Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Peder Christian Møller Sophie Amalie Larsdatter Mads Christensen Maren Jensdatter
1798 - 1872 1802 - 1877 1784 - 1844 1779 - 1846
Jens Pedersen Møller Johanne Madsdatter
Født: 25. maj 1824 i Skagen Født: 14. januar 1825 i Højen, Skagen Købstad
Død: 11. december 1885 i Skagen Død: 11. februar 1905 i Skagen
Gift: 28. november 1851 i Skagen Kirke
Børn: Sophie Amalie Møller †, Mads Peder Møller, Sophie Amalie Møller † og Sophie Amalie Møller

 

Jens Møller blev født den 25. maj 1824, hjemmedøbt den 26. maj 1824 og fremstillet den 25. juli 1824. Forældrene var skomager Peder Christian Møller og hustru Sophie Amalie Larsdatter af Skagen. Fadderne var tømmermand Niels L. Eskildsen, snedker Jens Landberg og tjenestekarl Jens L. Eskildsen, Lars Møllers hustru Magrethe Pedersdatter og tjenestepige Christiane Pedersdatter Bang, alle af Skagen [Skagen, kirkebog for 1814 - 1832 side 23 opslag 22] Johanne blev født den 14. januar 1825, hjemmedøbt samme dag og fremstillet den 14. april 1825. Forældrene var fisker Mads Christensen og hustru Maren Jensdatter af Højen. Fadderne var fisker Lars Jørgensen, fisker Thomas Nielsen og fisker Hans Chrestensen Ruth, Jens Hansens hustru Mette Pedersdatter og tjenestepige Anne Larsdatter, alle af Højen [Skagen, kirkebog for 1814 - 1832 side 71 opslag 69]
Ved folketællingen i 1834 boede Jens Møller Pedersen hos sine forældre i Østerby, Skagen Købstad:
Peter Christian Møller, 36 år, gift, skomager
Sophie Amalia Larsdatter, 32 år, gift, hans kone
Jens Petersen Møller, 10 år, søn
Lars Peter Eskildsen Møller, 8 år, søn
Christian Pedersen Møller, 5 år, søn
Niels Pedersen Eskildsen Møller, 3 år, søn
Ane Dorthea Pedersdatter, 68 år, enke, på aftægt, husmoders moder
Ved folketællingen i 1834 boede Johanne Madsdatter hos sin familie i et hus matrikel nr. 231 i Højen, Skagen Købstad:
Mads Christensen Judith, 50 år, gift, fisker
Maren Jensdatter, 55 år, gift, hans kone
Christen Madsen, 18 år, ugift, søn og hjælper
Mette Marie Madsdatter, 15 år, datter, går til konfirmation
Johanne Madsdatter, 9 år, datter
Jens Møller i Råbjerg blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken i 1839. Faderen var Peder Christian Møller, og moderen var Sophie Larsdatter i Skagen. Han havde gode religionskundskaber og et godt forhold [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1837 - 1854 side 101 opslag 59] Johanne Madsdatter blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken i 1840. Forældrene var fisker i Højen Mads Christensen og hustru Maren Jensdatter. Hun var 15 år gammel. Hun var temmelig vel oplyst og meget sædelig [Skagen Sogn, kirkebog for 1833 - 1849 side 335 opslag 167]
Ved folketællingen i 1840 boede Jens Møller Pedersen hos sine forældre i et hus i Skagen:
Peder Chresten Møller, 45 år, gift, skomager
Sophie Larsdatter, 36 år, gift, hans kone
Jens Møller, 16 år, søn
Lars Møller, 14 år, søn
Christian Møller, 10 år, søn
Niels Møller, 9 år, søn
Anthon Møller, 4 år, søn
Ved folketællingen i 1840 boede Johanne Madsdatter hos sin familie i et hus, matrikel nr. 198 i Skagen:
Mads Christensen, 61 år, gift, fisker
Maren Jensdatter, 64 år, gift, hans kone
Christen Madsen, 24 år, ugift, søn
Mette Marie, 21 år, ugift, datter
Johanne, 15 år, datter
Ved folketællingen i 1845 var Jens Møller tjenestekarl hos sin moster i Vesterby, Skagen Købstad:
Søren Petersen Møller, 44 år, gift, møller og overformynder, født i Mygdal Sogn
Kjersten Larsdatter Eskildsen, 41 år, gift, hans hustru
Lauritz Sørensen Møller, 15 år, søn
Christen Sørensen Møller, 11 år, søn
Martin Sørensen Møller, 7 år, søn
Frands Christiansen, 20 år, ugift, tjenestekarl, født i Uggerby Sogn
Jens Møller Pedersen, 21 år, ugift, tjenestekarl
Hedevig Christensdatter, 27 år, ugift, tjenestepige
Karen Marie Jacobsdatter, 23 år, ugift, tjenestepige
De øvrige var født i Skagen
Ved folketællingen i 1845 boede Johanne Madsdatter hos sin søster og svoger i Højen, Skagen Købstad:
Peder Christian Olesen, 28 år, gift, fisker, født i Råbjerg Sogn
Mette Marie Madsdatter, 24 år, gift, hans kone, født i Gl. Skagen
Mariane Pedersdatter, 2 år, datter, født i Gl. Skagen
Johanne Madsdatter, 20 år, ugift, konens søster, født i Gl. Skagen
Karen Jensdatter, 73 år, enke, konens moder, født i Råbjerg Sogn
Maren Mikkelsdatter, 19 år, ugift, tjenestepige, født i Skagen
Christen Olsen, 16 år, ugift, tjenestedreng, født i Råbjerg Sogn
Ved folketællingen i 1850 var Jens Møller logerende hos sin moster i et hus i Skagen Købstad:
Søren Pedersen Møller, 49 år, gift, husfader, lever af sine midler, født i Mygdal Sogn
Kirsten Larsdatter Eskildsen, 46 år, gift, hans kone
Martin Christen Møller, 12 år, søn
Zacharia Christian Mikkelsen, 13 år, deres plejesøn
Karen Marie Jacobsdatter, 27 år, ugift, tjenestepige
Jens Pedersen Møller, 26 år, ugift, logerende, daglejer
De øvrige var født i Skagen
Notatet om Johanne Madsdatter kan ikke findes i folketællingen for 1850 i Hjørring Amt

Ungkarl Jens Møller, en søn af skomager Peder Christian Møller og hustru Sophie Larsdatter, og pigen Johanne Madsdatter, en datter af afgangne fisker i Højen Mads Christensen og hustru Maren Jensdatter blev viet den 28. november 1851. Forloverne var fisker i Højen Christen Madsen og skomager i Skagen Peder Christian Møller [Skagen, kirkebog for 1842 - 1874 side 141 opslag 71]

Jens Møller og Johanne Madsdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1855 boede familien i Vesterby, Skagen Købstad:
Jens Møller, 31 år, gift, daglejer, husfader, født i Skagen
Hanne Madsen, 31 år, gift, hans kone, født i Gl. Skagen
Sophie Amalie Møller, 2 år, datter, født i Skagen
Karen Mikkelsen, 19 år, ugift, deres tjenestepige, født i Skagen

Ved folketællingen i 1860 boede familien i Skagen Købstad:
Jens Møller, 36 år, gift, arbejdsmand, husfader, født i Skagen
Hanne Madsen, 36 år, gift, hans kone, født i Gl. Skagen
Mads Peter Møller, 4 år, søn, født i Skagen
Sophie Amalie Møller, 1 år, datter, født i Skagen

Ved folketællingen i 1880 boede familien i Vesterby, Skagen Købstad:
Jens Møller, 55 år, gift, husfader, arbejdsmand, født i Skagens By
Johane Madsdatter, 55 år, gift, husmoder, født i Gammel Skagen
Mads Peter Møller, 23 år, ugift, deres barn, fisker, født i Skagens By
Sophie Amalia Møller, 20 år, ugift, deres barn, født i Skagens By

Jens Møller døde den 11. december 1885, og han blev begravet den 18. december 1885. Han var arbejdsmand, og han blev 61 år gammel [Skagen, kirkebog for 1884 - 1891 for døde personer side 6 opslag 5]

Ved folketællingen i 1890 boede Johanne Madsdatter i Skagen Købstad:
Johanne Møller, født Madsdatter, 65 år, enke, husmoder, født i Gammel Skagen
Niels Christian Rasmussen, 20 år, ugift, logerende, jernbanearbejder, født i Emmerlev Sogn (?)
Hans Peter Andersen, 45 år, ugift, logerende, jernbanearbejder, født i Estvad Sogn, Ringkøbing Amt

Johanne Madsdatter, 80 år, døde den 11. februar 1905 i Vesterby, og hun blev begravet den 19. februar 1905 i Assistents Kirkegården. Hun var enke efter fisker Jens Møller, som døde den 12. december 1885. [Skagen, kirkebog for 1902 - 1908 side 350 opslag 226]


Jens Møller ejede huset på Svallerbakken 2 siden 1850

Huset blev brandtakseret første gang i 1844, hvor det beskrives med fire fag, nyopført i udmuret bindingsværk med tegltag. Inden 1858 var huset udvidet i begge ender med et nyt fag, der ligeledes stod i udmuret bindingsværk med tegltag.

Omkring 1865 var søndre side omsat i grundmur. Herefter er huset først igen fundet omtalt i 1912, hvor det stod grundmuret til alle sider.

Huset er en grundmuret fritliggende længe i en etage. Huset er orienteret øst-vest. Huset har teglhængt heltag med halvvalme.

Murværket over den fremspringende sorttjærede sokkel er berappet og gulkalket. Sydsiden har hvidkalket savskiftegesims, mens nordsiden har sorttjæret sugfjæl.

Taget er belagt med røde blødstrøgne vingetegl og har hvidtet kantforskælling.

Nordre tagflade er fuldt forskællet. Midt på tagryggen står en hvidtet skorstenspibe med sokkel og udkragning.

Vinduerne, som er 3-rudede og 2-rammede, er trukket lidt tilbage i en hvidtet murfals med fladbuestik og skrå bundfals. Sydsiden har taktfaste, blåmalede vinduer, mens den nordre langsides vinduer er grønmalede og mere spredt placeret. Mod syd er en nyere blåmalet fyldingsdør med glas i den øverste del, mod nord en grønmalet revledør med diagonalstillet, kvadratisk rude.

I havens nordlige ende er et grundmuret, hvidkalket atelier med to forskudte halvtage af bølgeeternit.

Der har været ældgamle, krogede popler i baghaven og gamle kastanjer i forhaven. Mod Svallerbakken er et rødmalet stakit, i vestskellet en hvid havemur.

Mads Peter Møller udstykkede grunden i 1880, og den anden del blev til Vesterled 4, som han bebyggede og boede i til sin død.


Skagen Byfogedkontor den 24. juni 1881

Til Mads Møller, Skagen

At Indenrigsministeriet under 11. december 1880 har approberet udstykningen af matrikel nr. 5 af Skagen Bygrund således:

Matrikel 5a: Jens Møller, ½ album
Matrikel 5b, Mads Møller, ½ album

Meddeles herved tjenstlig.

1 kort følger

Ulæselig underskrift


Skøde

Underskrevne Johanne Madsdatter, enke efter min under 11. december 1885 afdøde ægtefælle, arbejdsmand Jens Møller af Skagen, efter hvem jeg hensidder i uskiftet bo, skøder og overdrager herved til fisker Mads Peter Møller af Skagen den mig tilhørende ejendom matrikel nr. 5a af Skagen Købstads Bygrund af hartkorn ½ album, og den ved Indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 11. december 1880 udstykkede parcel matrikel nr. 5b sammesteds uden hartkorn samt matrikel nr. 190 af samme markjorder af hartkorn 1 1/4 album, gammelskat 6 øre med påstående bygninger, rette tilliggende og tilhørende mur- og nagelfaste appernentier, alt således som det nu er og forefindes med grund og jord med grænser efter matrikelkort.

For købesummen 600 kroner er jeg fyldestgjort og skal derfor fra nu af bemeldte ejendom matrikel nr. 5a og matrikel nr. 5b af Skagen Bygrunde og matrikel nr. 190 af samme markjorder tilhøre Mads Peter Møller som hans fuldkomne ejendom. Han har de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, som da jeg ejede samme, og han er fri for hver mands tiltale.

Jeg og tidligere ejere mangle tinglæst adkomst på ejendommen, hæfter panteobligation læst 11. november 1850 til politibetjent C. G. Jensen stor 250 rigsdaler har 1. prioritet.

Skagen den 29. december 1903

Til vitterlighed tillige med iagttagelse af Danske Lov 5-1-7
Christen L. H og C. Christensen
Johanne Madsdatter
med ført pen

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 23-Oct-2013