Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Hans Hansen Anne Rasmusdatter Christen Rasmussen Karen Christensdatter
1777 - 1815 1776 - Efter 1860 1775 - 1838 1776 - 1831
Hans Hansen Væver Maren Christensdatter
Født:18. marts 1807 i Vejstrup Født: 8. april 1811 i Vejstrup
Død: 9. august 1871 i Vejstrup Sogn Død: 6. august 1848
Gift: 8. november 1834
Barn: Hans Peter Hansen Rosenlund

   

Husmand Hans Hansen og hustru Ane Rasmusdatter døbte Hans den 19. april 1807 i Vejstrup Kirke. Han var født den 18. marts 1807. Fadderne var Ane Nielsdatter, Hans Hansen, Hans Jensen, Hans Christensen og Johanne Rasmusdatter [Vejstrup sogn, sogn 123 bog 3 side 2] Maren blev født den 8. april 1811 og hun blev døbt den 12. maj 1811 i Vejstrup Kirke. Forældrene var gårdmand Christen Rasmussen og hustru Karen Christensdatter. Fadderne var Karen Pedersen, Rasmus Nielsen, Hans Christensen og Mette Christoffersens datter [Vejstrup sogn, sogn 123, bog 3 film 1/1 side 8].
Hans Hansen blev konfirmeret i Vejstrup Kirke den 29. april 1821. Forældrene var stedfaderen Hans Pedersen i Vejstrup og hustru Anne Rasmusdatter [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 2/8 side 106]. Maren Christensdatter, Vejstrup, blev konfirmeret i Vejstrup Kirke den 10. april 1825 Forældrene var Christen Rasmussen og hustru Karen Christensdatter. Karaktererne var meget god i begge [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 3/8 side 156].
Ved folketællingen i 1834 boede Hans Hansen hos sine forældre i et hus i Vejstrup By:
Hans Pedersen, 44. år, gift, husmand
Anne Rasmusdatter, 60. år, gift, hans kone
Hans Hansen, 28. år, ugift, væver, deres barn
Peder Hansen, 18. år, ugift, deres barn
Karen Hansdatter, 16. år, ugift, deres barn
Karen Christensdatter, 70. år, enke, inderste
Peder Jacobsen, 10. år, ugift, plejesøn.

Ved folketællingen i 1834 var Niels Carlsen Dreier tjenestekarl på Klingstrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, Svedborg Amt:
Karl Jørgensen, 29 år, gift, forpagter
Sofie Møller, 28 år, gift, hans kone
Pouline Hansine Jørgensen, 1 år, ugift, deres datter
Sofie Kirstine Mortensen, 19 år, ugift, husjomfru
Niels Karsten Dreier, 27 år, ugift, tjenestekarl
samt yderligere 14 tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1834 boede Maren Christensdatter hos sin fader på en gård i Vejstrup By:
Christen Rasmussen, 58. år, enkemand, selvejergårdmand
Rasmus Christensen, 30. år, ugift, hans barn
Johanne Christensdatter, 25. år, ugift, hans barn
Niels Christensen, 22. år, ugift, hans barn
Maren Christensdatter, 24. år, ugift, inderste, hans datter
Karen Nielsdatter, 2. år, ugift, hendes datter
Karen Rasmusdatter, 17. år, ugift, tjenestepige
Rasmus Nielsen, 55. år, ugift, inderste.

Maren Christensdatter havde følgende slegfredbørn med Niels Carsten Dreier:

I begyndelsen af 1834 blev den 26 årige Niels Carlsen Dreier, avlskarl på Klingstrup (Skaarup Sogn), og den 22 årige Maren Christensdatter, gårdmand Christen Rasmussen's datter i Vejstrup, forlovet. Forloverne var sognefoged Hans Christensen og husmand Casper Hansen, begge Vejstrup. Efter tjenstlig forlig er samme forbindelse ophævet [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 3/8 side 204].

Niels Carlsen Dreier giftede sig med Johanne Hansdatter, og ved folketællingen i 1845 boede de i et hus i Åby By, Skaarup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt:
Niels Carlsen, 37 år, gift, tømmermand, født i Brudager Sogn, Svendborg Amt
Johanne Hansdatter, 25 år, gift, hans kone, født i Gudbjerg Sogn, Svendborg Amt
Peder Nielsen, 4 år, ugift, deres barn, født i Skårup Sogn
Hans Nielsen, 2 år, ugift, deres barn, født i Skårup Sogn
Gjertrud Hansdatter, 20 år, ugift, tjenestepige, født i Gudbjerg sogn, Svendborg Amt.

Den 28 årige ungkarl Hans Hansen Væver og den 23 årige Maren Christensdatter, gårdmand Christen Rasmussen's datter i Vejstrup, blev gift den 8. november 1834 i Vejstrup Kirke. Forloverne var J. Nielsen og C. Hansen [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 3/8 side 204].

Hans Hansen og Maren Christensdatters barn var:

Ved folketællingen i 1840 boede familien på en gård i Vejstrup [opslag 15, fil 1465.tif, side 267]:
Hans Hansen, 33 år, gift, væver
Maren Christensdatter, 29 år, hans kone
Karen Nielsdatter, 8 år, ugift, deres barn
Carl Christian Nielsen, 6 år, ugift, deres barn
Hans Peder Hansen, 4 år, ugift, deres barn
Jørgen Hansen, 19 år, ugift, væverlærling.

Ved folketællingen i 1845 boede familien i et hus på Vejstrup Mark:
Hans Hansen, 38 år, gift, husejer og væver, født her i sognet
Maren Christensdatter, 34 år, gift, hans kone, født her i sognet
Karen Nielsdatter, 13 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Carl Christian Nielsen, 11 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Hans Peter Hansen, 9 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Anders Hansen, 19 år, ugift, væverlærling, født her i Sognet

Maren Christensdatter døde den 6. august 1848, og hun blev begravet den 11. august 1848 i Vejstrup Kirkegård. Hun var husmand og væver Hans Hansen's kone. Hun blev 37 år, og hun døde af brysttæring [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 5 film 7/8 side 223].

Den 42-årige gårdmand og væver Hans Hansen på Vejstrup Mark og den 29-årige Kirsten Nielsdatter ligeledes på Vejstrup Mark blev gift den 8. december 1848 i Vejstrup Kirke. Forloverne var Niels Christensen og Peder Hansen. Han var blevet vaccineret den 18. april 1810, og hun var blevet vaccineret den 27. juli 1820 af Finch [Vejstrup Sogn, sogn 123, bog 5 film 3/8 side 95].

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 07-Apr-2017