Engbæk's Familie Engbæk's Steder
Elling Sogn

En sognebeskrivelse fra 1924 med senere tilføjelser

Elling Sogn omgives af Råbjerg, Mosbjerg, Tolne, Åsted og Flade Sogne samt Ålbæk Bugt i Kattegat

De for det meste jævne og lavtliggende jorder er afvekslende lerede og sandede med underlag af sand, mod vest dog med store mose strækninger, Jerup eller Napstjæt, Tolshave og Elling Moser, som er mærkelige ved de sandrygge, "rimmer", der gennemskærer dem, og som indeslutter lange, smalle mosepartier, "dopper". Også ude ved kysten findes rimmer.

Mod syd ligger Lerbæk Skov ved Elling Å. Desuden er der flere plantager: Ellinggård Plantage, anlagt i 1892, på 55 ha; Elling-Tolne Fattiggårds Plantage, anlagt i 1883, på 34 ha.

Elling Å dannes ved sognets vestgrænse af de sammenløbende åer, Skærum Å og Åsted Å. Elling Å løber mod øst til Kattegat. Nordligere løber nogle mindre vandløb: Roholm, Kragskov og Jerup Åer, ligeledes til Kattegat.

Til sognet hører 7 ubenævnte, små øer i Ålbæk Bugt.

Gennem sognet går landevejen fra Frederikshavn til Skagen samt Frederikshavn-Skagen Banen.

I 1921 var befolkning på 2391 personer, som boede i 496 gårde og huse. I 1905 var det samlede hartkorn 252 tønder hartkorn; 83 gårde havde 196 tønder hartkorn og 216 huse havde 55 tønder hartkorn, forskellige lodder med 1 tønde hartkorn, samt 69 jordløse huse. Sognets areal var 6.526 ha, hvoraf lidt mere end en tredjedel bestod af tørvemoser, skov, heder, lyngbakker, klitarealer og stenmarker.

I sognet var der følgende byer. Årstallet efter stednavnet refererer til året for den første kilde, hvori stednavnet blev nævnt:

Der er følgende samlinger af gårde og huse:

 • Bratten (1662) omfattende flere spredte bebyggelser som for eksempel Åstederne, Klemmensgårde, Håbergårde (1662), samt Folden (1662) med skole
 • Fredborg
 • Højbjerg
 • Jerup Hedehuse
 • Klitten (1688)
 • Kragskov (1638) med mølle
 • Kragskovhede
 • Lerbæk Huse
 • Mosegårde (1662)
 • Napstjærthede
 • Nielstrup (1638) med forsamlingshus, købmandshandel og andelsmejeri fra 1888
 • Nørtved (1638)
 • Rendborg med privatskole
 • Rimmen (1662) med mølle, købmandshandel og jernbanestation
 • Råsig (1662)
 • Skeltved (1662)
 • Sortkær (1611)
 • Tolshave (1434)
 • Vejen
 • Vester Holmen (1662)
 • Øster Holmen (1688) med skole, missionshus, mølle og købmandshandel

Der var følgende hovedgårde:

Der var følgende større gårde:

 • Engen (1688)
 • Frøkær (1662)
 • Heden (1662)
 • Lien (1662)
 • Lomanshave (1662)
 • Mariendal med vandmølle
 • Nørrebroen (1662)
 • Skarnvad (1662)
 • Skræppenhøj (1688)
 • Stabæk (1611)
 • Sydsighave med mølle og teglværk
 • Vindbæk (1638)
 • Vindvad (1662)

Under anlægget af den nye jernbanebro over Elling Å i 1922 blev straks øst for broen fundet og atter tildækket et gammelt skibsvrag, måske fra middelalderen.

Jordfaste oldtidsmindesmærker synes ikke at forekomme i sognet, heller ikke oldsagsfund fra sten- og bronzealderen, derimod enkelte fra jernalderen. Oldtidsbebyggelsen turde således være sket ret sildig.

Jerup Kirke blev indviet den 3. november 1889

I 1892 blev der bygget er forsamlingshus, som var tilgængeligt for hvem, som ville benytte det, blandt andre metodisterne. Metodisterne blev betjent af metodistpræsten i Frederikshavn indtil 1928, da man fik sin egen præst og kirke i Strandby. Kilde: Strandby Metodistmenighed 1928 - 1988

Elling Sogn

En del af Elling Sogn, Videnskabernes Selskabs Kort

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 03-Dec-2010