 1.10 1954. I følge brandforsikringen bestod gården oprindeligt af: Stuehus, 3 lader, 1 svinestald med mere, 1 hestegangshus, 2 brændehuse med skifertage. Senere blev der tilføjet: 1 vognport med stråtag og 1 møddingshus med tegltag.

Peder Thomsen byggede et aftægtshus på hovedgaden med adressen Birkevej 71, Vester Hæsinge, 5672 Broby. Dette hus hedder Engbækhus, og matrikelnummeret er 9 ah. Jens Thomsen boede også her. Han tegnede brandforsikring den 12.11 1954.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 11-Aug-2015