Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Christensen Karen Thomasdatter Rasmus Christophersen Anne Jørgensdatter
1753 - 1841 1751 - 1819 1758 - ? 1770 - ?
Peder Jensen Karen Rasmusdatter
Født: 2. marts 1791 i Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 1800 i Hjørring Købstad
Død: 28. januar 1874 i Jennet, Råbjerg Sogn Død: 15. november 1873 i Jennet, Råbjerg Sogn
Gift: 7. juni 1824 i Råbjerg Kirke
Børn: Jens Christian Pedersen (se nedenfor) †, Ane Margrethe Pedersdatter †, Karoline Annette Pedersdatter, Andreas Pedersen (se nedenfor) †, Christian Pedersen, Rasmus Pedersen og Anemarie Pedersdatter †

 

Den 20. marts 1791, den 2. søndag i fasten, havde faderen Jens Kristensen og moderen Karen Thomasdatter på Heden, en søn, som blev født den 2. marts 1791, til dåben, som blev kaldet Peder. Vidnerne til dåben var Anne Pedersdatter, Christen Madsens kone i Hvidemosen, som bar barnet. Abelone, hr. Snebang's datter, Thomas Mygind i Mølgård, Kristen Rød i Hvidemosen og Søren Jensen på Heden. Moderen blev introduceret den 8. maj 1791 [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1756 - 1798 side 91 opslag 92] Karen blev hjemmedøbt den 2. juli 1800 og fremstillet den 24. august 1800. Forældrene var Rasmus Christophersen og hustru Anne Jørgensdatter. Fadderne var segnieur Niels Haugaards hustru og Maren Jørgensdatter, segnieur Jacob Meilsted, Søren Nielsen og Jens Pedersen. Moderen blev introduceret den 31. august 1800 [Hjørring Købstad, kirkebog for 1780 - 1804 side 24 opslag 48]
Ved folketællingen i 1801 boede Peder Jensen hos sin familie på Heden, Råbjerg Sogn:
Jens Kristensen, 51 år, gift 1. gang, mand, bonde og boelsmand, har fiskeri
Karen Thomasdatter, 50 år, gift 1. gang, hans kone
Kristen Jensen, 18 år, barn
Thomas Jensen, 12 år, barn
Anders Jensen, 10 år, barn, vanfør
Peder Jensen, 7 år, barn
Anne Jensdatter, 4 år, barn
Ved folketællingen i 1801 boede Karen Rasmusdatter hos sine forældre på Algaden 3 i Hjørring Købstad:
Rasmus Christophersen, 43 år, gift, mand, brændevinsbrænder
Anne Jørgensdatter, 31 år, gift, hans kone
Christopher Rasmussen, 11 år, barn
Jørgen Rasmussen, 7 år, barn
Rasmus Rasmussen, 5 år, barn
Magrethe Rasmusdatter, 2 år, barn
Karen Rasmusdatter, 1 år, barn
Maren Christensdatter, 26 år, gift, tjenestepige
Peder Jensen, Heden, blev konfirmeret i 1808 [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1798 - 1814 side 465 opslag 136] Karen Rasmusdatter blev konfirmeret i 1816, 16 år gammel. Hendes fader var Rasmus Christoffersen, slagter. Hendes karakterer var gode kundskaber i religion, skriver nogenledes, og hun havde en meget rosværdig opførsel. Hun havde haft naturlige kopper [Hjørring Købstad, kirkebog for 1814 - 1838 side 226 opslag 112]
Peder Jensen, søn af Jens Christensen Heden, 28 år gammel, 60 tommer (157 cm) høj, driver fiskeri med båd. Søpatentnummer 576. Har haft 6 togter [Sørullen fra 1815 lægd 2 løbenummer 47]  

Ungkarl Peder Jensen af Heden, 32 år gammel, og pigen Karen Rasmusdatter fra Hjørring, tjenende på præstegården, 25 år gammel, blev viet den 7. juni 1824. Forloverne var Jens Christensen, Heden, og degnen J. Nielsen [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1814 - 1836 side 156 opslag 107]

Peder Jensen og Karen Rasmusdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1834 boede familien i et hus i Jennet, Råbjerg Sogn:
Peder Jensen, 44 år, gift, plovdrivende husmand
Karen Rasmusdatter, 33 år, gift, hans kone
Jens Christian Pedersen, 9 år, barn
Karoline Christensdatter (Pedersdatter?), 5 år, barn
Andreas Pedersen, 3 år, barn
Kirsten (Christian?) Pedersdatter, 1 år, barn

Ved folketællingen i 1840 boede familien på et bolssted i Jennet:
Peder Jensen, 49 år, gift, ernærer sig af sin jordlod
Karen Rasmusdatter, 41 år, gift, hans kone
Jens Pedersen, 15 år, barn
Karoline Pedersdatter, 11 år, barn
Andreas Pedersen, 9 år, barn
Christian Pedersen, 7 år, barn
Rasmus Pedersen, 3 år, barn
Ane M. Pedersdatter, 2 år, barn

Ved folketællingen i 1845 boede familien i et bolssted i Jennet ved Knasborg, Råbjerg Sogn:
Peder Jensen, 52 år, gift, boelsmand, født her i sognet
Karen Rasmusdatter, 44 år, gift, hans kone, født i Hjørring
Caroline Pedersdatter, 16 år, barn, født her i sognet
Andreas Pedersen, 12 år, barn, født her i sognet
Christian Pedersen, 12 år, barn, født her i sognet
Rasmus Pedersen, 8 år, barn, født her i sognet

Ved folketællingen i 1850 boede familien i et hus i Jennet By, Råbjerg Sogn:
Peder Jensen, 58 år, gift, jordbruger, husfader, født i Råbjerg Sogn
Karen Rasmusdatter, 50 år, gift, hans kone, født i Hjørring
Karoline Pedersdatter, 20 år, ugift, deres barn, født i Råbjerg Sogn
Rasmus Pedersen, 13 år, barn, født i Råbjerg Sogn

Ved follketællingen i 1855 boede familien i et hus i Hvims, Søndre Skoledistrikt:
Peder Jensen, 63 år, gift, husfader, lever af sin jordlod, født her i sognet
Karen Rasmussen, 54 år, gift, hans kone, født i Hjørring
Andreas Pedersen, 23 år, ugift, deres søn, soldat, nu i 11. liniebataljons 2. kompagni, født her i sognet
Rasmus Pedersen, 18 år, ugift, deres søn, født her i sognet

Ved folketællingen i 1860 boede familien i et hus i Jennet:
Peder Jensen, 68 år, gift, husfader, jordbruger, født her i sognet
Karen Rasmussen, 61 år, gift, hans hustru, født i Hjørring
Rasmus Pedersen, 24 år, ugift, søn, født her i sognet
Christian Peder Nielsen, 6 år, ugift, plejesøn, født i Astrup Sogn (Karoline Annette Pedersdatter's søn)

Ved folketællingen i 1870 boede familien i hos den yngste søn i et hus i Jennet:
Rasmus Pedersen, 32 år, gift, husfader, jordbruger, født her i sognet
Christine Jensen, 34 år, gift, husmoder, født her i sognet
Peder Jensen, 77 år, aftægtsmand, som forsørges af husfader, født her i sognet
Karen Rasmussen, 69 år, aftægtskone, som forsørges af husfaderen, født i Hjørring

Karen Rasmussen døde den 15. november 1873, og hun blev begravet den 23. november 1873. Hun var aftægtskone i Jennet. Hun blev 72 år gammel, og hun døde af alderdom [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1853 - 1879 side 366 opslag 247]
Den 18. november 1873 anmeldt, at aftægtskone Karen Rasmusdatter af Jennet i Råbjerg Sogn var død den 18. november 1873. Anmeldt af aftægtsyderen Rasmus Pedersen. Efterlod intet. [Dødsanmeldelsesprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad fra 1869 til 1885 (B26 – 310), side 65A]

Peder Jensen døde den 28. januar 1874, og han blev begravet den 4. februar 1874. Han var aftægtsmand i Jennet. Han blev 81 år gammel, og han døde af alderdom [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1853 - 1879 side 347 opslag 228]
Den 30. januar 1874 anmeldt, at aftægtsmand Peder Jensen af Jennet i Råbjerg Sogn var død den 28. januar 1874. Anmeldt af sønnen, husmand Rasmus Pedersen. Efterlod intet [Dødsanmeldelsesprotokollen for Horns herred og Frederikshavn Købstad fra 1869 til 1885 (B26 – 310), side 68B]


Tinglæst den 21. April 1824.
Nr. 5, Frederik 6., 1. Klasse, 1824, To Rigsbankdaler og 24 Skilling. Betales med ½ Del mere.

Undertegnede Jens Larsen, som er indtrådt i ægteskab med afdøde Niels Nielsens efterladte enke Maren Christensdatter på Rimmen i Råbjerg Sogn, hvem der ved skifteslutning efter fornævnte sin afdøde mand erholdt overdraget stervboets ejende sted på bemeldte Rimmen, erkender herved, at jeg herved aldeles sælger og bortskøder til Peder Jensen, tjenende i Råbjerg Præstegård, fornævnte sted med påstående bygninger og tilliggende ejendomme, der skatter af ager og eng hartkorn 1 skæppe og 2 fjerdingkar.
I købet følger en ko, en kakkelovn, 2 får, samt den på stedet udlagte afgrøde, hvorhos jeg er pligtig, for egen regning at besørge vårsæden nedlagt, dog leverer køberen sædekornet.
Endvidere følger i handIen 1 vogn, 1 plov, 1 harve, 1 lidet bord og et gammelt skab, og da den accorderede købesumma 400 rigsbankdaler, siger fire hundrede rigsbankdaler sedler er betalt, så meddeler jeg køberen herved behørigt skøde på de anførte ejendomme, idet jeg indestår ham for al vandhjemmel efter loven.

Dets til bekræftelse ved min underskrift.
p.t. Frederikshavn den 11. marts 1824
Jens Larsen
med ført pen
Til Vitterlighed M. Mathiasen
Sognepræst for Råbjerg Menighed

Om denne handel har kun mundtlig aftale fundet sted, hvilket vi erkender os til med ed at bekræfte.

Datum ut supra Jens Larsen
med ført pen
Peder Jensen
med ført pen

Kilde: Skøde og panteprotokollen for Horns herred og Frederikshavn Købstad fra den 10. juni 1820 til den 30. juni 1824 (B26 -SP2), side 916


Yderligere oplysninger om Jens Christian Pedersen

Tjenestekarl Jens Christian Pedersen, 28 år gammel, afrejste den 30. april 1853 til Hørmested med skudsmål [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1837 - 1854 side 185 opslag 129]
Tjenestekarl Jens Christian Pedersen, 28 år gammel, ankom den 6. maj 1853 for at tjene på Høgholt. Han afrejste fra Råbjerg sogn den 30. april 1853 [Hørmested Sogn, kirkebog for 1842 - 1864 side 213 opslag 184]

I henhold til folketællingslisten fra 1855 for Hørmested Sogn var der blandt mange andre følgende person på Høgholt gods:
Jens Christian Pedersen, 30 år ugift,tjenestekarl, født i Råbjerg Sogn

Jens Christian Pedersen døde den 11. marts 1859, og han blev begravet den 18, marts 1859. Han var ungkarl og søn af husmand Peder Jensen i Hvims, hvor han opholdt sig. Han blev 34 år gammel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1853 - 1879 side 337 opslag 218]


Yderligere oplysninger om Andreas Pedersen

Andreas Pedersen, 17 år, tjenestekarl, afrejste den 1. maj 1848 til Hjørring med skudsmål [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1837 - 1854 side 180 opslag 124]

Tilgangs- og afgangslister findes ikke for Hjørring Sogn i dette tidsrum

Andreas Pedersen, 18 år, tjenestekarl, ankom den 17. november 1849 fra Hjørring med skudsmål [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1837 - 1854 side 155 opslag 109]

Ved folketællingen i 1850 var Andreas Pedersen tjenestekarl på en gård i Jennet By, Råbjerg Sogn:
Peder Chr. Christensen, 39 år, ugift, gårdmand, husfader
Anne Marie Pedersdatter, 69 år, enke, aftægtskone
Stine Christensdatter, 29 år, ugift, hendes datter
Andreas Pedersen, 19 år, ugift, tjenestekarl
De var alle født i Råbjerg Sogn

Andreas Pedersen, 24 år, tjenestekarl, afrejste den 4. november 1855 til Vrejlev Sogn med skudsmål [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1853 - 1879 side 282 opslag 195]
Andreas Pedersen, 24 år, tjenestetyende, ankom den 1. november 1855 fra Råbjerg Sogn til Nørtjæret (Mark) [Vrejlev Sogn, kirkebog for 1850 - 1858 side 370 opslag 177]

Andreas Pedersen, 24 år, tjenestetyende, afrejste den 1. november 1856 til Ugilt Sogn [Vrejlev Sogn, kirkebog for 1850 - 1858 side 474 opslag 211]

Andreas Pedersen, 28 år, ankom fra Ugilt Sogn den 1. november 1859 til Villadz Pedersen [Sindal Sogn, kirkebog for 1852 - 1872 side 19 opslag 20]

Ved folketællingen i 1860 var Andreas Pedersen tjenestekarl på en gård i Fjelsted By, Sindal Sogn:
Willads Pedersen, 31 år, gift, husfader og gårdmand, født i Sindal Sogn
Marie Andersen, 49 år gift, hans kone, født i Vrejlev Sogn
Andreas Pedersen, 29 år, ugift, tjenestekarl, født i Råbjerg Sogn
Mette Johanne Andersdatter, 16 år, ugift, tjenestepige, født i Sindal Sogn
Ane Johanne Jensdatter, 16 år, ugift, tjenestepige, født i Sindal Sogn
Niels Mikkelsen, 17 år, ugift, tjenestekarl, født i Astrup Sogn

Andreas Pedersen døde den 24. juli 1861. Han var ugift og tjenestekarl for skolelærer Rømer i Sindal. Han døde på Sygehuset i Hjørring, og han blev ført til Sindal og der begravet. Han blev 29 år gammel [Hjørring Sogn, kirkebog for 1854 - 1862 side 433 opslag 304]
Andreas Pedersen døde den 24. juli 1861, og han blev begravet den 30. juli 1861. Han var tjenestekarl for skolelærer Rømer, Sindal. Han var ugift, født i Jennet, Råbjerg Sogn, og søn af Peder Jensen. Han døde på Amtssygehuset i Hjørring af ___brok og lungehindebetændelse. Han blev 30 år gammel [Sindal Sogn, kirkebog for 1853 - 1863 side 141 opslag 127]
År 1861 den 27. juli anmeldtes, at skolelærer Rømers tjenestekarl Andreas Pedersen af Sindal Sogn er død på Sygehuset i Hjørring den 24. dennes, 27 år gammel. Forældrene lever og er bosat i Råbjerg Sogn. Den afdøde efterlader sig næppe tilstrækkeligt til begravelsen. [Vennebjerg Herreds skifteprotokol fra 1853 til 1862 (B27 – 87), side 989]

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 20-Sep-2013