Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Johan Clausen Dreier Anna ? ?
? - 1709 ? - ? ? - ? ? - ?
Claus Johansen Dreier ?
Født: Måske 1670, hvis han var 25 år, da det ældste barn blev født Født: ?
Død: Før 1720 Død: 1720 i Assens
Gift: ca. 1695
Børn: Johan Clausen Dreier, Anna Christina Clausdatter Dreier, Anna Clausdatter Dreier, Anna Kirstine Clausdatter Dreier, Rasmus Clausen Dreier, Anna Clausdatter Dreier, Peder Clausen Dreier, Maren Clausdatter Dreier, Anna Margaret Clausdatter Dreier

Vivi Dreyer Rindebæk og Tove Dreyer kom med supplerende oplysninger i 2007

Claus Johansen Dreyer fik borgerskab i Assens som skrædder den 3. februar 1694. Det oplystes samtidig, at han var barnefødt i Assens. [Assens Magistrat. Rådstueprotokol. 1676 - 1697 side 207]

Claus Johansen Dreier's børn var:

De tre ældste børn døde før 1720, og de tre yngste børn boede i Fåborg ved moderens skifte i 1720


Tove Dreyer har oversat skiftet efter Claus Johansens hustru

Den 17. februar 1720 mødte under skifteforvalteren (en række navne)… udi Klaus Johansens hustrus dødelige afgang og …

Børnene var

De øvrige børn som var

Derefter følger en oplistning af en smule indbo samt en Hauge (mark) inden for åen bort imod stranden, vurderet til 10 rigsdaler. Summa på barns formue: 11 rigsdaler 2 mark 4 skilling Datteren Anna Kirstina Clausdatter tillige med den ældste søn Rasmus Clausen b… at stervboet (dødsboet) er skyldig et beløb som deres salig moder udi levende live udi hendes lange varige svaghed haft lånt af Farber (farver) Christian Schurtz til hendes ophold og det øvrige er medgået til hendes begravelses bekostninger: 14 rigsdaler, som stervboet ikke kan opbære midler til gældens afbetaling. Altså bad de skifteforvalteren at sende marken til auktion til gældens afbetaling, hvilket de og for billigt agtet, at haugen kommer til auktion til førstkommende tirsdag klokken et slet, hvilket kan bekræftes af de underskrevne.

Her står så de forskellige myndighedsnavne samt Rasmus Clausen Dreier.

Den 25. april 1720 mødtes under ….. skifteforvalteren tillige med …… og efter at …. Byens ejendom beliggende inden for åen som den 20. februar 1720 var på skiftets auktion var solgt for 14 rigsdaler 5 mark ? skilling, hvor efter børns formue opløber til den summa 16 rigsdaler 1 mark 4 skilling. Efter den salig kones død er leveret til børnenes underhold sum approberes 1 rigsdaler 4 mark. Den bortskyldigen gæld som følger hr. Christian Schurtz Farber fordret efter ….. af den kommende tilstand var 14 rigsdaler, hvor fra inden afgår til (her nævnes forskellige omkostninger til vurderingsmand og rådstue med mere.) løn 3 rigsdaler 1 mark 4 skilling, og som fordringer at intet var at skylde, og skiftet mellem de umyndige arvinger er så ….. over for …. Jacob Nielsen. At protokollere til …. Efterretning om at de eller nogen af arvingerne for betaling ville forlange forretningerne bort (?) og at hr. Hans With efter ansøgning betaler til hr. Christian Schurtz 14 rigsdaler for den hauge som han på auktionen efter salig Klaus Johansens hustru …., er så skifteforretningen tilendebragt.

Kilde: Assens Byfogeds Skifteprotokol 1708-1743

PS. Christian Schurtz var ejer af farvergården i Assens, og han var på det tidspunkt byens kæmner, et hverv der på den tid var borgerligt ombud

PPS. Det var, som det fremgår af teksten, svært at læse, selv om jeg fik hjælp af en arkivar. Punkteringerne er uforståelige ord, men ved anden lejlighed prøver jeg igen at stave mig igennem. Det hjælper oftest at se på teksten ad flere gange. Jeg har delvis oversat til nudansk for at dæmpe lidt op for min stavekontrol


Assens's ældste kirkebog er fra 1677, men denne indeholder kun optegnelser vedrørende dåb

Den næste kirkebog for årene 1679 - 1733 indeholder optegnelser vedrørende dødsfald eller begravelser. Disse optegnelser er udført med moderne formskrift

Den første kirkebog med samtlige kirkelige handlinger begyndte i 1734

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 12. november 2008