Engbæk's Familie Engbæk's Steder
Elling Kirke

Elling Kirke består af kor og skib, sydkapel, tårn mod vest og våbenhus mod nord. Af den oprindelige kirke, som var opført i romansk tid af røde munkesten, er nu kun nordmurene bevarede. Østgavlen og sydmurene er ombyggede i nyeste tid. Korets nordmur er prydet med lisener og halvsøjler med en rundbuefrise foroven. Skibets nordmur har i stedet for rundbuer en ejendommelig savtakket frise. Tårnet med kamgavle, er tilbygget af munkesten i 1400 - 1500 tallene. Den ommurede sydside har årstallet 1862. Koret har forskallet bjælkeloft, skibet har to spidsbuede hvælvinger fra slutningen af middelalderen, den ene er en stjernehvælving. Det senere tilbyggede, overhvælvede sydkapel er forbunden med skibet ved en spidsbue, ligesom det tidligere overhvælvede tårnrum. Våbenhuset, med kamgavl, er opført i nutiden af små mursten. Den anselige altertavle har snitværk fra 1635 samt et nyt maleri af Anker Lund, som forestiller Kristus, som lægger hånden på en drengs hoved. Det er en kopi efter C. Bloch. Det maleri, der nu sidder i tavlen, er udført af Oscar Nicolaisen i 1969. Dette forestiller Kristus på korset flankeret af sørgende mand og kvinde. Granitfonten er i romansk stil. Prædikestolen, som er fra 1766, blev skænket af Frederik Wiirnfeld til Lerbæk. På et af stolestaderne er årstallet 1582 og navnet Mourids Podebusk til Lerbæk. I koret er der et epitafium over Marie Catharina Ferslev, født Wiirnfeld. Hun døde i 1762. I tårnet var der tidligere en ligsten over Frederik Wiirnfeld, som døde i 1769. Kirken er selvejende.

Elling Kirke

      

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 14. maj 2008.