Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Vahl Emilie Magdalene Christine Worm Ove Guldberg Treschow Thora Christine Hansen
1828 - 1898 1836 - 1912 1825 - 1876 1840 - 1921
Martin Vahl Anna Ovita Treschow
Født: 15. april 1869 i Århus Født: 10. december 1870 i Farum
Død: 11. juli 1946 i København Død: 18. juni 1950 i Kristiansand, Norge
Gift: 27. oktober 1900 i Hørby, Holbæk Amt
Børn: ?

Martin Vahl blev student i 1887 fra Herlufsholm, han tog teologisk embedseksamen i 1895 og derefter begyndte han at studere naturhistorie og geografi. Han blev cand. mag. i 1900, hvorefter han foretog to studierejser til Madeira og i 1904 blev han dr.phil. på en afhandling om Madeiras vegetation. Senere har han foretaget videnskabelige undersøgelsesrejser til de fleste europæiske lande og Nordafrika. I 1900 - 1921 var han lærer ved N. Zahles skole og seminarium, i 1921 - 1939 var han professor i geografi ved Københavns Universitetet, og i 1921 - 1940 medlem af kommissionen for videnskabelige undersøgelser af Grønland og af redaktionskomiteen for Meddelelser om Grønland, i 1922 - 1940 den anden vicepræsident i Det kongelige danske geografiske selskab, i 1922 - 1941 var han censor ved lærereksamen. Han blev æresmedlem af Royal geographical Society og flere andre geografiske selskaber.

Martin Vahl har især givet sig af med plantegeografiske og klimatologiske studier, og hans arbejder, der bringer mange nye synspunkter, udmærker sig ved at give en mere eksakt på statistiske data grundet behandling af stoffet end der sædvanlig var blevet de pågældende videnskabsgrene til del. Særlig må mærkes afhandlingen om Madeiras vegetation der giver et på tabellariske sammenstillinger grundet billede af planteverdenens afhængighed af de forskellige ydre forhold. I afhandlingen "Zones et biochores geographiques" fra 1911 - et af den moderne plantegeografis betydeligste værker - har han opstillet formler der angiver forholdet mellem et steds sommer- og vintertemperatur på den ene side og vegetationens karakter på den anden. I forskellige afhandlinger om skandinaviske og mellemeuropæiske vegetationer har han givet billeder af plantesamfundene på meget forskelligartede lokaliteter. I et arbejde om de vigtigste kortprojektioner har han givet en udmærket gennemført matematisk udledning af disse.

I 1930erne beskæftigede han sig især med danske bebyggelsesgeografiske studier. Sammen med Gudmund Hatt skrev han det store fire-binds værk "Jorden og Menneskelivet", 1922-27, den hidtil største videnskabelige håndbog i regionalgeografi i Norden, et værk der danner grundlaget for talrige senere arbejder, også hvad navneskrivningen angår, idet de to forfattere i videst mulig udstrækning benyttede de navne, som de enkelte lande selv anvendte.

Yderligere kan nævnes at Martin Vahl har været medarbejder ved Eugene Warmings "Oecology of Plants", 1909, og hovedredaktør af samleværket Greenland I - III, 1928-29. Sammen med C. C. Christensen og P. A. Andersen udgav han lærebøger i geografi for mellemskole, gymnasium og seminarium. Ved sin ansættelse som censor i lærereksamen i geografi fik Martin Vahl stor betydning for undervisningen ved seminarierne, idet han sørgede for at navnestoffet blev stærkt reduceret, mens derimod fordringerne til forståelsen af faget blev betydeligt skærpet og der især blev lagt vægt på forståelsen af samspillet mellem de geografiske faktorer.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 07. oktober 2006