Engbæk's Familie Engbæk's Steder
Gl. Kirkesti 8, Skagen

På en grund mellem Tuxens Alle og Gl. Kirkesti ligger denne grundmurede villa med gavle i øst og vest. Huset har opskalket, meget stejlt, teglhængt heltag med halvvalme. Huset har en sortmalet, fremspringende sokkel og stænkpudset, gulmalet murværk - dog er huset endnu gulkalket på nordsiden. På hjørnerne er der hvide kvaderlisener. Langsiderne afsluttes under taget af en hvid tandsnitsgesims, der går et lille stykke om hjørnerne ind på gavlene; her forbindes de vandret hen over gavlen af et hvidt pudsbånd. Under halvvalmene er gesimsen i to retkantede led. Rødmalede zinktagrender og nedløbsrør. Taget har hvid kantforskælling og på tagryggen en enkelt hvid skorstenspibe. I søndre tagflade een, i nordre to taskekviste med rødmalede, pladebeklædte flunker og med hvide, flerrammede vinduer med otte ruder i hver ramme.

Vinduerne er hvidmalede og sidder i hvide murfalse med støbte, hvide sålbænke. I sydsiden er der fire 2-rammede vinduer med 14 ruder i hver ramme og med røde 5-fyldingsskodder. På denne sides midte en tofløjet, hvidmalet havedør med en fylding og 21 ruder i hver fløj. Døren har en hvid pudsindfatning på muren og røde skodder med 12 kvadratfyldinger i hver. I vestre overgavl og i nordsiden er vinduerne to-rammede med otte ruder i hver ramme, nordsidens med røde 3-fyldingsskodder. Mod nord desuden indgang ad en rødmalet dør beklædt med profilerede brædder i sildebensmønster med en kvadratisk rude. Østgavlen har en tilsvarende dør med rhombeformet mønster og en lille, diagonaltstillet rude. På hver side af døren en hvidmalet (vindues-) blænding. I overgavlen en altan med sortmalet jerngelænder og en hvidmalet, tofløjet altandør med tre fyldinger og otte ruder i hver fløj. På hver side op til denne dør et to-rammet vindue med otte ruder i hver ramme.

Sydøst på grunden ligger en gulkalket garage svarende til hovedhuset, dog er gesimsen i to retkantede led. I sydgavlen to røde vippe-porte, beklædt med lodret bræddebeklædning. Herover følgende pryd-anker-initialer og årstal: IA TA 1926. På de andre mure rødmalet espalier.

Huset ligger i en have med græs og engelskgræs, i havens yderkanter er træbevoksede klitter, afgrænset mod vejene af trådhegn.

Beboelseshuset blev opført i 1926 som sommerbolig for konsul Th. Andersen efter tegninger af arkitekten Ulrik Plesner. Garagen blev opført senere samme år ligeledes efter tegning af Plesner.

Gl. Kirkesti 8 i Skagen
Gl. Kirkesti 8 i Skagen

Hans Thorvald Alfred Andersen (1871 - 1960) var gift med Inger Andersen, født Schmidt (1879 -1952)
Thorvald Andersen grundlagde Odense Vin Kompani i 1895, og han ejede blandt andre også firmaerne Niels Jensen & Co i Odense, J. J. Jacobsen's Eftf i Fåborg samt Gamle Hestehauge i Svendborg
Thorvald Andersen var italiensk konsular agent (1921 - 1923), brasiliansk vicekonsul (1923 - 1932) og portugisisk vicekonsul fra 1935.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 09-Jan-2020