Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Hans Hansen Hansine Christiane Birgitte Poulsen Jens Vahl Emilie Magdalene Christine Worm
1848 - 1933 1854 - 1919 1828 - 1898 1836 - 1912
Hans Marius Hansen Helga Ingeborg Vahl
Født: 7. september 1886 i Fåborg Født: 23. oktober 1880 i Karrebæk, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
Død: 13. juni 1956 Død: 1961
Gift første gang: 10. april 1909 i Vor Frue Kirke, København. Ægteskabet blev opløst i 1935.
Barn: Annette Elisabeth (Lise) Fael Hansen

 

Hans Marius Hansen blev født den 7. september 1886, og han blev døbt i Fåborg Kirke den 5. december 1886. Moderens alder var 31 år. Fadderne var Hansine Poulsen, Svanninge, jomfru Agnese Poulsen, Svanninge, skibsfører hans Mogensen Poulsen, forvalter Simon Poulsen, Svanninge samt barnets fader [Sogn 140 bog 14 film 2/10 side 55]. Helga Ingeborg Vahl blev født den 23. oktober 1880, og hun blev hjemmedøbt den 24. oktober af pastor Balslev i Bisserup. Hun blev døbt i Karrebæk Kirke den 10. juni 1881. Moderens alder var 44 år. Fadderne var generalinde Vahl og frøken Vahl, København, pastor Balslev i Bisserup, pastor Munk i Lille Næstved og pastor Agerslev i Veistrup [bog 2-452-10 film 4/10 side 122].
Ved folketællingen i 1890 boede H. M. Hansen hos sin familie i Østergåde 233, 1. sal i Fåborg:
Hans Hansen, 41 år, husfader, skibsfører, født på Endelave, p.t. på søen
Hansine Christiane Birgitte Hansen, 35 år, gift, husmoder, født i Skibhusene ved Odense
Hans Marius Hansen, 3 år, ugift, barn, født i Fåborg
Simon Knud Peter hansen, 1 år, gift, barn, født i Fåborg
Anna Marie Wilhelmine Petersen, 15 år, tjenestepige, født i Fåborg
Ved folketællingen i 1880 boede Helga Vahl's familie i Karrebæk:
Jens Vahl, 51 år, gift, husfader, sognepræst, født i Ålborg
Emilie Magdalene Christine Vahl, 43 år, gift, husmoder, født i Skanderup, Vejle Amt
Christine Elisabeth Johanne Vahl, 12 år, ugift, barn, født i Århus
Morten Vahl, 10 år, ugift, barn, født i Århus
Selma Josephine Emilie Brix, 22 år, ugift, lærerinde, født i Tjele, Viborg Amt
Ane Cecilie Christensen, 29 år, ugift, tjenestepige, født i Ørslev Sogn, Sorø Amt
Ellen Sophie Christensen, 26 år, ugift, tjenestepige, født i Ørslev sogn, Sorø Amt
Helga Vahl blev først født senere på året.

Både Helga Ingeborg Vahl og Hans Marius Hansen blev studenter i 1903 fra Lang & Hjorts Kursus.

Helga blev cand. phil. i 1904 og bestod 1. del af skoleembedseksamen i naturhistorie geografi i 1906.

Hans Marius begyndte at studere naturhistorie, men han opgav det i 2. semester, da hans interesse for eksperimentalfysik var blevet vakt ved de fysiske laboratorieøvelser. I 1909 blev han cand. mag. (skoleembedseksamen med fysik som hovedfag) med stort egregie. Det var af stor betydning for hans uddannelse, at han endnu som student blev knyttet til Polyteknisk Læreanstalts fysiske Laboratorium - først som vikar, og fra 1. oktober 1908 til 31. marts 1918 som assistent - på et tidspunkt, da Laboratoriet stod foran en betydelig udvidelse og en planlæggelse af de fysikstuderendes videregående laboratorieuddannelse, i hvilket arbejde han deltog med stor dygtighed. Han var på studieophold i Berlin og Uppsala i 1910.

Han studerede i sommersemestret 1911 i Göttingens Universitet Institut for Teoretisk Fysik under professor W. Voigt, og han var de følgende to semestre ansat som assistent hos denne. Under dette ophold udførte han den eksperimentelle del af det arbejde, "Bidrag til Studiet af den inverse Zeeman-Effekt", for hvilket han i 1913 erhvervede sig doktorgraden (dr. phil.) ved Københavns Universitet. Der var en særdeles dygtig eksperimental undersøgelse, hvor det bl. a. påvises, at de svingninger, hvori elektronerne sættes, når de påvirkes af stråling, er langt mindre dæmpede end antaget efter tidligere mangelfulde forsøg.

Han overtog i 1914 forelæsningerne i fysik for de medicinske studerende, først som vikarierende docent, fra den 1. april 1918 som docent og fra den 1. juni 1923 som professor i fysik og tillige som bestyrer af Universitetets biofysiske Laboratorium fra dets Oprettelse i 1928. Hans senere videnskabelige arbejder har været spektroskopiske undersøgelser i tilknytning til problemer i den Bohr'ske atomteori, hvoraf der kan fremhæves et arbejde over Stark effekten i kvægsølvspektret og en undersøgelse af det nyopdagede Hafniums Spektrum. Begge artikler var fra 1923 og publiceret sammen med S. Werner. Desuden skev han afsnittet Spectral Terms sammen med V. Thorsen i "International Critical Tables", 1929. Han har endvidere skrevet en lang række fortræffelige oversigtsartikler i Salmonsens Konversationsleksikon og i Fysisk Tidsskrift, af hvilket han har været Redaktør siden 1911, samt "Vejledning ved de fysiske øvelser for Fabrikingeniører" (1. udgave i 1914). Han var en mønstergyldig lærer; hans undervisning omfatter de medicinske studerendes og de fysikstuderendes videregående Undervisning i eksperimentalfysik og fysikundervisning på Polyteknisk Læreanstalts Adgangskursus (fra 1918). I 1918 - 1933 var han tillige lærer ved Kadetskolen. Han har udført et betydningsfuldt arbejde for studiet og anvendelsen af fysikken i medicinens tjeneste og har derved lagt grunden til oprettelsen af det biofysiske Laboratorium (1928). Ligeledes har han, der i 1921 blev medlem af Radiumfondets Landskomite og i 1923 af dets forretningsudvalg til dets ophævelse i 1929, forestået indretningen af Radiumstationens Laboratorier (1922, 1931, 1936).

Han var Københavns Universitets prorektor 1945 - 1946, og dets rektor fra 1948.

Billedhuggeren V. Gustafsson har fremstillet en medalion af ham, som er opsat ved indgangen til Københavns Universitets Biologisk Institut, Øster Farimagsgade 2A, København.

Tillidshverv:

Helga Ingeborg Vahl og Hans Marius Hansen på Studenterholdet 1903.
Helga Ingeborg Vahl og Hans Marius Hansen på Studenterholdet 1903.

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 03-Apr-2018