Engbæk's Familie Engbæk's Steder
Jordebog over
Kabbel og halve Store-Ørs Hovedgårde med
underliggende bøndergods og tiender i
Bøvling Amt, Skodborg Herred

En jordebog er en retslig gyldig fortegnelse over det jordegods, som tilhører en bestemt godsejer, med oplysninger om de afgifter i form af landgilde med mere, som de enkelte fæstere skulle betale til godsejeren.

Forkortelser

Tdr.: Tønder
Skp.: Skæppe = 1/8 tønde
Fdk.: Fjerdingkar = 1/4 skæppe = 1/32 tønde
Alb.: Album = 1/3 fjerdingkar = 1/12 skæppe = 1/96 tønde
Lpd.: Lispund = 16 pund
Pd.: Pund

Rd.: Rigsdaler
Sk.: Skilling = 1/96 rigsdaler

Bøvling Amt, Skodborg Herred

  Hovedgårds takst Konge tiende Kirke tiender Particulier antegning
  Tdr Skp Fdk Alb Tdr Tdr  
Nørre Lem Sogn
Kabbel fri Hovedgårds takst
33 6 3 2      
Rom Sogn
Halve Store-Ørs ufri
6   3 2 ½     Bortfalden mod årlig afgift på 38 rdl. og 1 tdr. rug. De ordinære skatter betaler ejeren selv
Nørre Nissum Sogn
Konge korn og kvæg tiende
        28   Oppebæres til hovedgården
Nørre Lem Sogn
Kirke korn og kvæg tiende
          20 Ligeså
Faberg Sogn
Kirke korn og kvæg tiende
          26 Har været forpagtet bort til beboerne mod en årlig afgift på 150 rdl og årlig 20 læs tørvekørsel fra Møborg

Nørre Lem Sogn

Steder         Landgilde  Particulier antegning
samt Hartkorn Penge Smør Byg Havre  
beboernes navne Tdr Skp. Fdk. Alb. Rd. Sk. Lpd. Pd. Tdr. Skp. Tdr. Skp.  
Lemtorp By                          
Mads Jensen 10       16   2           Arbejde med en hel plov i avlens drift
Peder Jørgensen 7       8               Arbejde med en hel plov
Thomas Sørensen 4 4     7               Ligeså med halv plov
Niels Clausen 3 7 1 2 10               I avlens drift en ½ plov
Enlige gårde                          
Chr. Christensen
Vester Skovgård
4 4     12               3 dages møgageren med fornøden folk
Niels Jensen
Øster Skovgård
4 4     8 22   8         Al arbejde af ½ plov
Christen Nielsen
Skovshoved
1 7 3   5               I al markarbejde med 1/4 plov, men om vinteren 1 ugedag
Chr. Christensen
Moskjær
6 1 1 1 3   1 11 4   1   Eller og byttet med penge à 7 mark pr. tdr. hartkorn. Arbejde med 3/4 plov i alle dele
Anders Madsen
Abildgård
5     1     2           Al arbejde af ½ plov
Anders Sørensen
Splidsboel
2 5 2 1 2 64             Ligeså af en 1/4 plov
Christen Nielsen
Skidengård
4 4 3 1 1 80     4 4     Eller og byttet med penge à 7 mark pr. tdr. hartkorn. Arbejde med ½ plov
Søren Jensen
Kærgård
7           6           Al arbejde af en hel plov
Peder Andersen
Gilsgård
7 1   1 6 48 4       2   Ligeså
Mads Christensen
Østerboel
5 1 3 5 54 4       4   Ligeså
Peder Frantzen
Østerboel
5 1 3 5 54 4       4   Ligeså
Jens Nielsen
Futterup
3 7 3       1   2   2   ½ plov i al arbejde
Og af Sønder Brydebol ejendom er pålagt til andre   3                      
Peder Sørensen
Brunsgård
4   3 1 10               Ligeså af hel plov
Christen Sørensen
Moskær
3     1   9 1 8         ½ plov i avlens drift. Svarer desuden til præsten i Lemvig for brød og vinholdelse 3 tdr. byg årlig
Jens Sørensen
Damgård
6 4         5       8   3/4 plov i al avlen
Bertel Olufsen
Damgård
7 1 1 1 5 70 4       2   3/4 plov i al avlen
Hans Nielsen
Nørre Brydeboel
4 2   2 8               En hel plovs arbejde i avlens drift, men i plids arbejde en ½ plov
Og af Sønder Brydeboel ejendom 2 5 3 2                  
Jens Laustensen
Lem Kirkegård
3 2   1 30               Al arbejde af hel plov
Dito af købstad jorder 2 7 1 1                  
Af Bjerregård, Nørskov og Kærgård
Ejendommen bruges under hovedgården Kabbel
7   3                   Hver af ejerne betaler selv tiender og skatter
Af Abildgård. Ejendommen bruges af beboeren 1                        
Af Sønder Brydeboel. Ejendommen er ledig   7                     Hvoraf ejeren selv ligeledes (betaler) tiende og skatter
Frands Christensen
Sandholm
1       10 32             Af Bjerregård og Nørskov ejendom
Jacob Jensen
Veje
    1   9               Og 1 ugedag
Af Bjerregård og Nørskov Ejendom   7 3                    
Laust Christensen Brandt i Skillerhøj 1 4 2   6                
Peder Jensen
Tanderbæk
  1 1 2 6               1 ugedag
Laurs Nielsen
Engmark
  4     2               Ligeså
Chr. Christensen
Futtrup Hus
  1   2                 1 ugedag og fri for ordinære skatter
Niels Andersen
Dørsken
  4     2               1 ugedag
Jens Poulsen Tveed
Forumberg
    3 1 2               Ligeså
Christen Jepsen
Gammeltoft
1 4 2   4   4           Smedearbejde som bestemt betaling
Poul Christensen
Nyholm
  5 2   14 80              
Christen Nielsen Høj
Brundsgård Hus
        1                
Mads Nielsen
Damgård Hus
  5 1 1 7                
Niels Christensen
Brydeboel Hus
        1               Og 1 ugedag
Zidsel Høj
Skillerhøj
                         
Mads Pedersen
Molhøj
  4 2   3               Ligeså
Peder Michelsen
Sparriseng
        10                
Poul Michelsen
Rønberg
        12                
Summa 135 1 2 1 235 33 39 11 10 4 23 0  

Nørre Nissum Sogn

Steder         Landgilde  Particulier antegning
samt Hartkorn Penge Smør Byg Havre  
beboernes navne Tdr Skp. Fdk. Alb. Rd. Sk. Lpd. Pd. Tdr. Skp. Tdr. Skp.  
Jens Nielsen
Ardahl
3 6 3 2 10                
Jens Nielsen
Nygård
2 6 2   8                
Mads Pedersen
Østergård
5 2 3 1 10                
Christen Jacobsen
Stokholm
5 2 3   16                
Jeppe Christensen
Nørre Balle
3 7     8               Forretter 1 dags harven, 1 dags møgageren, 2 dages arbejde i høstlet, hver dag 2 river og 1 dag i høst med 1 opbinder og rive
Mads Christensen
Sønder Balle
6 4 3 1 5 72 4   1   2   3/4 plov i avlens drift
Jeppe Laursen
Studsgård
2 7   1 11                
Jens Pedersen
Lundgård
3 5 3 ½ 12               1 dags kørsel med vogn og karl
Anders Jensen
Lundgård
3 5 3 ½ 12               Ligeså
Jens Poulsen
Tved
6 1   1 6 64             1 plov i avlens drift
Iver Johannesen
Geilgård
3 6 1 1 15                
Peder Poulsen
Eidal
3 2   1 12 80              
Smidsboel 3       14               Ejendommen bruges nu af Nissum Præstegård imod at præsten svarer i skatter og afgifter 14 rdl/td>
Summa 54 2 3 2 141 24 4 0 1 0 2 0  

Faberg Sogn

Steder         Landgilde  Particulier antegning
samt Hartkorn Penge Smør Byg Havre  
beboernes navne Tdr Skp. Fdk. Alb. Rd. Sk. Lpd. Pd. Tdr. Skp. Tdr. Skp.  
Mads Jacobsen
Corslund
5 1 2 2 11                
Peder Nielsen
Tinggård
3 5 2   8                
Christen Laursen
Winttersgård
6 5 2 1 16                
Kirkeskyld til Faberg Kirke                          
Anders Nielsen
Frueboel
4 5 3   9 32              
Christen Laursen
Winttersgård
  5 1 1         1       Betales efter hvert års kapitels takst
Jens Pedersen
Søgård
3 4 3 1         4       Betales efter hvert års kapitels takst
Øster Prebensgård   5   2,25           4     Betales efter hvert års kapitels takst
Andreas
Vester Prebensgård
  5   2,25           4     Betales efter hvert års kapitels takst
Summa 25 7 0 ½ 44 32 0 0 5 8 0 0  

Trans Sogn, Vandfuld Herred

Steder         Landgilde   
samt Hartkorn Penge Smør Byg Havre  
beboernes navne Tdr Skp. Fdk. Alb. Rd. Sk. Lpd. Pd. Tdr. Skp. Tdr. Skp.  
Morten Christensen
Kirkeby
4   1 2 10                
David Laursen
Vester Sleth
5 4 1   11                
Summa 9 4 2 2  21 0 0 0 0 0 0 0    

Vandborg Sogn

Steder         Landgilde   
samt Hartkorn Penge Smør Byg Havre  
beboernes navne Tdr Skp. Fdk. Alb. Rd. Sk. Lpd. Pd. Tdr. Skp. Tdr. Skp.  
Christen Juliusen
Skovmose
6   2   15                
Summa 6 0 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0   

Summa summarum, alle sogne

          Landgilde   
Sogn Hartkorn Penge Smør Byg Havre  
  Tdr Skp. Fdk. Alb. Rd. Sk. Lpd. Pd. Tdr. Skp. Tdr. Skp.  
Nørre Lem 135 1 2 1 235 33 39 11 10 4 23 0  
Nørre Nissum 54 2 3 2 141 24 4 0 1 0 2 0  
Faberg 25 7 0 ½ 44 32 0 0 5 8 0 0  
Trans 9 4 2 2 21 0 0 0 0 0 0 0  
Vandborg 6 0 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0  
Summa  231 0 2 2,5 456 89 43 11 17 4 25 0  

Kabbel, den 16. april 1798
Niels Schack

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 26-Jun-2015