Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Jensen Katrine Marie Pedersdatter Mads Christian Thomsen Marie Elisabeth Andersdatter
1831 - 1854 1832 - 1921 1819 - 1901 1819 - 1883
Markus Peter Jensen Ane Catrine Madsdatter
Født: 26. februar 1853 i Ribberholt, Åsted Sogn Født: 29. august 1846 i Tolne Sogn
Død: 18. november 1897 i Frederikshavn Død: 12. september 1934 i Tårs Kirkeby
Gift: 14. april 1873 i Tolne Kirke
Børn: Jensine Thomine Jensen, Marie Mathilde Jensen †, Katrine Oline Christine Jensen, Mads Christian Jensen, Jens Marius Jensen, Thomas Peter Jensen og Carl Leander Jensen

 

Markus Peter Jensen blev født den 26. februar 1853 og døbt den 17. april 1853. Forældrene var indsidder og daglejer Jens Jensen og hustru Kathrine Marie Pedersdatter, 21 år, af Ribberholt. Fadderne var Karen Jensdatter, Amalie Pedersdatter, Jens Christian Christensen, Svend Pedersen og Niels Hansen, alle af Åsted [Åsted Sogn, kirkebog 1844 - 1857 side 23 opslag 25] Ane Catrine Madsdatter blev født den 29. august 1846 og døbt den 20. september 1846. Forældrene var indsidder Mads Christian Thomsen og hustru Marie Elisabeth Andersdatter af Trangeledet. Fadderne var Maren Nielsdatter af Mølheden, Ane Petersdatter af Mølheden, (morfaderen) Anders Knudsen af Trangeledet, Jens Hansen af Housig og Jens Sørensen af Eskjær [Tolne Sogn, kirkebog for 1814 - 1857 side 133 opslag 56]
Ved folketællingen i 1855 boede Markus Peter Jensen hos sin moder og morfader i Ribberholt Skoledistrikt, Åsted Sogn [side 18, opslag 37]:
Peter Svendsen, 58 år, enkemand, gårdmand, husfader
Kathrine Marie Pedersdatter, 24 år, enkekone, husholderske
Marcus Peter Jensen, 2 år
Svend Pedersen, 25 år
Mette Marie Pedersdatter, 21 år
Kristine Amalia Pedersdatter, 17 år
Marie Oline Pedersdatter, 14 år
Ole Christian Pedersen, 9 år
Niels Chr. Hansen, 31 år, ugift, tjenestefolk, født i Torslev Sogn
Peder Chr. Simonsen, 26 år, ugift, tjenestefolk, født i Skærum Sogn
De øvrige var født her i sognet
Ved folketællingen i 1850 boede Ane Cathrine Madsdatter hos sin familie i Slogborghus, Tolne Sogn:
Mads Christian Thomsen, 31 år, husmand, født i Elling Sogn
Marie Elisabeth Andersdatter, 31 år, hans kone
Thomas Andreas Madsen, 6 år, barn
Ane Kathrine Madsdatter, 3 år, barn
De øvrige var født her i sognet
Ved folketællingen i 1860 boede Markus Peter Jensen hos sin moder og stedfader i Degneboligen i Skærum Sogn:
Jens Olesen, 37 år, gift, husfader, husmand
Kathrine Marie Pedersdatter, 28 år, gift, hans kone
Marcus Peder Jensen, 7 år, barn
Ane Marie Jensen, 2 år, født i Skærum Sogn
De øvrige var født i Åsted Sogn
Ved folketællingen i 1860 var Ane Catrine Madsdatter tjenestepige i Hvirp, Mosbjerg Sogn [film 945 ark 156]:
Rasmus Jørgen Pedersen Daugaard, 62 år, gift, gårdejer, husfader, født i Daugård Sogn
Elise Dorthea Daugaard, født Mosbæk, 56 år, hans kone, født på Villestrup Gård
Marthine Marie Daugaard, 25 år, ugift, børn
Christian Peter Daugaard, 22 år, ugift, børn
Jens Peter Olesen, 24 år, ugift, tjenestefolk
Arthur Andersen, 15 år, ugift, tjenestefolk, født i Tolne Sogn
Tine Andreasen, 18 år, ugift, tjenestefolk, født i Elling Sogn
Ane Cathrine Madsen, 14 år, ugift, tjenestefolk, født i Tolne Sogn
De øvrige var født her i sognet
Markus Peter Jensen blev konfirmeret den 30. september 1866. Forældrene var afdøde husmand Jens Jensen og hustru Cathrine Marie Pedersdatter af Degneboligen. Dom angående kundskaber og opførsel: mg og mg [Skærum Sogn, kirkebog for 1854 - 1882 side 136 opslag 91] Ane Cathrine Madsen i Hvirp blev konfirmeret den 30. september 1860. Forældrene var Mads Chr. Thomsen og hustru Marie Elisabeth Andersdatter af Slougborg. Karaktererne var meget god i kundskaber og sædelig i opførsel [Tolne Sogn, kirkebog for 1858 - 1885 side 131 opslag 110]
Notatet om Markus Peter Jensens optagelse i lægdsrullen kan ikke findes for årene 1871 og 1872 i lægdene 470 - 482 Ane Cathrine Madsen, 14 år, tjenestepige, afrejste den 4. november 1860 til Vrejlev [Tolne Sogn, kirkebog for 1858 - 1885 side 239 opslag 161]
Anne Kathrine Madsen, 14 år, tjenestepige, ankom den 7. november 1860 fra Tolne [Vrejlev Sogn, kirkebog for 1859 - 1865 side 220 opslag 178]
Ved folketællingen i 1870 var Markus Peter Jensen arbejdsdreng på Skårupgård:
Peter Christian Vilhelm Frederiksen, 50 år, gift, husfader og jordbruger, født i Mariager
Ottine Cecilie Lucie Frederiksen, født Rafn, 32 år, gift, husmoder, født i Sorø Amt
Oscar Edmund Frederiksen, 10 år, barn, født i Viborg Amt
en husjomfru, en gartner, en avlskarl, en kudsk, tre arbejdskarle, en staldkarl, en arbejdsdreng, en røgter, en røgterdreng, en stuepige, en bryggerspige, en hakkepige samt
Markus Peder Jensen, 16 år, ugift, arbejdsdreng, født i Åsted Sogn
Ved folketællingen i 1870 var Ane Katrine Madsen tjenestepige på Høgsted, Vrejlev Sogn:
Thomas Jensen, 47 år, gift, husfader, jordbruger
Marie Sørensen, 38 år, gift, husmoder, hans kone
Jens Peder Thomsen, 12 år, søn
Marinus Anton Thomsen, 9 år, søn
Søren Kristjan Thomsen, 4 år, søn
Andreas Sørensen, 24 år, ugift, slægtning, tømmermand
Line Sørensen, 16 år, slægtning, pige
Kristen Peder Thomsen, 18 år, tyendekarl, født i Hjørring
Ane Katrine Madsen, 24 år, ugift, tyendepige, født i Fredrikshavn
Marie Villasen, 16 år, tyendepige
De øvrige var født i Vrejlev Sognl
  Ane Katrine Madsen, 26 år, tyende, ankom den 14. maj 1872 fra Mosbjerg [Tolne Sogn, kirkebog for 1858 - 1885 side 205 opslag 155]
Ane Katrine Madsen, 17 år (27 år!), tyende, afrejste den 9. februar 1873 til Ugilt Sogn [Tolne Sogn, kirkebog for 1858 - 1885 side 255 opslag 176]

Ungkarl Markus Peter Jensen, 20 år, af Skårupgård og pige Ane Cathrine Madsdatter, 26 år, i Pinkrog, blev viet den 14. april 1873. Forlovere var husmand Mads Thomsen i Pinkrog og husmand Jens Olesen i Skærum Degnebolig [Tolne Sogn, kirkebog for 1858 - 1885 side 175 opslag 132]

Markus Peter Jensen og Ane Cathrine Madsdatters børn var:

Ifølge folketællingen i 1880 boede familien i Bakken, et hus, i Astrup Sogn:
Markus Peter Jensen, 26 år, født i Åsted Sogn, husfader og høker
Ane Katrine, født Madsen, 33 år, født i Tolne Sogn, hans hustru
Jensine Thomine Jensen, 6 år, født i Tolne Sogn, hans datter
Marie Mathilde Jensen, 4 år, født i Tolne Sogn
Oline Katrine Kirstine Jensen, 2 år, født i Frederikshavn Sogn
Mads Christian Jensen, mindre end 1 år, født i Astrup Sogn

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Nørregade, matrikel nummer 116, i Frederikshavn. Denne adresse blev senere til Gammel Torv 19. Ejendommen var ejet af skomager Møller:
Ane Katrine Jensen, 43 år, født i Tolne Sogn, husmoder
Jensine Tomine Jensen, 16 år, født i Tolne Sogn
Mads Christian Jensen, 10 år, født i Astrup Sogn
Jens Marius Jensen, 8 år, født i Frederikshavn Sogn
Thomas Peter Jensen, 6 år, født i Frederikshavn Sogn
Carl Leander Jensen, 3 år, født i Frederikshavn Sogn
Mads Christian Thomsen, 70 år, født i Elling Sogn, slægtning, aftægtsmand
Desuden logerede:
Christiane Mortensen, 19 år, født i Elling Sogn, ugift sypige
Ane Thomsen, 17 år, født i Råbjerg sogn, ugift sypige
Markus Peter Jensen, 46 år, født i Åsted Sogn, husfader, murer, var på rejse, vides ikke i hvilket sogn

Markus Peter Jensen døde den 18. november 1897, og han blev begravet tirsdag den 23. november 1897 kl. 13 i Frederikshavn Kirkegård. Han var gift med Ane Kathrine Madsen, boede i Frederikshavn, var murer, og han blev 44 år gammel [Frederikshavn Sogn, kirkebog for 1897 - 1902 side 137 opslag 129]


Dødsattest, udsted af en læge

Fulde navn: Marcus Peter Jensen.
Alder: 44 år, gift.
Stilling og næringsvej: Murmester, fattiglem.
Bopæl: Frederikshavn, Nørregade, stuen.
Dødssted: dito.
Dødsdag: Den 18. november 1897.
Dødsårsag: Apoplexia cerebri in alcoholismus chronica eller hjerneblødning af kronisk alkoholisme. Læge tilkaldt.
Hovedsygdommens varighed: Et par timer.
Undertegnede, som har behandlet Marcus Peter Jensen under sidste sygdom, erklærer herved, at jeg den 19/11 1897 selv har synet liget af ham, og at sikre og utvivlsomme tegn på virkelig død er tilstede

Ulæselig underskrift


Da Markus døde i en forholdsvis ung alder efterladende sin enke Ane og 6 uforsørgede børn, var det tante Kristiane Vogdrup og hendes mand, der blev støtte for de fleste af dem.

Efter Markus's død ernærede Ane Madsen sig som rullekone, mens hun boede i Kaspersgård, Frydenstrandsvej (nu Kløvervej) 2 i Frederikshavn. Senere boede hun i Danmarksgade 16 i Frederikshavn

Ved folketællingen i 1901 boede Ane Catrine Madsdatter i Nørregade 6, bagbygningen, matrikel nummer 121a, som var ejet af kancelliråd Casper:
Ane Jensen, født den 29/8 1846 i Tolne Sogn, enke, husmoder, rullekone
Mads Thomsen, født den 24/6 1819 i Elling Sogn, enke, slægtning, fattighjælp
Thomas Jensen, født den 12/9 1883 i Frederikshavn, søn, sømand
Carl Jensen, født den 27/1 1884 i Frederikshavn, søn, manufakturlærling

Ved folketællingen i 1921 boede Ane Katrine Jensen, husmoder, alderdomsunderstøttelse, født den 29. august 1846 i Tolne Sogn, i Danmarksgade, lige numre, matrikel 52b.

Anne Cathrine Jensen, født Madsdatter, 88 år, døde den 12. september 1934 i Tårs Kirkeby eller Tårs Station, og hun blev begravet den 17. september 1934 på Frederikshavn Kirkegård. Hun var rentier af Tårs Kirkeby og enke efter murermester Markus Peter Jensen. Den sidste fælles bopæl var Frederikshavn [Tårs Sogn, kirkebog for 1928 - 1938 side 297 opslag 292 og Frederikshavn, kirkebog for 1933 - 1939 side 135 opslag 138]

Ane Catrine Madsdatter på sin 80-års fødselsdag. Ellen Gert og Ane Catrine Madsdatter
Ane Catrine Madsdatter på sin 80-års fødselsdag Ellen Gert og Ane Catrine Madsdatter

Om Thomas Peter Jensen

Thomas Peter Jensen blev optaget i lægdsrullen i 1901. Han fik søfartsbog den 6. oktober 1898, og udsættelse i 1906 (§14). Han var ej mødt i 1909 -1911(§13.1-3) og han fik udygtighedspas i 1917 [Æ50, lægd 470, 5. udskrivningskreds].

US Immigrationskontor blev kaldt Ellis Island, og det lå på sydspidsen af Manhatten i New York. Her blev alle passagerer, som sejlede til New York, noteret.


Thomas Peter Jensen, 37 år, ugift, sejlede med S. S. Woodrichen fra Marseille via Gibraltar, Frankrig i maj 1920, og han ankom den 9. juni 1920 til New York. Han skulle besøge Sailors Union, Brooklyn, N. Y., og han ville tage permanent ophold i US. Han var 167 cm høj, og han havde tatoveringer på begge arme. Moderen var Anna Jensen, Frederikshavn
Thomas P. Jensen, 37 år, ankom den 15. november 1920 til New York på SS Cornelia. Han blev hyret den 22. oktober, og han var 5 feet 6 inches (168 cm) høj.


Thomas Peter Jensen blev sømand, emigrerede til U.S.A. og døde derovre ugift

©Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 21-Feb-2019