Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Thomas Laursen Anne Marie Povelsdatter
Født: 1744 - 1747 Født: ca. 1769 i Vandborg Sogn, kirkebogen er ulæselig
Død: 7. februar 1828 i Lemvig Død: 16. marts 1848 i Nørlem
Gift: 28. september 1787 i Lemvig Kirke
Børn: Lauritz Thomassen, Mette Thomasdatter

 

I 1787 var Thomas Laursen logerende hos Jens Jensen i Øster Torvegade 1, Lemvig:
Jens Jensen, 30. år, gift, husbonde, daglejer
Maren Sørensdatter, 24. år, gift, hans kone
Johanne Marie, 2. år, ugift, deres datter af sidste ægteskab
Edel Margrethe, 14. år, koe pige
Thomas Laursen, 40. år, enkemand, logerende, daglejer
Dette kunne være den rigtige Anne Marie Povelsdatter, men så er hendes alder forkert:
I 1787 var beboerne i Vester Schilderhøy Hus i Nørre Lem Sogn:
Christen Olesen, 45 år, gift, maden, husmand og skrædder
Karen Jensdatter, 52 år, gift, hans kone, kokkerske til bønder bryllupper
Anne Maria Povelsdatter, 15 år, ugift, tjenestepige

Den ærlige og velagtede enkemand Thomas Lauritzen, som agter at indtræde sig i ægteskab med ærlige og velforstandige pige Anne Marie Povelsdatter. Begge er fri for andet ægteskabsløfte samt intet at være som forlangende lovligen kan forhindres, derfor sige vi underskrevne god for i alle måder efter kongelig majestæts love og forordninger. De blev trolovede den 24. august 1787 og copulerede den 28. september 1787 [Lemvig, kirkebog for 1737 - 1800 side 334A opslag 241]

Thomas Laursen og Marie Poulsdatters børn var:

I 1801 boede familien i Vestergade, matrikelnummer 27, i Lemvig:
Thomas Laursen, 55. år, gift 2. gang, husbonde, værtshusholder
Marie Poulsdatter, 32. år, gift 1. gang, hans kone
og børnene Laurst Thomesen, 11. år, og Mette Thomesdatter, 9. år
Friderich Ortmann, 47. år, enkemand, opholdende, organist

Thomas Laursen Fuglsang døde som almisselem i Lemvig den 7. februar 1828 i en alder af 83 år, 6 uger og 3 dage. Han blev begravet den 14. februar 1828 [Lemvig, kirkebog for 1826 - 1846 side 108 opslag 119]

Notatet om Knud Sørensen og Ane Marie Poulsdatters vielse kan ikke findes i kirkebøgerne for Lemvig, Måberg eller Nørlem Sogne for årene 1828 - 1834.

Om Knud Sørensen vides:

I 1787 boede han i Serkiærhuus i Måbjerg Sogn, Hjerm Herred:
Søren Flynder, 47 år, gift, husbonde, snedker
Mariana Pedersdatter, 40 år, gift, madmor
og børnene Inger Cathrina, 14 år, Niels, 12 år, Knud, 6 år og Karen Maria, 1 år.

I 1801 var Knud i lære, boende i Østergade, Holstebro, Hjerm Herred
Clemen Nørgaard, 67 år, gift, husbonde, gørtler
Sara Nielsdatter, 40 år, gift, hans kone
Knud Sørensen, 20 år, tjenestefolk og læredreng
Peder Andersen, 16 år, tjenestefolk og læredreng
Karen Andersdatter, 34 år, tjenestefolk, køkkenpige

I 1834 boede Anne Marie Poulsdatter med sin næste mand på Skillerhøj i Nørlem Sogn:
Knud Sørensen, 54 år, gift, husmand, lever af sin jordlod
Ane Marie Poulsdatter, 64 år, gift, hans kone
Ane Madsdatter, 17 år, ugift, tjenestepige

I 1840 boede familien på Skillerhøj i Nørlem Sogn:
Knud Sørensen, 60 år, gift, ejer af Vest Skillerhøj Hus, som fæster
Ane Marie Poulsen, 70 år, gift, hans kone
Juliane Christensen, 20 år, ugift, tjenestepige

I 1845 boede familien på V. Skillerhøj i Nørlem Sogn:
Knud Sørensen, 66 år, gift, husmand, født i Måberg Sogn
Ane Marie Poulsen, 76 år, gift, hans kone, født i Vandborg Sogn
Juliane Poulsen, 24 år, ugift, tjenestepige, født i Vandborg Sogn

Ane Marie Poulsdatter, 79 år, døde den 16. marts 1848, og hun blev begravet den 20. marts 1848. Hun havde været fæster Knud Sørensen Sankjærs hustru i Vester Skillerhøj [Nørlem Sogn, kirkebog for 1826 - 1848 side 81 opslag 165] Hun var født i 1769.

I 1850 boede Knud i Skilbekhuus i Nørlem Sogn Skodborg Herred:
Laust Madsen Pildgaard, 39 år, gift, husfar, daglejer som ansat fæster, født i Rom Sogn
Juliane Christensdatter, 30 år, gift, hans kone, født i Vandborg Sogn
og børnene Ane Kirstine, 5 år, og Marie Katrine, 3 år, begge født i Nørlem Sogn
Knud Sørensen, 70 år, enkemand, aftægtsmand, født i Måberg Sogn

I 1860 boede Knud Sørensen i Nørlem Sogn, Skodborg Herred:
Laust Madsen, 50 år, gift, husfar, daglejer
Juliane Christensdatter, 40 år, hans kone
og børnene Ane Kirstine, 15 år, Maren Kathrine, 13 år, Mads Christian, 3 år,
Knud Sørensen, 80 år, enke, aftægtsmand

Knud Sørensen, Sagkjærshuus, 83 år, døde den 28. april 1863, og han blev begravet den 6. maj 1863. Han var enkemand og aftægtsmand i V. Skjøllerhuus i Nørlem [Nørlem Sogn, kirkebog for 1848 - 1870 side 133 opslag 129].

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 03-Apr-2020