Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Diderich Peter Hendriksen Kloch Ane Cathrine Gade Rasmus Christian Nørager Ane Lyngby
1767 - 1843 1800 - 1841 1801 - 1881 1798 - Før 1880
Frederik Christian Magnus Kloch Pouline Rosine Nørager
Født: 12. marts 1827 i Frederiksdal, Thorning Sogn, Viborg Amt. Født: 22. april 1831 i Nibe, Ålborg Amt
Død: 17. oktober 1898 i Skive, Viborg Amt Død: 12. december 1896 i Skive
Gift: ca. 1857, men ikke i Skive eller Nibe.
Børn: Diderik Peter Kloch, Ane Cathrine Kloch, Rasmine Cathrine Kloch, Marie Cathrine Kloch, Caroline Mathilde Kloch, Emilie Kloch, Sophie Elisabeth Kloch, Frederik Kristian Magnus Kloch og Niels Alfred Kloch.

 

Frederik Christian Magnus blev født den 12. marts, hjemmedøbt den 15. marts 1827 og fremstillet den 14. oktober 1827. Moderen var Ane Catrine Gade, husjomfru for plantør Kloch i Gamle Frederiksdal. Hun har udlagt førnævnte til barnefader. Fadderne var pigen Lene Jensdatter fra Bording Mølle, skolelærer Christen Jensen Ravn og Niels Schou fra Stenrøgel samt Andreas Philler fra Gamle Friderichs Mose [Thorning Sogn, kirkebog for 1814 - 1830 side 70 opslag 39]. Pouline Rosine Nørager blev født den 22. april 1831 og døbt den 1. maj 1831. Forældrene var rebslager Rasmus Nørager og Anne Lyngby. Fadderne var madame Lyngby, Hans Nielsen's kone, Søren Mikkelsen, Lars Olesen, skrædder og rebslagersvend Peter Jensen [Nibe Sogn, kirkebog for 1828 - 1850 side 457 opslag 67].
I1834 boede Christian Frederik Magnus Kloch hos sin familie på Gammel Frederiksdal, Thorning Sogn:
Diderich Peter Hendriksen Kloch, 67. år, gift, plantør ved Ahlhedens Plantage
Ane Cathrine Gade, 34. år, gift, hans kone
og børnene Frederich Christan Magnus, 7. år, Johan Christopher Ludvig, 1. år
samt to tjenestefolk
I 1834 boede familien i Østergade 52, 3. familie, Skive:
Rasmus Christian Nørager, 33 år, rebslager
Ane Lyngbye, 35 år, hans hustru
Niels Christian Christensen, 17 år, plejesøn
og børnene af 1. ægteskab Sørine Andrea, 14 år, Lars Peter, 12 år, Thomas, 8 år
og børnene af 2. ægteskab Mette Marie, 6 år, Pouline Rosine, 3 år.

I 1840 boede Christian Frederik Magnus Kloch hos sin familie på gården Kompedal i Thorning Sogn:
Diderik Peter Kloch, 73 år, gift, plantør ved plantagen
Ane Cathrine Gade, 40 år, gift, hans kone
og børnene Frederik Christian Magnus, 13 år, Johan Christoffer, 7 år, og Jensine Marie Elisabeth, 4 år
og tjenestefolkene Daniel Würz, 30 år, Jacob Adamsen, 15 år, og Ane Margrethe Frank, 27 år

I 1840 boede familien i Østergade 52, 3. familie, Skive:
Rasmus Christian Nørager, 40 år, rebslagermester
Ane Sørensen, 42 år, hans hustru
og børnene af 1. ægteskab Sørine Andrea, 19 år, og Thomas, 14 år
og børnene af 2. ægteskab Mette Marie, 12 år, Pouline Rosine, 9 år, Carl Johannes, 6 år, og
Sara Cathrine, 4 år
Andrea Kirstine Lyngby, 9 år, plejebarn
samt to rebslagersvende og to lærerdrenge

I 1845 var Elisabeth Klock, 8 år, plejebarn hos lærer C.C.A. Hammer i Rørby, Holbæk Amt.

I 1845 boede Pouline Rosine Nørager hos sin familie i Nørregade 49B, Nibe Købstad, Hindborg Herred, Viborg Amt:
Rasmus Nørager, 45 år, gift, rebslager, født i Viborg
Ane Lyngbye, 47 år, gift, hans kone, født i Nibe
og børnene Pouline Rossine, 14 år, født i Nibe, Carl Johannes, 11 år, født i Skive, og Sara Catrine, 9 år, født i Skive
samt en refslagersvend, og to rebslagerlærlinge
-

Pouline Rosine Nørager blev konfirmeret den 30. marts 1845. Karaktererne for kundskaber og opførsel var god og udmærket god. Skive, kirkebog for 1839 - 1851 side 253 opslag 127].

Den 1. maj 1846 rejste Pouline Rosine Nørager, 15 år, til Oddense [Skive, kirkebog for 1839 - 1849 ny skanning, side 434 opslag 58]. Hun tjente præst Schousboe i Oddense med godt skudsmål [Oddense sogn, kirkebog for 1842 - 1871 side 8 opslag 12]

Den 30. oktober 1848 rejste Pouline Posine Nørager, 17 år, til Ålborg [Oddense sogn, kirkebog for 1842 - 1871 side 60 opslag 63]

- I 1850 var Pouline Nørager, 19 år, tjenestepige i Allgaden i Ålborg hos en bager og en konditor.
- Den 3. november 1851 ankom Pouline Rosine Nørager fra Oddense, hvor hun har været i huset hos Dr. Schousboe [Skive, kirkebog for 1846 - 1876 side 36 opslag 21].
Den 31. oktober 1853 rejste Pouline Rosine Nørager til Århus. Hun har tjent hos apoteker Nielsen [Skive, kirkebog for 1846 - 1876, ny skanning, side 206 opslag 75].

Frederik Kloch og Pouline Rosine Nørager's børn var:

I 1880 boede familien i Vestergade 25, Skive [film: 832 side 150]:
Frederik Christian Magnus Kloch, 52 år, snedkermester, ejer af ejendommen, født i Frederiksdal, Thorning Sogn, Viborg Amt
Pouline Rosine Kloch, 48 år, født i Nibe
Andreas Kloch, 17 år, lærling i galanteri og isenkram
og børnene Marie Cathrine, 16 år, Caroline Mathilde, 13 år, Emilie, 12 år, Sofie Elisabeth, 10 år, Frederik Christian Magnus, 8 år og Niels Alfred, 6 år
Alle børnene var født i Skive.


Frederik Christian Magnus Kloch blev født i skovfogedboligen i Kompedal Plantage på Alheden i Thorning Sogn den 12. februar 1827 som søn af plantør og skovfoged Diderich Peter Kloch og dennes hustru i andet ægteskab, Anne Cathrine Gade. Han døde i Skive den 17. oktober 1898, 71 År gammel.

Frederik Kloch, eller som han i en periode kaldte sig, Fritz Kloch, var søn af forældre med meget ulige aldre. Ved hans fødsel var hans moder 26 år, hans fader var næsten 60 år. Da han var 13 år, døde hans moder, og da han var 16 år, døde hans fader. Han blev uddannet som snedker, blandt andet hos snedkermester Isager i Skive, og grundlagde efter fuldført uddannelse og rejser i udlandet, blandt andet arbejdede han en tid i Berlin, sit eget snedkeri i Skive. Oprindelig havde forretningen til huse i ejendommen Vestergade 25, men efterhånden antog den et anseligt omfang, og Frederik Kloch købte da et Hus i Møllegade, som var bygget af engelske entreprenører, der havde været beskæftiget med baneanlæg i Nordjylland. Denne Ejendom, Møllegade nr. 20, omdannede han til snedkeri og til beboelse for tre familier.

Ved sin død var han medlem af Skive Byråd, indvalgt ved et suppleringsvalg i 1891 og genvalgt ved det ordinære valg i 1893.

I Skive Folkeblad for den 18. oktober 1898 findes følgende nekrolog:
"Som et lynnedslag fra klar himmel spredtes i går eftermiddag meddelelsen ud, at en af byens ældste og agtede borgere, snedkermester, byrådsmedlem F. Kloch pludselig var afgået ved døden. Rask og livlig som sædvanlig gik Kloch midt på eftermiddagen til banegården og derfra op til Byen, hvor han afsluttede en forretning. Han gik rask ned ad Adelgade, og da han kom til urmager Hartmanns butik følte han et pludseligt ildebefindende og ville desårsag sætte sig på trappen, men faldt i det samme ned på gaden som død. Han blev straks af nogle tilstedekomne båren ind på Hotel "Jylland", hvortil de herværende børn straks kaldtes. Læge Kæmpegård, som straks tilkaldtes, kunde kun konstatere døden, et hjerteslag havde endt den kraftige og virksomme mands liv.

F. Kloch var ingen ung mand, men dog var hans pludselige bortgang en overraskelse for alle, der kendte ham, for han har været og ansås for at være legemlig stærk, og hans åndsevner var usvækkede. Han har været medlem af Byrådet i 7 år. Han kom ind ved et suppleringsvalg i 1891 og genvalgtes ved det ordinære valg af den almindelige vælgerklasse for omtrent 5 år siden. Han har til det sidste taget interesseret del i forhandlingerne, og i alt hvad der angik byens forhold deltog han med interesse indtil de sidste dage. Et vidnesbyrd herom er, at han i lørdags genvalgtes til bestyrelsen for den nye borger- og håndværkerforening. F. Kloch betragtedes, i hvert fald i håndværkerkredse, som en af Byens veteraner og nød anseelse som sådan. Han var ikke af dem, der gjorde sig populær ved indsmigrende væsen, men han var en solid og karakterfast personlighed, som i længden vandt medborgernes tillid ved sin støtte og rolige fremtræden.

Afdøde var, som anført, byrådsmedlem, og han har en lang årrække været næstformand for "Den nye Borger- og Håndværkerforening". Der behøves ikke at anføres yderligere for at godtgøre, at afdøde i særlig grad nød sine medborgeres tillid.

F. Kloch, der for øvrigt har ført et stille og tilbagetrukket liv, blev for et par år siden glædeligt overrasket ved, at en stor del af hans medborgere hædrede ham i anledning af, at han da (den 24. juni 1896) fejrede sit 40 års jubilæum som snedkermester i byen. Afdøde var født den 12. februar 1827 og han blev altså godt 71½ år gammel. Hans hustru døde den 12. december 1896. Han efterlader sig 3 sønner og 6 døtre. En datter og to sønner er ugifte, en datter er enke. Den næstældste søn, Frederik Kloch, har i cirka et par år været hjemme og forestået arbejdet; rimeligvis fortsætter han forretningen.
Med F. Kloch er en af Skive By's gode, gamle borgere gået bort. Som han vil savnes i det offentlige liv, vil mange ved hans død føle savnet af en trofast ven, men føleligst er savnet for hans børn og svigerbørn, som med stor kærlighed omfattedes af den gamle fader, der altid var dem en god støtte.

[Hedvig og Ejnar Nielsen: Slægten Kloch (1943) side 39 - 41].


Oplysninger fra Københavns Politiets Registerblade:

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 04-May-2021