Engbæk's Familie Engbæk's Steder
Vejviser for Elling Sogn 1914 - 1918

Landsbyernes navne i sognet: Tolshauge, Bratten, Jerup, Napstjært, Elling, Strandby

Folkemængde: 2224. Postadresse: Kvissel

Sognerådsformand
Chr. Olsen, Heden, Elling
Sognefogder
P. Christensen, Engen, Elling
A. Madsen, Jerup
Sognepræst
Vakance i embedet
Skoler
Elling: Lærer J. P. Jensen
Holmen: Lærer J. P. Lutkin
Strandby: Lærer L. H. Schroll
Bratten: Lærer M. Sørensen
Jerup: Lærer N. P. Nielsen Bjørn
Napstjært: Lærer Vive Jensen
Brevsamlingssted
Landpost Schmidt, Jerup
Telefonstation
Nielstrup Telefonkonsortium
Jernbanevæsenet
Skagensbanen
Stationsforstandere
Napstjært: L. Larsen
Jerup: Th. Christensen
Rimmen: L. Larsen
Elling: N. Andersen
Fattiggård
Elling: Bestyrer: Jens C. Stendys
Distriktsjordemoder
Fru Klitgård
Brandfoged
Vilhelm Christensen, Vestermark
Stævningsmænd
Smed Larsen, Nielstrup
C. Tvilling, Bannerslund Mark
Lægdsmænd
Sognefogderne A. Madsen, Jerup og P. Christensen, Engen
Hegnsynsmænd
J. Frederiksen, Råsig og J. P. Jørgensen og Th. Jørgensen, Strandby
Jordboniteringsmænd
Karl A. Hustch, Nielstrup og L. Kragskov, Jerup
Ligsynsmænd
Jens P. Jensen og Jens Frydkjær
Vandsynsmænd
Søren C. Jensen, Bratten, og Peder C. Andersen, Holmen, og N. P. Jensen, Kragskov
Vurderingsmænd til Ejendomsskyld
Chr. Olsen, Heden og Th. C. Olsen, Bratten
Hjælpekassen
Høker Oluf Sørensen, Nielstrup
Fru M. French, Sortkjær
Lærer Lutkin, Holmen
Karl P. Petersen, Jerup
Fru Trine Pedersen, Strandby
Skolekommissionen
Sognepræsten
Jens Sørensen, Bratten
Th. Larsen, Folden
Johan Pedersen, Holmen
Chr. Olsen, Heden
Vejudvalget
N. P. Petersen, Sysselhaven, samt Søren Knudsen og P. Andersen, Holmen
Værgeråd
Sognepræsten, og Th. Larsen, Folden og Poulinus Pedersen, Nørrebroen
Menighedsråd
Sognepræsten
Frk. Mehrens, Bannerslund
J. Fredesen, Råsig
Fr. Frederiksen, Jerup
P. Petersen, Sortkjær
Chr. Mathiasen, Tolshave
A. Nielsen, Strandby
Sygekasse
Elling, Lærer Jensen, Elling.
Bagere
A. Larsen, Jerup
Simon Klemmensen, Strandby
Bødker
C. E. Jensen, Nielstrup
Cyklehandler
Ernst Petersen, Rimmen
Detailhandlere
Søren C. Jensen, Holmen
Jens Tvilling og H. Ellingsen, Strandby
Oluf Sørensen, Nielstrup
Hans Jensen, Rimmen
A. Larsen, Jerup
J. C. Christensen, Jerup
P. Munch, Napstjært
Hjulmænd
C. Olsen, Nielstrup
Poulsen, Bannerslund
Murere
A. Hansen, Varmløse
Mogens Christensen, Bannerslund
Jens Nielsen, Øster Holmen
Møllere
Ernst Petersen, Rimmen
S. C. Jensen, Øster Holmen
August Nielsen, Jerup
Søren C. Jensen, Krogskov
Skomagere
L. Larsen, Bannerslund
N. Andersen, Elling
Skræddere
P. Nielsen og M. Petersen, Krogskov
Slagter
C. Mortensen, Skarnvad
Smede
N. Nielsen, Bannerslund
L. Larsen, Nielstrup
Karl Jensen, Jerup
Snedkere
N. Thomsen, Strandby
Anton Nielsen, Bratten
Stenhugger
August Andreasen, Strandby
Tømrere
A. Hansen, Varmløse
Janus Jensen, Jerup
Vognmænd
Oluf C. Jørgensen og A. Axelsen, Strandby
Mejeri
Nielstrup Andelsmejeri, bestyrer J. Jensen
Teglværk
Sysselhaven, Rudolf Pedersen og Regnar Hejselt

Landejendomme

De to tal efter navnet betyder 1) tønder hartkorn 2) ejendomsskyld i tusinde kroner

Tolshauge
Morten Chr. Christensen, 1 ½, 12
Thomas Mathiasen, 2, 14
Ole Christian Jensen, 3/4, 7
Adolf Jensen, 1/4, 9
Bratten
Nielstrup
Ole Chr. Hansen, 1 ½, 16
Martin Pedersen, 1, 13.
Arnold Nielsen, 1 1/8, 9
Vindbækgård
Anton Andersen, 2 1/4, 20.
Christen Peder Jensen, 1 1/4, 10
Søren Chr. Christensen, 1, 9
Senius Jensen, 3/4, 5
Folden
Thomas Larsen, 2 1/4, 21
Hullet
Marinus Jensen, 1 3/4, 17
Petrine Jensen, 1 3/4, 14
Søren Peter Jensen, 1 3/4, 14
Jens Sørensen, 1, 10
Niels Peter Jacobsen, 7/8, 6
Snedkergård
Chr. Peter Larsen, 1 1/4, 9
Chr. Martin Nielsen, 1 1/4, 8.
Åen
Chr. Pedersen, 1, 11
Klemmegård
Ths. Chr. Jensen, 1 ½, 8.
Peter. Anton Olesen, 7/8, 7
Thomas Chr. Olesen, 7/8, 8.
Jens Peter Thomsen, 1, 9.
Carl Chr. Bergen Andersen, ½, 8
Søren Sørensen, 3/4, 6
Jerup
Thomas Chr. Christiansen,1/2, 6.
Martin Chr. Olesen, 2, 22
Anders Pedersen, 1 1/4, 13
Anders P. Larsen, 1.1/4, 13
Nr. Fredborg
Julius Hansen, 3/4, 7
Jens Chr. Marinus Sørensen, ½, 4
Anders Jørgen Sørensen, ½, 5
Niels Andreasen, 1, 13.
Peder Andersen, 1 ½, 14
Ths. Chr. Andersen, 1 1/4, 13
Anders Chr. Larsen, 1 3/4, 15
Niels Chr. Larsen, 1 3/4, 14
Jens Valdemar Jensen, 1/8, 6
Lauritz Christiansen, 1, 7
Niels Chr. Andersen, 1 1/4, 10
Vintergård
Chr. J. Thomsen Vinther, 3/4, 9
Anton Madsen, 7/8, 10
Chr. Thomsen, 1/4, 6
Christian P. Christensen, 0, 5
Jens Peter Hansen, 1, 13
Storgård
Anders Chr. Larsen, 2 ½, 20
Søndergård
Ths. Chr. Hansen, 1, 10
Lars P. Pedersen, ½, 6
Søren Peder Jensen, 1/4, 6
Jens Jørgensen, 2 1/4, 16
Mads Peder Madsen, 1/8, 5.
Martin Chr. Madsen, 2 1/4, 15
Maren K. Nielsen, 1 3/4, 15
Niels Chr. Jensen, 3 ½, 30
Nordre Kragskov
Niels Chr. Jensen, 1 ½, 11
Lauritz Carl Andersen, 2, 14
P. Ålbæk Hansen, 1 3/4, 15
Søren Chr. Sørensen, 1 ½, 12
Vindvad
Christen Thomsen, ½, 5
Klitten
Peder Laur. Pedersen, 7/8, 9
Jens Chr. Christensen, ½, 8
Højbjerg
Martin Chr. Madsen, 1, 12
Jørgen Jensenius Pedersen, 1, 17
Østerled
Christen P. Pedersen, ½, 5
Thomas Chr. Thomsen, ½, 5
Fr. M. Frederiksen, 3/4, 8
Napstjært
Heden
Lars Johan Larsen, 1 3/4, 8
Lars Peder Pedersen, 1 3/4, 14
Jacob .Chr. Jacobsen, 3/4, 6
Chr. Jensen Christensen, 3/4, 7
Ths. Chr. Pedersen, 1, 7
Lars Chr. Jensen, 2 ½, 14
Christian Christensen, ½, 5
Niels Martin Nielsen, 3/4,. 7
Ole Emanuel Olesen, 7/8, 8.
Elling
Lerbæk
Løvenskjold, 20, 140
Lars Stendal, ½, 5
Sofus Mølgård, 3/4, 7
Jens Chr. Andersen Præst, 3/4, 8
Søren Jensen, 3/4, 8
Chr. Petersen, 3/4, 8
Ellinggård
Marie Tutein, 7 1/4, 65
Mariendal
A. Andersen, 7 ½, 65
Vestermarken
Jørgen Ths. Vilh. Christensen, 3, 19
Axel Thomsen, 1, 8
Harald P. Vald. Holm, 2 1/4, 17
Lille Stabæk
Holger Em. Christensen, 2 3/4, 17
Bannerslund
P. Mehrens, 10 ½, 77
Chr. Pedersen, 1/8, 5
Anton Chr. Axelsen, 1/4, 5
Chr. Christensen Tvilling, 1/8, 5
N. Chr. Nielsen, 0, 5
Jens Chr. Thomsen, ½, 13
Peder Chr. Thomsen, 1/8, 5
Jens Laur. Pedersens Enke, 1/8, 5
Peder Chr. Christensen, 1/8, 6
Niels Chr. Nielsen, 1/8, 5
Nielsine Kristiane Sørensen, 1/4, 6
Landpost J. C. Christensen, 0, 5
Gammel Præstegård
L. C. Nyholm, 2 1/4, 14.
Starbæk
Fattiggården: 3 1/8, 22
Øster Sortkjær
Sigurd French, 11 3/4, 60
Lauritz P. Jacobsen, 1/8, 5
Vester Sortkjær
Peder Chr. Pedersen, 3 ½, 20
Hans Chr. Olesen, 1/4, 6
Bertel L. Bertelsen, 1/4, 7
Niels P. Pedersen, 0, 5
Peder Chr. Pedersen, 0, 5
Vester Holmen
Lars Peter Christensen, 3 ½, 23
Chr. Jørgen Christensen, 2 1/4, 21
Jens Morten Jensen, 2, 19
Peder Chr. Andersen, 2, 13
Thomas Chr. Jensen, 1/4, 6
Niels Hansen, 2 3/4, 16
Carl Andersen Frydkjær, 1, 8
H. C. Frydkjær, 1 1/4, 11
Skærvad
Henrik Pedersen, 1 ½, 12
Christen Mortensen, 1, 9
Jens Marinus Jensen, 2 1/4, 20
Lars M. Larsen ½, 5
Nørtved
Thomas Peter Thomsen, 2, 18
Jens Chr. Jensen, 1 1/4., 10
Jens Jørgensen, 1 1/4, 13
Marinus C. Pedersen, 7/8, 9
Engen
Sognefoged P. Christensen, 3 ½, 30
Peder Em. Christensen, 1, 10
Råsig
Marie Andersen, 1, 11
Jørgen Frederiksen, 1, 12
Heden
Christian Knudsen, 1 1/8, 11
Chr. Peder Pedersen, 3/4., 8
Jens Chr. Pedersens Enke, 1/4, 6
Chr. Emil Thomsen, 3/8, 5
Mosen
Peder Pedersen, 1, 12
Senius Johannes Pedersen, ½, 9
Christen Olsen, 3/4, 14
Langthjem
Thomas Chr. Carlsen, 1/4, 5
Varmløs
Peder Alfred Hansen, 1/4, 5
Vejen
O. C. Pedersen, ½, 7
Øster Holmen
Anders Chr. Pedersen, 1 1/4, 10
Vintersborg
Christian Christiansen, 3/4, 13
Anton Johan Pedersen, ½, 8
Thomas Chr. Jensen Knasborg, ½, 6
Nørrebroen
Poulinus Pedersen, 1 3/4, 12
Sysselhaven
N. P. Pedersen, 1 ½, 14
Søren Chr. Jensen, ½, 7
Jens Chr. Madsen, ½, 5
Jens Chr. Jensen, ½, 5
Andreas P. Larsen, ½, 6
Andreas Mikkelsen, 1/4, 5
Rendborg
Mads Bentsen, ½, 7
Jens Chr. Bertelsen, 3/4, 7
Heden
Chr. Olsen, 3/4, 14
Strandby
Carl Chr. Axelsen, 1 3/4, 14.
Johan Carl Sørensen, 1 1/4, 11
N. P. Krogskov, ½, 5
Hans Munch, 1 ½; 10
Thomas Chr. Jørgensen, 1 3/8, 10
Udegård
Johanne Eline Andersen, 2 ½, 28
Christian Madsen, 2 ½, 13
Nørgård
Christian Peter Thomsen, 1 7/8, 12
Chr. P. Christensen, 1, 9
Lauritz Nielsen, 1, 9
Søren Chr. Sørensen, 1, 9
Chr. Axelsen, 1, 10
Morten Chr. Andersen, 1 1/4, 12
Jørgen Chr. Larsen, 3/8, 6
Andreas Chr. Larsen, 1/4, 5

Villaer
Elling
Mariendal: Købmand Johansen, Frederikshavn
Lindely: J. P. Jensen

Statshusmand
Strandby: Jørgen Chr. Gravesen, 1/4, 3

Kilde: Ålborg og Hjørring Amters Vejviser med Byer og Landsogne 1914 - 18.
Udgivet af Magnus A. Schultz, Boghandel, Ålborg og redaktør Erik Jensen, København      

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 16-Jul-2010