Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Niels Christensen Birgitte Pedersdatter Jens Christensen Karen Thomasdatter
1753 - ? 1767 - ? 1753 - 1841 1751 - 1819
Peder Nielsen Anne Jensdatter
Født: 15. august 1793 i Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 5. september 1795 i Råbjerg Sogn
Død: 1. august 1855 i Hvidemose, Råbjerg Sogn Død: 25. februar 1867 i Hvidemose, Råbjerg Sogn
Gift: 11. november 1821 i Råbjerg Kirke
Børn:Niels Pedersen, Jens Christian Pedersen † og Karen Marie Pedersdatter †

 

Den 12. søndag efter trinitatis, den 18. august 1793 havde faderen Niels Kristensen og moderen Birte Pedersdatter i Hvidemose, sin søn, som blev født den 15. samme måned, til dåben, som blev kaldet Peder. Vidnerne til dåben var Maren Pedersdatter, Kristen Jensens kone i Hvidemose, som bar barnet, Dorte Kristensdatter i Gårdbo, vodbinder Kristen Fage i Ålbæk, Kristen Jensen i Mølgård og Mikkel Kristensen i Gårdbo. Moderen blev introduceret den 19. søndag efter trinitatis, den 6. oktober 1793 [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1756 - 1798 side 97 opslag 98] Den 13. september 1795, den 15. søndag efter trinitatis, havde faderen Jens Kristensen og moderen Karen Thomasdatter på Heden, sin datter, som blev født den 5. samme måned, til dåben, som blev kaldet Anne. Vidnerne til dåben var Anne Pedersdatter, Kristen Madsens kone i Hvidemosen, som bar barnet, Abelone Snebang (degnens datter), Laurits Jensen i Løth, Kristen Madsen Rød i Hvidemosen og Søren Jensen på Heden [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1756 - 1798 side 155 opslag 156]
Ved folketællingen i 1801 boede Peder Nielsen hos sine forældre i Hvidemose By, Råbjerg Sogn:
Niels Kristensen, 48 år, gift, mand, bonde og boelsmand, har fiskeri
Birte Pedersdatter, 34 år, gift, hans kone
Peder Nielsen, 8 år, barn
Inger Nielsdatter, 4 år, barn
Ved folketællingen i 1801 boede Anne Jensdatter hos sin familie på Heden, Råbjerg sogn:
Jens Kristensen, 51 år, gift, mand, bonde og boelsmand, har fiskeri
Karen Thomasdatter, 50 år, gift, hans kone
Kristen Jensen, 18 år, barn
Thomas Jensen, 12 år, barn
Anders Jensen, 10 år, barn, vanfør
Peder Jensen, 7 år, barn
Anne Jensdatter, 4 år, barn
Peder Nielsen, Hvidemose, blev konfirmeret i 1808 [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1798 - 1814 side 465 opslag 136] Anne Jensdatter, Heden, blev konfirmeret i 1809 og 1810 [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1798 - 1814 side 466 opslag 137]

Ungkarl Peder Nielsen af Hvidemose, 28 år gammel, og pigen Ane Jensdatter af Heden, 28 år gammel, blev viet den 11. november 1821, den 21. søndag efter trinitatis. Forloverne var Jens Christensen af Heden og Niels Christensen af Hvidemose [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1814 - 1836 side 135 opslag 106]

Peder Nielsen og Ane Jensdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1834 boede familien i et hus i Hvidemose, Råbjerg Sogn:
Peder Nielsen, 41 år, gift, plovdrivende avlsbruger
Ane Jensdatter, 39 år, gift, hans kone
Niels Pedersen, 12 år, barn
Karen Maria Pedersdatter, 7 år, barn

Ved folketællingen i 1840 boede familien i et hus i Hvidemose:
Peder Nielsen, 47 år, gift, husmand, ernærer sig af fiskeri
Ane Jensdatter, 45 år, gift, hans kone
Niels Pedersen, 18 år, søn
Birthe Pedersdatter, 70 år, enke, aftægtskone på stedet

Ved folketællingen i 1845 boede familien i et bolssted i Hvidemose:
Peder Nielsen, 52 år, gift, boelsmand
Ane Jensdatter, 50 år, gift, hans kone
Niels Pedersen, 23 år, ugift, deres søn
Birgitte Pedersdatter, 78 år, enke, aftægtskone, husfaders moder
De var alle født her i sognet

Ved folketællingen i 1850 boede familien i et hus i Hvidemose:
Niels Pedersen, 28 år, ugift, hedeborig, husfader
Peder Nielsen, 58 år, gift, aftægtsmand
Ane Jensdatter, 57 år, gift, hans kone
Birgitte Pedersdatter, 84 år, enke, aftægtskone
Christian Pedersen, 17 år, ugift, tjenestedreng
De var alle født i Råbjerg Sogn

Ved folketællingen i 1855 boede familien hos den ældste søn i et hus i Hvidemose Skoledistrikt:
Niels Pedersen, 33 år, ugift, husfader, lever af sin jordlod
Peder Nielsen, 62 år, gift, hans fader, der forsørges af ham
Anne Jensen, 61 år, gift, hans moder, der forsørges af ham

Peder Nielsen døde den 1. august 1855, og han blev begravet den 7. august 1855. Han var aftægtsmand og bosiddende i Hvidemose. Han var født i Hvidemose af faderen Niels Christian Pedersen, og han blev 63 år gammel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1853 - 1879 side 333 opslag 214]

Ved folketællingen i 1860 boede Ane Jensdatter hos sin søn i et hus i Hvidemosen:
Niels Pedersen, 38 år, gift, husfader, jordbruger
Ane Katrine Andersen, 27 år, gift, hans hustru
Anders Peter Nielsen, 3 år, ugift, søn
Ane Jensen, 65 år, enke, aftægtskone

Ane Jensen døde den 25. februar 1867, og hun blev begravet den 3. marts 1867. Hun var aftægtsenke i Hvidemose, og hun blev 71 år gammel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1853 - 1879 side 361 opslag 242]


Tinglæst den 17. januar 1814.
Nr. 9, Frederik 6., 1813, 4 Rigsbankdaler og 48 Skilling. Betales med ½ Deel mere.

Jeg, underskrevne Niels Christensen Krøg i Hvidemose, gør vitterlig: At jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til min søn Peder Nielsen og hans arvinger, det af mig ejende og iboende sted, beliggende i bemeldte Hvidemose i Råbjerg Sogn, Hjørring Amt, der står for hartkorn 2 skæpper og 3 fjerdingkar med tilhørende mark og alle øvrige jordejendomme af hede, fælled, drift og grøft, vådt og tørt, intet undtaget med dets herligheder og byrder samt påstående bygninger, 2 heste, en vogn, 1 plov og harve, alt for den summa 133 1/3 rigsbankdaler N.V. Da nu kjøberen har betalt mig bemeldte købesumma et hundrede tredive og tre en trediedel rigsbankdaler Navne Værdi, så skal førnævnte solgte sted og den nævnte besætning således som meldt være køberen Peder Nielsens sande og lovlige Ejendom.

Dog anmærkes:

I øvrigt må køberen gøre sig det købte så nyttigt som han vil og kan efter lov og anordninger.

Hvidemose, den 22. december 1813.

          Niels Christensen (L.S.)   
Til Vitterlighed               
     Jacobsen (L.S.)      Thomas Christensen (L.S.)

At ingen købekontrakt eller noget slags document af os eller nogen på vore vegne har været oprettet om dette køb dette skøde omhandlende, det kan vi beedige om for langes.

Datum ut supra

Niels Christensen
Sælger
Peder Nielsen
Køber

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns og Vennebjerg herreder fra den 7. januar 1814 til den 1. april 1822 (B25C -SP8), side 7B.


Tinglæst den 28. Januar 1846, Nr. 1.
Nr. 2, Christian 8., Første Klasse, 64 Rigsbankskilling Sølv.

Underskrevne Peder Nielsen erkender herved at have solgt og afhændet til min søn Niels Pedersen det mig ifølge Skøde af den 22. december 1813, tinglæst den 17. januar 1814 tilhørende sted i Hvidemose i Råbjerg Sogn, med tilliggende jorder, der står for gammelt hartkorn 2 skæpper, og 2 fjerdingkar, men ved den nye matricul under Nr. 15 for Gaardbo Ejerlag er ansat til Hartkorn 4 skæpper, 3 fjerdingkar og 1,25 album med gammelskat 2 rigsbankdaler og 33 ½ skilling.

I købet følger al min besætning, ind- og udbo.

Og da køberen har berigtiget den accorderede købesum 100 rigsbankdaler, skriver et hundrede rigsbankdaler, skal bemeldte ejendom tilhøre ham, som hans lovlig erhvervede den jeg er pligtig ham at hjemle.

Det bemærkes, at der for den solgte ejendom er på 200 år bortfæstet en græslod til Peder Christensen Hvidemose, hvilket arvefæstebrev ikke ved dette salg kan præjudiceres.

På den solgte ejendom hviler en gæld af 50 rigsbankdaler med 1. Prioritet til Christen Jensen Heden. Denne gæld overtager køberen sig, og er denne sum indbefattet i købesummen 100 rigsbankdaler.

Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse
p.t. Frederikshavn den 4. Januar 1846
           
        Peder Nielsen
med ført pen
   
Til Vitterlighed            
    Hesse     Rasmussen

Attest at ingen Kjøbekontract har været oprettet fulgte på 3. klasse, nummer 3.

Kilde: Skøde og panteprotokollen for Horns herred og Frederikshavn Købstad fra den 26. juli 1843 til 3. februar 1847 (B26 -SP7), side 904.

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 06-Oct-2013