Gødning af Roser Engbæk's Have

Det er en myte, at roser trives bedst i lerjord. Sandheden er, at rosers trivsel afhænger af, om de får den rette gødning i de rette mængder på de rette tidspunkter.

Leverandørerne til havedyrkerne har fundet ud af, at de kan tage mere for produkterne, hvis man tilføjer "Rosen-" foran navnet. Sandheden er, at roser trives godt i almindelig havejord, og de kan gødes med almindelig havegødning.

Sædvanligvis beskærer man roserne om foråret, og nyvæksten kræver tilførsel af næringsstoffer, gødning. Man skal tilføre gødning, som indeholder kvælstof = nitrogen= N, fosfat =phosphat= P samt kalium=K. Rosens størrelse og mængden af nyvækst bestemmer den mængde gødning, som skal tilføres.

Man skal holde sig fra produkter til rhododendron, idet disse produkter er egnet til planter, som trives bedst i surbund.

Jeg benytter uorganisk NPK gødning, som indeholder de krævede gødningsstoffer. NPK-gødningen skal strøes jævnt ud på jorden i tørt vejr. Den efterfølgende regn vil opløse gødningen, og den vil sive ned til rødderne.

Hvis man benytter Animix gødning, skal man bruge flere kilogram, end hvis man bruger uorganisk NPK-gødning. Gødningsstofferne i Aminix gødningen frigives langsomt, hvilket kan være en fordel for planterne af to grunde: Næringsstofferne er tilgængelige igennem langt tid, og det er sværere at komme til at overdosere gødningen. På grund af den langsomme frigivelse, skal de spredes tidligere end den uorganiske NPK-gødning, men aldrig før beskæringen. Nitrogenen i Animix gødningen skal først omdannes til de uorganiske ioner, ammonium eller nitrat, førend planterne kan optage nitrogenen.

En hyppig begynderfejl er, at man giver gødningen tæt ved plantens stamme. Derved kan gødningskoncentrationen blive for stor for planten, som så vil dø!

Vejledningen for den NPK-gødning, som jeg har købt i år, står der, at man skal sprede 2,5 kg pr. 100 kvadratmeter 3 gange om året, eller 25 gram pr. kvadratmeter 3 gange om året, eller ialt 75 gram pr. kvadratmeter pr. år.

Hvor meget fylder en rose?

Der er den tommelfingerregel, at en plantes rødder fylder lige så meget som en plantes krone. Når det gælder roser, så skal man tænke på rosens krone ved vækstsæsonnens slutning om efteråret. Det er således på grundlag af kronens størrelse og den ønskede nyvækst, at man skal beregne mængden af gødning. Man kan sprede gødningen på det areal, som rosens krone vil dække, da rosen har rødder under den kommende krone.

Hvis man har plantet roserne så tæt, så de når sammen sidst på sæsonnen, kan man benytte rosenbeddets areal ved beregningen af gødningsmængden.

Hvis man har kantet bedet med for eksempel lavendel, skal disse også have gødning, og deres areal skal følgelig medregnes i doseringen af gødningen.

Hvornår skal man sprede gødningen?

De engangsblomstrende roser skal gødes med halvdelen af den årlige mængde straks efter beskæringen, sædvanligvis i april måned, og resten i begyndelsen af juni.

De flergangsblomstrende roser skal gødes med halvdelen af den årlige mængde straks efter beskæringen, sædvanligvis i april måned, og resten af gødningen skal fordeles på 2 - 4 gange inden først i juli måned.

Hvis rosen er nyplantet, skal den gødes 2 - 3 uger efter knopperne er begyndt at vokse. Gødningen skal spredes over det areal, som man forventer rosen vil få i løbet af de kommende par måneder.

Hvor meget skal man bruge?

Bedroserne skal have den mængde, som er anbefalet af fabrikanten.

Engangsblomstrende klatreroser og flergangsblomstrende blomstrende buskroser skal have mere gødning end bedroserne.

Flergangsblomstrende klatreroser skal have endnu mere gødning, cirka 1,5 gange mere end bedroserne skal have.

Engangsblomstrende buskroser skal kun have 50 - 70 % af den mængde, som bedroserne skal have.

De vilde roser og deres nærtbeslægtede hybrider og sorter skal kun have 20 % af den mængde, som bedroserne skal have.

Inspiration: Lars-Åke Gustavson: Rosor för nordiska trädgårdar, bind 2: rosval använding skötsel (1998). Bogen er ikke oversat til dansk.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 11 maj 2009