Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie

Kristian Valdemar Andreasen

Johanne Pedersen

Anton Christian Jørgensen Marie Larsen Neldeberg
1875 - ? 1863 - ? 1870 - ? 1875 - ?
Jens Kristian Andreasen Magda Laurette Jørgensen
Født: 29. april 1906 i Guldager, Vrejlev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt Født: 19. april 1904 i Åstrup Mølle, Sct. Hans Sogn, Vennebjerg Herred

Død:

Død:

Gift: 20. maj 1934 i Asdal Kirke

Børn: Birthe Kjærgaard Andreasen, Jette Kærgaard Andreasen, Lene Kærgaard Andreasen, Knud Kjærgaard Andreasen og Svend Kærgaard Andreasen

     

Jens Kristian Andreasen blev født den 29. april 1906 og døbt den 8. juli 1906. Forældrene var gårdmand Kristian Valdemar Andreasen og hustru Johanne Pedersen, 42 år, Guldager. Fadderne var forældrene, købmand Peter Ansholm og hustru Jenny af Guldager [Vrejlev Sogn, kirkebog for 1901 - 1906 side 54 opslag 55]

Magda Laurette Jørgensen blev født den 19. april 1904 og døbt den 21. august 1904. Forældrene var gårdmand Anton Christian Jørgensen og hustru Marie, født Larsen Neldeberg, 28 år, af Åstrup Mølle. Fadderne var barnets moder, Emma Pape fra Brønderslev, ungkarl Chr. P. Jørgensen i Asdal, husmand Chr. Pedersen på Hjørring Mark og barnets fader [Sct. Hans Sogn, kirkebog for 1892 - 1909 side 119 opslag 100]

Jens Kristian Andreasen blev konfirmeret den 28. marts 1920. Forældrene var gårdmand Kristian Valdemar Andreasen og hustru Johanne Pedersen, Guldager [Vrejlev Sogn, kirkebog for 1916 -1921 side 178 opslag 176]

Magda Laurette Jørgensen blev konfirmeret den 6. oktober 1918. Forældrene var proprietær Anton Christian Jørgensen og hustru Marie Larsen af Tidemannsholm [Tårs Sogn, kirkebog for 1918 - 1927 side 399 opslag 66]

Ved folketællingen i 1921 boede Jens Kristian Andreasen hos sin familie i Guldager, Vrejlev Sogn [tællingsskema 28 opslag 109]:
Valdemar Andreasen, født den 20/8 1875 i Vrejlev, landmand
Johanne Andreasen,
født den 14/9 1863 i Rakkeby
Jens Andreasen, født den 29/4 1906 i Vrejlev
Johan Koufmann, født den 14/12 1907 i Wien
Peter Sørensen, født den 12/12 1897 i Elling
Helga Jensen, født den 20/9 1900 i Serritslev
Ejnar Rasmussen, født den 23/11 1904 i Mygdal
Vigo Rasmussen, født den 5/10 1908 i Jerslev

Ved folketællingen i 1921 boede Magda Laurette Jørgensen hos sin familie i Tårs By:
Anton Jørgensen, født den 14/1 1870 i Elling Sogn, gift, husfader, landbrug
Marie Jørgensen, født den 6/3 1875 i Sandholts Lyndelse Sogn, gift, husmoder
Magda Jørgensen, født den 19/4 1904 i St. Hans Sogn, datter
Johannes Jørgensen, født den 10/6 1907 i Vrejlev Sogn, søn
Børge Jørgensen, født den 12/4 1912 i Vrejlev Sogn, søn
samt 9 tjenestefolk

-  

Ved folketællingen i 1925 boede Magda Laurette Jørgensen hos sin familie på Tidemansholm i Græsdal By, Tårs Sogn:
Anton Jørgensen, født den 14-1-1872 i Elling Sogn, gift, husfader, landmand
Marie Neldeberg, født den 6-3-1875 i Sandholdts Lyndelse Sogn, gift, husmoder
Magda Jørgensen, født den 19-4-1904 i St. Hans Sogn, ugift, barn
Johannes Jørgensen, født den 10-6-1907 i Vrejlev Sogn, barn, fast bopæl på Magrelievej 3, Hjørring
Børge Jørgensen, født den 12-4-1912 i Vrejlev Sogn, barn
Marie Jørgensen, født den 26-3-1905 i Elling Sogn, slægtning
samt 9 tjenestefolk

Ungkarl, proprietær Jens Kristian Andreasen af Asdalgaard og pige Magda Laurette Jørgensen af Asdalgaard blev viet den 20. maj 1934. Forloverne var parternes fædre [Asdal Sogn, kirkebog for 1927 -1949 side 183 opslag 140]

Jens Kristian Andreasen og Magda Laurette Jørgensen's børn var:


Asdals historie kan føres tilbage til 1300-tallet, da hr. Niels Ovesen Panter og hans ægtefælle Johanne Andersdatter Stenbrikke ejede gåden.
I 1925 overtog Anders Meland ejendommen og i 1922 - 1928 udstykkedes ca. 82 ha fra Asdal, blandt andet til en gård på 33 ha og 5 statshusmandsbrug á 7,5 - 10 ha. I 1934 overtog Kreditforeningen af Landejendomsbesiddere i Nørrejylland ejendommen ved fogedudlæg som ufyldestgjort panthaver, men overdrog den til Anton Jørgensen og Jens Andreasen fra Guldager. Sidstnævnte blev i 1935 eneejer af Asdal og ejede endnu i 1959 gården [Trap Danmark, Hjørring Amt, bind 14 side 211]

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 30-Jan-2010