Engbæk's Familie Engbæk's Steder
Skårup Sogn - Skårup Kirke

Skårup Sogn

Skårup Sogn, der er det største sogn i Sunds Herred, omgives af Svendborg Købstadsjorder, Tved Sogn og Gudme Herred med Brudager og Vejstrup Sogne, fra hvilket det adskilles ved Vejstrup Å, samt Store Bælt og Skårup Sund mellem Fyn og Turø. De noget højtliggende og bakkede jorder med et temmelig brat fald mod kysten, er overvejende lermuldede. Det højeste punkt er Bøgebjerg på 79 meter.

Der er en del skov, Skovdung, Klingstrup Skov, Søskov, Dyrehave, Fruerskov, Storehave med flere.

Gennem sognet går den nye landevej fra Svendborg til Nyborg og den nu nedlagte Nyborg-Svendborg Bane. Den gamle landevej berører sognets nordvestlige hjørne.

Der er byerne:

Der er følgende samlinger af gårde og huse:

Der er følgende gårde og møller:

Der er følgende hovedgårde:

Skårup Kirke

Kirken ligger cirka 6 km nordøst for Svendborg. Den tilhørte ejeren af Vejstrupgård indtil 1949.

Kirken var fordum helliget Johannes den Døber, og den kaldes derfor Sct. Hans Kirke. Et paveligt afladsbrev fra Avignon blev givet til fremme for kirkens opbyggelse i 1317. Af den oprindelige romanske bygning, der var opført af frådsten på en hugget granitsokkel, står nu kun skibet tilbage. Det er udvendig prydet med smalle lisener, forbundne med rundbuer, og har endnu sin oprindelige rundbuede portal samt et rundbuet vindue bevaret mod syd. I den senere middelalder er det oprindelige kor blevet nedbrudt og et nyt opført af rå kampesten af samme bredde som skibet. Samtidig er skivet blevet forlænget mod vest med benyttelse af samme slags materiale, men med en overgavl af munkesten, ligesom kirken er blevet overhvælvet. Noget senere, men endnu i middelalderen, er et tårn mod vest og våbenhuset mod syd blevet opførte af rå kampesten og munkesten. Den tarvelige udbygning på skibets nordside er fra 1754, opført af H. C. Walkendorffs enke Anna Margrethe von Halem. I 1803 mistede kirken ved en reparation de takkede gavle, og tårnet fik i stedet et pyramideformet tag.

Døbefadet blev skænket af Anna Beate Walkendorff i 1694.

Oberstlieutnant Henning Christoffer Walkendorff, som døde i 1740, og hans hustru Anna Margrethe von Halem, som døde i 1773, blev begravet i en åbne begravelse under koret. Denne begravelse blev tilkastet omkring år 1800. Ved en hovedreparation af kirken i 1878 lukkedes gravhvælvingen under koret, ved hvi1ken lejlighed der fandtes levninger af mindst 20 kister, og nogle af kistepladerne anbragtes i kirken. Under gulvet er begravet sognepræst Knud Hansen Trochmann, som døde i 1732, og hustru.

Mindetavle for Knud Hansen Trochmann i Skårup Kirke
Mindetavle for Knud Hansen Trochmann i Skårup Kirke

    

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 16. december 2007.