Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Christensen Karen Thomasdatter Jens Christensen Birgitte Christensdatter
1753 - 1841 1751 - 1819 1764 - ? 1766 - ?
Thomas Jensen Kirsten Jensdatter
Døbt: 18. september 1785 i Råbjerg Kirke, Horns Herred, Hjørring Amt Døbt: 25. juli 1790 i Råbjerg Kirke
Død: 27. december 1861 på Heden i Råbjerg Sogn Død: 30. juni 1838 på Heden, Råbjerg Sogn
Gift: 9. november 1817 i Råbjerg Kirke, Horns Herred, Hjørring Amt
Børn: Karen Marie Thomasdatter †, Birgitte Thomasdatter, Kirsten Thomasdatter, Jens Christian Thomsen og Jens Thomsen

    

Den 18. september 1785, den 17. søndag efter trinitatis, blev døbt Thomas, Jens Christensens og hustru Karen Thomasdatters liden søn på Heden. Anders Christensens kone på Heden bar barnet, pigen Helvig Pedersdatter på Heden holdt huen. Fadderne var Niels Smed på Heden, Christen Madsen i Hvidemose og Niels Bek i Klitlund. Moderen blev introduceret den 23. oktober 1785 [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1756 - 1798 side 76 opslag 77] Den 8. søndag efter trinitatis, den 25. juli 1790 døbt Kiersten. Forældrene var Jens Christensen og hustru Birgite Christensen. boende i Lodskovvad. Fadderne var Henrik Pedersen i Kyllesbæk, Lars Nielsen i Høgenhave, Søren Christensen i Lodskovvad, konen Kirsten Sørensdatter i Hvidemose, pigen Maren Christensdatter i Bunken. Konen blev introduceret den 13. søndag efter trinitatis, den 29. august 1790 [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1756 - 1798 side 86 opslag 87]
Ved folketællingen i 1801 boede Thomas Jensen hos sin familie på Heden, Råbjerg sogn:
Jens Kristensen, 51 år, gift 1. gang, mand, bonde og boelsmand, har fiskeri
Karen Thomasdatter, 50 år, gift 1. gang, hans kone
Kristen Jensen, 18 år, ugift, deres barn
Thomas Jensen, 12 år, ugift, deres barn
Anders Jensen, 10 år, ugift, deres barn, vanfør
Peder Jensen, 7 år, ugift, deres barn
Anne Jensdatter, 4 år, ugift, deres barn
Ved folketællingen i 1801 boede Kirsten Jensdatter hos sine forældre i Lodskovvad By, Råbjerg Sogn:
Jens Kristensen, 37 år, gift, mand, bonde og gårdmand. Har anlagt eller bygger en liden tømmer-savmølle, som drives af broderen. Alle dens hjul med hans egne hænder forfærdigen
Birte Kristensdatter, 35 år, gift, hans kone
Maren Jensdatter, 13 år, ugift, deres barn
Kirsten Jensdatter, 11 år, ugift, deres barn
Kristen Jensen, 7 år, ugift, deres barn
Thomas Jensen, Heden, blev konfirmeret i 1803 [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1798 - 1814 side 462 opslag 133] Kirsten Jensdatter, Lodskovvad, blev konfirmeret i 1804 [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1798 - 1814 side 463 opslag 134]
Thomas Jensen, søn af Jens Christensen Heden, 22 år gammel, 60 tommer (157 cm) høj. Driver fiskeri med båd. Søpatentnummer 641. Har haft 8 togter [Sørullen fra 1809, lægd 2, løbenummer 82]       

Ungkarl Thomas Jensen af Heden, 32 år gammel, og pigen Kristine Jensdatter af Lodskovvad, 27 år gammel, blev viet den 23. søndag efter trefoldigheden, den 9. november 1817. Forloverne var Christen Jensen af Mølgård og Jens Christensen, husmand af Lodskovvad [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1814 - 1836 side 133 opslag 104]

Thomas Jensen og Kirsten Jensdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1834 boede familien i et hus på Heden, Råbjerg Sogn:
Thomas Jensen, 50 år, gift, plovdrivende avlsbruger
Kirsten Jensdatter, 44 år, gift, hans kone
Birgitte Thomasdatter, 13 år, ugift, deres barn
Kirsten Thomasdatter, 10 år, ugift, deres barn
Jens Christian Thomsen, 8 år, ugift, deres barn
Jens Thomasen, 5 år, ugift, deres barn
Jens Christensen, 81 år, enkemand, aftægtsmand

Kirsten Jensdatter døde den 30. juni 1838, og hun blev begravet den 8. juli 1838. Hun var Thomas Jensens kone på Heden, og hun blev 48 år gammel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1837 - 1854 side 209 opslag 138]

Ved folketællingen i 1840 boede familien i et boelssted på Heden, Råbjerg Sogn:
Thomas Jensen, 54 år, enkemand, boelsmand, ernærer sig af sin lod
Bergithe Thomsdatter, 19 år, ugift, hans barn
Kjerstine Thomsdatter, 16 år, ugift, hans barn
Jens Chr. Thomsen, 14 år, ugift, hans barn
Jens Thomsen, 10 år, ugift, hans barn
Jens Christensen, 92 år, enkemand, aftægtsmand på stedet

Ved folketællingen i 1845 boede familien på et boelssted på Løth heden, Råbjerg Sogn:
Thomas Jensen, 61 år, enkemand, boelsmand
Birgitte Thomasdatter, 24 år, ugift, hans barn
Kirsten Thomasdatter, 21 år, ugift, hans barn
Jens Christian Thomsen, 19 år, ugift, hans barn
Jens Thomsen, 15 år, ugift, hans barn
De var alle født her i sognet

Ved folketællingen i 1850 boede Thomas Jensen hos sin datter og svigersøn i et hus på Heden, Råbjerg Sogn:
Søren Chr. Jensen, 29 år, gift, hedeborig, husfader
Birgitte Thomsen, 29 år, gift, hans kone
Thomas Sørensen, 5 år, ugift, deres søn
Jens Chr. Thomsen, 24 år, ugift, tjenestekarl (konens yngre broder)
Thomas Jensen, 67 år, enkemand, aftægtsmand
De var alle født i Råbjerg Sogn

Ved folketællingen i 1855 boede Thomas Jensen hos sin søn i et hus på Heden i Hvidemose Skoledistrikt:
Søren Christian Jensen, 34 år, enkemand, husfader, lever af sin jordlod
Thomas Christian Sørensen, 10 år, ugift, hans barn
Janus Christian Sørensen, 2 år, ugift, hans barn
Thomas Jensen, 71 år, enkemand, hans fader og af ham forsørges
Marthe Pedersen, 24 år, ugift, tjenestepige
De var alle født her i sognet, samt lutheranere

Ved folketællingen i 1860 boede Thomas Jensen hos sin søn i et hus på Heden, Hvidemose Skoledistrikt:
Søren Christian Jensen, 39 år, enkemand, husfader og jordbruger
Thomas Christian Sørensen, 15 år, ugift, søn
Janus Christian Sørensen, 7 år, ugift, søn
Thomas Jensen, 76 år, enkemand, aftægtsmand
Karen Marie Sørensen, 46 år, enke, husholder, født i Gundersted Sogn, i Ålborg Amt

Thomas Jensen døde den 27. december 1861, og han blev begravet den 1. januar 1862. Han var aftægtsmand på Heden, og søn af afdøde husmand Jens Christensen på Heden. Han blev 77 år gammel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1853 - 1879 side 339 opslag 220]


Tinglæst den 25. juni 1817, Nr. 5.009.
Nr. 3, Frederik 6., Første Klasse for Sum fra 100 til 200 Rigsdaler N.V., Taxt Hiort 1817 Ebbesen, En Rigsbankdaler og 12 skilling N.V. Betales med ½ del mere.

Jeg underskrevne Jens Christensen boende på Heden i Råbjerg sogn, Hjørring Amt, gør vitterlig: At have solgt og afhændet, ligesom jeg og hermed sælger og skøder fra mig og mine arvinger aldeles afhænder til min søn Thomas Jensen og hans arvinger, et mig tilhørende, ejende og iboende hus Heden kaldet med 23 tønder umatrikuleret land, drivt og grøvt, intet af jordejendommen forbeholdes, besætning af heste, køer, får og bohave, samt med påstående bygninger. Stedet skal fra dato af bestandig være hoverifri og må ikke underligges eller tjene til nogen hovedgårds komplettering. Og at køberen og efterkommerer bliver forbunden til at lade husets bygninger være forsikrede i Landets almindelige Brandkasse. Da nu køberen min søn Thomas Jensen har betalt mig den accorderede købesumma 200 rigsbankdaler N.V., skriver to hundrede rigsbankdaler Navne Værdie, så skal fornævnte hus med ommeldte tilhørende være køberen Thomas Jensens og hans arvingers sande og lovlige ejendomme med fuldkommen ejendomsret, den han altså må gøre sig så nyttig, som han vil og kan efter lov og anordninger.

Dets til bekræftelse under min hånds underskrift og forsegling

Heden, den 16. juni 1817        
  Jens Christensen (L.S.)    
Til vitterlighed efter begæring        
    Søren Nielsen (L.S.) Jens Christensen (L.S.)

At ingen købekontrakt eller noget slags skriftlig document af os eller andre på vores vegne er oprettet dette køb angående, tilståes og kan med ed bevidnes.

   Datum ut supra Jens Christensen
Sælger
Thomas Jensen
Køber

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns herred og Frederikshavn Købstad fra den 10. januar 1816 til den 14. juni 1820 (B26 -SP1), side 337.

Tinglæst den 25. juni 1817, Nr. 5.010.
Nr. 3, Frederik 6., Første Klasse for Sum fra 100 til 200 Rigsbankdaler N.V. Hiort 1817 Ebbesen. En Rigsbankdaler og 12 Skilling N.V. Betales med ½ del mere.

Jeg underskrevne Jens Christensen boende på Heden i Råbjerg Sogn, Hjørring Amt, gør, vitterligt: at have solgt og afhændet ligesom jeg og herved sælger, skøder fra mig og mine arvinger aldeles afhænder, til min Søn Thomas Jensen og hans arvinger, en mig tilhørende eng i Sørigs Enge, samt den ejendom af ager, drivt og grøvt beliggende norden for Hedens Steder, hvilken sidste i en del år var ødelagt af sand og nu begynder at blive lidet til brug igen. Begge dele med ret og rettighed som jeg det selv har ejet og havt. Da nu køberen, min søn Thomas Jensen har betalt mig den accorderede købesumma 150 rigsbankdaler, skriver et hundrede og halvtredsindstyve Rigsbankdaler Navne Værdi, så skal fornævnte solgte ejendomme være Kjøberens Thomas Jensens og hans arvingers sande og lovlige ejendomme med fuldkommen ejendomsret den han altså må gøre sig så nyttig, som han vil og kan efter lov og anordninger.

Dets til bekræftelse under min hånds underskrift og forsegling

Heden, den 16. juni 1817        
  Jens Christensen (L.S.)    
Til vitterlighed efter begæring        
    Søren Nielsen (L.S.) Jens Christensen (L.S.)

At ingen købekontrakt eller noget slags skriftlig dokument af os eller andre på vores vegne er oprettet dette køb angående, tilstås og kan med ed bevidnes.

   Datum ut supra Jens Christensen
Sælger
Thomas Jensen
Køber

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns herred og Frederikshavn Købstad fra den 10. januar 1816 til den 14. juni 1820 (B26 -SP1), side 338.

Tinglæst den 11. februar 1846.
Første Klasse Nr. 4, Christian 8., 2 Rigsbankdaler Sølv.

Underskrevne Thomas Jensen erkender herved at have solgt og overdraget til Søren Christian Jensen, det mig tilhørende hus Heden kaldet i Råbjerg Sogn med alt sit rette tilliggende og tilhørende, derunder indbefattet et stykke eng i de såkaldte Sørig Enge, hvilket i alt udgjorde 23 tønder land umatrikuleret jord ifølge de til mig udgivne skøder af den 16. juni 1817, tinglæst den 25. samme måned, og blev senere ansat til hartkorn 5 skæpper og 3 fjerdingkar. Ved den nu indførte nye matrikel er huset med de til samme hørende ejendomme under nr. 27 i Råbjerg Ejerlag ansat til hartkorn 4 skæpper, 2 fjerdingkar og 1½ album med gammelskat 3 rigsbankdaler og 42 skilling, hvorimod engskiftet er ansat til nyt hartkorn under et med de, de øvrige beboere i Råbjerg Sogn tilhørende skifter i Sørig Enge.

Og da køberen har berigtiget den accorderede købesumme 300 rigsbankdaler, skriver tre hundrede rigsbankdaler, skal de ovennævnte ejendomme tilhøre ham, som hans lovlige erhvervede.

Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse med bemærkning, at i købet følger al min besætning, ind- og udbo.

Heden i Råbjerg Sogn, den 14. maj 1845            
        Thomas Jensen    
Til Vitterlighed            
    Christen Jensen Smed     Christen Jensen

Attest, at ingen købekontrakt har været oprettet fulgte på 3. klasse nr. 4.

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad fra 1843 til 1847 (B26 -SP7), side 915.


Jens Christensen og Birgitte Christensdatter

Ved folketællingen den 1. juli 1787 var Jens Christensen gårdskarl i Tversted Præstegård:
Hans Søbye, 35 år, gift, husbonde, forpagter ved Præstegården
Anne Terp, 29 år, gift, hans kone
Laurs Søbye, 1 år, deres søn
Christen Hansen, 42 år, ugift, tjenestefolk, avlskarl
Jens Christensen, 23 år, ugift, tjenestefolk, gårdskarl
Christen Christensen, 22 år, ugift, tjenestefolk, gårdskarl
Jens Frederiksen, 14 år, tjenestefolk
Christen Jensen, 12 år, tjenestefolk
Kirsten Frideriksdatter, 13 år, tjenestefolk
Notatet om Birthe eller Birgitte Christensdatter, ca. 21 år, kan ikke med sikkerhed findes i folketællingen for 1787 for Hjørring Amt

Ungkarl Jens Christensen fra Lodskovvad og pigen Berthe Chrestensdatter fra Bunken blev trolovede den 3. søndag efter trinitatis, den 24. juni 1787, og de blev viede den 19. søndag efter trinitatis, den 14. oktober 1787. Forloverne var Chresten Nielsen fra Bunken og Chresten Chrestensen fra Hvidemose [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1756 - 1798 side 135 opslag 136]

Jens Christensen og Birthe Chistensdatter's ældste barn:

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 10-Jun-2013