Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Mads Christensen Maren Jensdatter Niels Hansen Maren Jensdatter
1784 - 1844 1779 - 1846 1780 - 1852 1783 - 1851
Christen Madsen Maren Sophie Nielsdatter
Født: 5. marts 1816 i Højen, Skagen Født: 1813 i Højen, Skagen
Død: 17. maj 1896 i Højen Død: 15. oktober 1874 i Højen
Gift: 13. april 1841 i Skagen Kirke
Børn: Jens Christian Christensen †, Bente Kirstine Christensen, Jens Christian Christensen og Mads Christensen

 

Christen blev født den 5. marts 1816 og hjemmedøbt den 6. marts 1816. Dåben blev konfirmeret den 15. april 1816. Forældrene var fisker Mads Christensen og hustru Maren Jensdatter i Højen. Fadderne var fisker Christen Hansen Bendsens hustru Sophie Jensdatter, ___ Lunds pige Kirsten Jensdatter, strandfoged Christopher Nielsen, husmand Chresten Hansen og fisker Thomas Nielsen [Skagen Sogn, kirkebog for 1814 - 1832 side 6 opslag 5] Niels Hansen og Maren Jensdatter havde deres den 17. december 1813 hjemmedøbte datter Maren Sophie døbt den 26. december 1813. Fadderne var Else Jensdatter, Karen Jensdatter, Christen Hansen, Niels Jensen og Niels Ettesen (?), alle af Højen [Skagen Sogn, kirkebog for 1802 - 1814 side 78 opslag 59]
Christen Madsen blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken i 1830. Forældrene var Mads Christensen og Maren Jensdatter af Højen. Hans karakterer var meget vel oplyst og sædelig [Skagen Sogn, kirkebog for 1814 - 1832 side 110 opslag 105] Maren Sophie Nielsdatter blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken i 1828. Forældrene var Niels Hansen og Maren Jensdatter af Højen. Hun var ret oplyst og sædelig [Skagen Sogn, kirkebog for 1814 - 1832 side 123 opslag 118]
Ved folketællingen i 1834 boede Christen Madsen hos sin familie i et hus matrikelnr. 231 i Højen, Skagen Købstad:
Mads Christensen Judith, 50 år, gift, fisker
Maren Jensdatter, 55 år, gift, hans kone
Christen Madsen, 18 år, søn og hjælper
Mette Marie Madsdatter, 15 år, datter, går til konfirmation
Johanne Madsdatter, 9 år, datter
Ved folketællingen i 1834 boede Maren Sophie Nielsdatter hos sine forældre på Niels Ottesensvej 5 i Højen, Skagen Købstad:
Niels Hansen, 54 år, gift, fisker
Maren Jensdatter, 58 år, gift, hans kone
Maren Sophie Nielsdatter, 21 år, ugift, deres datter og hjælperinde
Jørgen Larsen, 5 år, ugift, husfaderens dattersøn
Ved folketællingen i 1840 boede Christen Madsen hos sin familie i et hus, matrikelnr. 198 i Skagen:
Mads Christensen, 61 år, gift, fisker
Maren Jensdatter, 64 år, gift, hans kone
Christen Madsen, 24 år, ugift, deres søn
Mette Marie, 21 år, ugift, deres datter
Johanne, 15 år, ugift, deres datter
Ved folketællingen i 1840 boede Maren Sophie Nielsdatter hos sine forældre på Niels Ottesensvej 5 i Højen:
Niels Hansen, 60 år, gift, fisker
Maren Jensdatter, 65 år, gift, hans kone
Maren Sophie Nielsdatter, 27 år, ugift, deres datter

Christen Madsen, 25 år, fisker i Højen og Maren Sophie Nielsdatter, 27 år, fisker i Højen Niels Hansens datter, blev viet den 13. april 1841. Fadderne var fiskerne i Højen Mads Christensen og Niels Hansen [Skagen Sogn, kirkebog for 1833 - 1849 side 397 opslag 198]

Christen Madsen og Maren Sophie Nielsdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1845 boede familien på Niels Ottesens Vej 5 i Højen:
Christen Madsen, 25 år, gift, fisker
Maren Sophie Nielsdatter, 32 år, gift, hans kone
Jens Christian Christensen, 4 år, barn
Bendte Kerstine Christensdatter, 1 år, barn
Niels Hansen, 65 år, gift, hendes forældre
Maren Jensdatter, 69 år, gift, hendes forældre
De var alle født i Gl. Skagen

Ved folketællingen i 1850 boede familien i Skagen Købstad:
Christen Madsen, 34 år, gift, fisker, husfader
Maren Sofie Nielsdatter, 37 år, gift, hans kone
Bendte Kirstine Christensdatter, 6 år, barn
Jens Christian Christensen, 2 år, barn
Niels Hansen, 65 år, gift, kæmmer, forældre, aftægtsfolk
Maren Jensdatter, 72 år, gift, kæmmer, forældre, aftægtsfolk
De var alle født i Skagen

Ved folketællingen i 1855 boede familien i Højen:
Chresten Madsen, 39 år, gift, fisker, husfader
Maren Sophie Nielsen, 42 år, gift, hans kone
Benthe Kjerstine Christensen, 11 år, datter
Jens Christian Christensen, 8 år, søn
Mads Christensen, 5 år, søn
De var alle født i Gl. Skagen

Ved folketællingen i 1860 boede familien i Skagen:
Christen Madsen, 44 år, gift, fisker, husfader
Maren Sophie Nielsdatter, 47 år, gift, hans kone
Bendte Kjerstine Christensen, 16 år, datter
Jens Christian Christensen, 13 år, søn
Mads Christensen, 10 år, søn
De var alle født i Gl. Skagen

Maren Sophie, født Nielsen døde den 15. oktober 1874, og hun blev begravet den 22. oktober 1874. Hun var fisker af Højen Christen Madsens hustru [Skagen Sogn, kirkebog for 1856 - 1884 for døde personer, side 76 opslag 75]

Ved folketællingen i 1880 boede familien i Gl. Skagen:
Jens Chrestian Christensen (Ditte), 32 år, gift, fisker, husfader
Mette Marie Christoffersen, 26 år, gift, hans kone
Chrestian Marinus Christensen, 3 år, s søn
Chresten Madsen, 63 år, enkemand, husfaderens fader, forsørges af ham
De var alle født i Gammel Skagen

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Skagen:
Jens Kristian Kristensen, 42 år, gift, husfader, fisker og avlsbruger
Mette Marie Kristensen, født Kristoffersen, 31 år, gift, husmoder
Kristian Marinus Kristensen, 13 år, barn
Kirstine Marie Kristensen, 11 år, barn
Kresten Madsen Dit, 73 år, enkemand, aftægtsmand
De var alle født i Gl. Skagen

Christen Madsen døde den 17. maj 1896 i Højen, og han blev begravet den 22. maj 1896 i kirkegården ved Højen. Han var aftægtsmand og enkemand, og han blev 80 år gammel [Skagen Sogn, kirkebog for 1892 - 1901 side 306 opslag 232]


Huset på Niels Ottesens Vej 5

I 1825 havde fisker Niels Hansen "af frygt for Havets oversvømmelse nedbrudt huset og på en anden plads, hvor hus ej før har stået opført" et nyt med 10 fag.

Allerede ved den første brandtaksation i 1801 omtales foruden beboelseshuset med syv fag også en »Tværbygning« på fire fag indrettet til stald og lade.

Sandsynligvis er begge huse flyttet og genopført på denne plads som et 10 fags hus indrettet til beboelse, stald og lade. Alle 10 fag stod genopført i fjæle beklædt bindingsværk med stråtag. I 1866 blev huset "forbedret på tag og fag" og i 1875 udvides med et fag. I 1878 blev huset "efter ejerens begæring omtakseret formedelst ombygning". Ved denne var de seks vestre fag nedbrudt og i stedet stod ni nye fag indrettet til beboelse, opført med grundmuret sydside. Vestgavlen stod i udmuret bindingsværk med bræddeklædt gavltrekant, medens nordsiden stod i fjæle beklædt bindingsværk. De ni fag var dækket med tagpap og "det bemærkes, at der ingen adskillelse er imellem de 9 og de fem fag". De 5 fag udgjorde den gamle stald og lade, der endnu stod i fjæle beklædt bindingsværk med stråtag. I 1896 er huset fundet takseret sidste gang, hvor eneste omtalte ændring er, at taget nu for en del er teglhængt, og resten dækket med tagpap.

Ved sammenligninger af ældre matrikelkort ses, at en del af husets østre ende må være nedbrudt i 1900-tallet. I 1932 stod huset med sin nuværende længe, desuden udvidet med udskud for en del af nordsiden.

Huset er et øst-vest liggende langhus med teglhængt heltag, der i nordre langside er trukket frem over udskuddet i husets østligste fag. Huset er grundmuret, men med rester af bindingsværk i vestgavlen og muligvis også i nordsiden under de påsatte "bindingsværksstolpe"-brædder.

Sort, lidt fremspringende sokkel og berappet, rødmalet murværk med synlige bjælkeankre i sydsiden, sort bindingsværk. Nordsiden afsluttes mod tag af en sort sugfjæl, sydsidens østre tredjedel af en hvid sugfjæl, resten af en hvid savskiftegesims. Den østre gavltrekant er beklædt med brunbejdset pløjet krydsfiner, den vestre med tagpap. Taget er belagt med håndstrøgne røde vingetegl med hvid kantforskælling, i husets østligste del er taget helt forskællet. Huset har to hvide blokformede skorstene, den ene skorsten står på tagryggen, den anden i nordøstre tagflade.

Vinduerne er hvidmalede, 2-rammede med tre ruder i hver ramme samt en vandnæse i bundkarmen, de søndre vinduer sidder lidt tilbagetrukket fra murfladen. På udskuddet er der desuden tre hvidmalede diagonaltstillede kvadratruder. Indgang i syd ad en blågrå tofløjet fyldingsdør med dobbelt slagliste og en diagonaltstillet kvadratrude i hver fløj. I udskuddet en blåmalet revledør.

Længen ligger på en klitgrund med marehalm og vilde roser.

Ejerne var blandt andre:
1811 - 1844: Fisker Niels Hansen, Christen Madsen's svigerfader
1844 - 1896: Fisker Christen Madsen Judith
1896 - 1897: Jens Chr. Christensen, Christen Madsen's søn
1897 - 1933: Dennes enke Marie Christensen
1933 - 1940: Dennes arvinger

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 06-Oct-2013