Engbæk's Familie Engbæk's Steder
Hartkornsfortegnelse fra ca. 1790 for Råbjerg Sogn

Hartkornsfortegnelsen er en opgørelse over beskatningsgrundlaget.

Den indeholdt også opgørelse over "Inddelt til landlægder". Et landlægde er er lægd på landet, hvori der udskreves landsoldater. "Inddelt til landlægder" var talmæssigt det samme som hartkornet.
Der var Inddelt til landlægder" på følgende steder: Gårdbo, Hvims, Jennet, Lyngshede, Rimmen, Sørig og Uggerhal

Der var også en opgørelse over "Inddelt til Sølimiter". En sølimit er et distrikt, hvori der udskreves værnepligtigt mandskab til marinen. Også "Inddelt til Sølimiter" var talmæssigt det samme som hartkornet.
Der var "Inddelt til Sølimiter" på følgende steder: Ålbæk By, Råbjerg By, Bunken, Gaihede, Heden, Hjortlund, Houkær, Hvidemose, Høgenhave, Klitlund, Knasborg, Kyllesbæk, Lodskovvad, Løth, Rannerød, Rimmen, Skiveren, Skødelund, Sovkrog, Starholm og Troldborg.

Forkortelser

Tdr.: Tønder
Skp.: Skæppe = 1/8 tønde
Fdk.: Fjerdingkar = 1/4 skæppe = 1/32 tønde
Alb.: Album = 1/3 fjerdingkar = 1/12 skæppe = 1/96 tønde

Ålbæk By   Ager og engs hartkorn
Fæster's navn Ejer Tdr Skp Fdk Alb
Huse med hartkorn          
Thomas Bruun Asdal Gods   1 2 1
Simon Jensen Asdal Gods   2 2 1
Christen Pedersen Asdal Gods   3 0 2
Jens Laursen Gajhede Asdal Gods   1 0 0
Peder Laursen Starholm Asdal Gods    3 0 0
Anders Sørensen Katsig Asdal Gods    3 2 2
Laurs Christensen Asdal Gods       3 ½
Anders Christensen Asdal Gods      3 ½
Jens Laursen Asdal Gods    2 2 1
Peder Laursen Asdal Gods    1 0 2
Peder Jensen Lodskovvad Asdal Gods    2 2 0
Christen Thomsen Klitlund Asdal Gods    1 1 0
Christen Christensen Fuglsig Gods    1 1 0
Søren Mortensen Fuglsig Gods    4 0 0
Niels Pedersen Fuglsig Gods    2 0 2
Christen Pool Nørre Elkær Gods    2 0 0
Uden Beboer formedelst Sandflugt Nørre Elkær Gods    1 2 2
Uden Beboer formedelst Sandflugt Nørre Elkær Gods          2
Hans Mikkelsen Lerbæk Gods      3 ½
Peder Nielsen Lerbæk Gods       3 ½
Henrik Pedersen Lerbæk Gods       1 1
Peder Christensen Dige Byfoged Ferslev, Skagen    1 2 0
Jordløse Huuse               
Peder Madsen Bruun Asdal Gods          0
Christen Madsen Bruun Asdal Gods          0
Christen Madsen Lyngshede Asdal Gods          0
Laurs Christensen Riisager Asdal Gods          0
Jens Nielsen Asdal Gods          0
Søren Laursen Asdal Gods          0
Christen Laursen Stensbæk Gods          0
Laurs Nielsen Byfoged Ferslev, Skagen          0
Heile Laursen Byfoged Ferslev, Skagen          0
Summa    4 6 2 1

Råbjerg By    Ager og engs hartkorn
Fæster's navn Ejer Tdr Skp Fdk Alb
Huse med hartkorn               
Hans Nielsen Høgholt Gods       3 0
Rasmus Mikkelsen Høgholt Gods       3 0
Peder Christensen Høgholt Gods       3 0
Søren Larsens Enke Høgholt Gods       1 0
Niels Thrane Høgholt Gods          2
Jens Grøn Høgholt Gods          2
Summa    0 2 3 1

Enlige gårde i sognet   Ager og engs hartkorn
Fæster's navn og sted Ejer Tdr Skp Fdk Alb
Søren Larsen, Uggerhal Asdal Gods 1 1 1 0
Niels Nielsen, Uggerhal Asdal Gods 1 1 1 0
Peder Madsen, Lyngshede Asdal Gods    7 0 1
Ole Madsen, Lyngshede Lerbæk Gods    7 0 1
Søren Nielsen, Jennet Lerbæk Gods 1 7 0 2
Christen Christensen, Jennet
Christen Pedersen, Knasborg Lerbæk Gods 1 0 3 2
Laurs Jensen, Løth Byfoged Ferslev, Skagen    7 1 0
Peder Madsen, Heden Ellinggård Gods 1 5 2 1
Ole Christensen, Sørig Ellinggård Gods    7 0 2
Summa    10 4 3 0

Enlige huse i sognet    Ager og engs hartkorn
Fæster's navne og steder Ejer Tdr Skp Fdk Alb
Huse med hartkorn               
Laurs Christensen, Gaardbo Asdal Gods    4 1 0
Christen Nielsen, Gaardbo Asdal Gods    4 3 2
Jens Jensen, Gaardbo
Niels Jensen, Gaardbo Asdal Gods    4 3 2
Peder Christensen, Starholm Asdal Gods    3 2 0
Mads Pedersen, Starholm Asdal Gods    3 2 0
Christen Pedersen, Letholt eller Bunken Asdal Gods    5 1 1
Christen Nielsen, Bunken Ellinggård Gods    6 0 0
Christen Spring, Bunken Nørre Elkær Gods    1 0 1 ½
Christen Glarmester, Bunken
Jens Eriksen, Bunken Nørre Elkær Gods    2 0 0
Jens Christensen, Bunken Nørre Elkær Gods    2 2 2
Peder Christensen, Sørig Byfoged Ferslev, Skagen    4 0 0
Laurs Christensen, Sørig Ellinggård Gods    3 1 0
Niels Christensen, Sørig Ellinggård Gods    3 1 0
Christen Jensen, Sørig el. Gårdbo Mølle Asdal Gods    3 1 2 ½
Rasmus Christensen, Sørig el. Gårdbo Mølle Asdal Gods    3 1 2 ½
Søren Jensen, Sovkrog Asdal Gods    5 0 2 ½
Niels Laursen, Sovkrog Asdal Gods    5 0 2 ½
Christen Madsen, Hvidemose Lerbæk Gods    5 0 0
Christen Jensen, Hvidemose Asdal Gods    1 3 0
Jens Laursen, Rannerød Byfoged Ferslev, Skagen    2 3 2,75
Christen Mortensen, Rannerød Byfoged Ferslev, Skagen    2 3 2,75
Jens Nielsen, Rannerød Byfoged Ferslev, Skagen    2 3 2,75
Jens Olufsen, Rannerød Byfoged Ferslev, Skagen    2 3 2,75
Christen Sørensen, Høgenhave Byfoged Ferslev, Skagen    1 2 0
Niels Jensen, Høgenhave Asdal Gods    3 0 0
Mikkel Laursen, Lodskovvad Nørre Elkær Gods    2 3 1,25
Jens Christensen, Lodskovvad Nørre Elkær Gods    2 2 2,75
Jens Smed, Lodskovvad Nørre Elkær Gods    2 2 2,75
Christen Eriksen, Lodskovvad Fuglsig Gods    3 0 2
Erik Pedersen, Lodskovvad Ellinggård Gods    2 2 2,66
Søren Christensen, Lodskovvad Ellinggård Gods    2 2 2,66
Christen Thomsen, Lodskovvad Ellinggård Gods    2 2 2,66
Christen Pedersen, Hjortlund Asdal Gods    3 1 0
Christen Hansen, Klitlund Asdal Gods    1 0 1
Niels Hansen, Klitlund Asdal Gods       2 2 ½
Niels Laursen, Klitlund Asdal Gods       2 2 ½
Christen Nielsen Lyng, Klitlund Stensbæk Gods    4 3 0
Thomas Nielsen, Klitlund Lerbæk Gods    3 0 1
Christen Christensen, Hvidemose Asdal Gods    1 2 0
Niels Christensen, Hvidemose Asdal Gods    2 3 0
Christen vodbinder, Hvidemose Asdal Gods       2 0
Jens Jensen, Knasborg Ellinggård Gods    2 1 ½
Christen Nielsens Enke, Knasborg Ellinggård Gods    2 1 ½
Niels Dige, Knasborg Fælled Lerbæk Gods       1 1
Jens Pedersen, Knasborg Fælled Lerbæk Gods       1 1
Christen Pedersen Starholm, Troldborg Asdal Gods    1 0 2
Peder Pedersen, Troldborg Asdal Gods    1 0 2
Christen Jensen, Troldborg Asdal Gods    1 2 2
Niels Sørensen, Kyllesbæk Asdal Gods       2 0
Jens Hansen, Kyllesbæk Stensbæk Gods    1 0 0,67
Thomas Pedersen, Kyllesbæk Stensbæk Gods       2 0,33
Søren Hansen, Gaihede Fuglsig Gods    1 3 2
Christen Jensen, Hvims Asdal Gods    5 0 2 ½
Søren Christensen, Hvims Asdal Gods    5 0 2 ½
Jens Madsen, Rimmen Fuglsig Gods    2 0 2
Jens Madsen, Rimmen Byfoged Ferslev, Skagen    1 2 0
Jens Christensen, Heden Byfoged Ferslev, Skagen    2 2 1
Søren Jensen, Heden Ellinggård Gods    3 1 0
Christen Andersen, Skjødelund Byfoged Ferslev, Skagen    1 2 0
Christen Madsen, Houkier Jomfru Holst i København    3 0 0
Laurs Sørensen, Skiveren Høgholt Gods       2 2
Thomas Christensen, Skiveren Høgholt Gods       1 1
Niels Hansen, Skiveren Høgholt Gods       1 0
Niels Nielsen, Skiveren Høgholt Gods       2 0
Christian Haukier, Skjødelunds Jord Høgholt Gods    2 1 0
Madame Mygind, Sovkrog Mølle, mølleskyld Nørre Elkær Gods    1 0 1
Jordløse huse               
Niels Smed, Heden eller Hjortlund Asdal Gods          0
Hans Jørgensens Enke, Klitlund Asdal Gods         0
Jørgen Pedersen, Klitlund Asdal Gods          0
Rasmus Jørgensen, Klitlund Ellinggård Gods          0
Lars Jensen, Høgenhaven Asdal Gods          0
Maren Jensdatter, Høgenhaven Asdal Gods          0
Søren Nielsen, Hvidemose Asdal Gods          0
Søren Christensen, Hvidemose Asdal Gods          0
Søren Hansen, Sovkrog Asdal Gods          0
Christen Jensen, Troldborg Asdal Gods          0
Niels Pedersen, Heden Ellinggård Gods          0
Niels Pedersen, Knasborg Fælled Lerbæk Gods          0
Laurs Laursen, Knasborg Stensbæk Gods         0
Summa    21 0 0 0,75

Summa summarum, alle byer samt enlige gårde, huse og mølle

Sted i sognet Ager og engs hartkorn
   Tdr Skp Fdk Alb
Ålbæk By 4 6 2 1
Råbjerg By 0 2 3 1
Enlige gårde i sognet 10 4 3 0
Enlige huse i sognet 21 0 0 0,75
Summa 36 6 0 2,75

Kilde: Aalborghus Amtstuearkivs Hartkornsfortegnelse fra ca. 1790 (B9C – 17), side 45 – 51


Numrene foran nogle af navnene henviser til nummeret for Christen Andersen's efterkommer

Ålbæk By

Fæster's navn Redaktørens bemærkning
Huse med hartkorn  
Thomas (Madsen) Bruun Ane 8 til Peder Mikkelsen, som var gift med 5.15 Malene Christensen
Ane 8 til Hanne Caroline Thomsen, som var gift med 5.18 Morten Chr. Thomsen
Ane 16 til Jens Peter Thomsen, som var gift med Kirsten Petra Petersen
Ane 44 til Inga Marie Christine Thomsen, som var gift med Jens Andreas Jørgensen
Simon Jensen Ane 12 til Jens Peter Thomsen, som var gift med Kirsten Petra Petersen
Ane 28 Inga Marie Christine Thomsen, som var gift med Jens Andreas Jørgensen
Christen Pedersen  
Jens Laursen Gajhede Han blev født i ca. 1747
Ane 54 til Asta Bech Gaardlund, som var gift med Martin Christian Gaardlund
Peder Laursen Starholm Han blev født i ca. 1746
Ane 4 til Mads Thomsen, som var gift med Karen Marie Christensdatter
Ane 28 til Ane Marie Pedersen Mose, som var gift med Peter Marinus Pedersen
Anders Sørensen Katsig  
Laurs Christensen  
Anders Christensen  
Jens Laursen Han blev født i ca. 1745
Ane 8 til Ane Madsine Pedersdatter, som var gift med Andreas Mikkelsen
Ane 48 til Ane Marie Pedersen Mose, som var gift med Peter Marinus Pedersen
Peder Laursen Ålbæk Han blev født i ca. 1744
Ane 10 til Niels Peter Pedersen, som var gift med Marie Jensdatter
Ane 10 til Thomine Pedersdatter, som var gift med Ole Christian Jørgensen
Ane 10 til Ane Madsine Pedersdatter, som var gift med Andreas Mikkelsen
Ane 50 til Ane Marie Pedersen Mose, som var gift med Peter Marinus Pedersen
Peder Jensen Lodskovvad / Dige  
Christen Thomsen Klitlund Ane 14 til Morten Christian Larsen, som var gift med Anne Cathrine Thomasdatter
Christen Christensen  
Søren Mortensen  
Niels Pedersen  
Christen Pool  
Hans Mikkelsen  
Peder Nielsen (Gandrup) Ane 6 til Mads Peter Nielsen, som var gift med Mariane Nielsdatter
Henrik Pedersen  
Peder Christensen Dige  
Jordløse Huuse  
Peder Madsen Bruun  
Christen Madsen Bruun  
Christen Madsen Lyngshede  
Lars Christensen Riisager Ane 22 til Peder Mikkelsen, som var gift med 5.15 Malene Christensen
Ane 38 til Jens Peter Thomsen, som var gift med Kirsten Petra Petersen
Ane 42 til Jens Kristian Jensen, som var gift med Christine Marie Gravesen
Ane 46 til Johannes Peter Larsen, som var gift med Edith Nikoline Gravesen
Ane 62 til Kristian Marinus Olsen, som var gift med Mine Jensine Petersen
Ane 130 og ane 210 til Dan Thomsen, som er gift med Lone Annette Nielsen
Ane 194 til Ruth Pedersen, som er gift med Leo Arne Nielsen
Ane 210 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Jens Nielsen  
Søren Laursen / Larsen Ane 56 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Christen Laursen  
Laurs Nielsen  
Heile Laursen  

Råbjerg By

Fæster's navn Redaktørens bemærkning
Huse med hartkorn   
Hans Nielsen   
Rasmus Mikkelsen   
Peder Christensen   
Søren Larsens Enke   
Niels Thrane   
Jens Grøn Ane 44 til Johannes Peter Larsen, som var gift med Edith Nikoline Gravesen
Ane 60 til Kristian Marinus Olsen, som var gift med Mine Jensine Pedersen  

Enlige gårde i sognet

Fæster's navn og sted Redaktørens bemærkning
Søren Larsen, Uggerhal Ane 14 til Marie Elisabeth Christensen, som var gift med Jens Thomsen
Niels Nielsen, Uggerhal Ane 22 til Anna Marie Pedersen Mose, som var gift med Peter Marinus Petersen
Peder Madsen, Lyngshede  
Ole Madsen, Lyngshede Ane 24 til Thomine Petrine Larsen, som var gift med Laurids Kristian Marius Johansen
Søren Nielsen, Jennet   
Christen Christensen, Jennet
Christen Pedersen, Knasborg Ane 44 til Gerda Theresa Frederiksen, som var gift med Adolf Nimand Christensen = Ane 108 til Kristian Frederik Christensen
Laurs Jensen, Løth Ane 4 til Christine Olesdatter, som var Thomas Chr. Thomsen's 2. hustru
Peder Madsen, Heden   
Ole Christensen, Sørig   

Enlige huse i sognet

Fæster's navne og steder Redaktørens bemærkning
Huse med hartkorn  
Laurs Christensen, Gaardbo  
Christen Nielsen, Gaardbo Ane 14 til Søren Søren Pedersen, som var gift med 5.6 Bente Kirstine Christensen
Ane 14 til Mads Thomsen, som var gift med Karen Marie Christensdatter
Ane 34 og ane 62 til Janus Christian Troldborg, som var gift med Alma Ottilia Andersen
Ane 82 til Asta Bech Gaardlund, som var gift med Martin Christian Gaardlund
Jens Jensen, Gaardbo  
Niels Jensen, Gaardbo Ane 6 til Peder Christian Christensen, som blev Mette Marie Madsdatter's 2. mand
Ane 16 til Edith Marie Gaardbo, som var gift med Theodor Martin Christensen
Peder Christensen, Starholm  
Mads Pedersen, Starholm Ane 20 til Janus Christian Troldborg, som var gift med Alma Ottilia Andersen
Ane 44 til Asta Bech Gaardlund, som var gift med Martin Christian Gaardlund
Christen Pedersen, Letholt eller Bunken  
Christen Nielsen, Bunken  
Christen Spring, Bunken  
Christen Glarmester, Bunken
Jens Eriksen, Bunken Ane 44 til Janus Christian Troldborg, som var gift med Alma Ottilia Andersen
Ane 92 til Asta Bech Gaardlund, som var gift med Martin Christian Gaardlund
Jens Christensen, Bunken Broder til Jens Christensen Dige, som var ane 2 til Søren Christian Jensen, som var gift med Birgitte Thomasdatter
Peder Christensen, Sørig  
Laurs Christensen, Sørig  
Niels Christensen, Sørig  
Christen Jensen, Sørig el. Gårdbo Mølle  
Rasmus Christensen, Sørig el. Gårdbo Mølle  
Søren Jensen, Sovkrog Ane 56 til Janus Christian Troldborg, som var gift med Alma Ottilia Andersen
Ane 124 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Niels Laursen, Sovkrog  
Christen Madsen, Hvidemose Ane 12 til Morten Christian Larsen, som var gift med Anne Cathrine Thomasdatter
Christen Jensen, Hvidemose Ane 12 til til Ane Madsine Pedersdatter, som var gift med Andreas Mikkelsen
Jens Laursen, Rannerød  
Christen Mortensen, Rannerød  
Jens Nielsen, Rannerød  
Jens Olufsen, Rannerød Ane 48 til Signe Elsine Andersen, som var gift med Jens Peter Christensen
Christen Sørensen, Høgenhave Ane 122 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Niels Jensen, Høgenhave  
Mikkel Laursen, Lodskovvad Ane 28 til Thomine Petrine Larsen, som var gift med Laurids Kristian Marius Johansen
Ane 120 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Jens Christensen, Lodskovvad Ane 2 til Kirsten Jensdatter, som var gift med Thomas Jensen
Ane 20 til Edith Marie Gaardbo, som var gift med Theodor Martin Christensen
Ane 24 til Peder Mikkelsen, som var gift med Malene Christensen
Ane 60 til Signe Elsine Andersen, som var gift med Jens Peter Christensen
Jens Smed, Lodskovvad  
Christen Eriksen, Lodskovvad  
Erik Pedersen, Lodskovvad  
Søren Christensen, Lodskovvad Ane 12 til Jens Kristian Jensen, som var gift med Christine Marie Gravesen
Ane 18 til Edith Marie Gaardbo, som var gift med Theodor Martin Christensen
Christen Thomsen, Lodskovvad  
Christen Pedersen, Hjortlund  
Christen Hansen, Klitlund Ane 6 til Peder Christian Olesen, som var gift med Mette Marie Madsdatter
Ane 18 til Jens Kristian Jensen, som var gift med Christine Marie Gravesen
Ane 18 og 20 til Peter Christian Olesen, som var gift med Anna Kirstine Marie Johansen
Niels Hansen, Klitlund  
Niels Laursen, Klitlund Ane 22 til Jens Kristian Jensen, som var gift med Christine Marie Gravesen
Ane 58 til Signe Elsine Andersen, som var gift med Jens Peter Christensen
Christen Nielsen Lyng, Klitlund  
Thomas Nielsen, Klitlund Ane 6 til Lars Christian Jensen Købsted, som var gift med Karen Marie Madsdatter
Christen Christensen, Hvidemose Ane 6 til Christine Olesdatter, som var Thomas Chr. Thomsen's 2. hustru
Ane 20 til Thomine Petrine Larsen, som var gift med Laurids Kristian Marius Johansen
Ane 40 til Gerda Theresa Frederiksen, som var gift med Adolf Nimand Christensen
Ane 52 til Peter Christian Olesen, som var gift med Anna Kirstine Marie Johansen
Ane 124 til Asta Bech Gaardlund, som var gift med Martin Christian Gaardlund
Niels Christensen, Hvidemose Ane 2 til Peder Nielsen, som var gift med Anna Jensdatter
Christen (Nielsen) vodbinder, Hvidemose Ane 52 til Kristian F. Christensen
Ane 56 for Marie Petrine Thomine Pedersen, som var gift med Erling Christian Gravesen
Jens Jensen, Knasborg  
Christen Nielsens Enke, Knasborg Christen Nielsen's enke, Mette Mikkelsdatter, var mormoder til Peder Mikkelsen's farfader. Peder Mikkelsen var gift med 5.15 Malene Christensen
Niels Dige, Knasborg Fælled  
Jens Pedersen, Knasborg Fælled  
Christen Pedersen Starholm, Troldborg Ane 4 til Søren Pedersen, som var gift med 5.6 Bente Kirstine Christensdatter
Ane 26 til Kristian Marinus Olsen, som var gift med Mine Jensine Pedersen
Peder Pedersen, Troldborg  
Christen Jensen, Troldborg  
Niels Sørensen, Kyllesbæk Ane 4 til Niels Christian Jensen, som var gift med Johanne Cathrine Nielsdatter
Ane 30 til Jens Peter Thomsen, som var gift med Kirsten Petra Pedersen
Ane 62 til Inga Marie Christine Thomsen, som var gift med Jens Andreas Jørgensen
Jens Hansen, Kyllesbæk  
Thomas Pedersen, Kyllesbæk Ane 2 (fader) til Malene Thomasdatter, som var gift med Christen Jensen
Ane 34 til Kristian F. Christensen
Søren Hansen, Gaihede Ane 56 til Signe Elsine Andersen, som var gift med Jens Peter Christensen
Christen Jensen, Hvims  
Søren Christensen, Hvims  
Jens Madsen, Rimmen  
Jens Madsen, Rimmen  
Jens Christensen, Heden Søn af Christen Andersen i Elling, Ane 32 til Kristian F. Christensen
Søren Jensen, Heden Ane 6 til Søren Christian Jensen, som var gift med Birgitte Thomasdatter
Christen Andersen, Skjødelund  
Christen Madsen, Houkjær  
Laurs Sørensen, Skiveren  
Thomas Christensen, Skiveren  
Niels Hansen, Skiveren  
Niels Nielsen, Skiveren  
Christian Haukier, Skjødelunds Jord  
Madame Mygind, Sovkrog Mølle, mølleskyld  
Jordløse huse   
Niels Smed, Heden eller Hjortlund  
Hans Jørgensens Enke, Klitlund  
Jørgen Pedersen, Klitlund  
Rasmus Jørgensen, Klitlund  
Lars Jensen, Høgenhaven  
Maren Jensdatter, Høgenhaven  
Søren Nielsen, Hvidemose Ane 14 til Christine Olesdatter, som var Thomas Chr. Thomsen's 2. hustru
Søren Christensen, Hvidemose  
Søren Hansen, Sovkrog  
Christen Jensen, Troldborg  
Niels Pedersen, Heden  
Niels Pedersen, Knasborg Fælled  
Laurs Laursen, Knasborg  

Husfædre, som boede i Råbjerg Sogn i 1787 eller 1801, men som ikke med sikkerhed er omtalt i Hartkornfortegnelsen

Mads Jensen, født i 1729, bonde og skomager i Rimmen i 1787 Ane 12 til Marie Elisabeth Christensen, som var gift med Jens Thomsen
Ane 12 til Mads Thomsen, som var gift med Karen Marie Christensdatter
Ane 60 til Janus Christian Troldborg, som var gift med Alma Ottilia Andersen
Ane 80 og ane 116 til Asta Bech Gaardlund, som var gift med Martin Christian Gaardlund
Jens Mørk, født i 1737, en yderlig fattig bonde i Knasborg i 1787 Ane 44 til Edith Marie Gaardbo, som var gift med Theodor Martin Christensen
Jens Madsen, født i 1741, en yderlig fattig bonde i 1787 og husmand, har fiskeri og lidet jord, er i extrarullen i 1801 i Knasborg Ane 70 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Ane 94 til Ruth Pedersen, som er gift med Leo Arne Nielsen
Christen Rasmussen, født i 1754, boelsmand i Nørre Sørig i 1801 Ane 4 til Marie Elisabeth Christensdatter, som var gift med Jens Thomsen
Ane 24 til Asta Bech Gaardlund, som var gift med Martin Christian Gaardlund
Mads Christensen, født i 1755, jordløs husmand og drejer i Hvidemose By i 1801 Ane 56 til Asta Bech Gaardlund, som var gift med Martin Christian Gaardlund
Jørgen Jensen, født i 1757, fattig husfolk af bondestanden i Nørre Klit i 1787 Ane 14 til Peder Mikkelsen, som var gift med Malene Christensen
Ane 62 til Signe Elsine Andersen, som var gift med Jens Peter Christensen
Morten Pedersen, født i 1757, bonde og fisker på Heden i 1787 Ane 4 til Ane Marie Christensdatter, som blev gift med Ole Christian Thomsen
Peder Pedersen, født den 7. december 1759 i Fage, ugift og boede i Klitlund i 1787 Søn af Peder Pedersen, som blev født i 1719, broder til Henrik Pedersen i Ålbæk, gift med Anne Lauridsdatter, som senere blev gift med Mikkel Christensen
Ane 64 og ane 104 til Dan Thomsen, som er gift med Lone Annette Nielsen
Ane 96 til Ruth Pedersen, som er gift med Leo Arne Nielsen
Ane 104 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen
Niels Andersen Løth, født i 1760, husmand med fiskeri og lidet jord i Ålbæk i 1801, muligvis søn af Anders Sørensen (Katsig?) Ane 4 til Niels Peter Pedersen, som var gift med Marie Jensdatter
Ane 4 til Thomine Pedersdatter, som var gift med Ole Christian Jørgensen
Peder Thomsen Brun, født i 1765, husmand med fiskeri og lidet jord, i Ålbæk i 1801, muligvis søn af Thomas (Madsen) Brun Ane 6 til Niels Peter Pedersen, som var gift med Marie Jensdatter
Ane 6 til Thomine Pedersdatter, som var gift med Ole Christian Jørgensen
Niels Nielsen, født i 1768, bonde og boelsmand i Jennet i 1801, muligvis broder til Søren Nielsen Ane 36 til Thomine Sofie Krøgh, som var gift med Erhardt Nielsen

 -

Web-editor: frode @ engbaek . com Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 09-Jun-2016