Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Christian Frederik Børsch Petrine Marie Thomsen Christian Frederik Magnus Kloch Pouline Rosine Nørager
3/8 1833 - 20/5 1872 17/3 1831 - 15/3 1900 1827 - 1898 1831 - 1896
Peter Børsch Anna Cathrine Kloch
Født: 14. maj 1860 i Skive Født: 12. marts 1860 i Skive
Død: 15. november 1916 i Hillerød Død: 6. januar 1900 i Løkken
Gift: 29. december 1886
Børn: Harriet Børsch, Edith Børsch, Kristian Frederik Børsch, Anna Børsch, Astrid Børsch

 

Peter Børsch blev født den 14. maj 1860 og døbt den 22. juni 1860. Forældrene var bryggeribestyrer Christian Frederik Børsch og hustru Petrine Thomsen i Skive. Fadderne var barnets forældre, gårdmand Søren Hesselberg og hustru i Rønberg Sogn [Skive Sogn, arkivnr C200 bog 14 film 2/7 side 108]. Ane Cathrine Kloch blev født den 12. marts 1860 og døbt den 1. juli 1860. Forældrene var snedkermester Frederik Christian Magnus Kloch og hustru Pouline Rosine Nørager, 29 år, i Skive. Fadderne var rebslager Christensen's hustru, jomfru Sara Cathrine Nørager, jernstøber Knudsen, maler Wischmann og købmand _. B. Kloch, alle af Skive [Skive Sogn, arkivnr C200 kirkebog for 1850 - 1866 bog 14 film 6/7side 302 opslag 155].
Peter Børsch blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken, den 12. april 1874. Han var søn af afgangne brøgger Christian Frederik Børsch og hustru Marie Petrine Thomsen i Skive. Karaktererne var mg+ og mg+ [Skive Sogn, kirkebog for 1867 - 1891 side 24 opslag 13]. Ane Cathrine Kloch blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken, den 4. april 1875. Hun var datter af snedkermester Frederik Christian Magnus Kloch og hustru Pouline Rosine Nørager i Skive. Karaktererne var ug og ug [Skive Sogn, kirkebog for 1867 - 1891 side 172 opslag 77].
- Ved folketællingen i 1880 var Ane Cathrine Kloch, 19 år, født i Skive, husjomfru hos den 56-årige købmand, commisionær C. Johnsen, Spadserestien matrikel 52ag, Skive.

Ungkarl og købmand Peter Børsch af Løkken, 26 år, og pigen Ane Cathrine Kloch, 26 år, blev viet den 29. december 1886. Forloverne var snedker F. Kloch og slagter C. Hendriksen, begge af Skive [Skive Sogn, kirkebog for 1863 - 1892 side 146 opslag 77].

Peter Børsch og Anna Cathrine Kloch's børn var:


Anna Cathrine Kloch, der i nogle år havde været husbestyrerinde for sin senere svoger, daværende isenkræmmer V. E. Præstmark i Hjørring, blev den 29. december 1886 gift med manufakturhandler Peter Børsch, som var søn af den fra Holsten indvandrede ølbrygger Christian Frederik Børsch, født den 3. august 1833 og død den 20. maj 1872, og Petrine Marie Petersen, født i Skive den 17. marts 1831, datter af garver Peter Thomsen, Skive, og Bolette Pedersdatter.

Anna Cathrine Kloch, 39 år, døde den 6. januar 1900, og hun blev begravet den 13. januar 1900 [Fureby Sogn, kirkebog for 1892 - 1901 side 289 opslag 193]

Peter Børsch var en kort tid ansat på et sagførerkontor i Skive, men fik derefter sin uddannelse i manufaktur-branchen hos købmand Frederik Hansen, Nykøbing Sjælland, som havde byens eneste deciderede manufakturforretning. Efter endt uddannelse drev han i nogle år i kompagni med købmand Lund under firmanavnet Lund og Børsch en blandet grovvare- og manufaktur-handel i forbindelse med færgekroen i Gundestrup ved Isefjorden. Den 1. maj 1886 startede han en manufakturforretning i Løkken, i naboejendommen til Løkken Badehotel. Denne forretning fik en stadig og støt fremgang, der blandt andet satte Peter Børsch i stand til at købe den ejendom, hvor forretningen havde til huse. Det gode resultat skyldtes både Peter Børschs fagmæssige indsigt og dygtighed og Anna Børschs utrættelige hjælp, også i forretningen. Hun hjalp for eksempel ved at sy adskillige af salgsvarerne, ligesom hun deltog i arbejdet med at oliere det gule olietøj, der var stærkt efterspurgt af fiskerne.

Peter Børsch var, mens han boede i Løkken, i mange år et skattet medlem af Furreby Sogneråd og var desuden i bestyrelsen for forskellige velgørende institutioner.

Den 6. januar 1900 døde Anna Børsch. Hendes død i forbindelse med Peter Børschs ønske om at sikre de fem børn i ægteskabet en bedre skoleundervisning, end der kunne fås i Løkken, bevirkede, at han flyttede til København for at indtræde i en en-gros handelsvirksomhed, der var startet af hans svogre Peter og Alfred Kloch, og som var lagt an på fabrikation af damelingeri og køb og salg af partivarer indenfor manufaktur-branchen. Firmaet fik navnet "Kloch og Børsch". Peter Børsch følte hurtigt, at en gros virksomhed ikke havde hans interesse og trak sig ud af firmaet, som fortsattes under uændret firmanavn.

Den 18. marts 1901 overtog Peter Børsch Hans Bolts Herreekviperings- og Manufakturforretning, Slotsgade 31, Hillerød. Denne Forretning drev han med Held i 10 År, og derefter flyttede han den i oktober 1910 til nyindrettede lokaler i ejendommen Slotsgade 39 - 41 og omdannede den til udelukkende at være en herreekviperingsforretning i forbindelse med eget skrædderi. Fra en beskeden begyndelse oparbejdede Peter Børsch denne virksomhed til et betydeligt omfang. Han var gennem årene en velagtet mand i sin by, anset og afholdt af sine standsfæller.

Peter Børsch døde den 15. november 1916, - 56 år gammel. I en nekrolog skrev "Frederiksborg Amts Avis": Købmand P. Børsch overtog for 13 - 14 år siden Hans Bolts Manufakturhandel i Hillerød, nu drevet som en stor herreekviperingsforretning i urmager Eriksen Køjes ejendom. Købmand Børschs solide og elskværdige karakter gjorde ham til en afholdt mand i byen. Han sad en overgang i Ligningskommissionen, var i bestyrelsen for Hillerød Handelsforening såvel som i Hillerød Industriforening og i de danske Herre-Ekviperings-Handleres Forening. I den kommunale vælgerforening var hr. Børsch et meget interesseret bestyrelsesmedlem. Købmand Børsch blev ca. 55 år gammel. Han efterlader sig fire døtre og en søn, der opholder sig i England - ansat i et stort konfektionsfirma - og nu er telegrafisk hjemkaldt.

[Hedvig og Ejnar Nielsen: Slægten Kloch (1943) side 43 - 46].

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 01-Feb-2020