Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Hans ? Heinrich Pedersen Maren Rasmusdatter
? - ? ? - ? ? - ? 1721 - ?
Hans Hansen Lindegaard Giertrud Heinrichsdatter
Født: 1731. Kirkebog mangler før 1752 Født: 1742. Kirkebog mangler før 1752
Død: 31. december 1811 i Gudbjerg Død: 15. marts 1811 i Gudbjerg
Gift: 5. juli 1763 i Gudbjerg ?
Børn: Maren Hansdatter, Karen Hansdatter, Peder Hansen, Heinrich (Hjerich) Hansen, Rasmus Hansen, Mette Hansdatter

Den 16. april 1752 blev Heinrich Pedersens søn døbt og kaldet Peder i Gudbjerg. Fadderne var Ane Faux Povelsens, Jens Hansen, Anders Jepsen, Jørgen Smed, Ane Jens Hansens. Herrich Pedersens kone Maren blev introduceret den 8. maj 1752 [Gudbjerg Sogn, kirkebog for 1752 - 1814 side 2].

Den 25. maj 1755 blev Hinrich Pedersens barn i Gudbjerg kaldet Anne døbt. Fadderne var Else, Jacob Møllers, og nogle flere. Hinrich Pedersens hustru blev introduceret den 22. juni 1755 [Gudbjerg Kirkebog for 1752 - 1814 side 13].

Den 27. december 1757 blev Hinrich Pedersens barn døbt og kaldet ??? i Gudbjerg. Jacob Møllers datter Kirsten bar det. Fadderne var hr. Fabricius, Hans Hansen, Jørgen Hansen, Sophie Anders Jepsens, alle af Gudbjerg. Hinrich Pedersens hustru i Gudbjerg blev introduceret den 2. februar 1758 [Gudbjerg Sogn, kirkebog for 1752 - 1814 side 20]

Den 26. december 1760 blev Hjinrich Pedersens barn i Gudbjerg døbt og kaldet Christiane Marie? Kirsten Møllers bar det. Fadderne var Jacob Møller, Henning Ovesen, Peder Jørgensen, Johanne Peder Jørgensens, Dorthe Henningsen, alle fra Gudbjerg [Gudbjerg Sogn, Kirkebog for 1752 - 1814 side 26]

Hans Hansen og Giertrud Hinrichsdatter i Ellerup blev copuleret den 5. juli 1763 [Gudbjerg Sogn, kirkebog for 1752 - 1814 side 30, nyt opslag 33]
Hvis dette var det rigtige bryllup, var de gift i 11 år, før de fik det første barn, som overlevede forældrene.
Den rigtige Hans Hansen var 32 år, og den rigtige Giertrud Hinrichsdatter var 18 år på dette tidspunkt.

Hans Hansen Lindegård og Giertrud Heinrichsdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1787 boede familien i Ellerup By, Gudbjerg Sogn:
Hans Lindegaard, 57. år, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer
Giertrud Hinrichsdatter, 45. år, gift, madmoder
Maren Hansdatter, 12. år, deres barn
Karen Hansdatter, 10. år, deres barn
Hinrich Hansen, 6. år, deres barn
Rasmus Hansen, 4. år, deres barn
Mette Hansdatter, 2. år, deres barn
Peder Larsen, 22. år, ugift, tjenestefolk
Niels Lydersen, 14. år, ugift, tjenestefolk

Ved folketællingen i 1801 boede familien i Ellerup Kohave, Gudbjerg Sogn:
Hans Lindegaard, 70 år, bonde og gårdbeboer
Giertrud Heinrichsdatter, 56 år, hans kone
Karen Hansdatter, 24 år
Heinrich (Hjerich) Hansen, 20 år
Rasmus Hansen, 18 år
Mette Hansdatter, 15 år
Hans Pedersen, 5 år, dattersøn (Maren Hansdatter og Peder Hansen's søn)

Hans Hansen overtog gården efter moderen, Hans Hansen's enke, den 2. december 1811

Den 19. marts 1811 blev begravet Hans Hansen Lindegård's, gårdmand af Ellerup Kohave, hans kone Giertrud Hjerichsdatter, 66 år, som var død den 15. samme måned [Gudbjerg Sogn, kirkebog for 1752 - 1814 side 135A nyt opslag 139]

Løverdagen den 9. januar 1812 blev begravet afgangne Hans Hansen, 80 år, af Lindegård i Ellerup Kohave, som den 31. december forige år var død og [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 1 film 5/7 side 137B]


Skifteforretning efter gårdfæster Hans Lindegårds hustru, død den 26. marts 1811

Anno 1811 den 30. marts indfandt sig på den høje skifteforvalter, hendes nåde fru gehejmerådinde de Scheels vegne, forvalter Børkup fra Mullerup Gods hos gårdfæster under Mullerup Gods Hans Hansen Lindegaard udflytter på Ellerup Kohave for at foretage lovlig registrering og vurderingsforretning ved bemeldte afdødes hustru, Giertrud Hjerichsdatter, til påfølgende skifte og deling imellem enkemanden og deres i ægteskab sammen avlede børn, nemlig:

 1. En søn, Hjerich, 30 år gammel,
 2. En dito, Rasmus, 28 år gammel
 3. En datter Karen, gift med snedker Jens Løv i Ellerup
 4. En datter Maren, gift med gårdfæster Peder Hansen i Gudbjerg, som nu er død og som har efterladt sig følgende børn:
  a) En søn, Hans, 15 år gammel,
  b) En dito Peder, 11 år gammel
  c) En dito Jacob, 9 år gammel
  d) En datter Anne Marie, 14 år gammel
  e) En dito Johanne, 13 år gammel
 5. En datter Mette, ugift, 26 år

Ved denne forretning var tilstede enkemanden tilligemed de umyndige arvinger og på de umyndiges vegne Peder Hansen på sine børns vegne samt på datteren Mettes vegne, som født værge, hendes morbroder Peder Hjerichsen i Gudbjerg. Som vidner og vurderingsmænd sagfører Rasmus Pedersen og Peder Mortensen i Ellerup.
I hans overværelse blev registreret og vurderet som følger:

  I dagligstuen Daler Mark Skilling
1 1 langt fyrrebord 2    
2 2 bænke   1  
3 1 goose bænk   4  
4 1 kandeskab   2  
5 3 hyldefjæle   3  
6 1 dito   1  
7 1 saltkar   1  
8 3 stole   1 8
9 1 24 timers ur 4    
10 1 flødebøtte   1 8
11 2 træfade     8
12 10 si bøtter 1 4  
13 1 jernpande   2 8
  I et opslaget sengested      
14 1 blåstribet overdyne 8    
15 1 blå ulden underdyne 5    
16 1 dito 5    
17 4 små hovedpuder 2 4  
18 1 par blågarnslagn 1 2  
19 2 styk grå gardiner   8  
  I den øverste stue      
20 1 fyrrebord 3    
21 1 gammel egekiste 3    
22 1 kandeskab   4  
23 4 træstole   4  
24 1 lidet ege sengested 4    
25 1 blåstribet overdyne 8    
26 1 brungul underdyne 10    
27 1 lang og 2 korte hovedpuder 3    
28 1 par blågarnslagen   4  
  Transport 66    

Sammentælingen burde være 67 daler. Resten af skiftet er ikke oversat. Ialt blev 118 ting vurderet i kælderen, i bryggerhuset, på loftet og i huggehuset til ialt 255 daler. Kreaturerne blev vurderet til 493 daler.

[Mullerup Gods Skifteprotokol III, side 116 - 119]


.

Lindegård, Nørregårdsvej, Ellerup, 5892 Gudbjerg

 - 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 07-Apr-2017