Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Steder
Råbjerg Sogn

Råbjerg Sogn omgives af Skagerrak, Skagen Landsogn, Ålbæk Bugt i Kattegat, samt Elling, Mosbjerg og Tversted Sogne. Sognet er helt og holdent opbygget af unge, hævede havbundsdannelser i form af rimmer (lange rækker parallelle lave sandbanker) og dopper (lave steder med tørvejord), der repræsenterer tilvækstlinierne i den landdannelse, der er sket siden stenalderen. Nord for Gårdbo Sø har rimmerne hovedretningen vest-øst, mens forskellige nord-syd gående systemer har medvirket, til dannelsen af sognets østlige dele. Særligt tydeligt ses disse vekslende striber af klit og mose i Råbjerg Mose og omkring Jennet, hvor de ligger meget tæt. Endnu en landskabsdannende faktor er de senere indvandrede havklitter i sognets nordlige del, hvor de højeste klitpartier er Hvideklit, Lodskovvad Mile, Mølklit (24 m), Hussted Klit, Slåsbakke (30 m) og Skiverbakke (26 m). Af de under landhævninger dannede strandsøer eller laguner findes endnu Råbjerg Sø og Troldkær, mens Troldsø og den store Gårdbo Sø er udtørrede eller tilvoksede. Afløbet fra Gårdbo Sø sker delvis gennem gravede render til Knasborg Å, der løber ud til Ålbæk Bugt syd for Ålbæk. Flere mindre åer gennembryder klitten til Skagerrak, blandt andet Skiverrende.

Råbjerg Stene syd for Kandestederne og nordvest for Råbjerg Kirke er den mest kendte stenslette. Den blev dannet for cirka 5.400 år siden.

Råbjerg Mile er Danmarks største vandreklit.

På grund af sandflugten i 1600-tallet blev den nordlige del af sognet til en stor sammenhængende flyvesandsørken med kæmpemæssige miler, der nåede indtil cirka 50 meters højde. I 1625 kunne der endnu sås 13 tønder korn og avles 40 læs hø på Præstegårdens jorder. Værst blev sognet medtaget omkring 1670. Kandestederne blev flyttet tre gange, tilsidst atter tilbage til kysten. Dele af Gårdbo Gårds marker blev ødelagt, ligeledes gårdene Høgenhav, der lå ca. 2 km nordøst for Kandestederne samt byerne Hovkjær, Skødelund og Mødal
Kilde: Emil Madsen: Jylland i det 16. århundrede, side 20 (1914)

De største plantager er

Gennem sognet går jernbanen Frederikshavn-Skagen med Ålbæk Station og Bunken Trinbræt, hovedvejen Frederikshavn - Skagen samt en landevej fra Ålbæk over Tversted til Hjørring.

I sognet ligger

Der er følgende samlinger af huse og gårde:

Der er følgende større gårde:

De fleste af disse steder var kendt allerede i 1660, enkelte endda tidligere

Ved kongelig resolution af 8. november 1893 blev distrikterne Rannerød, Starholm og Kandestederne (bebyggelserne nord for Råbjerg Mile) overfør til Skagen Landsogn i kirkelig henseende, men de foreblev i Råbjerg Kommune (det verdslige sogn). Således opførtes folketællingerne i Råbjerg Sogn for disse distrikter, mens de kirkelige handlinger opførtes i kirkebogen for Skagen Landsogn. Hulsig Kirke blev indviet den 5. august 1894

Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Videnskabernes Selskabs kort

Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Videnskabernes Selskabs Kort (1762-1820)

      

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 09-Apr-2012