Engbæk's Familie Engbæk's Steder
Horns Herred, Hjørring Amt

Kong Valdemars Jordebog indeholder blandt andet opgørelser af kong Valdemar Sejr's indtægter fra cirka 1230 - 1240.

Horns Herred er nævnt som en administrativ enhed. Der skulle (årligt?) betales en herredsum på 10 mark sølv, som skulle svare til en afgift på 5 mark eller læster korn. Når der ikke er nævnt mere, betyder det, at kongen ikke havde gods i herredet [Svend Åkjær: Kong Valdemars Jordebog 2. bind kommentar, side 10 (1926 - 1943)]

Kort over Horns Herred 1921

Kort over Horns Herred 1921. De røde streger viser den gejstlige sogneinddeling

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 18-Jul-2012