Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Thomas Christensen Karen Andersdatter Anders Knudsen Anne Christensen
1771 - 1848 1780 - 1826 1785 - 1868 1782 - 1843
Mads Christian Thomsen Marie Elisabeth Andersdatter
Født: 25. juni 1819 i Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 15. januar 1819 i Tolne Sogn
Død: 16. juni 1901 i Frederikshavn Død: 4. februar 1883 i Tolne Sogn
Gift: 1. januar 1844 i Tolne Kirke
Børn: Thomas Andreas Madsen, Ane Catrine Madsdatter, Jensine Madsen † og Andrea Madsen

M. C. Thomsen: Oplysninger i skøde- og panteprotokollen

Mads Christian Thomsen blev født den 25. juni 1819 og døbt den 27. juni 1819. Forældrene var bådsmand på Bratten Thomas Christensen og hustru Karen Andersdatter. Fadderne var Jens Larsen's hustru, Lars Christian af Råsig, Mads Andersen og Christian Olesen af Bratten [Elling Sogn, kirkebog for 1814 - 1835 arkivnr C52 A bog 2 film 1/6 side 15 nr 14 opslag 8] Marie Elisabeth Andersdatter blev født den 15. januar 1819 og hjemmedøbt den 15. januar 1819. Dåben blev konfirmeret den 29. maj 1819. Forældrene var tjenstegørende på Skårupgård Anders Knudsen og hustru Anne Christensdatter. Fadderne var Ellen Andersdatter, Jens Andersen, Christen Jensen, Peder Pedersen Katsig, Niels Pedersen, Odden [Tolne Sogn, kirkebog for 1814 - 1857 arkivnr C-52 bog A-9 film 2/5 side 99 opslag 39]
Mads Christian Thomsen blev konfirmeret den 6. april 1834. Forældrene var husmand Thomas Christensen og hustru af Bratten. Karaktererne var meget god i kundskaber og sædelig i opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1814 - 1835 arkivnr C52 A bog 2 film 4/6 side 193 nr 3 opslag 96] Marie Elisabeth Andersdatter blev konfirmeret i 1833 i Elling Kirke med karaktererne god i kundskab og sædelig i opførsel. Faderen var husmand Anders Knudsen og hustru i Trangeledet [Tolne Sogn, kirkebog for 1814 - 1857 arkivnr C-52 bog A-9 film 3/5 side 229 opslag 81]
Ved folketællingen i 1834 boede Mads Christian Thomsen hos sin far og stedmoder i et hus (nr. 44) i Bratten, Elling Sogn:
Thomas Christensen, 63 år, gift, husmand, lever af sin jordlod
Anne Olesdatter, 35 år, gift, hans kone
Ole Christian Thomsen, 6 år, deres barn
Carl Christian Thomsen, 4 år, deres barn
Karen Marie Thomasdatter, 2 år, deres barn
Anders Mathias Thomsen, 21 år, ugift, mandens barn
Mads Christian Thomsen, 15 år, mandens barn
Jens Peter Thomsen, 13 år, mandens barn
Maren Thomasdatter, 24 år, ugift, mandens barn
Karen Jensdatter, 1 år, datterens datter
-

Hjørring Amt, 5. kreds, søruller, lgd 629 1842
Nr.: 135/126 Mads Christian, søn af Thomas Christensen, Bratten, 22 år, søvant, har til orlovs deltaget i 1 søtogt
1842: Mødt, udkommanderet, dimitteret 15. november 1842 fra fregatten Thitis

Ungkarl Mads Christian Thomsen af Bratten, 23 år, og pigen Marie Elisabeth Andersdatter af Trangeleddet, 24 år, blev gift den 1. januar 1844. Forloverne var gårdmand Christian Thomsen af Vogn og gårdmand Daugård af Hvirp [Tolne Sogn, kirkebog for 1814 - 1857 arkivnr C-52 bog A-9 film 4/5 side 271 opslag 96]

Mads Christian Thomsen og Marie Elisabeth Andersdatters børn var:

Ved folketællingen i 1845 boede familien i Trangeledet i Tolne Sogn [film: 458, familie 79]:
Anders Knudsen, 60 år, enkemand, husmand, født i Hinderaa, Stavanger
Christen Andersen, 26 år, født i Tolne Sogn, ugift husmand
Mads Christian Thomsen, gift, 25 år, født i Elling Sogn, gårdmand
Marie Elisabeth Andersdatter, 26 år, hans kone, født i Tolne Sogn
Thomas Andreas Madsen, 2 år, født i Tolne Sogn, deres barn

Ved folketællingen i 1850 boede familien i Slogborghus, Tolne Sogn [film: 479]:
Mads Christian Thomsen, 31 år, Født i Elling, husmand
Marie Elisabeth Andersdatter, 31 år, født i Tolne Sogn
Thomas Andreas Madsen, 6 år, født i Tolne Sogn
Ane Kathrine Madsdatter, 3 år, født her i sognet

Ved folketællingen i 1860 boede familien på Slouborg, et hus, Tolne Sogn [film 947 side 192]:
Mads Christian Thomsen, 41 år, gift, født i Elling Sogn, husmand, husfader
Marie Elisabeth Andersdatter, 42 år, gift, født i Tolne Sogn, hans kone
Jensine Madsen, 10 år
Andrea Madsen, 8 år

Ved folketællingen den 1. februar 1870 boede familien i Søndre Distrikt, Tolne Sogn, Stampemøllen:
Mads Christian Thomsen, 50 år, født i Elling Sogn
Marie Elisabeth Andersen, 50 år, født i Tolne Sogn
Thomas Andreas Madsen, 26 år, ugift, født i Tolne Sogn
Andrea Madsen, 17 år, født i Tolne Sogn
Amalie Petersen, 4 år, plejebarn, født i Åsted Sogn den 14. februar 1866 og konfirmeret den 4. april 1880 i Elling Kirke fra Tolne Sogn. Moderen var Jensine Marie Frederiksen
Christian Andersen, 50 år, ugift, født i Tolne Sogn, (konens tvillingebroder,) fattigforsørgelse

Ved folketællingen den 1. februar 1880 boede familien på Pinkrog Nørremark, Tolne Sogn [Film 105]:
Mads Christian Thomsen, 60 år, født i Elling Sogn, husfader og stampemølleejer
Marie Elisabeth Andersdatter, 61 år, født i Tolne Sogn
Andrea Madsen, 27 år, ugift, sypige, født i Tolne Sogn, deres datter
Jens Christian Jensen, 13 år, plejesøn, født i Torslev sogn, Dronninglund Herred
Christian Nielsen, 3 år, plejesøn, født i Tolne Sogn (søn af Andrea Madsen)

Marie Elisabeth Andersdatter døde den 4. februar 1883 på Frederikshavn Sygehus, og hun blev begravet den 11. februar 1883 i Tolne Kirkegård. Hun var gift med husmand Mads Kristian Thomsen, Pinkrog Nørremark, og hun blev 64 år gammel [Frederikshavn Sogn, kirkebog for 1880 - 1888 side 279 opslag 220 og Tolne Sogn, kirkebog for 1858 - 1885 arkivnr C52 bog A-10 film 7/7 side 306 opslag 196]
Marie Elisabeth Andersdatter af Pinkrog Nørremark, døde på sygehuset i Frederikshavn. Dødsfaldet blev anmeldt af den 5. februar 1883 enkemanden, husmand Niels Christian Thomsen. Enkemanden sidder i uskiftet bo med fælles børn [Dødsanmeldelsesprotokol for Horns Herred og Frederikshavn Købstad C26-310 side 236]

Ved folketællingen i 1890 boede Mads Christian Thomsen hos sin datter i Nørregade, matrikel nummer 116, i Frederikshavn. Denne adresse blev senere til Gammel Torv 19. Ejendommen var ejet af skomager Møller:
Ane Katrine Jensen, 43 år, født i Tolne Sogn, husmoder
Jensine Tomine Jensen, 16 år, født i Tolne Sogn
Mads Christian Jensen, 10 år, født i Astrup Sogn
Jens Marius Jensen, 8 år, født i Frederikshavn Sogn
Thomas Peter Jensen, 6 år, født i Frederikshavn Sogn
Carl Leander Jensen, 3 år, født i Frederikshavn Sogn
Mads Christian Thomsen, 70 år, født i Elling Sogn, slægtning, aftægtsmand

Mads Christian Thomsen døde den 16. juni 1901 i Nørregade, og han blev begravet den 20. juni 1901. Han var enkemand og indsidder i Frederikshavn, og han blev 81 år gammel [Frederikshavn Sogn, kirkebog for 1897 - 1902 side 165 opslag 157]
Mads Christian Thomsen's død blev anmeldt den 17. juni 1901 af datterdatteren, der erklærede, at afdøde intet efterlod [Dødsanmeldelsesprotokol for Horns Herred og Frederikshavn Købstad C26-5261 side 120]

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 12-Dec-2010