Engbæk's Hjemmeside Engbæk's genealogiske Tema
Konfirmation

Konfirmationen har været praktiseret siden den katolske tid. De unge blev hørt i deres kristendomskundskab før de første gang gik til alters, og i 1627 indskærpede sjællands biskop, Resen, at de, der til gavns kunne deres katekismus, skal "konfirmeres med håndspålæggelse enten af superintendenten eller af præsten, når de skal stedes til Herrens Nadver". Konfirmationen blev først almindelig med pietismen, og den blev indført i Danmark og Norge den 13. januar 1736, og på Island i 1744 under en del modstand fra dem, der frygtede, at den skulle stille dåben i skygge. I 1759 bestemtes det, at ungdommen skulle være konfirmeret inden 19-års alderen under borgerligt strafansvar. Ingen i Danmark eller Norge må konfirmeres før 14-års alderen uden særlig bevilling. Forud for konfirmationen skulle gå en forberedelse hos præsten, der mindst skulle vare et fjerdingår (3 måneder) med to timers ugentlig undervisning.

Den, der fra et andet kirkesamfund ville optages i den danske kirke, skulle konfirmeres, selv om han var konfirmeret forud i det tidligere samfund.

Konfirmation er den regelmæssige betingelse for adgang til den hellige nadvers nydelse og for kirkelig vielse og en ufravigelig betingelse for at stå fadder.

Konfirmanderne fik karakterer om kundskaber i kristendomskundskaber og opførsel. Disse karakterer kan være meget oplysende, hvis de er meget gode eller meget dårlige.

Et barns konfirmation viser derfor, at barnet blev mindst 14 år gammel. Her er oplysningerne om forældrene ofte ajourført.

Der er oplysninger om dåben i kirken og om koppevaccinationen, og disse oplysninger kan benyttes til at sikre bedre identifikation af konfirmanden.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 10-Nov-2011