Engbæk's Familie Engbæk's Steder
Hartkornsfortegnelse fra ca. 1790 for Elling Sogn

Hartkornsfortegnelsen er en opgørelse over beskatningsgrundlaget

Den indeholdt også opgørelse over "Inddelt til landlægder", som var talmæssigt det samme som hartkornet

Der var også en opgørelse over "Inddelt til Sø-limiter" i stedet for "Inddelt til landlægder" for gårde og huse i Strandby By. Også "Inddelt til Sø-limiter" var talmæssigt det samme som hartkornet

Forkortelser: Tdr.: Tønder, Skp.: Skæppe = 1/8 tønde, Fdk.: Fjerdingkar = 1/4 skæppe = 1/32 tønde, Alb.: Album = 1/3 fjerdingkar = 1/12 skæppe = 1/96 tønde

Elling By Ager og engs hartkorn
Fæster's navne Ejer Tdr Skp Fdk Alb
Gårdmænd  
Christen Christensen Ellinggård Gods 5 4 3 0,5
Øster Elling Ellinggård Gods 6 5 0 0
Avlsgaarden Bannerslund Ellinggård Gods 14 6 0 0
Jordløse huse  
Anders Hansen Ellinggård Gods       0
Inger Thomasdatter Ellinggård Gods       0
Peder Skomager Ellinggård Gods       0
Anders Muurmand Ellinggård Gods       0
Christen Volstrup Ellinggård Gods       0
Summa 26 7 3 0,5

Jerup By   Ager og engs hartkorn
Fæster's navn Ejer Tdr Skp Fdk Alb
Gårdmænd          
Peder Mathiasen Ellinggård Gods 1 7 3 0
Jørgen Pedersen Ellinggård Gods 1 7 3 2
Christen Thomsen Ellinggård Gods 1 1 0 2
Laurs Pedersen Ellinggård Gods 1 0 0 0
Mads Christensen Ellinggård Gods 1 0 1 0
Christen Jørgensen Ellinggård Gods 2 1 0 0
Thomas Nielsen Ellinggård Gods 2 0 2 0
Anders Sørensen Ellinggård Gods 2 0 2 1
Jens Jacobsen Ellinggård Gods 1 0 3 1,75
Jacob Christensen med Kudsker Huset Ellinggård Gods 1 0 3 1,75
Laurs Jacobsen Ellinggård Gods 2 1 3 0,5
Jens Pedersen Ellinggård Gods 2 1 3 1
Mads Thomsen Ellinggård Gods 2 1 2 1
Christen Pool Eskær Gods 1 0 0 1
Christen Søndergaard Eskær Gods 1 0 0 1
Anders Nielsen Eskær Gods 2 0 1 1
Laurs Christensen Eskær Gods 2 0 1 1
Ole Rasmussen Eskær Gods 2 0 0 1
Anders Sørensen Eskær Gods 1 6 1 2
Huse med Hartkorn          
Anders Sørensen Ellinggård Gods   1 1 1
Anders Pedersen Ellinggård Gods   1 1 1
Mads Hyrde Ellinggård Gods     2 0
Søren Thomsen Ellinggård Gods     2 0
Hans Jensen Ellinggård Gods     2 0
Palle Jensen Eskær Gods   1 2 2
Hans Broemand Eskær Gods     1 0
Fredborg Pigen Eskær Gods     1 0
Summa   32 7 3 1

Bratten By   Ager og engs hartkorn
Fæster's navne Ejer Tdr Skp Fdk Alb
Gårdmænd          
Thomas Pedersen Ellinggård Gods 1 6 2 1
Christen Andersen Ellinggård Gods   7 1 0
Ole Christensen Ellinggård Gods   6 3 0
Thomas Laursen Lerbæk Gods   6 3 2
Mads Pedersen & Thomas Christensen Lerbæk Gods 1 6 0 2
Jens Laursen & Anders Madsen Lerbæk Gods 2 7 2 2
Christen Christensen Lerbæk Gods   7 0 0
Christen Sørensen Lerbæk Gods   6 3 2
Thomas Jacobsen Lerbæk Gods   6 3 2
Huse med Hartkorn          
Thomas Sørensen Ellinggård Gods   1 0 2
Niels Christensen Ellinggård Gods   1 0 2
Jordløst hus          
Anne Jensdatter Ellinggård Gods       0
Summa   12 0 2 0

Holmen By   Ager og engs hartkorn
Fæster's navne Ejer Tdr Skp Fdk Alb
Gårdmænd          
Peder Jensen Ellinggård Gods 2 6 3 0
Christen Jensen Ellinggård Gods 1 2 1 1
Peder Hjulmand Ellinggård Gods 1 0 1 1
Thomas Vinther Ellinggård Gods   6 0 2
Christen Nielsen Ellinggård Gods 1 6 0 2
Jens Sørensen Ellinggård Gods 2 0 3 0
Søren Christensen Ellinggård Gods 2 0 3 1
Jens Christensen Ellinggård Gods 2 4 3 2,5
Huse med Hartkorn          
Peder Nielsen Ellinggård Gods   2 1 0
Søren Thomsen Ellinggård Gods       1
Christen Jensen Eskær Gods   5 0 1
Jordløse huse          
Anne Andersdatter Alle opbygget på Ellinggårds og Bannerslunds tilhørende heder.

Bygget på hovedgårdens takst

      0
Anders Mortensens Enke   0
Peder Ingeborg   0
Niels Laursens Enke   0
Gamle Peder Moese   0
Christen Langthiem   0
Anders Christensen   0
Christen Nielsen Smed   0
Laurs Laursen   0
Mikkel Nielsen   0
Unge Christen Skarnvad   0
Axel Sørensen   0
Jens Axelsen   0
Christen Kragskou   0
Peder Hansen   0
Søren Madsen   0
Thomas Jespersen   0
Peder Vindbæk   0
Anders Nielsen Renborg   0
Anders Laursen Klitten   0
Mads Christensen Klitten   0
Thøger Thomsen Ledet   0
Anders Christensen Eskær Gods       0
Søren Simonsens Enke Eskær Gods       0
Summa   15 3 2 2,5

 

Strandby By   Ager og engs hartkorn
Fæster's navne Ejer Tdr Skp Fdk Alb
Gårdmænd          
Ole Thomsen Ellinggård Gods 1 1 0 1
Christen Olesen Ellinggård Gods 1 1 0 1
Thomas Pedersen Ellinggård Gods 1 0 1 2,5
Christen Jensen Ellinggård Gods 1 0 1 2,5
Søren Laursen Ellinggård Gods 2 0 2 0
Jørgen Pallesen Ellinggård Gods 1 1 0 0,5
Christen Ydegaard Ellinggård Gods 1 1 0 0,5
Thomas Thomsen Ellinggård Gods 1 0 1 2,5
Niels Skram Ellinggård Gods 1 0 1 2,5
Thomas Christensen Ellinggård Gods 1 0 1 2,5
Christen Jensen Ellinggård Gods 1 0 1 2,5
Jørgen Nielsen Ellinggård Gods 1 0 3 2,5
Jens Skram Ellinggård Gods 1 0 3 2,5
Huse med Hartkorn          
Niels Tvilling Ellinggård Gods     1 0
Jacob Madsen Ellinggård Gods       1,5
Christen Gertsen Ellinggård Gods       1,5
Peder Christensen Ellinggård Gods     1 1
Skipper Mikkel Ydegaard Ellinggård Gods     1 2
Thomas Pedersen Ellinggård Gods       1
Jacob Olesen Ellinggård Gods     1 0
Jens Axelsen Ellinggård Gods       1
Jordløse huse          
Søren Axelsen Ellinggård Gods       0
Villum Johansen Ellinggård Gods       0
Maren Vejrbak Ellinggård Gods       0
Jørgen Kotkes Enke Ellinggård Gods       0
Niels Olesen Ellinggård Gods       0
Christen Råsig Ellinggård Gods       0
Jens Jensen Ellinggård Gods       0
Laurs Axelsen Ellinggård Gods       0
Summa   15 3 0 1

Napstjært By   Ager og engs hartkorn
Fæster's navne Ejer Tdr Skp Fdk Alb
Gårdmænd          
Thomas Pedersen Lerbæk Gods 1 5 3 2
Laurs Christensen Lerbæk Gods 2 1 3 0
Jens Pedersen Lerbæk Gods 1 3 3 0
Huse med Hartkorn          
Peder Christensen Ellinggård Gods   7 0 0
Christen Christensen Lerbæk Gods   4 2 2
Jacob Sørensen Lerbæk Gods   2 1 2
Jordløst hus          
Peder Thomsen Lerbæk Gods         0
Summa   7 1 2 0

Enlige gårde og huse i sognet Ager og engs hartkorn
Fæster's navne Ejer Tdr Skp Fdk Alb
Gamle gårde               
Laurs Thomsen, Skeltved Ellinggård Gods 5 2 2 0
Christen Jensen, Nørtved Ellinggård Gods 7 2 0 0
Skammel Jensen, Nielstrup Ellinggård Gods 3 1 2 1,5
Mads Christensen, Nielstrup Ellinggård Gods 3 1 2 1,5
Thomas Christian Sørensen, Vindbæk Ellinggård Gods 3 4 3 0,5
Christen Nielsen, Vindbæk Ellinggård Gods 3 4 3 0,5
Søren Sørensen, Folden Ellinggård Gods 1 4 3 2
Jørgen Jensen, Rimmen Ellinggård Gods 1 5 2 2
Christen Laursen, Heden Ellinggård Gods 1 2 0 1
Peder Pedersen, Mosen Ellinggård Gods 3 0 3 1
Jørgen Pedersen, Tolshave Ellinggård Gods 2 4 3 2,5
Ole Christensen, Tolshave Ellinggård Gods 2 4 3 2,5
Niels Sørensen, Vindvad Ellinggård Gods 1 0 2 1
Hans Pedersen, Kragskov Ellinggård Gods 5 1 1 0
Jens Pedersen, Kragskov Ellinggård Gods 5 1 1 0
Mikkel Jensen, Engen Ellinggård Gods 3 0 1 1
Laurs Andersen, Østerbroe Ellinggård Gods 1 2 0 1
Heile Christensen, Lien Ellinggård Gods 6 4 1 0
Thomas Jensen, Sortkier Lerbæk Gods 5 4 2 2
Jørgen Jensen, Sortkier Lerbæk Gods 5 4 0 0
Peder Laursen, Heden Lerbæk Gods 1 0 2 0
Jørgen Jacobsen, Haaber Lerbæk Gods 1 5 0 0
Seigneur Elling, Lomanshauge Lerbæk Gods 3 2 1 0
Jens Laursen, Klitten & Kalmer Lerbæk Gods 1 4 1 0
Jens Nielsen, Frøkær Ellinggård Gods 1 1 1 2
Thomas Mathiasen, Stabæk Ellinggård Gods 6 6 3 1
Christen Christensen, Skarnvad Ellinggård Gods 2 7 3 2
Nye udflyttede gårde               
Peter Sørensen Ellinggård Gods 1 3 0 1
Jens Sørensen Ellinggård Gods 1 3 0 1
Huse med Hartkorn               
Jørgen Knudsen, Heden Ellinggård Gods   1 1 1
Ole Christensen, Råsig Ellinggård Gods 2 0 0 1
Peder Pedersen, Skræppenhøj Ellinggård Gods   4 1 0,5
Elling Kirke Jord, Degnen Seign. -   2 3 2
Jordløse huse               
Ole Mann i Heden Ellinggård Gods       0
Bent Sørensen, Lomanshave Lerbæk Gods       0
Summa    96 6 0 1,5

Møller i sognet   Ager og engs hartkorn Mølleskyld
Fæsters navne   Skp Fdk Alb Tdr Skp Fdk Alb
Enlige gamle gårde i sognet                
En vandmølle Ellinggård Gods 1 3 2 4 2 0 0
En vindmølle Ellinggård Gods     0 5 2 2 0
Summa   1 3 2  9 4 2 0

Summa summarum, alle byer samt enlige gårde, huse og møller

Sted i sognet Ager og engs hartkorn
  Tdr Skp Fdk Alb
Elling By 26 7 3 0,5
Jerup By 32 7 3 1
Bratten By 12 0 2 0
Holmen By 15 3 2 2,5
Strandby By 15 3 0 1
Napstjært By 7 1 2 0
Enlige gårde og huse 96 6 0 1,5
Møller, hartkorn og mølleskyld 9 6 1 2
Summa  216 4 3 2,5

Kommentarer til Hartkornfortegnelsen

Elling By

Fæster's navne Redaktørens bemærkning i 2010
Gårdmænd  
Christen Christensen (c.1736-1825), fæster af Vester Elling 1778-1804, gårdejer fra 1804-1814 (købesum 300 rdl.); sønnen Jørgen Christensen (1782-1877) ejer gården 1814-1853 (matr.nr. 14 i Elling by) [HHB]
Øster Elling  
Avlsgaarden Bannerslund  
Jordløse huse  
Anders Hansen Maren Alexandersdatter, som var enke efter Anders Hansen, havde Ole Christensen som indsidder. Han var fader til Ane Marie Olesdatter, som var gift med Carl Christian Thomsen, en søn af Thomas Christensen, Christen Andersen's søn
Inger Thomasdatter  
Peder Skomager  
Anders Muurmand  
Christen Volstrup  

Jerup By

Fæster's navne Redaktørens bemærkning i 2011
Gårdmænd  
Peder Mathiasen Ane 52 til Arnold Emil Christensen, som var gift med Anne Henriette Gravesen
Ane 76 til Asta Bech Gaardlund, som var gift med Martin Christian Gaardlund
Broder til Thomas Mathiassen i Stabæk [HHB]
Jørgen Pedersen Ane 40 til Arnold Emil Christensen, som var gift med Anne Henriette Gravesen
Christen Thomsen  
Lars Pedersen Ane 18 til Johannes Peter Larsen, som var gift med Edith Nikoline Gravesen
Ane 50 til Kristian Frederik Christensen
Mads Christensen Ane 12 til Jens Peter Christensen, som var gift med Anne Lucie Mikkelsdatter
Ane 18 til Anne Johanne Christensen, som var gift med Graves Jørgen Gravesen
Christen Jørgensen  
Thomas Nielsen Ane 98 til Ruth Pedersen, som er gift med Leo Arne Nielsen
Ane 176 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Anders Sørensen  
Jens Jacobsen  
Jacob Christensen med Kudsker Huset  
Lars Jacobsen Ane 4 til Christen Jacobsen, som var gift med Inger Marie Jørgensdatter
Ane 8 til 5.150 Mikkeline Ane Martine Andersen's mand
Jens Pedersen Ane 2 til Anne Jensdatter, som var gift med Lars Christian Jensen
Ane 14 til Mathilde Christensdatter, som var gift med Anders Christian Mikkelsen
Mads Thomsen Mads Thomsen var søn af Kristian F. Christensens ane nr. 66, Thomas Madsen. Mads Thomsen overtog fæstet af Ledet efter sin faders død i 1763.
Mads Thomsen's søster Karen Thomasdatter var gift med Jens Christensen, som var fæster i Råbjerg Sogn
Ane 4 til Thomas Christian Thomsen, som blev gift med Kirstine Thomasdatter
Ane 8 til Anne Kirstine Olesdatter, som var gift med Thomas Christian Christensen
Ane 44 til Peter Christian Olesen, som var gift med Anna Kirstine Marie Johansen
Christen Pool  
Christen Søndergaard Christen Christensen overtog fæstet af Søndergård efter sin fader Christen Pedersens død i 1777. Christen Pedersen var ane nr. 166 til Kristian F. Christensens hustru, Jytte. Jyttes ane nr. 83, Mette Christensdatter, var gift med smed og urmager (først i Vejby derefter i Vrensted) Christen Jacobsen Hegelund
Anders Nielsen  
Laurs Christensen Ane 30 til Peter Christian Olesen, som var gift med Anna Kirstine Marie Johansen
Ane 60 til Arnold Emil Christensen, som var gift med Anne Henriette Gravesen
Ole Rasmussen Ane 10 til Søren Olesen, som blev gift med Mariane Jørgensdatter
Anders Sørensen  
Huse med Hartkorn  
Anders Sørensen  
Anders Pedersen  
Mads Hyrde  
Søren Thomsen  
Hans Jensen Ane 48 til Kristian F. Christensen
Palle Jensen  
Hans Broemand  
Fredborg Pigen  

Bratten By

Fæster's navne Redaktørens bemærkning i 2010
Gårdmænd  
Thomas Pedersen Thomas Pedersen var gift med Kristian F. Christensens ane nr. 119, Kirsten Pedersdatter. Hendes første mand, Kristian F. Christensens ane nr. 118, Jens Christensen, døde i 1773, og Thomas Pedersen overtog ved vielsen til enken fæstet af gården.
Jens Christensen var:
Ane 12 til Nicoline Marie Jensdatter, som var gift med Mads Jørgensen
Ane 14 til Ane Marie Christensdatter, som var gift med Ole Christian Thomsen
Ane 14 til Mariane Sørensdatter, som var gift med Jens Christian Thomsen
Ane 80 til Ingvard Maajen Christensen, som var gift med Maja Kristine Nielsen
Ane 112 til Ruth Pedersen, som er gift med Leo Arne Nielsen
Ane 176 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Christen Andersen Ane 64 til Kristian Frederik Christensen og
Ane 72 til Frode Engbæk
Ole Christensen  
Thomas Larsen Ane 12 til Ane Marie Christensdatter, som var gift med Ole Christian Thomsen
Ane 12 til Mariane Sørensdatter, som var gift med Jens Christian Thomsen
Mads Pedersen Mads Pedersen (Frode Engbæk's ane nr. 148) var fader til Anders Madsen.
Mads Pedersen var broder til ane nr. 166 til Kristian F. Christensens hustru, Jytte, Christen Pedersen, Søndergaard i Jerup.
Det er muligvis den samme ejendom, som deres fader Peder Christensen (Frode Engbæk's ane nr. 296 og Jyttes ane nr. 332) havde i fæste
Thomas Christensen Ane 4 til Nicoline Marie Jensdatter, som var gift med Mads Jørgensen
Ane 46 til Ingvard Maajen Christensen, som var gift med Maja Kristine Nielsen
Ane 94 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Jens Laursen Ane 14 til Niels Peter Pedersen, som var gift med Marie Jensdatter
Ane 14 til Thomine Pedersdatter, som var gift med Ole Christian Jørgensen
Anders Madsen Ane 74 til Frode Engbæk
Ane 2 til Karen Andersdatter, som var gift med Thomas Christensen
Christen Christensen Ane 2 til Anders Christian Christensen, som var gift med Mariane Larsdatter
Christen Sørensen Ane 12 til Søren Olesen, som var gift med Mariane Jørgensdatter
Ane 56 til Arnold Emil Christensen, som var gift med Anne Henriette Gravesen
Thomas Jacobsen Ane 18 til Jensine Marie Christiansen, som var gift med Andreas Christian Larsen
Huse med Hartkorn  
Thomas Sørensen Ane 6 til Christen Jacobsen, som var gift med Inger Marie Jørgensdatter
Ane 10 til Søren Peter Sørensen, som var gift med Mikkeline Ane Martine Andersen
Niels Christensen  
Jordløst hus  
Anne Jensdatter  

Holmen By

Fæster's navne Redaktørens bemærkning i 2010
Gårdmænd  
Peder Jensen Ane 28 til Peter Christian Olesen, som var gift med Anna Kirstine Marie Johansen
Christen Jensen  
Peder Hjulmand  
Thomas Vinther  
Christen Nielsen Ane 18 til Arnold Emil Christensen, som var gift med Anne Henriette Gravesen
Jens Sørensen  
Søren Christensen  
Jens Christensen (cirka 1745-1830), fæster i Vester Holmen 1787-1804, ejer 1804-1830, da han skøder til sin søn Christen Jensen (1796-1866). Gift (1) med Ane Christensdatter (enke efter Axel Mikkelsen) og (2) med Dorthe Jørgensdatter (1771-1855) fra Hvirp i Mosbjerg sogn [HHB]
Axel Mikkelsen var ane 8 til Anne Elsebeth Axelsdatter, som var gift med Peder Christian Larsen
Huse med Hartkorn  
Peder Nielsen Tømmermand
Ane 14 til Andreas Christian Gravesen, som blev gift med Kirsten Marie Jørgensdatter
Søren Thomsen  
Christen Jensen  
Jordløse huse  
Anne Andersdatter  
Anders Mortensens Enke  
Peder Ingeborg  
Niels Laursens Enke Maren Sørensdatter var
Ane 11 til Birgitte Kirstine Jensen, som var gift med Thomas Chr. Carlsen
Ane 31 til Jensine Marie Christiansen, som var gift med Andreas Chr Larsen
Gamle Peder Moese  
Christen Langthiem  
Anders Christensen  
Christen Nielsen Smed Ane 12 til Andreas Christian Gravesen, som blev gift med Kirsten Marie Jørgensdatter
Huset Weien. Søn af Niels Nielsen (cirka 1708 - 1791) og Johanne Mikkelsdatter (cirka 1709 - 1784) i Frøkær. Hans søster Maren Nielsdatter (cirka 1746 - 1835) var gift med Christen Jensen i Nørtved [HHB]
Laurs Laursen Ane 4 til Lars Chr. Pedersen, som blev gift med Else Jørgensdatter
Mikkel Nielsen (cirka 1743 - 1811). Søn af Niels Nielsen (cirka 1708 - 1791) og Johanne Mikkelsdatter (cirka 1709 - 1784) i Frøkær. Hans søster Maren Nielsdatter (c1746-1835) var gift med Christen Jensen i Nørtved [HHB]
Unge Christen Skarnvad  
Axel Sørensen  
Jens Axelsen  
Christen Kragskou  
Peder Hansen  
Søren Madsen  
Thomas Jespersen  
Peder Vindbæk  
Anders Nielsen Renborg Ane 6 til Anders Chr. Christensen, som var gift med Mariane Larsdatter
Anders Laursen Klitten  
Mads Christensen Klitten  
Thøger Thomsen Ledet  
Anders Christensen  
Søren Simonsens Enke  

Strandby By

Fæster's navne Redaktørens bemærkning i 2010
Gårdmænd  
Ole Thomsen Ane 2 til Jørgen Olesen, som blev gift med Maren Jensdatter
Ane 48 til Johannes Peter Larsen, som var gift med Edith Nikoline Gravesen
Christen Olesen Nørgård. Han var gift med Gertrud Christensdatter fra Ydegård [HHB]
Ane 14 Anne Johanne Christensen, som var gift med Graves Jørgen Gravesen
Ane 24 til Johannes Peter Larsen, som var gift med Edith Nikoline Gravesen
Thomas Pedersen Ane 6 til Thomas Chr. Thomsen, som blev gift med Kirstine Thomasdatter
Ane 16 til Johannes Peter Larsen, som var gift med Edith Nikoline Gravesen
Ane 46 til Peter Chr. Olesen, som var gift med Anna Kirstine Marie Johansen
Christen Jensen Ane 24 til Jensine Marie Christiansen, som var gift med Andreas Chr Larsen
Søren Laursen Ane 2 til 3.8 Maren Jensdatter's mand og ane 12 til 5.150 Mikkeline Ane Martine Andersen's mand
Jørgen Pallesen Ane 48 til Emma Cathrine Carlsen, som blev gift med Adolf Ingemann Gravesen
Christen Ydegaard (cirka 1746 - 1806)
Christen Ydegaard's søn Christen Christensen overtog Ydegård efter sin mor, Karen Christensdatter. I 1814 mageskiftede han til Nørtved.
Datteren Inger Christensdatter blev gift med Jens Thomsen i Napstjert.
Datteren Gertrud Christensdatter blev gift med Christen Olesen i Nørgård [HHB]
Ane 30 Anne Johanne Christensen, som var gift med Graves Jørgen Gravesen
Ane 32 til Ingvard Maajen Christensen, som var gift med Maja Kristine Nielsen
Ane 50 til Johannes Peter Larsen, som var gift med Edith Nikoline Gravesen
Ane 80 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Ane 120 til Ruth Pedersen, som er gift med Leo Arne Nielsen
Thomas Thomsen  
Niels Skram  
Thomas Christensen  
Christen Jensen Ane 24 til Jensine Marie Christensen, som var gift med Andreas Chr. Larsen
Jørgen Nielsen Kirkehuset. (cirka 1748 - 1830, død i Bangsbostrand) søn af Niels Nielsen (cirka 1708 - 1791) og Johanne Mikkelsdatter (cirka 1709 - 1784) i Frøkær. Hans søster Maren Nielsdatter (cirka 1746 - 1835) var gift med Christen Jensen i Nørtved [HHB]
Jens Skram  
Huse med Hartkorn  
Niels Tvilling  
Jacob Madsen  
Christen Gertsen  
Peder Christensen Ane 2 til Anne Pedersdatter, som blev gift med Lars Chr. Jensen
Ane 4 til Frederik Jensen, som var gift med Anne Lucie Jørgensdatter
Skipper Mikkel Ydegaard  
Thomas Pedersen  
Jacob Olesen  
Jens Axelsen  
Jordløse huse  
Søren Axelsen  
Villum Johansen  
Maren Vejrbak  
Jørgen Kotkes Enke  
Niels Olesen  
Christen Råsig  
Jens Jensen  
Laurs Axelsen  

Napstjært By

Fæster's navne Redaktørens bemærkning i 2010
Gårdmænd  
Thomas Pedersen Ane 44 til Arnold Emil Christensen, som var gift med Anne Henriette Gravesen
Hans søn, Jens Thomsen (1772 - 1838) blev i 1799 gift med Inger Christensdatter (1774 - 1816), datter af Christen Christensen i Ydegård [HHB]
Laurs Christensen  
Jens Pedersen Ane 24 til Arnold Emil Christensen, som var gift med Anne Henriette Gravesen
Ane 106 til Kristian Frederik Christensen
Huse med Hartkorn  
Peder Christensen  
Christen Christensen  
Jacob Sørensen  
Jordløst hus   
Peder Thomsen  

Enlige gårde og huse i sognet

Fæster's navne Redaktørens bemærkning i 2010
Gamle gårde  
Laurs Thomsen, Skeltved  
Christen Jensen, Nørtved (1741 - 1812), gift med Maren Nielsdatter fra Frøkær (cirka 1746 - 1835)
Christen Jensens datter Johanne Christensdatter (1783 - 1861) blev gift med Christen Christensen i Ydegård i Strandby, søn af Christen Christensen i Ydegård [HHB]
Ane 8 til Andreas Chr. Gravesen, som var gift med Kirsten Marie Jørgensdatter
Ane 14 til Marinus Jørgensen, som var gift med Antomine Gravesen
Ane 34 til Ingvard Maajen Christensen, som var gift med Maja Kristine Nielsen
Ane 52 til Johannes Peter Larsen, som var gift med Edith Nikoline Gravesen
Ane 82 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Ane 122 til Ruth Pedersen, som er gift med Leo Arne Nielsen
Skammel Jensen, Nielstrup Ane 30 til Anne Kirstine Olesdatter, som var gift med Thomas Chr. Christensen
Mads Christensen, Nielstrup Ane 4 til Johanne Christensdatter, som var gift med Søren Chr. Nielsen
Ane 56 til Johannes Peter Larsen, som var gift med Edith Nikoline Gravesen
Ane 76 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Thomas Christian Sørensen, Vindbæk Ane 14 til Anne Kirstine Olesdatter, som var gift med Thomas Chr. Christensen
Christen Nielsen, Vindbæk  
Søren Sørensen, Folden Stedfader til Maren Larsdatter, som var
Ane 3 til Johanne Christensdatter, som var gift med Søren Chr. Nielsen,
Ane 39 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Ane 8 til Mariane Sørensdatter, som var gift med Jens Chr. Thomsen
Ane 24 til Søren Peter Sørensen, som var gift med Mikkeline Ane Martine Andersen
Jørgen Jensen, Rimmen  
Christen Laursen, Heden Christen Laursen var broder til Jens Laursen / Larsen, som var gift med Maren Christensdatter, Christen Andersen's datter
Peder Pedersen, Mosen  
Jørgen Pedersen, Tolshave  
Ole Christensen, Tolshave Ane 10 til Anne Kirstine Olesdatter, som var gift med Thomas Chr. Christensen
Niels Sørensen, Vindvad  
Hans Pedersen, Kragskov Ane 12 til Anne Kirstine Olesdatter, som var gift med Thomas Chr. Christensen
Ane 40 til Anna Marie Pedersen Mose, som var gift med Peter Marinus Petersen
Jens Pedersen, Kragskov Ane 4 til Ane Kirstine Sørensdatter, som var gift med Christen Thomsen
Mikkel Jensen, Engen (cirka 1749 - 1812), fæster 1787 - 1803, ejer 1803 - 1812 [HHB]
Ane 12 Anne Johanne Christensen, som var gift med Graves Jørgen Gravesen
Laurs Andersen, Østerbroe  
Heile Christensen, Lien  
Thomas Jensen, Sortkær (cirka 1737 - 1812). Fæster af Vester Sortkær 1764 - 1794, ejer 1794 - 1799, hvor han skødede gården til sin søn Jens Thomsen (1773 - 1839) [HHB]
Jørgen Jensen, Sortkær  
Peder Laursen, Heden  
Jørgen Jacobsen, Haaber  
Seigneur Elling, Lomanshauge  
Jens Laursen, Klitten & Kalmer  
Jens Nielsen, Frøkær/Frydkær Søn af Niels Nielsen (cirka 1708 - 1791) og Johanne Mikkelsdatter (cirka 1709 - 1784) i Frøkær. Hans søster Maren Nielsdatter (cirka 1746 - 1835) var gift med Christen Jensen i Nørtved [HHB]
Ane 8 til Birgitte Kirstine Jensen, som var gift med Thomas Chr. Carlsen
Ane 28 til Jensine Marie Christiansen, som var gift med Andreas Chr. Larsen
Thomas Mathiasen, Stabæk Gift i 1775 med Margrethe Sørensdatter (1737 - 1804, født i Bollehede i Mosbjerg sogn), enke efter Christen Pedersen i Stabæk (cirka 1719 - 1775). Deres datter Anne Marie Christensdatter (1765 - 1802) var gift med Mikkel Jensen (cirka 1749 - 1812), fæster af Engen [HHB]
Christen Pedersen var Ane 26 til Anne Johanne Christensen, som var gift med Graves Jørgen Gravesen
Christen Christensen, Skarnvad  
Nye udflyttede gårde  
Peter Sørensen  
Jens Sørensen  
Huse med Hartkorn  
Jørgen Knudsen, Heden  
Ole Christensen, Råsig Gift med Inger Sørensdatter (cirka 1727 - 1799), som var datter af Søren Jensen og Maren Jørgensdatter i Stabæk [HHB]
Ole Christensen var stedfader til Anders Jørgensen, som var ane 2 til Jørgen Andersen, som var gift med Anne Margrethe Jensdatter
Peder Pedersen, Skræppenhøj Ane 4 til Christian Pedersens hustru Else Marie Engelbrechtsdatter
Ane 6 til Anders Christian Michelsens hustru Mathilde Christensdatter
Elling Kirke Jord, Degnen Seign.  
Jordløse huse  
Ole Mann i Heden  
Bent Sørensen, Lomanshave  

Møller i sognet

Enlige gamle gårde i sognet Redaktørens bemærkning i 2010
En vandmølle  
En vindmølle  

Kilder: Aalborghus Amtstuearkivs Hartkornsfortegnelse fra ca. 1790 (B9C – 17), side 54 – 62
Hans Henrik Bruun [HHB]

Husfædre, som boede i Elling Sogn i 1787 eller 1801, men som ikke er omtalt i Hartkornfortegnelsen

Anders Christensen, født i 1722, husmand i Elling By Ane 24 til Marinus Jørgensen, som var gift med Antomine Gravesen
Jens Christensen, født i 1729, boelsmand i Strandby i 1787 Ane 60 til Johannes Peter Larsen, som var gift med Edith Nikoline Gravesen
Ole Sørensen, født i 1734, halvgårdmand i Jerup, døv i 1787 Ane 8 til Søren Olesen, som var gift med Mariane Jørgensdatter
Ane 62 til Arnold Emil Christensen, som var gift med Anne Henriette Gravesen
Peder Jensen, født i 1742, husmand og skrædder i Holmen i 1787 Ane 48 Erna Emilie Christensen, som var gift med Jens Christian Christensen
Christen Laursen, født i 1750, husmand med jord i Holmen i 1801 Ane 6 Anne Elsebeth Axelsdatter, som var gift med Peder Christian Larsen
Ane 56 Erna Emilie Christensen, som var gift med Jens Christian Christensen
Ole Christensen, født i 1750, husmand og disker på Heden ved Napstjært i 1787 og på Hedeledet i 1801 Ane 6 til Niels Christian Jensen, som var gift med Johanne Cathrine Nielsdatter
Niels Christensen, født i 1751, opholdende sig i Holmen i 1787 og 1801, indsidder, haltende skrædder Ane 8 til Jensine Marie Christiansen, som var gift med Andreas Christian Larsen
Jens Nielsen, født i 1752, husmand med jord og fisker i Bratten i 1801 Ane 58 Erna Emilie Christensen, som var gift med Jens Christian Christensen
Thomas Christensen, født i 1756, bonde og gårdmand i Bratten i 1801, købte gården af Thomas Jacobsen i 1796 Ane 4 til Nicoline Marie Jensdatter, som var gift med Mads Jørgensen
Ane 46 til Ingvard Maajen Christensen, som var gift med Maja Kristine Nielsen
Thomas Sørensen, født i 1757, husmand med jord i Koldhave i 1801 Ane 44 til Inga Marie Christine Thomsen, som var gift med Jens Andreas Jørgensen
Jacob Mogensen, født i 1758, bonde og gårdmand i Bratten i 1801 Ane 4 til Christine Mogensdatter, som var gift med Jens Peter Larsen
Ane 54 til Alfred Haagensen, som var gift med Bente Edith Andersen
Jens Jurgensen, født i 1759, inderste, tærsker på Læsø, boede i Elling Ane 6 til Ane Marie Olesdatter, som var gift med Carl Christian Thomsen
Christen Jensen, født 1759, husmand på Heden i 1787 og i Vadet i 1801. Den forrige fæster var Axel Jensen, født i 1723 Ane 16 til Anne Johanne Christensen, som var gift med Graves Jørgen Gravesen

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 9 Juni 2016