Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Niels Nielsen Splidsboel Maren Christensdatter Thomas Laursen Fuglsang Anne Marie Povelsdatter
1732 - 1814 1746 - 1814 1744 - 1828 1769 - 1848
Niels Nielsen Splidsboel Mette Thomasdatter Fuglsang
Døbt: 20. september 1778 i Lemvig Kirke Døbt: 1790 i Lemvig Kirke
Død: 21. august 1841 i Lemvig Død: 21. januar 1856 i Lemvig
Gift: 14. oktober 1815 i Lemvig
Børn: Else Marie Splidsboel †, Else Marie Splidsboel, Niels Splidsboel, Marie Nielsdatter Splidsboel, Ane Splidsboel, Christiane Splidsboel †, Thomas Splidsboel.

     

Lemvig den 14. søndag efter trinitatis, den 20. september 1778 bar Niels Splidsboel og hustru Maren Damgård deres liden søn til dåben, som blev kaldet Niels. Hr. Rubergs tjenestepige Maren og den anden pige navnlig Anne gik hos. Fadderne var hr. Ruberg's karl Christian, hr. Peder Schmidts karl Niels, Pouls karl Jens og Lars Thoers karl Jens [Lemvig Sogn, kirkebog for 1736 - 1800 side 87 opslag 164 - 165]. Lemvig den 13 søndag efter trinitatis den 29. august 1790 bar Thomas Fuglsang og hustru Anne Maria ___ deres datter til dåb, som blev kaldet Mette. Tørring Dagnes datter og Zinders Makholms datter gik hos. Fadderne var Eskild Hoy, Christen Andersen, møllerens Svend og bødkerens søn Jens [Lemvig Sogn, kirkebog for 1736 - 1800 side 119A opslag 229].
Ved folketællingen i 1787 boede Niels Nielsen Splidsboel hos sine forældre Ved Stranden no. 3 i Lemvig:
Niels Splidsboel, 56. år, gift, husbonde, consumtionsbetjent
Maren Christensdatter, 42. år, gift, hans kone
Dorthe Marie, 11. år, barn af sidste ægteskab
Niels Nielsen, 7. år, barn af sidste ægteskab
Christine Nielsdatter, 5. år, barn af sidste ægteskab
Karen Nielsdatter, 3. år, barn af sidste ægteskab
Ved folkketællingen i 1787 boede Thomas Laursen, 40 år, enkemand, logerende, daglejer på Øster Torvegade 1 i Lemvig
Ved folketællingen i 1801 boede Niels Nielsen Splidsboel hos sine forældre Østen for åen uden for Lemvig:
Niels Nielsen Splidsboel, 24. år, ugift, husbonde, konsumtionsbetjent
Karren Nielsdatter, 17. år, ugift, hans søster
Niels Nielsen Splidsboel, 68. år, gift, husbondens forældre, forhen betjent og afskediget med 16 rigsdaler årlig pension
Marren Christensdatter, 55. år, gift, husbondens forældre
Ved folketællingen i 1801 boede Mette Thomasdatter hos sine forældre i Vestergade, matrikelnummer 27, i Lemvig:
Thommas Laursen, 55. år, gift 2. gang, husbonde, værtshusholder
Marie Poulsdatter, 32. år, gift 1. gang, hans kone
Laurst Thommesen, 11. år, deres barn
Mette Thomesdatter, 9. år, deres barn
Friderich Ortmann, 47. år, enkemand, opholdende, organist
- Mette Thomasdatter blev konfirmeret den 1. søndag efter påske i 1806, 16 år gammel.

Niels Nielsen Splidsboel havde overtaget stillingen som konsumtionsbetjent efter sin fader, Niels Splidsboel.

Den 14. oktober 1815 ægteviede efter foregående tillysning fra prædikestolen ungkarl consumptionsbetjent Niels Splidsboel og pigen Mette Thomasdatter, begge fra Lemvig. Forloverne var Thomas Fuglsang, værtshusholder og Mogens Smidt, skomagermester [Lemvig Sogn, arkivnr C483 kirkebog for 1800 - 1815 bog 3 side 44 - 45 opslag 45 - 46].

Niels Splidsboel og Mette Thomasdatters børn var:

Ved folketællingen i 1834 boede familien Ved Stranden familienummer 88 i Lemvig:
Niels Splidsboel, 56. år, gift, konsumtionsbetjent
Mette Thomasdatter, 45. år, gift, hans kone
Else Marie Splidsboel, 14. år, datter
Niels Nielsen Splidsboel, 13. år, søn
Marie Nielsdatter Splidsboel, 10. år, datter
Ane Nielsdatter Splidsboel, 8. år, datter
Thomas Nielsen Splidsboel, 5. år, søn
Jens Christian (Christensen Hede), 25. år, ugift, husfaderens søstersøn, tømmersvend

De andre konsumtionsbetjente i 1834 var: Carl Lauritz Henrik Holst og Mogens Jensen Mogensen i Østergade; Anthon Wilhelm Sveistrup på Torvet og Wilhelm Møller i Søndre Gade

Ved folketællingen i 1840 boede familien på Stranden, familienummer 86, Lemvig [opslag 20]:
Niels Splidsboel, 62 år, gift, toldbetjent
Mette Thomasdatter Fuglsang, 50 år, gift, hans kone
Marie Splidsboel, 16 år, datter
Ane Splidsboel, 14 år, datter
Thomas Splidsboel, 11 år, søn

De andre toldbetjente i 1840 var: Hans Christian Myhlendorff i Østergade; Mogens Jensen Mogensen i Østergade; Ole Wahlstrøm i Vestergade og Anton Wilhelm Sveistrup i Vestergade

Niels Nielsen Splidsboel døde den 21. august 1841 i en alder af 63 år. Han blev begravet den 27. august 1841. Han var forhenværende konsumtionsbetjent [Lemvig Sogn, kirkebog for 1826 - 1845 side 115A opslag 220]. I Skifteprotokollen er anført, at han døde den 21. juli 1841

Ved folketællingen i 1845 boede Mette Thomasdatter i Vestergade, familie nr. 85 i Lemvig [opslag 34]:
Mette Splidsboel, 54. år, enke, lever af håndarbejde, født i Lemvig
Christian Hede, 29. år, daglejer, født i Lemvig

Toldbetjentene i 1845 var: Johan Schou, født i Randers, i Vestergade; Mogensen, født i Aller Sogn, i Østergade; Frederik Julius Levin, født i Nykøbing Mors, i Søndergade; Anton Sveistrup, født i Skive, i Vestergade; Ole Walskrone, født i Visby, i Vestergade og Johan Rasmussen, født i København i Vestergade

Ved folketællingen i 1850 boede Mette Thomasdatter Østen for Byen ved Fjorden nr. 85a [opslag 13]:
Mette Thomasdatter, 61 år, enke, daglejerske, født i Lemvig

Toldbetjentene i 1850 var: Andreas Eduard Mariager, født i København, i Vestergade; Verner P. K. Byberg, født i Hornslet, i Østergade; Frederik Fritzsche, født i København, i Søndergade; Severin Vilhelm Schou, født i Kundby, i Østergade; Frederik Julius Levin, født i Nykøbing, i Søndergade; Peder Knudsen Liimskou, født i Kolding, Østerst i Byen ved Fjorden, samt de pensionerede toldbetjente Oluf Wahlstrøm, født i Sverige, i Østre Nørregade og Anthon Vilhelm Sveistrup, født i Skive, i Vestergade

Ved folketællingen i 1855 boede Mette Thomasdatter hos sønnen Niels Nielsen Splidsboel, nr. 85, udenfor byen, Lemvig Købstad:
Niels Nielsen Splisboel, 34 år, gift, snedker, husfader, født i Lemvig
Christence Nielsen, 33 år, gift, hans kone, født i Hodsager Sogn
Mette Fuelsang, 66 år, enke, hans moder, født i Lemvig
Niels Splisboel, 9 år, hans søn, født i Viborg
Christen Splisboel, 8 år, hans søn, født i Viborg
Søren Splisboel, 4 år, hans søn, født i Viborg
Tomas Splisboel, 2 år, hans søn, født i Viborg

Mette Splidsboel, født Thomasdatter døde den 21. januar 1856 i en alder af 65 1/3 år, og hun blev begravet den 29. januar 1856. Hun var enke efter afdøde toldbetjent Niels Splidsboel [Lemvig Sogn, kirkebog for 1846 - 1861 side 272 opslag 228]


År 1842, den 1. februar mødte for afdøde Niels Splidsboels enke Mette Thomasdatter Splidsboel for skifteprotokollen med laugværge P. Wiborg af Lemvig, og tilkendegav, at hun med samtykke af hendes mindreårige søn Niels Nielsen agter at hensidde i uskiftet bo. Hendes øvrige 4 børn, nemlig 3 døtre og en søn, er alle umyndige. Hun erklærer, at boet ejer ingen fast ejendom, og at hendes mand med familien ej har andet at leve af, end den sum hans, forhenværende toldbetjent, tilståede pension.

Sønnen Niels Nielsen, 21 år gammel, mødte med kurator, og erklærede, at han giver sit samtykke til at hans moder sidder i uskiftet bo.

Ifølge heraf befatter skifteretten sig ikke med boets behandling for tiden, men enken bliver siddende uskiftet, indtil hun igen gifter sig eller dør.

Underskrifter:

Mette Thomasdatter med ført pen
betjent N. Splidsboel
P. Wiborg
N. Nørgaard med ført pen
W. Schønau
Peder Bang Nees

 


J. Søndergaard Jørgensen: Lemvig Købstads Historie. Udgivet af Lemvig Museum i 1969:

I 1657 kom forordningen om konsumtionsafgiften, som var en afgift på varer, der "konsumeredes" i købstaden, bl. a. korn, kød og drikkevarer. Til at opkræve denne afgift blev der ansat konsumtionsbetjente ved alle indfaldsveje til byen, altså i Vester-, Sønder- og Østergade. Desuden var der også en bod med en enkelt bom ved åens udløb i fjorden, hvor den mindste Indførsel fandt Sted. Bommene var nødvendige, for at ikke de vejfarende skulle smutte forbi uden at betale deres afgift. Betjenten kunne jo ikke i al slags vejr stå og vente på de ankommende. Konsumtionsafgiften blev ophævet i 1662, men de styrende opdagede snart, at de ikke kunne undvære de midler i den slunkne statskasse, så 1672 blev den genindført som en varig skat og holdt sig som sådan til 1851

Stedet mod nord ved åens udløb ejedes af komsumtionsbetjent Niels Nielsen Splidsboel. Huset beskrives således i brandtaksations protokollen fra 1827: Forhus 9 fag i øster og vester, vender ud mod fjorden, af fuure (fyr) bindingsværk, tavlmur og stråtækte, indrettet til stue, køkken og tørvehus, en skorsten, vurderingssum 160 rigsdaler

I 1837 skete der en betydelig reduktion af de afgiftspligtige varer og endelig blev konsumtionen fuldstændig ophævet ved lov af 7. februar 1851

Lemvig Å blev rørlagt omkring 1910


Niels Nielsen Splidsboel was born in 1778 in Lemvig. His father was "konsumtionsbetjent", customs officer collecting duty from the farmers delivering goods to sell in the City. He took over his father's job before 1801, and he kept it until his death in 1841. His home and office was at the mouth of the stream into the bay.

Mette Laursen Fuglsang was born in 1790 in the City of Lemvig and lived there until their marriage in 1815, a year after the death of Niels's parents.

Niels and Mette had 9 children, two of them were stillborn, and two children died only a few days old. Niels Splidsboel was their third child.

Niels Nielsen Splidsboel died in 1841, and Mette lived in Vestergade in 1845. In 1850 she had moved back to her home, where she died in 1856

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 10-Aug-2011