Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jørgen Christian Berthelsen Mariane Pedersen Niels Ørum Nielsen Jane Christensen
1837 - 1906 1843 - 1916 1857 - 1923 1859 - 1922
Peter Christian Bertelsen Else Marie Nielsen
Født: 13. oktober 1877 i Skagen Født: 25. december 1883 i Skagen
Død: 25. august 1958 på Skagen Sygehus Død: 19. juli 1969 på De gamles Hjem, Skagen
Gift: 15. december 1903 i Skagen Kirke
Børn: Niels Ørum Bertelsen, Nancy Margrethe Bertelsen, Janus Thomas Martin Bertelsen, Anna Kirstine Berthelsen, Else Marie Ørum Bertelsen, Hans Bertelsen † og Grethe Bertelsen †

 

Peter Christian Bertelsen blev født den 13. oktober 1877 og døbt den 9. december 1877. Forældrene var fisker af Skagen Jørgen Christian Bertelsen og hustru Mariane Pedersen. Fadderne var kone Ane Marie Eskildsen, født Larsen, pige Sofie Amalie Møller, fisker Niels Christian Sørensen, ungkarl Laurits Eskildsen, alle af Skagen, og ungkarl Martin Pedersen af Højen [Skagen, kirkebog for 1865 - 1891 side 45 opslag 44] Else Marie Nielsen blev født den 25. december 1883 og døbt den 10. februar 1884. Forældrene var fisker Niels Ørum Nielsen og hustru Jane Christensen, 23 år. Fadderne var kone Nielsine Andrea Katrine Jensen, født Nielsen, pige Anne Christine Nielsen, fisker Simon Jørgensen, forpagter Jens Peter Pedersen, fisker Christen Christensen Nielsen, alle af Skagen [Skagen, kirkebog for 1865 - 1891 side 325 opslag 267]

Ved folketællingen i 1880 boede familien på matrikel nr. 38, Vesterby Kvarter i Skagen:
Jørgen Christian Bertelsen, 42 år, gift, husfader, fisker
Mariane Bertelsen, født Pedersen, 36 år, gift, husmoder
Elise Petrea Bertelsen, 6 år, datter
Christine Bertelsen, 5 år, datter
Peter Christian Bertelsen, 2 år, søn
De var alle født i Skagen

-
Ved folketællingen i 1890 boede Peter Christian Bertelsen hos sin familie i Skagen:
Jørgen Berthelsen, 52 år, gift, husfader, fisker
Mariane Berthelsen, født Pedersen, 46 år, gift, husmoder, født i Gl. Skagen
Elisa Petrea Berthelsen, 16 år, datter
Christine Berthelsen, 15 år, datter
Peter Christian Berthelsen, 13 år
Ane Bertha Berthelsen, 5 år, barn
Maria Berthelsen, 2 år, barn
De øvrige var født i Skagen
Ved folketællingen i 1890 boede Else Marie Nielsen hos sine forældre i Skagen:
Niels Ørum Nielsen, 33 år, gift, husfader, fisker
Jane Nielsen, 30 år, gift, husmoder, født i Bindslev Sogn
Else Marie Nielsen, 6 år, barn
Niels Søren Ørum Nielsen, 3 år, barn
Else Marie Nielsen, 62 år, enke, aftægtskone
Martine Pedersen, 14 år, ugift, tjenestetyende
De øvrige var født i Skagen
Peter Christian Bertelsen blev konfirmeret i oktober 1891. Forældrene var fisker Jørgen Bertelsen og hustru Mariane Pedersen af Skagen. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg? og mg? [Skagen, kirkebog for 1873 - 1891 side 39 opslag 36]

Else Marie Nielsen blev konfirmeret den 17. april 1898. Forældrene var fisker Niels Ørum Nielsen og hustru Jane Christensen. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg? og mg [Skagen, kirkebog for 1892 - 1901 side 245 opslag 180]

Ved folketællingen i 1901 boede Peter Christian Bertelsen hos sin familie på matrikel nummer 38 i Vesterby:
Jørgen Chr. Bertelsen, født den 9/12 1837, gift, husfader, fiskeri
Mariane Bertelsen, født Pedersen, født den 10/8 1843, gift, husmoder
Peter Bertelsen, født den 13/10 1877, ugift, barn, fiskeri
Marie Bertelsen, født den 4/10 1887, barn
De var alle født i Skagen
Ved folketællingen i 1901 boede Else Marie Nielsen hos sin familie på matrikel nummer 176a i Kappelborg:
Niels Ørum Nielsen, født den 29/1 1857, gift, husfader, fisker
Jane Nielsen, født den 8/4 1859 i Bindslev Sogn, gift, husmoder
Else Marie Nielsen, født den 25/12 1883, barn, sypige
Niels S. Ørum Nielsen, født den 9/1 1886, barn
De øvrige var født i Skagen

Ungkarl, fisker Peter Christian Bertelsen, 26 år, og pige Else Marie Nielsen, 19 år, blev viet den 15. december 1903. Forloverne var brudgommens og brudens fader, begge af Skagen [Skagen, kirkebog for 1902 - 1908 side 286 opslag 176]

Peter Christian Bertelsen og Else Marie Nielsens børn var:

Ved folketællingen i 1911 boede familien i Skagen:
Peter Christian Bertelsen, født den 13.10 1877, gift, husfader, fisker
Else Marie Bertelsen, født den 25.12 1883, gift, husmoder
Nancy Margrethe Bertelsen, født den 11.3 1907, barn
Janus Thomas Martin Bertelsen, født den 18.11 1909, barn
De var alle født i Skagen

Ved folketællingen i 1916 boede familien i Skagen:
Peter Chr. Berthelsen, født den 13-10 1877, gift, husets ejer, husfader, fisker, midlertidig fraværende
Marie Berthelsen, født den 25-12 1883, gift, husmoder, almindelig husgerning
Niels Ørum Berthelsen, født den 24-7 1904, barn
Nancy M. Berthelsen, født den 11-3 1907, barn
Janus T. M. Berthelsen, født den 18-11 1909, barn
Anna K. Berthelsen, født den 14-2 1914, barn

S.166 Danmark var et fiskefartøj med hjælpeskrue. Hun havde to master og et dæk, middelfyldig bov, glat stævn. Hækbygget med rundt spejl, karavelbygget af eg og bøg. Ingen inderklædning. Hun blev brugt til fiskeri i Kattegat og Nordsøen med Snurrevod. Hun blev bygget på Brødrene Nippers Værft i Skagen i 1926.
Peter Christian Bertelsen fik skøde på hende den 26/2 1927
Peter Christian Bertelsen blev uddannet som fisker og kutterfører i 1927

Peter Christian Bertelsen døde den 25. august 1958 på Skagen Sygehus, 80 år gammel, og han blev begravet den 29. august 1958 på Assistents Kirkegården. Han var forhenværende fisker og gift med Else Marie Nielsen (Ørum), som overlever ham. Deres sidste fælles bopæl var Lodsvej 5 [Skagen, kirkebog for 1957 - 1959 (C47 – 10I) side 361]

Døden ville ikke vide af mig!

Dette er en beretning om en 80-årig fiskerenke på Skagen, der har været ved at dø adskillige gange, men døden ville ikke kendes ved hende, siger hun.
Hun fortæller også om minder om det gamle Skagen

Else Marie Nielsen

Er livet ikke forunderligt? Her sidder jeg, gamle kone, tilbage og de fleste af dem, man oplevede livet sammen med, er for længst døde og borte, de tre af ens fem børn også. Kun jeg kan ikke dø. Det er, som om døden ikke vil kendes ved Marie Berthelsen. for det kan da ikke være fordi, den ikke tit nok har været ude efter mig ...

Vi sidder i et af de få virkelig ægte, gamle Skagenshuse, hvor intet er ændret - bortset fra, at der er kommet oliefyr! - siden det for et par hundrede år siden blev opført som fiskerhus. Det ligger nede bag ved Skagens Fortidsminder, og dets indbo og alle dets gamle brugsting er for samlere og museumsfolk formuer værd. Marie har hæget om det gamle med nænsom hånd og åbent blik for værdierne. Hun passede på det gamle i de tider, da folk ellers smed den slags væk for at skifte ud med nymodens kram. I dag ærgrer de sig, de, der skiftede ud. Nu er det for sent.

Jeg har altid syntes, siger Marie, - at der var noget positivt i alt det gamle. Det gav ligesom forbindelse tilbage til de slægter, man som gammel Skagenspige hører til. Det var derfor jeg ikke nænnede at skille mig af med det alt sammen, og det skal heller ikke ud af stuerne, før de bærer Marie bort herfra. Hvornår det så end bliver. Der har ellers i årenes løb været adskillige, der har lokket med endog særdeles store pengesedler for at få lov a gå med nogen af tingene.

Jeg har altid haft de penge jeg skulle bruge til dagen og vejen, plejer jeg at svare dem, og det er ikke anderledes i dag. Og det bliver det næppe heller. Så gå bare med de store pengesedler igen, det frister ikke Marie.

Jeg har masser af tid nu til at undre mig over, hvordan livet egentlig blev før mig, og som jeg sagde før, noget af det, der undrer mig mest er, at døden havde bud efter mig så mange gange, uden at tage mig. Hvori kan sådan noget nu ligge? Det er der ingen, der kan svare på, for der er da gud ske lov stadig en masse, som menneskenes børn ikke er kloge på, selvom de i det spand af år, jeg har levet, er blevet kloge på så meget, at man til tider er ved at være bange for, at det skal revne med en ordentlig forskrækkelse en dag.

Efter alle solemærker at dømme skulle jeg ikke engang have overlevet barneårene. Jeg er født i en fiskerslægt, far var fisker, hans far og bedstefar også, og det var vel at mærke i de tider, da det at være fisker på Skagen var et særdeles trælsomt, farligt og fattigt betalt slid. Vi var også fattige derhjemme, menuen stod som oftest på fisk og kartofler dag ud og dag ind. En gang imellem var der festmad på bordet, for eksempel når mor - der var fra landet - havde fået fat i en gris eller havde byttet nogle knipper fisk bort med en stump flæsk. Men det var sjældent.
Jeg var svagelig som barn, uhyre svagelig endda, og en aften, jeg var alene hjemme - der var en gammel kone til at se efter mig - indtraf den katastrofe, man vel havde ventet på, for jeg havde ligget til sengs meget længe uden at kunne trives. Pludselig blev jeg overfaldet af frygtelige blodstyrtninger, og var min mor ikke kommet hjem i det samme, havde jeg vel været død. Der blev sendt bud efter lægen, men han var ikke sådan at få fat på, og så måtte de rende efter jordemoder. Kunne hun skaffe småtolk ind i verden, måtte hun vel også i en snæver vending kunne bruges til at sikre, at de blev her, når de nu var kommet her. Og miraklet skete, den gamle jordemoder fik virkelig ved hjælp af en skefuld salt eller to blodstyrtningen stoppet. Og jeg kom mig.

Da jeg var blevet rask, blev jeg en dag sendt ned til jordemoderen med betaling for den indsats, der havde frelst et bitte liv. Det var et par store knipper fisk, og jordemoderen kvitterede med en pose hjemmebagte småkager. Jeg stolprede af sted hjem med det lækre bagværk, men på vejen mødte jeg en stor hund og den åd hele herligheden med det resultat, at der vankede en gevaldig endefuld til mig, da jeg omsider kom hjem.

Siden så jeg ondt til den hund, og så skulle det endda komme til at gå så mærkeligt, at den kort tid efter blev min redningsmand, anden gang døden havde langet sin knoglede arm ud efter mig. Min bror og jeg legede en dag nede ved stranden, som fiskerbørn altid gjorde det, fra de havde lært at stolpre af sted. Det var uroligt vejr den dag, og jeg må være kommet for langt ud, for pludselig slog bølger og strøm benene væk under mig, og jeg følte, at jeg sank. Indtil jeg pludselig mærkede et fast tag i nakken. Det var hunden, der havde ædt mine småkager hin dag. Den havde strejfet rundt nede ved vandkanten, og dens instinkt må have sagt den, at der var noget galt, så den var vadet ud og havde fået tag i mig. Mine forældre var blevet tilkaldt ved råbet fra min lillebror, og de kom styrtende til stranden, da hunden kom slæbende ind med mig. Tror De, de kunne få hunden til at slippe sit »bytte«? Uanset hvor meget de råbte til den og hvor meget, de truede, fortsatte den uanfægtet med sin bylt, til den var kommet hjem, hvor den vidste, jeg boede. Her lagde den mig varsomt på gulvet, slikkede mit ansigt nogle gange, og gik så sin vej. Jeg behøver næppe at fortælle Dem, at den hund og jeg var uadskillelige resten af de år, den levede. Helt uden at jeg egentlig havde forstået, hvad det var for et mirakel, dyret havde udført, for det gik først op for mig mange år senere, da jeg var blevet større og havde hørt den mageløse beretning adskillige gange.

Da jeg blev voksen og var blevet gift, var der også bud efter mig adskillige gange, og skulle det være gået, som lægerne og de kloge havde forudsagt, skulle jeg for længst have været herfra. Men når det så værst ud, skete det helt uventede altid: Marie vågnede op og begyndte billedlig talt ganske langsomt at kravle tilbage til livet. Og jeg holder den altså gående for fuld damp endnu.

Jeg har også haft den lykke at kunne hjælpe andre mennesker; der har været plaget af sygdom og elendighed. Min bedstemor var en berømt »klog kone«, der kunne meget mere end sit Fadervor, og som har hjulpet mangen fiskerkone til at genvinde helbredet. Og jaget mangen fiskers plagsomme gigt på flugt for tid og evighed. Jeg fik lidt af hendes evner i arv, og ned gennem årene hjalp jeg adskillige både for gigt og indre svagheder. Moderne videnskab kan trække så meget de vil på smilebåndet ad de overleverede opskrifter på helbredelsesmidler, men det ændrer intet som helst ved deres effektivitet. De skulle vide, hvor mange Marie for eksempel har lindret for galdestenssmerter ved det nedarvede hjælpemiddel: l æg, direkte fra hønen, lægges i blød i 24 timer i et glas, indeholdende saften fra en frisk citron. Efter et døgns forløb tages ægget op, og det kan bruges til pandekager for eksempel, og væsken i glasset tages med en spiseskefuld en gang om måneden i tre måneder. Gammel pjattet overtro, siger De, nå ja, det må De jo om, men skulle De en dag komme til at vride Dem i smerter af galdesten, så kan det nu godt være, De vil sande på den opskrift, De her fik af Marie. Og i hvert fald kan jeg forsikre Dem for, at den ikke gør nogen skade, hvis det utænkelige skulle ske, at den ikke bragte lindring.

Der kigger tit folk ind til mig i stuerne her, blandt andet for at se alle mine ting - og også for at høre minder fra gamle dage. Ork, jeg har kendt dem alle fra dengang: Jens Kruse, redningsmanden, Drachmann, Michael Ancher, og hvem De nu ellers kan nævne af store navne. Jeg har såmænd også mange gange lavet mad for og serveret for de kongelige, når de var heroppe.

I mange år passede jeg hus i det såkaldte »Havehuset«, og der var kong Christian og dronning Alexandrine ofte på besøg. Og kongen tilgav mig såmænd, at jeg aldrig kniksede for ham, som det jo ellers hørte sig til. Jeg havde nemlig aldrig lært at knikse for nogen - vi Skagen-boere havde andre måder at vise sømmelig respekt på. Det syntes kongen at affinde sig med, og det var da heller ikke blevet anderledes, om han ikke havde syntes om det.
Min far var for resten engang i audiens hos kongen, det snakkede han meget om. Det må vel have været Christian den 9., mon ikke? På de tider havde de fattige fiskere heroppe jo ingen havn, de måtte gå ud fra den åbne strand, og det kostede mange fiskere livet og gav anledning til megen sorg og elendighed. Så blev de fattige fiskere da enige om, at de skulle sende en delegation over til majestæten og spørge ham, om de ikke kunne få bevilget penge til en havn. Det var i de tider, da turister så småt var begyndt at dukke op på disse kanter, men det havde ingen dengang jo troet, at en by nogen sinde skulle komme til at leve af.

Fiskerne var enige om, at når de skulle stedes for en så højfornem person som majestæten selv, gik det ikke an, at han så noget så formasteligt som deres barkede, furede næver, så der blev skillinget sammen til hver et par sorte handsker til delegationen. De blev behørigt prøvet i alles påsyn, inden de udvalgte drog af sted.

Man syntes jo nok, at fiskerne så lidt kvindagtige ud i den påklædning, men når det nu hørte sig til i de finere cirkler, ikke?

De kom af sted, de kom hjem igen, og havnen havde de da også fået bevilget. Handskerne? Tjah, dem kunne de sælge igen til ham, der havde solgt dem, for de havde såmænd glemt at tage dem på, da de kom ind på kongens slot!

Det er dejligt at blive gammel, når man har så mange minder at tage frem en gang imellem, som jeg har. Dejligt at have det sådan, at man endnu kan fryde sig over alle de år, man fik lov til at opleve.

Så gør det for resten ikke noget, om døden et par gange endnu skulle synes, at den ikke vil kendes ved mig. For min skyld haster det slet ikke med det bekendtskab.

Men så skal det selvfølgelig nok gå sådan, at den dukker op, når man egentlig synes, det er mest ubelejligt Og mindst af alt tænker på dens nærhed. Nå, så skal den i hvert fald have tak, fordi den lod mig vente så længe, at jeg nåede at opleve så meget, som tilfældet blev ...
Kilde: Illustreret Familie Journal hæfte 36 side 24 (1963)

Else Marie Bertelsen, født Nielsen (Ørum) døde den 19. juli 1969 kl. 23.45 på De gamles Hjem, 85 år gammel, og hun blev begravet den 23. juli 1969 på Assistents Kirkegården. Hun var enke efter forhenværende fisker Peter Christian Bertelsen [Skagen, kirkebog for 1969 - 1970 (C47 – 10N), side 324]

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 04-Apr-2013