Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Knud - Rasmus Johansen Faber Margaretha Rasmusdatter
- - 1739 - 1820 1738 - ?
Mads Knudsen Marie Cathrine Rasmusdatter
Født: ca. 1765 på Langeland ? Født: ca. 1771 ?
Død: 24. november 1832 i Vor Frue Sogn, Svendborg Død: ?
Gift: 21. juni 1793 i Tved Kirke
Børn: Knud Madsen, Christine Marie Madsdatter, Rasmus Madsen, Friederich Christian Madsen, Niels Madsen, Andreas Knudsen, Andersine Knudsen, Christiane Dorthea Knudsen, Peder Christian Knudsen, Jørgensine Magrethe Knudsen og Christian Frederik Wilhelm Heinrich Knudsen

 

- Ved folketællingen i 1787 var
En 16-årig Marie Rasmusdatter var tjenestepige hos møller Hans Jensen i Møllergade, Svendborg.
En 17-årige Marie Cathrine var tjenestepige hos Ellen Katrine Kiøge i Gerritsgade, Svendborg.

Mads Knudsen, ungkarl, blev den 5. maj 1793 trolovet til pigen Marie Cathrine Rasmusdatter, begge af Tved Sogn, hos hendes fader Rasmus Snedker, samme sted. Cautionisterne var Rasmus Jørgen og Jens Smed, begge husmænd i Tved. De blev viet den 21. juni 1793 i Tved Kirke [Tved Sogn, kirkebog for 1738 - 1813 side 128 opslag 161].

Mads Knudsen og Marie Cathrine Rasmusdatter børn var:

Ved folketællingen i 1801 boede familien i Fruestræde i Svendborg Købstad, Sunds Herred, Svendborg Amt:
Mads Knudsen, 36 år, gift 1. gang, husbond, snedker
Marie Cathrine, 30 år, gift 1. gang, hans kone
Knud Madsen, 8 år
Christine Marie Madsdatter, 5 år
Rasmus Madsen, 3 år
Friederich Christian Madsen, 1 år
Mads Jeppesen, 20 år, snedkerlærling

Mads Knudsen døde den 24. november 1832, og han blev begravet den 29. november 1832 på Assistenskirkegården. Han var snedkermester i Sognet, og han døde af apoplexia [Vor Frue Sogn, Svendborg, sogn 169 bog 5 film 10/14 side 325]

Den 27. november 1832 blev anmeldt, at snedkermester Mads Knudsen her i byen ved døden er afgået [Svendborg Byfogeds Skifteprotokol side 355]

Skiftet efter snedkermester Mads Knudsen: Enken har ansøgt om bevilling til at sidde i uskiftet bo. Marie Cathrine Knudsen, født Faber, af Svendborg Købstad fik kongelig bevilling dertil den 5. februar 1833, og der blev betalt derfor den 6. marts 1833 [Svendborg Byfogeds Skifteprotokol siderne 355, 367 og 368]

Ved folketællingen i 1834 boede Marie Cathrine Knudsen i Fruestræde nr. 346, Svendborg [film 139 side 246]:
Marie Katrine, 64 år, enke, snekeriindehaverske
Morten Barkholm, 33 år, ugift, snedkersvend
Claus Jacob, 20 år, ugift, snedkersvend
Sofus Knudsen, 17 år, ugift, snedkerlærling, fattigvæsenet betaler for ham
Bergsteen, 30 år, ugift, logerende

Marie Cathrine Rasmusdatter's død kan ikke findes i Vor Frue Sogn, 1834 - 1845


Fæstebrev for Mads Knudsen, oversat af Inge Eriksen, Brenderup, i 2007.

Jeg, Elisabeth, enkegrevinde af Ahlefeldt Laurvig, født Juel, til stamhuset Lundsgård og Bjørnemose gør hermed vitterligt at have stedet og fæstet, ligesom jeg steder og fæster til Mads Knudsen, snedker i Tved, det hus, samme sted, som hans svigerfader Rasmus Johansen havde sidst beboet, og som han godvilligt har opladt, hvilket hus og med tilliggende have og gårdsplads, således som det nu forefindes, benævnte Mads Knudsen i fæste i sin livstid må nyde, bruge og beholde på følgende vilkår:

  1. At betale hver martini (mortensdag) til mig og mine efterkommende Bjørnemose ejere ud i huspenge 4 rigsdaler, siger fire dansk courant, som første gang erlægges martini 1795, og til sine forfaldtstider, alle kongelige personnelle skatter af sig og sin familie, som enten er eller herefter påbydende bliver, altid uden nogen restance
  2. Huset og dets tilliggende, som fæsteren overleveret i forsvarlig stand, stedse at holde vedlige og i god hævd
  3. Ingen indsidder uden herskabets skriftlige tilladelse at tage til huse, og
  4. Ej nogensinde at befatte sig med krohold

I øvrigt retter og forholder sig efter hans kongelige majestæts love og forordninger, er mig som sit herskab hørrig og lydig alt under dette sit fæstes fortabelse eller anden vilkårlig straf

Dette til bekræftelse under min hånd og hostrykte signette

Den 11. november 1794 - E. J. Ahlefeldt Laurvig

[Bjørnemose Fæsteprotokol 1775 - 1867 side 39]


Den 3. april 1804 var samtlige snedkerlags mester forsamlede i oldermandens Anders Eriksens hus, hvor da fremstod laugsmester Mads Knudsen og begivte en læredreng indskrivne på 4 år, navnlig Jørgen Nielsen, som tager sin begyndelse i påsken 1804 og til man skriver 1808, altså efter en lovlig kontrakts indhold

Anders Eriksen Møller

[Svendbog Snedkerlaugs Protokol for 1727 - 1834 side 72A].
Dette er den første gang Mads Knudsen nævntes i denne protokol

Mads Knudsen var oldermand i årene 1813 - 1820 [Svendbog Snedkerlaugs Protokol for 1727 - 1834 side 78A - 84]

Den 23. oktober 1826 blev rådstueretten sat, hvor der fremkom at erholde borgerskab:

6) Snedkermester Mads Knudsen, født på Langeland, 62 år gammel, og var ærbødigt begærende at måtte unde borgerskab her i byen som snedkermester. Da herudi ikke kunne være nogen hindring blev forannævnte Mads Knudsen antaget som begæret og snedkermester her i byen og aflagde den befalede ed. [Svendborg Magistrats Arkiv, Rådstueprotokol 1800 - 1831 side 188]


En 23-årige Mads Knudsen kan ikke findes i folketællingen for 1787 for Langeland

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 17-Dec-2020