Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Rasmus Sørensen Færch Magdalene Beaujeau Christian Charl Jensen Elsemarie Jacobsen
1781 - 1864 1777 - 1851 ? - ? ? - ?
Jens Christian Færch Henrikke Ernstine Jensen
Født: 1. november 1817 i Nibe Født: 30. maj 1825 på Cathrinelund på Mors
Død: 7. august 1898 i Nibe Død: 1. december 1919 i Nibe
Gift: 12. oktober 1853 i Nibe
Børn: Rasmus Magdalus Færch, Carl Christian Færch †, Emma Theodora Christiane Færch †, Hans Færch †, Laurids Christian Færch †

 

Jens Christian blev født den 2. november 1817 og døbt den 23. januar 1818. Forældrene var Rasmus Færch og Magdalene. Fadderne var jomfru Busch, jomfru Bronne??, Mads Færch og andre [Nibe, kirkebog for 1812 - 1843 side 36 opslag 20] Ernstine Henriche blev født den 30. maj 1825 og hjemmedøbt den 31. maj 1825. Forældrene var hr. forstkandidat Christian Charl Jensen og hustru, madame Elsemarie født Jacobsen på Cathrinelund i Øster Assels Sogn, Morsø Søndre Herred, Thisted Amt. Førend dåben blev publiceret i kirken, blev dette barn bortført til Tødsøegård. Den 16. oktober 1825 galdt moderen fri kirkegang.
Efter attest udstedt af sognepræsten for Øster og Vester Assels, hr. consistorialråd Friis under den 16. maj 1826 anmeldt fødsel af Ernstine Henriche den 30. maj 1825 på Cathrinelund. Forældrene var Carl Christian Jensen og hustru, madame Else Marie, født Jacobsen. Barnet blev hjemmedøbt efter consistorialråd Friises, attest den 31. maj 1825. Dåben blev publiseret i Tødsø Kirke den 5. maj 1826. Fadderne var sognepræst Carstensens kone, Mette Marie, født Hjardemål, jomfru Dorthea Jacobsen på Ørndrup, A. Reenberg og Kjeldgaard Poulsen fra Nykøbing [C134-3 3/8 side 64].
Jens Christian Færch blev konfirmeret den 29. april 1832. Han havde meget gode kundskaber og opførsel [Nibe, Kirkebog for 1828 - 1850 side 525 nr 2 opslag 127]. -
Ved folketællingen i 1845 for Mellem Strandgade 221, Nibe:
Jens Christian Færch, 28 år, ugift, tobaksfabrikant, født i Nibe
Anning Joh. Kjersgaard, 30 år, ugift, købmand, født i Ålborg.
Ved folketællingen i 1845 var Ernstine Henrikke Jensen lærerinde på Bælum mark, Bælum Sogn, Hellum Sogn, Ålborg Amt:
Carl August Deden, 37 år, gift, ejer af gården, født i Sdr. Kongerslev Sogn, Aalborg Amt
Ane Marie Riber, 42 år, gift,hans kone, født i Ålborg
Ingeborg Dorthe Thiel, 7 år, deres barn, født i Sdr. Kongerslev Sogn, Ålborg Amt
Knud Theil Deden, 3 år, deres barn, født i Sdr. Kongerslev Sogn, Ålborg Amt
Christian Peter Deden, 1 år, deres barn, født her i sognet
Peder Høig Deden, 62 år, enkemand, fader til ejeren af gården og forsørges af ham, Sdr. Kongerslev Sogn, Ålborg Amt
Vilhelmine Antonette Dencher, 25 år, ugift, husjomfrue, født i Gudum Sogn, Ålborg Amt
Ernstine Henrikke Jensen, 20 år, ugift, lærerinde, født i Thisted amt
samt 17 tjenestefolk.

Den 36-årige ungkarl, tobaksfabrikant Jens Christian Færch af Nibe og den 28-årige jomfru Ernstine Henrikke Jensen af Nibe blev gift den 12. oktober 1853. Forloverne var Færch og A. Kjærsgaard [Nibe, kirkebog for 1851 - 1872 side 908 nr 7 opslag 112].

Jens Christian Færch og Henrikke Ernestine Jensen havde følgende børn:

Ved folketællingen i 1860 boede familien i Nibe [familie 208, side 227 film 506, Nibe Købstad]:
Rasmus Færch, 78 år, enkemand, født i Als Sogn, købmand
Katrine Marie Hjørring, født Lyngby, 60 år, enke, født i Nibe, hans husholderske
Augusta Meyer, 8 år, født i Ålborg, hendes plejedatter
Jens Christian Færch, 42 år, gift, født i Nibe, tobakspinder
Ernstine Jensen Færch, 35 år, gift, født på Morsø, hans kone
Rasmus Færch, 5 år, født i Nibe, deres søn
Carl Christian Færch, 3 år, født i Nibe, deres søn
Emma Th. Christiane Færch, 1 år, født i Nibe, deres datter
Kirstine Jensen, 22 år, født i Brasten, tjenestepige.

Ved folketællingen i 1870 boede familien i Store Grønnegade, matrikelnummer 211 i Nibe [film 1467 ark 126]:
Jens Chr. Færch, 52 år, gift, husfader, tobaksfabrikant, ejer af huset
Ernstine Henrikke Færch, 44 år, gift, født på Morsø, husmoder
Rasmus Magdalus Færch, 14 år, født i Nibe
Carl Chr. Færch, 12 år, født i Nibe
Emma Theodora Christiane Færch, 10 år, født i Nibe
Hans Færch, 6 år, født i Nibe
Laurits Færch, 4 år, født i Nibe
Dorothea Jensen, 23 år, født på Øland, ugift tjenestepige

Ved folketællingen i 1880 boede familien i Store Grønnegade i Nibe:
Jens Christian Færch, 62 år, gift, tobaksfabrikant, husfar
Ernstine Henrikke Færch, født Jensen, 54 år, gift, hans hustru
Laurids Christian Færch, 13 år, deres søn, født i Nibe
Laura Christine Frederksen, 8 år, plejedatter, født i Gravlev Sogn, Aalborg Amt
Inger Kirstine Nielsen, 19 år, ugift, tjenestepige, født i Torslev, Thisted Amt

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Store Grønnegade i Nibe:
Jens Christian Færch, 72 år, gift, husfar, partikulier
Ernstine Henrikke Færch, 64 år, gift, husmor, født i Kathrinelund, Morsø
Sørine Petersen, 16 år, tjenestepige, født i Nibe

Jens Christian Færch, 80 år, døde den 7. august 1898, og han blev begravet den 11. august 1898. Han var forhenværende tobaksfabrikant i Store Grønnegade [Nibe, kirkebog for 1892 - 1899 side 201 opslag 162]

Ved folketællingen i 1901 boede Ernstine Henrikke Færch i Mellemgade, Nibe:
Ernstine Henriette Færch, enke, husmor, lever af sin formue.

Ernstine Henrikke Færch, født Jensen, 94 år, døde den 1. december 1919, og hun blev begravet den 7. december 1919. Hun boede i Mellemgade i Nibe, og hun var datter af forstassistent Jensen og hustru, og hun var enke efter tobakshandler Jens Christian Færch, Grønnegade [Nibe Sogn, kirkebog for 1916 - 1919 side 222 opslag 133]


Ole Færch skriver i "Færch-slægterne i Danmark" (1998):

Jens Christian Færch var den 1. november 1832 til den 1. november 1837 i lære hos tobaksfabrikant N. B. Kjær i Ålborg, som familien kendte.

I 1840 boede han som handelsbetjentlærling i Mellemgade i Nibe sammen med brødrene Søren og Jacob.

Han fik borgerskab som bl.a. tobaksspinder i København den 6. april 1844.

Han indgik interessentkontrakt med faderen og broderen Søren Færch den 21. maj 1844 om oprettelse og drift af en tobaksfabrik i Nibe, og han tog borgerskab i Nibe som tobaksspindemester den 14. september 1844. Fabrikken blev anlagt i Jens Christian Færchs gård, brandforsikrings no.195, Mellem Strandgade i Nibe, som han købte af faderen i 1844.

Den daglige drift af tobaksfabrikken var lagt i hænderne på Jens Christian Færch. Faderen udtrådte af interessentskabet i 1852, og der blev oprettet en ny interessentskabskontrakt den 22. september 1852. Af kapitalen på 4.000 rigsdaler indskød Jens Christian Færch 2.500 rigsdaler og Søren Færch 1.500 rigsdaler. Den daglige drift af fabrikken stod Jens Christian Færch fortsat alene for. Søren Færch udtrådte af interessentskabet den 15. marts 1869, da hans søn startede en konkurrerende tobaksfabrik i Holstebro. Ved siden af kradsuldsfabrikken var tobaksfabrikken den største og mest stabile industrivirksomhed i byen. Den beskæftigede 20 - 30 cigarmagere, tobaksspindere og arbejdsfolk. Ornkring år 1880 produceredes 60.000 pund tobak og 375.000 cigarer arligt. Værdien af det producerede anslog man til 50.000 kr. om året.

I 1882 blev der opført en ny bygning til fabrikken, men den nedbrændte den 20. oktober 1883. Fabrikken havde da eksisteret i næsten 40 år, men den blev ikke genopbygget.

© Frode Engbæk og Ole Færch Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 04-Feb-2019