Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Mads Knudsen Marie Cathrine Rasmusdatter Johan Heinrich Christian Emmeluth Maren Martinsen
1765 - 1832 1771 - ? 1781 - ? 1787 - ?
Peter Christian Knudsen Henriette Frederikke Marie Emmeluth
Født: 30. januar 1811 i Svendborg Født: 6. maj 1815 i Nyborg Landsogn
Død: - Død: -
Gift: 4. februar 1844 i Nyborg Kirke
Børn: Martin Christian Knudsen, Peter Wilhelm Knudsen

      

Peder Christian Knudsen blev født den 30. januar 1811. Han blev hjemmedøbt og døbt i Vor Frue Kirke den 17. marts 1811. Forældrene var snedker Mads Knudsen og hustru Marie Cathrine Rasmusdatter. Fadderne var jomfru Nellemann, jomfru Wang, Peder Brandt, lieutnant Bergreen, Ludvig Quist blandt andre [Vor Frue Sogn, Svendborg, sogn 169 bog 3 film 2/3 side 76]. Henriette Frederikke Marie blev født den 6. maj 1815 og hjemmedøbt samme dag. Dåben blev konfirmeret den 8. juli 1815 i Kirken. Forældrene var Johan Henrik Christian Emmeluth, skytte på Juulsberg, og Maren Martinsen. Alle fadderne var fra Juulsberg [Nyborg Sogn, sogn 187 bog 11 film 2/6 side 64].
Peder Christian Knudsen blev konfirmeret i 1825. Forældrene var Mads Knudsen, snedkermester, og Marie Catrine. Karaktererne for kundskaber og opførsel var godt [Vor Frue Sogn, Svendborg, sogn 169 bog 5 film 6!4 side 161]. Ved folketællingen i 1834 var Henriette Emmeluth tjenestepige i Allested Sogn Sallinge Herred Svendborg Amt:
Thomas Hvalsøe Thomsen, 47 år, gift, sognepræst
Frederikke Adamine Schouenburg, 34 år, gift, hans kone
Seks børn i alderen 1 - 5 år
Henriette Emmeluth, 18 år, ugift, husjomfru
12 tjenestefolk.

Peter Christian Knudsen fik borgerskab som kleinsmed i Nyborg den 27. december 1838.

Ungkarl Peder Christian Knudsen, bosat i Nyborg, født og døbt i Svendborg, 28 år gammel, og jomfru Ane Marie Jørgine Dreyer af Svendborg, født og døbt i Sct. Nicolai Sogn, Svendborg, 19 år gammel, blev viet den 17. april 1839. Forloverne var snedkermester Lang og snedkermester Johs. Hansen [Sct. Nicolai Sogn, Svendborg, sogn 168 bog 8 film 2/5 side 54].
Anna Maria Jørgine Dreier blev født den 29. februar 1820. Forældrene var Niels Dreier og Helle Maria [Sct. Nicolai Sogn, Svendborg sogn 168 bog 5 film 2/5 side 38].

Ved folketællingen i 1840 boede Peter Knudsen i Adelgaden, Nyborg:
Peter Knudsen, 31 år, gift, smed
Anne Marie Dreier, 20 år, gift, hans kone
Walerius Læger, 16 år, ugift, lærling
Ved folketællingen i 1840 boede Henriette Emmeluth i Skovriderhuset, Nyborg Landsogn:
Frederich Christian Emmeluth, 62 år, enkemand, skovrider til Juulsberg
Henriette Frederikke Marie Emmeluth, 25 år, ugift, hans datter
Dorthea Jørgensdatter, 20 år, ugift, tjenestepige

Sag 476
Den 3. november 1843: Peder Chr. Knudsen, kleinsmed i Nyborg ansøger om bevilling til ægteskabs aldeles ophævelse fra sin hustru Jørgine, født Dreier, i Saltofte i Båg Herred.
Den 11. november 1843: Meddelte, at Amtet ikke kan udtale sig om sagen før de 3 år er udløben siden (ansøgningens indsendelses) dato [Svendborg Amts Arkiv Journal B Almindelige sager side 320 (1843)]

Sag 469
Den 5. december 1843: Forlanger erklæring over en ansøgning fra smed P. C. Knusen om bevilling til ægteskabs aldeles ophævelse imellem ham og Jørgine Dreyer
Den 9. december 1843: Tilskrevet pastor Nyholm og oplyste, at ægtefolkene, som har levet adskildte i mellemtiden fra forlig til bevillingens dato den 11. december 1843.
Den 16. december 1843: Kancelliet sagen og fastholdt om det ansøgte [Svendborg Amts Arkiv Journal A Kancelli Breve side 73 (1843)]

Den 16. januar 1844: Kancelliet meddeler bevilling udfærdiget for kleinsmed P. Chr. Knudsen til aldeles ophævelse af hans ægteskab med Jørgine Knudsen [Svendborg Amts Arkiv Journal A Kancelli Breve side 17 (1844)]

Peter Christian Knudsen, kleinsmedmester i Nyborg, 34 år gammel, konfirmeret i Frue Kirke i Svendborg den 1. søndag efter påsken 1825, og jomfru Henriette Frederikke Marie Emmeluth, datter af forstbetjent Emmeluth på Juulsberg, født den 6. maj 1816, blev viet den 4. februar 1844 i Kirken. Forloverne var R. Hansen og W. Petersen. Peter Christian Knudsen fik Hans Majestæt Kongens Kancelis tilladelse til fuldkommen afbrydelse af hans giftermål med Jørgine Knudsen, født Dreier, udstedt den 16. januar 1844 [Nyborg Sogn, sogn 187 bog 16 film 4/8 side 144].

Peter Christian Knudsen og Henriette Frederikke Marie Emmeluth's børn var:

Ved folketællingen i 1845 boede familien i Mellemgade 73, Nyborg:
Peter Knudsen, 35 år, gift, smed, født i Svendborg
Jette Emmeluth, 29 år, gift, hans kone, født i Nyborg
Christian, 2 år, ugift, deres barn, født i Nyborg
Peter, 1 år, ugift, deres barn, født i Nyborg
Andreas Lime, 17 år, ugift, læredreng, født i København
Ane Hansdatter, 20 år, ugift, tjenestepige, født i Skjellerup By og Sogn
Peter Poulsen, 30 år, gift, skrædermester, født i Ribe
Jensdine Madsen, 27 år, gift, hans kone, født i Nyborg
Johannes Olsen Illebølle, 25 år, ugift, jæger, født i Lindelse Sogn
Hans Gotfredsen Vindebye, 25 år, ugift, underjæger, født i Lindelse Sogn

Ved folketællingen i 1850 boede familien i Mellemgaden nr. 73, Nyborg:
Peter Knudsen, 40 år, gift, husfader og kleinsmedemester, født i Svendborg
Hendriette Emmelot, 32 år, gift, hans Kone, født i Nyborg
Christian Knudsen, 7 år, ugift, deres barn, født i Nyborg
Peter Knudsen, 5 år, ugift, deres barn, født i Nyborg
Anne Paulsen, 26 år, ugift, tjenestepige, født i Svendborg

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 19. juli 2008