Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Broholm

Broholm blev nævnt første gang i 1326 og tilhørte da en vis Absalon, hvis søn Hans Absalonsen i 1345 pantsatte Broholm til sin søn.
Broholm tilhørte von Mehlen slægten i det 16. og 17. århundrede.
I 1641 blev Broholm solgt til Otte Skeel, hvis slægt længe ejede Broholm. Den sidste mandlige Skeel var Mogens Skeel, som døde i 1730. Ved Elisabeth Skeels giftermål med oberstløjtnant Niels Sehested kom Broholm til dennes familie. Sehesteds enke giftede sig anden gang med viceadmiral Caspar Wessel, med hvem hun oprettede Broholm til et stamhus den 23. juli 1749. Efter Wessels død i 1768 gik stamhuset over til hans ældste stedsøn, oberstløjtnant Anders Sehested, der også ejede Brudagergård, Selleberg og Karsholm i Skåne. Anders Sehested døde i 1799, og derefter blev Broholm overtaget af hans enke Vibeke Marie Pultz, som døde i 1811. Da imidlertid deres ældste søn Niels Sehested til Selleberg var død, kom stamhuset til dennes søn løjtnant Anders Sehested, som døde i 1819, og derefter til hans enke Edele Marie Kjær, der under vanskelige forhold bestyrede det med dygtighed. Efter hendes død i 1839 fulgte sønnen kammerherre Niels Fred. Bernhard Sehested, som døde i 1882, og hans enke Charlotte Christine Linde, som døde i 1894. Derefter blev Broholm ejet af deres søn, kammerherre hofjægermester Hannibal Sehested.

Gården ligger på to holme, der forbindes ved murede broer, og som omflydes af indtil over 100 alen brede grave, som deler sig i mange kanaler. På den mindre holm ligger den nuværende hovedbygning, der stammer fra 1. halvdel af 17. århundrede, påbegyndt af Otte Skeel, og fuldendt af hans enke Ide Lunge, og som er bygget af røde mursten i to stokværk med kælder og trappegavle. Midt for facaden til den lille borggård, der på de andre to sider er indesluttet af lavere bygninger, på den fjerde af en havemur, står et højt rundt tårn med spir.

Sehestedernes våben er anbragt over indgangsdøren. Bygningen blev i 1839 - 1840 restaureret af kammerherre N. F. B. Sehested under ledelse af G. F. Hetsch. Ved bygningens sydøstlige hjørne er der i 1855 opført et tappetårn og et ottekantet tårn med spir til astronomiske observationer. Ladebygningerne, der er ombyggede af N. F. B. Sehested, ligger på den større holm. Desuden blev alle vindebroer erstattet med murede broer.

Hannibal Sehested har i 1895 ladet opføre et stort, firkantet tårn i det nordvestlige hjørne af borggården.

I haven findes der en grundmuret bygning med en værdifuld samling af oldsager, fundne i omegnen af Broholm.

Tæt ved museet er der i 1879 opstillet et bjælkehus, ved hvis opførelse der udelukkende er anvendt stenalders værktøj for at prøve dettes brugbarhed.

Broholm Gods havde 67 tønder hartkorn og 391 tønder land i Gudme Sogn og 121 tønder land i Oure Sogn.

Kilde: J. P. Trap: Kongeriget Danmark, 3. udgave 3. bind side 726 (1899) med flere udgaver.

Broholms ældste dele fra 1600-tallet og det firkantede tårn fra 1895
Broholms ældste dele fra 1600-tallet og det firkantede tårn fra 1895
Broholm i 2005
Fra Broholm i 2005

-

Web-editor: frode @ engbaek.com Antal besøgende: Sidst opdateret: 05. marts 2006