Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Hans Hansen Lindegaard Giertrud Heinrichsdatter Peder Hansen Karen Hansdatter
1731 - 1811 1745 - 1811 1750 - Efter 1801 1765 - Efter 1801
Hierich Hansen Maren Pedersdatter
Døbt: 13. februar 1781 i Gudbjerg Sogn Født: 1789 i Søllinge Sogn
Død: 14. september 1841 i Gudbjerg Sogn Død: 6. april 1855 i Lindegård, Gudbjerg Sogn
Gift: 19. oktober 1811 i Gudbjerg Kirke
Børn: Hans Hjeresen, Gjertrud Hjeresdatter, Peder Hjeresen, Ane Marie Hjeresdatter, Johanne Hjeresdatter, Jacob Hjeresen, Maren Hjeresdatter, Rasmus Hjeresen.

     

Hans Lindegaards søn blev døbt den 13. februar 1781 i Kirken og bliver kaldet Hierich. Hans Bjerregaards Anne bar barnet. Jens Jensens Anna gik hos. Fadderne var Hans Knudsen, Hans ???mand og Per Hierichsen [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 1 film 3/7 side 68]. Søllinge Præstegård brændte den 22. marts 1813 [sogn 199].
Ved folketællingen i 1787 boede Hjerich Hansen hos sine forældre i Ellerup By, Gudbjerg Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Hans Lindegaard, 57. år, gift, husbonde, bonde og gåardbeboer
Giertrud Hinrichsdatter, 45. år, gift, madmoder
Hinrich Hansen, 6. år, ugift, deres barn
Rasmus Hansen, 4. år, ugift, deres barn
Maren Hansdatter, 12. år, ugift, deres barn
Karen Hansdatter, 10. år, ugift, deres barn
Mette Hansdatter, 2. år, ugift, deres barn
Peder Larsen, 22. år, ugift, tjenestefolk
Niels Lydersen, 14. år, ugift, tjenestefolk
Hans Andersen, 50. år, gift, mand, indsidder, går i dagleje
Maria Hansdatter, 52. år, gift, hans kone
Karen Hansdatter, 10. år, ugift, deres barn.
Ved folketællingen i 1787 boede Maren Pedersdatter's fader, Peder Hansen på Stuppendrup Gården i Søllinge Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt:
Hans Hansen, 63. år, enke, husbonde, gårdmand og fæstebonde
Peder Hansen, 37. år, ugift, hans ægte søn
Anna Hansdatter, 33. år, ugift, hans ægte datter
Mariana Pedersdatter, 16. år, ugift, hans datterdatter
Kirsten Pedersdatter, 12. år, ugift, hans datterdatter
Peder Hansen, 14. år, ugift, hans dattersøn
Jacob Nielsen, 29. år, ugift, tjenestekarl, landsoldat
Peder Andersen, 18. år, ugift, tjenestekarl
Anna Cathrina Bekker, 35. år, ugift, tjenestepige.
Ved folketællingen i 1801 boede Hjere Hansen hos sine forældre i Ellerup Kohave, Gudbjerg sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Hans Lindegård, 70 år, bonde og gårdbeboer
Giertrud Heinrichsdatter, 56 år, hans kone
Heinrich (Hjerich, Hjere) Hansen, 20 år
Rasmus Hansen, 18 år
Karen Hansdatter, 24 år
Mette Hansdatter, 15 år
Hans Pedersen, 5 år, dattersøn.
Ved folketællingen i 1801 boede Maren Pedersdatter hos sine forældre i Stuppendrup gården, Søllinge Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt:
Peder Hansen, 51 år, gift, husbonde, gårdbeboer, sognefoged og lægdsmand
Karen Hansdatter, 36 år, gift, hans kone
Kirsten Pedersdatter, 13 år
Maren Pedersdatter, 12 år
Karen Pedersdatter, 10 år
Johanne Pedersdatter, 4 år
Anna Pedersdatter, 2 år
Peder Hansen, 27 år, ugift, tjenestefolk, national soldat
Jakob Larsen, 17 år, ugift, tjenestefolk
Christen Erichsen, 16 år, ugift, tjenestefolk
Kirsten Pedersdatter, 25 år, ugift, tjenestefolk

Søndagen den 4. august 1811 fremstillede sig ungkarl og gårdmand Hjerich Hansen af Lindegård for ærligen at indgå ægteskab med pigen Maren Pedersdatter af Gudbjerg. Som forlovere og vitterlighedsvidner vare tilstede tvende underskrevne mænd for sammen med dem at underskrive og beede.
Gudbjerg ut supra.


Niels Møller
Jerrich Hansen
Peder PHS Hjerichsen

Søndagen den 19. oktober 1811 blev ægteviet ungkarl og gårdmand af Ellerup Have Hjerich Hansen af Lindegård og pigen Karen Pedersdatter af Gudbjerg. Vide ut supra 4. august samme år.
[Gudbjerg Sogn, sogn 115, bog 1 film 5/7 side 136 - 137]

Hjerich Hansen og Karen Pedersdatters børn var:

Der var 4 sønner og 4 døtre.

Ved folketællingen i 1834 boede familien i en gård i Ellerup By, Gudbjerg Sogn [film 705 side 88 nr 71]:
Hjere Hansen, 53 år, gift, gårdmand
Maren Pedersdatter, 47 år, gift, hans kone
Hans Hjeresen, 22 år
Peder Hjeresen, 18 år
Jakob Hjeresen, 10 år
Rasmus Hjeresen, 3 år
Giertrud Hjeresdatter, 20 år
Anne Marie Hjeresdatter, 15 år
Johanne Hjeresdatter, 12 år
Maren Hjeresdatter, 7 år.

Ved folketællingen i 1840 boede familien i en gård i Ellerup By [film 798 side 70 nr. 12]:
Hjerik Hansen, 60 år, gift gårdfæster
Maren Pedersdatter, 53 år, gift, hans kone
Jakob Hjeriksen, 16 år
Rasmus Hjeriksen, 9 år
Giertrud Hjeriksdatter, 21 år
Maren Hjeriksdatter, 13 år
samt 2 ugifte tjenestefolk.

Hjerik Hansen døde som 60 1/2 årig den 14. september 1841, og han blev begravet den 20. september 1841. Han var gårdmand i Lindegård, Ellerup Kohave. Hans far var Hans Lindegård. [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 4 film 5/6 side 199].

Ane Marie Nielsdatter blev født den 20. februar 1843, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Hun blev døbt i Kirken den 13. april 1843. Hendes mor var Gjertrud Hjeriksdatter. Christen Christensens hustru Anne Clausdatter i Ellerup Kohave bar barnet. Gårdejer Peder Sørensens hustru Marie Nielsdatter gik hos. Fadderne var Anders Hansen i Bjerregård, Jakob Jensens søn i Ellerup og Christen Pedersen i Gudbjerg. Smedekarl Niels Andersen i Gudbjerg anmeldte barnets fødsel, hendes hjemmedåb og vedkendte sig som barnefader samt at barnet måtte føre hans navn [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 4 film 2/6 side 50].

Ved folketællingen i 1845 boede familien i en gård, Lindegård, Brænderup Vænger, Gudbjerg Sogn:
Maren Pedersdatter, 58 år, gårdmandsenke efter afgangne Hjerich Hansen, hun var født i Havndrup
Gjertrud Hjeriksdatter, 32 år, født her i sognet
Peder Hjerichsen, 29 år, født her i sognet
Ane Marie Hjerichsen, 26 år, født her i sognet
Johanne Hjerichsdatter, 24 år, født her i sognet
Jacob Hjerichsen, 21 år, født her i sognet
Maren Hjeriksdatter, 18 år, født her i sognet
Rasmus Hjerichsen, 14 år, født her i sognet
Ane Marie Nielsdatter, 2 år, født her i sognet
Ole Madsen, 24 år, tjenestekarl, født her i sognet.

Ved folketællingen i 1850 boede familien i en gård, LIndegård [film 969 side 86 nr 54]:
Maren Pedersdatter, 61 år, enkekone, født i Søllinge Sogn, Svendborg Amt, gårdmandsenke, husmoder
Jakob Hjeriksen, 26 år
Rasmus Hjeriksen, 19 år
Johanne Hjeriksdatter, 29 år
Maren Hjeriksdatter, 23 år
Ole Madsen, 29 år, ugift, født i Gudbjerg sogn, tjenestefolk, fraværende i krigstjeneste
Ane Marie Hansen, 20 år, ugift, født i Hesselager Sogn, tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1855 boede familien i en gård, Lindegård, i Ellerup Kohave [film 1602 side 41 nr 27]:
Maren Pedersdatter, 67 år, enkekone, født i Søllinge Sogn, gårdmandsenke, husmoder
Jakob Hjeriksen, 31 år
Rasmus Hjeriksen, 24 år
Anne Marie Hjeriksdatter, 35 år
Anna Marie Nielsdatter, 12 år, plejebarn
Hans Nielsen, 30 år, ugift, tjenestefolk
Jørgen Pedersen, 29 år, ugift, født i Kirkeby sogn, tjenestefolk
Anne Marie Rasmussen, 21 år, ugift, tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1855 boede Giertrud Hjeresdatter i et hus i Gislev Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt [film 1601 side 35 nr. 126]:
Niels Andersen, 40 år, gift, født i Kirkeby Sogn, smed, husfader
Giertrud Eriksdatter, 41 år, gift, født i Gudbjerg sogn, hans kone.

Maren Pedersdatter døde den 6. april 1855, og hun blev begravet i Gudbjerg Kirkegård den 13. april 1855. Hun var gårdmand Hjerik Hansens enke i Lindegård. Hun blev 67 3/4 år gammel [sogn 115, bog 5, film 5/5 side 151].


Christen Skræp beretter:

Min morfader Hjerik var født i "Lindegård" i Ellerup Kohave, Brænderup Vænger i Gudbjerg. Gården var dengang 110 tønder land til; men nu er senere en del udstykkede til statshuse. Den var fæstegård under Mullerup Gods.

Om min mormoder Maren vides ikke. Der var tre brødre, Peder, Jacob, Rasmus og fire søstre: Gertrud, Ane Marie, Johanne og Maren.

Det ældste barn, Gertrud Hjeriksen blev gift med en skomager i Trunderup, som samtidig var skytte på Egeskov Slot. De havde en datter, Marie, som blev gift med en møller, Hans Christiansen, der forpagtede Falle Vejermølle ved Fallegård, Kværndrup. Manden døde efter få års ægteskab og efterlod ingen børn. Marie giftede sig igen, hvorved der blev fire sønner og en datter, der spredtes omkring til flere sider.
Gertrud Hjeriksen var fadder ved
Christen Rasmussen Skræp's dåb den 10. juni 1855.

Peder Hjeriksen var i hjemmet, til han som dragon blev kaldt til Odense, hvorefter han kom hjem og styrede gårdens drift i nogle år, eftersom deres fader var død. Han blev gift med en enke i Vissenbjerg, der havde en lille gård. De havde ingen børn og er derved uddøde.

Ane Marie Hjeriksen tjente i mange år, førend hun som ældre giftede sig med enkemand gårdmand Niels Hansen, Hesselager; disse havde ingen børn.

Johanne Hjeriksen giftede sig med Ole Madsen fra Ellerup Sejt; købte et boelssted på Ryslinge Mark. Disse havde to sønner og en datter. Sønnen, Mads Olsen, købte en gård i Sandager, og Niels Olsen blev gift med en gårdmandsdatter i Gislev Holme, hvor han straks overtog gården, eftersom hun var eneste barn. Disse havde en søn og en datter. Sønnen blev gift med eneste datter og barn fra Brænderupgård, hvor de i øjeblikket boer. Datteren fik fødegården efter sin faders, Niels Olsens død i 1925. Maren Olsen blev gift med Anders Jensen, Brudager, og fik fødehjemmet i Ryslinge. Disse har to døtre, hvoraf den ene tjener som husbestyrerinde på en bondegård i Hesselager og den anden, Johanne, er hjemme og støtter sine forældre godt med landbruget. Hun har tjent os nogle år som kokkepige og var en dygtig og rar pige, som vi mindes med agtelse.

Jacob Hjeriksen fæstede nu gården påny og giftede sig med gårdfæster Jens Larsens datter "Kirsten" i Brænderup; disse havde en søn, Hans, og en datter, Kirsten. Sønnen, Hans Jacobsen Lindegård, blev gift med en datter, Sine, af boelsmand Mads Rasmussen, Lakkendrup Mark. Han var tillige væver og havde i flere år opholdt sig i Australien, hvor han havde tjent sig nogle tusinde kroner ved at grave efter guld, men var nu kommen hjem og ejede sine fædres hjem, som nu senere blev overdraget Hans Jacobsen Lindegård og hustru, der nu igen har to sønner og en datter. Den ældste søn, Mads Peter Lindegård, lærte at være hjulmand, men gav sig senere til læsning og er nu kommunelærer. Den anden søn, Jacob Lindegård skal nu have fædrehjemmet, efter at være blevet gift. Datteren Kirsten blev gift med en smed og boer i Krarup, hvor han ejer en ejendom og er byens smed. Jacob Hjeriksens hustru, Kirsten, døde, da datteren Kirsten blev født. Da blev hans første kones yngste søster, Maren, husbestyrerinde for ham i et par år, hvorefter de giftede sig og fik to sønner: Hjerik og Rasmus. Halvsøsteren, Kirsten, blev gift med Christen Poulsen i Ellerup, der arvede sin fædregård. Hjerik giftede sig med en datter fra "Skjoldgård", Ellerup Sejt, og købte en god gård. i Frørup. Den var på 27 tønder land ekstra god Jord og nye, grundmurede bygninger med en fin besætning af alle ting. Rasmus giftede sig og købte en mindre gård i Lakkendrup, som han under krigsperioden solgte til en temmelig høj pris; ventede et årstid med at købe og købte så en gård på Egebjerg Mark.

Maren Hjeriksen var født den 13. juni 1827. Hun blev forlovet med min far, Rasmus Christensen Skræp, i 1853. Hun afgik ved døden den 9. august 1900 efter et ædelt og virksomt liv.

Det yngste barn, Rasmus Hjeriksen drog til Australien i 1858, 20 år gammel. Brevskrivningen vedligeholdtes i mange år, og han skrev stadig. Han håbede på endnu engang at samles med sine søskende i Danmark; men brevskrivning holdt imidlertid op fra hans side, og vi hørte ikke mere, så han er død og begravet i Australien.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 16-Jun-2015