Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Madsen Judith Jensdatter Jens Christensen Karen Thomasdatter
1740 - 1785 1754 - 1829 1753 - 1841 1751 - 1819
Mads Christensen Maren Jensdatter
Døbt: 9. maj 1784 i Skagen Kirke, Horns Herred, Hjørring Amt Døbt: 31. oktober 1779 i Råbjerg Kirke
Død: 22. januar 1844 i Nordsøen Død: 12. december 1846 i Højen, Skagen Købstad
Gift: 16. oktober 1812 i Råbjerg Kirke
Børn: Karen Marie Madsdatter, Christen Madsen, Mette Marie Madsdatter og Johanne Madsdatter

     

Mads blev døbt den 9. maj 1784. Forældrene var Christen Madsen og Judith Jensdatter. Fadderne var Michel Jensen, Ole Pedersen, Christen Pedersen, Mette Eriksdatter og Maren Christensdatter [Skagen Sogn, kirkebog for 1739 - 1801 side 18 opslag 20] Den 31. oktober 1779, den 22. søndag efter trinitatis, døbt Maren, Jens Christensen og Karen Pedersdatters barn af Heden. Konen Maren Pedersdatter fra Elling Sogn bar det, og Peder Madsen's datter Kirsten fra Heden. Fadderne var Michel Larsen fra Lodskovvad, Erich Friis, samme sted, og Jens Christensen, samme sted [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1756 - 1798 side 63 opslag 64]
Ved folketællingen i 1787 boede Mads Christensen hos sin moder i et hus i Vesterby, Skagen Købstad:
Maren Jensdotter, 62 år, enke, madmoder, ernærer sig af at væve
Maren Andersdotter, 50 år, enke, logerende, uden næring
Judithe Jensdotter, 33 år, enke, logerende, ernærer sig af spinderi
Mads Christensen, 4 år, ugift, hendes søn
Maren Jensdatter's navn kan ikke med sikkerhed findes i folketællingen i 1787 for Hjørring Amt
Mads Kristensen, Klitlund, blev konfirmeret den 31. marts 1799 [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1798 - 1814 side 460 opslag 131] Der var ikke nogle jævnaldrene navnebrødre ved folketællingen i 1801 År 1795, den første søndag efter påsken, den 12. april, blev følgende børn bekræftede i deres dåbs pagt nummer 14: Maren Jensdatter på Heden [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1756 - 1798 side 108 opslag 111]
Ved folketællingen i 1801 var Mads Christensen tjenestedreng i Houkjær, Råbjerg Sogn:
Kristen Laurisen, 40 år, gift, husbonde, bonde og bolsmand, har fiskeri og er strandfoged, afsat i extrarullen
Kirsten Kristensdatter, 47 år, gift, hans kone (hun var ugift og barnløs i 1787)
Mads Kristensen, 16 år, ugift, tjenestedreng
Kristen Madsen, 82 år, gift, konens fader
Anne Larsdatter, 73 år, gift, konens moder
Maren Jensdatter's navn kan ikke med sikkerhed findes i folketællingen i 1801 for Hjørring Amt

Ungkarl Mads Christensen af Højen og pigen Maren Jensdatter af Heden meldte sig til ægteskab den 15. oktober 1812. Forloverne var Jens Christensen af Heden og Niels Sørensen af Kyllesbæk [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1798 - 1814 side 19 opslag 20]

Mads Christensen og Maren Jensdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1834 boede familien i et hus matrikelnr. 231 i Højen, Skagen Købstad:
Mads Christensen Judith, 50 år, gift, fisker
Maren Jensdatter, 55 år, gift, hans kone
Christen Madsen, 18 år, ugift, søn og hjælper
Mette Marie Madsdatter, 15 år, datter, går til konfirmation
Johanne Madsdatter, 9 år, datter

Ved folketællingen i 1840 boede familien i et hus, matrikelnr. 198 i Skagen:
Mads Christensen, 61 år, gift, fisker
Maren Jensdatter, 64 år, gift, hans kone
Christen Madsen, 24 år, ugift, søn
Mette Marie, 21 år, ugift, datter
Johanne, 15 år, datter

Mads Christensen døde den 22. januar 1844, og han blev begravet den 27. januar 1844. Han var gift fisker i Højen og en søn af afdøde fisker Christen Madsen i Skagen, hvor han var født. Han blev 59 år gammel. Han omkom ved en båds kæntring i Nordsøen [Skagen Sogn, kirkebog for døde personer, 1840 - 1856 side 8 opslag 7]

Ved folketællingen i 1845 boede Karen Jensdatter hos sin datter og svigersøn i Højen, Skagen Købstad:
Peder Christian Olesen, 28 år, gift, fisker, født i Råbjerg Sogn
Mette Marie Madsdatter, 24 år, gift, hans kone, født i Gl. Skagen
Mariane Pedersdatter, 2 år, datter, født i Gl. Skagen
Johanne Madsdatter, 20 år, ugift, konens søster, født i Gl. Skagen
Karen Jensdatter, 73 år, enke, konens moder, født i Råbjerg Sogn
Maren Mikkelsdatter, 19 år, ugift, tjenestepige, født i Skagen
Christen Olsen, 16 år, ugift, tjenestedreng, født i Råbjerg

Maren Jensdatter døde den 12. december 1846, og hun blev begravet den 18. december 1846. Hun var afgangne fisker i Højen Mads Christensens hustru. Hun var en datter af afgangne avlsbruger Jens Christensen og hustru på Heden i Råbjerg Sogn, hvor hun var født. Hun blev 72 ½ år gammel [Skagen Sogn, kirkebog for døde personer, 1840 - 1856 side 101 opslag 100]


Mads Christensen boede i huset på Havbakken 4 i Højen. Huset og dets historie blev beskrevet således:

Ved den første brandtaksation i 1801 blev en gård beskrevet som bestående af to længer, der begge var otte fag lange. De to længer var indrettet til henholdsvis beboelse og stald. I 1815 blev 5 fag af stalden frasolgt til Mads Christensen Judith. Beboelseshuset samt de tre resterende staldfag blev flyttet på grund af frygt for oversvømmelse flyttet til Højensvej 11 i år 1822. Mads Christensen genopførte de 5 fag på en anden plads og indrettede dem til stald og lade. Imidlertid var også dette sted truet af oversvømmelse, og i 1822 blev huset igen nedbrudt og flyttet til dets nuværende plads på Havbakken 4. Beskrivelsen af huset efter flytningen i 1822 omtalte et 8-fags hus opført i fjælleklædt bindingsværk med stråtag. Huset var også efter flytningen indrettet til beboelse. I 1840'erne blev huset udvidet med et udskud på nordsidens 4 østre fag, samt ved vestgavlen med en taske (halvtagsbygning bygget op mod husgavlen) opført i fjæl indrettet til lade. Inden 1863 var huset mod syd og øst omsat i grundmur, nordsiden stod endnu i udmuret bindingsværk. I 1887 blev huset takseret, og tasken var da forsvundet - enten nedrevet eller indlemmet i husets længe, der nu var på 11 fag. Nordsiden var udmuret, og de øvrige 3 sider stod omsat i grundmur. Taget var dækket med strå og tagpap. De to vestre fag var dog teglhængte, hvilket understregede en formodning om, at huset senere udvidelse skete mod vest. I 1893 blev hele huset teglhængt. Ved den følgende taksation i 1923 beskrives huset med udskud for hele nordsiden, og huset stod i følge beskrivelsen omsat i grundmur med undtagelse af den østre gavltrekant, der endnu var bræddebeklædt. Taget var dels tækket med strå, dels teglhængt. I 1927 blev husets 4 østre fag, svarende til 7,5 meter, hvori der var lade, nedrevet, og boligen blev i stedet forlænget mod øst med 5 meter.

Mads Christensen Judith ejede huset indtil 1840. Sønnen Christen Madsen ejede huset i årene 1840 - 1843, hvorefter dennes søster Mette Marie Madsdatter overtog huset, først sammen med sin første mand fisker Peter Chr. Olsen, og dernæst sammen med sin anden mand fisker Peter Kyllesbæk.

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 10-Jun-2013