Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Hans Hansen Anne Rasmusdatter Niels Jørgensen Anne Margrethe Hansdatter
1777 - 1815 1776 - Efter 1860 1778 - ? 1781 - ?
Hans Hansen (Væver) Kirsten Nielsdatter
Født: 18. marts 1807 i Vejstrup Født: 20. april 1819 i Skaarup Sogn
Død: 9. august 1871 i Vejstrup Sogn Død: 1. april 1870 i Vejstrup Sogn
Gift: 8. december 1848 i Vejstrup Kirke
Børn: Maren Hansen, Ane Margrethe Hansen, Karl Hansen, Marie Hansen, Nielsine Hansen, Rasmine Hansen

-

Husmand Hans Hansen og hustru Ane Rasmusdatter døbte Hans den 19. april 1807 i Vejstrup Kirke. Han var født den 18. marts 1807. Fadderne var Ane Nielsdatter, Hans Hansen, Hans Jensen, Hans Christensen og Johanne Rasmusdatter [Vejstrup sogn, sogn 123 bog 3 side 2] Kirsten Nielsdatter blev født den 20. april 1819, og hun blev hjemmedøbt ved fødslen. Hun blev døbt i Skaarup Kirke den 31. august 1819. Forældrene var Niels Jørgensen og hustru Anne Margrethe Hansdatter, gårdmand på Skaarup Mark [Skaarup Sogn, sogn 180 bog 7 film 2/5 side 35].
Hans Hansen blev konfirmeret i Vejstrup Kirke den 29. april 1821. Forældrene var stedfaderen Hans Pedersen i Vejstrup og hustru Anne Rasmusdatter [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 2/8 side 106]. -
Ved folketællingen i 1834 boede Hans Hansen hos sine forældre i et hus i Vejstrup By:
Hans Pedersen, 44. år, gift, husmand
Anne Rasmusdatter, 60. år, gift, hans kone
Hans Hansen, 28. år, ugift, væver, deres barn
Peder Hansen, 18. år, ugift, deres barn
Karen Hansdatter, 16. år, ugift, deres barn
Karen Christensdatter, 70. år, enke, inderste
Peder Jacobsen, 10. år, ugift, plejesøn.
Ved folketællingen i 1834 boede Kirsten Nielsdatter hos sine forældre på Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt:
Niels Jørgensen, 57. år, gift, gårdmand
Anne Margrete Hansdatter, 54 år, gift, kone
Jørgen Nielsen, 24 år, ugift, søn og tjenestekarl
Kirsten Nielsdatter, 15 år, ugift, datter og tjenestepige.

-


Den 28 årige ungkarl Hans Hansen Væver og den 23 årige Maren Christensdatter, gårdmand Christen Rasmussen's datter i Vejstrup, blev gift den 8. november 1834 i Vejstrup Kirke. Forloverne var J. Nielsen og C. Hansen [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 4 film 3/8 side 204].

Ved folketællingen i 1845 boede familien i et hus på Vejstrup Mark:
Hans Hansen, 38 år, gift, husejer og væver
Maren Christensdatter, 34 år, gift, hans kone
Karen Nielsdatter, 13 år, ugift, deres barn
Carl Christian Nielsen, 11 år, ugift, deres barn
Hans Peter Hansen, 9 år, ugift, deres barn
Anders Hansen, 19 år, ugift, væverlærling
De var alle født her i sognet
Ved folketællingen i 1845 for Vejstrup Gård og Mølle:
Hans Møller, 71 år, gift, ejer af gård og mølle, født i Qverndrup Sogn
Anne Pouline Copmann, 72 år, gift, hans kone, født i Tranekær Sogn
Hans Sophus Bugislaus Martinus Møller, 20 år, ugift, deres plejesøn, født her i sognet
Kirsten Nielsdatter, 26 år, ugift, tjenestepige, født i Skaarup Sogn
og 30 andre personer.

Maren Christensdatter døde den 6. august 1848, og hun blev begravet den 11. august 1848 i Vejstrup Kirkegård. Hun var husmand og væver Hans Hansen's kone. Hun blev 37 år, og hun døde af brysttæring [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 5 film 7/8 side 223].


Den 42-årige gårdmand og væver Hans Hansen på Vejstrup Mark og den 29-årige Kirsten Nielsdatter ligeledes på Vejstrup Mark blev gift den 8. december 1848 i Vejstrup Kirke. Forloverne var Niels Christensen og Peder Hansen. Han var blevet vaccineret den 18. april 1810, og hun var blevet vaccineret den 27. juli 1820 af Finch [Vejstrup Sogn, sogn 123, bog 5 film 3/8 side 95].

Hans Hansen og Kirsten Nielsdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1860 boede familien i hus på Vejstrup Mark [opslag 8, fil 626.tif, side 240]:
Hans Hansen 53 år, gift, født her i sognet, væver og husfader
Kirsten Nielsdatter, 41 år, gift, hans kone
Maren Hansen, 11 år, ugift, født her i sognet, deres barn
Anne Margrethe Hansen, 9 år, født her i sognet, deres barn
Carl Christian Nielsen Hansen, 6 år, ugift, født her i sognet, deres barn
Anne Marie Hansen, 4 år, ugift, født her i sognet, deres barn
Nielsine Hansen, 1 år, ugift, født her i sognet, deres barn
Karen Nielsen, 28 år, ugift, født her i sognet, sypige, steddatter.

Ved folketællingen den 1. februar 1870 boede familien i et hus i Vejstrup By [film 4856 side 668]:
Hans Hansen, 63 år, gift, født i Vejstrup, væver
Kirsten Nielsdatter, 50 år, gift, født i Skaarup, husmoder
Anne Marie Hansen, 13 år, ugift, datter
Nielsine Hansen, 10 ¨år, ugift, datter
Rasmus Hansen, 7 år, ugift, søn.

Kirsten Nielsdatter døde den 1. april 1870 og hun blev begravet den 7. april 1870. Hun var væver Hans Hansens hustru. Hun døde af brystsyge, 50 år gammel [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 6 film 6/7 side 229].

Hans Hansen døde den 9. august 1871, og han blev begravet den 12. august 1871. Han var indsidder og født i Vejstrup. Han blev 64 år gammel, og han døde af gastrisk feber [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 6 film 6/7 side 215].


Vagn Asbjørn Hansen fortæller:

Hans Hansen blev væver og havde et hus på Vejstrup Mark med bare 4 tønder land. Den skal have ligget lige før højskolen, men kun en gruppe frugttræer stod tilbage ved midten af nittenhundredtallet.

Hans giftede sig to gange, først med Maren Christensdatter, der skal have været faster til en Peter Lundegård i Vejstrup. Maren fik en søn, Hans Peter Hansen Rosenlund. Han blev husmand på Vejstrup Mark, der fik en datter Karen, gift med Lars Frederiksen, Vejstrup, og sønnen Thorvald Rosenlund, tømrermester i Vejstrup.

Maren døde i 1848, og Hans Hansen giftede sig med Kirsten Nielsdatter samme år. Kirsten var datter fra Ellekærsgården, men denne gik til hendes ældste søster Maren. En anden søster, Karen Nielsdatter, blev gift med en gårdejer ved Sørup Sø, som måske kan spores under Sørup.

Hans Hansen solgte sit husmandssted på Vejstrup Mark i 1860 til "gamle Adam", der talte de 3.000 rigsdaler i sølv op på bordet kontant til børnenes store forundring. De fem første var født der og gik i den ny friskole, som Kristen Hansen begyndte på Rosagergård tæt ved. Familien var stærkt grebet af den gudelige bevægelse på egnen og sluttede sig senere til den grundtvigske bevægelse, der førte til oprettelse af højskolen og valgmenigheden.

Hans Hansen kan have været en dygtig væver, men han var en dårlig landmand, og det gik kun, fordi de havde gode naboer, bl.a. broderen Peder Hansen på Spillemosegården, der pløjede for ham.
Hvor Hans tog let på tingene, var Kirsten Nielsdatter tung af sind og sygelig. Familien flyttede i 1860 til Vårby med flyttelæsset på bøndervogne og per hjuldamper i stormvejr, og det ny brug var på 7 tønder land god jord, købt fra en Niels Frandsen, senere gode venner af familien. Men bruget gik ikke godt, og efter tre år solgte Hans bruget og købte en forfalden gård i Knudstrup, to mil nord for Slagelse, tæt ved Løvegård i Gierslev Sogn, formentlig Løve Herred. Den tidligere ejer havde været så forarmet, at han havde brugt tagværket på avlsbygningen til brændsel. Udhusene havde mure af lerklinet risfletning, men væggene i stuehuset var så tykke, at børnene kunne ligge karmene og sove. Hans Hansen formåede ikke at bringe gården på fode, og omkring 1865 flyttede familien til et hus på Slagelse Mark, og Hans samt de store børn Karl og Ane påtog sig renholdelse af offentlige pladser i Slagelse. Da først køretøjet blev pantsat, og Kirsten sygelig, solgte man og flyttede tilbage til det gamle hjemsogn, Vejstrup, helt på bar bund efter at køberen havde prøvet på at unddrage sig sine forpligtelser, en sag som broder Peder rejste over og ordnede ved en retssag. De tre børn måtte ud og tjene, og kun fødevarer skænket af familien hindrede nøden i at banke på døren. Det første hus lå, hvor Brugsen senere kom til at ligge, det næste ved hjørnet af Tiselholtvejen. Kirsten døde i 1870 af brystsyge.

Nu sad Hans alene med tre ukonfirmerede piger, Marie, Nielsine og Rasmine. Maren måtte hjem og passe huset og sine søskende. Året efter ramtes familien af en ny ulykke, idet tyfus kom til egnen, og hele familien blev angrebet, bortset fra Marie, der, skønt endnu ukonfirmeret, var barnepige på Nøjsomhed. Det var Hans Hansen, der efter et besøg i skoven efter et læs brænde, bragte smitten hjem. Han lå syg en måneds tid og døde så i august 1871. De store piger havde set flittigt til faderen, men de bragte smitten videre - igen undtagen Marie, hvis arbejdsgiver forbød hende at tage hjem af hensyn til smittefaren.

Peder Hansen Spillemose tog Sine og Maren i huset, eftersom hans kone nyligt var død, og Maren blev husbestyrerinde. I de tretten år hun arbejde der i huset, traf hun som arbejdskammerat Frederik Nielsen fra Vængemose. Denne var ellers tømrer, men efter brylluppet flyttede det unge par til Svendborg, hvor de overtog en mel- og grynforretning i en ejendom på hjørnet af Møllergade og Brogade (senere Vinhuset). Fra dette ægtepar stammer grundlæggeren af Kompan i Ringe, store fabrikanter af legeplads-møblering.

Ane var den af søskendeflokken, der blev hårdest ramt af tyfus, mens hun tjente hos Morten Markussen i Vejstrup. Hun lå længe i vildelse, og en vågekone blev indkladt fra Svendborg til at passe hende. Hun mistede alt sit hår, og var længe om at komme sig. Da hun blev rask, tjente hun en tid på Vejstrup Højskol, så hos sparekassebestyrer Bach i Svendborg, hvor hun oplevede stormfloden i 1872, hvor hun så folk sejle i både på Gåsetorvet udenfor Bach's hjem. Efter halvandet år kom hun i huset hos skibsbygmester Ring Andersen, hvor hun knyttede sig tæt til familien. Håret var atter vokset ud, hvilket blev hendes redning, for på en af sine regelmæssige roninger over til holmen efter huggespåner faldt hun i vandet, og blev halet op ved håret.
Karen Dithlevs kom endnu engang ind i historien, for her var Ane et par år, da hun traf sit næstsøskendebarn, Hans Christensen Lund, som hun giftede sig med den 25. oktober 1879, samme år som han påbegyndte sin forretning på Tullebrinke, Svendborg.

Hans Hansens tredje barn, sønnen Karl, kom som tolv-årig til at tjene hos Morten Rasmussen (Prøv folketællingerne!), Vejstrup Mark. Senere forlod han denne arbejdsplads og gik i skomagerlære, og som udlært arbejdede han hos Hans Peter Lund i Vejstrup. Han var soldat i 1876 (se evt. lægdrullen). Så kom han sammen med Hans Chr. Lund på højskole i Vejstrup. Derfter gik nogle år ved at arbejde med skomageriet, som vintermedhjælp hos maltgører Lars Petersen og sommermedhjælp på Bjørnemose. Hos maltgøreren traf han Trine Hansen, og de blev gift i Vejstrup på Spillemosegården samtidig med Maren og Frederik. Førstnævnte par i Valgmenighedskirken, de andre i Sognekirken.

Marie kom til Jens Hansen på Bjørnemose, så familien stod sammen i ulykken.

Også hans yngre søster Nielsine fik stor støtte fra Spillemosegården, hvor hun var til konfirmationen og kom tilbage senere i 1883. Her kom hun til at tjene sammen med Hans Frederiksen, med hvem hun giftede sig, i Vængemose, Skårup Sogn, Sunds Herred i 1889. De blev dog viet i Valgmenighedskirken i Vejstrup, kørende i kane på grund af høj sne. Omkring 1890 flyttede de til Pasop, hvor Hans arbejdede på Maskinfabrikken Svendborg.

Rasmine var den yngste af Hans Hansens børn. Hun var kun 8 år, da han døde, og hun blev sat i pleje hos den mange gange nævnte Karen Ditlevs på Spillet, indtil fasteren døde i 1882. Johannes Hansen var da avlsbestyrer hos hende - han var søn af velhavende husmandsfolk fra Brudager Kile. De fik et landbrug i Vindinge syd for Vejle, byttede den efter bare et år med købmandsforretningen, som Marie og Jens Jensen senere overtog, og man må formode, at de allerede omkring 1885 drev en herreekviperingsforretning på torvet i Rudkøbing. Hvornår de flyttede til Svendborg for at drive hvidtølsbryggeriet Pasop er uvist, men sønnen Frederik, født i Svendborg 1903, synes at have været dreng eller ung mand der, og det eksisterede i trediverne, så perioden strækker sig fra omkring 1915 til måske 1938. Såvidt vi kan se kom første barn, Peter, næsten før bryllupet, nemlig 19. februar 1883, mens den næste, Harald, fulgte den 28. oktober 1887. Valdemar kom den 23. november 1893, angiveligt i Svendborg, skønt dette bør bekræftes. Så kom Johanne, men datoen kendes ikke, så Thorvald den 4. maj 1896. Oskar og Gunnar kom, men vi har ikke årstallet, og så endelig den yngste, Frederik den 25. maj 1903.

Frederik var min farfader.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 09-Nov-2010