Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Poul Nørager Mette Marie Hassing Andreas Lyngby Mette Kirstine Haarup
1745 - ? 1765 - ? 1770 - 1834 1766 - 1853
Rasmus Christian Nørager Ane Lyngby
Født: 28. december 1801 i Søndre Sogn i Viborg Født: 8. juni 1798 i Nibe.
Død: 21. juni 1881 i Nibe. Død: 4. september 1872 i Ålborg
Han blev gift for 1. gang og hun blev gift for 2. gang den 9. august 1927 i Nibe Kirke
Hendes børn: Niels Christian Christensen, Sørine Andrea Sørensen, Lars Peter Sørensen, Thomas Sørensen
Fælles børn: Mette Marie Cathrine Nørager, Pouline Rosine Nørager, Carl Johannes Nørager, Sara Cathrine Nørager, Poul Severin Nørager †

     

Rasmus Christian Nørager: Den 14. marts 1802 lod Poul Nørager, skrædder, og hustru Mette Marie Hassing, deres søn, som var født den 28. december 1801 og hjemmedøbt, Rasmus Christian fremstille for dåben, båren af Rosine Kishe, Fadderne var Maren Christensdatter, Jens Hansen, Løgstrup, Christian Lund og Jens Lund, begge skræddermestre, og Rosenkilde, skræddersvend hos Jens Lund [Viborg Søndre Sogn, arkivnr C236 bog 6 for 1775 - 1812 film 3/6 side 143 opslag 146]. Hr Andreas Lyngby haver døbt sin datter kaldet Anna den 8. juni 1798. Fadderne var hr Nicolay Peter Krebs's hustru, hr Jens Bygums hustru, guldsmed H. Møller, hr N. A. Møller, hr Hans Hansen Wiuff [Nibe Sogn, arkivnr C160 bog 2 film 2/9 side 41].
Ved folketællingen i 1801 boede Rasmus Christian Nøragers forældre i Sankt Mathias Gade nr, 3, familie 280 i Viborg:
Poul Nørager, husbond til leje, 56 år, gift i 2. ægteskab, skrædder
Mette Marie Hassing, hans kone, 36 år, gift i 1. ægteskab
Maren Hassing, hendes datter, 10 år, ugift
Christen Madsen, tjenestefolk, ugift, 38 år, gårdskarl.
Ved folketællingen den 1. februar 1801 i Nibe boede Ane Lyngbye hos sine forældre i Store Grønnegade 202, familie 214 [Film: 158 side 259]:
Andreas Lyngbye, 31 år, driver småhandel
Mette Kirstine Lyngbye, 35 år, begge i lovformeligt ægteskab
Lars Lyngbye, 5 år
Anna Lyngbye, 3 år
Cathrine Marie Lyngbye, 2 år
Kirsten Jacobsdatter, 19 år, tjenestepige, ugift.
Rasmus Christian Nørager blev konfirmeret i 1818. Forældrene var Poul Nørager og Matte Marie Hassing. Han var af mådelige evner men nogenlunde flittig [Viborg Sortebrødre Sogn, arkivnr C236 bog 7 film 4/8 side 110A]. Ane Lyngby, Andreas Lyngby's datter, blev konfirmeret den 17. april 1814 i en alder af 15 år og 10 måneder. Hun havde gode kundskaber og god opførsel [Nibe Sogn, arkivnr C160 bog 3 film 3/5 side 141].

Ane Lyngby fik følgende barn før ægteskab:

Ungkarl Thomas Sørensen, 26 år, betjent, og pigen Ane Lyngbye, 22 år, blev viet den 18. august 1820 i Kirken. Forloverne var købmand Chr. Møller og Søren Mikkelsen [Nibe Sogn, arkivnr C160 bog 3 film 3/5 side 185].

Thomas Sørensen og Ane Lyngby's børn var:

Thomas Sørensen døde den 22 . januar 1826, og han blev begravet den 28. januar 1826. Han var konsumptionsunderbetjent [Nibe Sogn, arkivnr C160 bog 3 film 4/5 side 272]. Det var 8 måneder før sønnen Thomas bliver født.


Ungkarl Rasmus Christian Nørager, rebslager, 26 år, og enken Ane Lyngby, 29 år, blev viet den 9. august 1827 i Kirken. Forloverne var Rasmus Færch og Søren Mikkelsen. Han var vaccineret, og hun havde haft naturlige kopper [Nibe Sogn, arkivnr C160 kirkebog for 1812 - 1843 bog 3 film 3/5 side 193 opslag 177].

Rasmus Christian Nørager og Ane Lyngby fik følgende børn:

Familien flyttede fra Nibe til Skive imellem 1831 og 1832.

Ved folketællingen den 1. februar 1834 boede familien i Østergade 52, 3. familie, Skive:
Rasmus Christian Nørager, 33 år, rebslager
Ane Lyngbye, 35 år, hans hustru
Niels Christian Christensen, 17 år
Sørine Andrea Sørensen, 14 år
Lars Peter Sørensen, 12 år
Thomas Sørensen, 8 år
Mette Marie Nørager, 6 år
Pouline Rosine Nørager, 3 år.

Ved folketællingen den 1. februar 1840 boede familien i Østergade 52, 3. familie, Skive:
Rasmus Christian Nørager, 39 år, rebslagermester
Ane Sørensen, 42 år, hans hustru
Sørine Andrea Sørensen, 17 år
Thomas Sørensen, 14 år
Mette Marie Nørager, 12 år
Pouline Rosine Nørager, 9 år
Carl Johannes Nørager, 6 år
Sara Cathrine Nørager, 4 år
Andrea Kirstine Lyngby, 9 år, plejebarn.

Ved folketællingen den 1. februar 1845 boede familien i Skive:
Rasmus Nørager, 45 år, født i Viborg, rebslager,
Ane Lyngbye, 47 år, født i Nibe
Pouline Rosine Nørager, 14 år, født i Skive
Carl Johannes Nørager, 11 år, født i Skive
Sara Cathrine Nørager, 9 år, født i Skive.

Ved folketællingen den 1. februar 1850 boede familien i Nørregade 49, Skive [film 285, side 200]:
Rasmus Christian Nørager, 50 år gammel, gift, født i Viborg, rebslager
Ane Lyngby, 52 år gammel, gift, hans kone, født i Nibe
Sarah Cathrine Nørager, 14 år, født i Skive
Jens Petersen, 27 år, ugift,
Dorthea Jæger, 23 år, ugift, født i Skive, tjenestepige.

Ved folketællingen den 1. februar 1855 i Skive var Rasmus Christian Nørager og Ane Lyngby ikke til stede.
Karen Marie Nørager, 65 år, født i Viborg, var gift med bagermester Johannes Henneberg Harder.

Ved folketællingen i 1870 boede familien i Tyvdalsgaden nr. 226 i Nibe. Huset var ejet af Hjørrings enke [film 1468 nr 137]:
1. familie:
Catrine Marie Hjørring, 69 år gammel, enke, født i Nibe, husmoder og ernærer sig ved husflid.
2. familie:
Rasmus Christian Nørager, 68 år gammel, gift, født i Viborg, husfader og forhenværende rebslager
Ane Nørager, 72 år gammel, gift, født i nibe, lærerinde i håndgerning.

Ane Nørager, født Lyngby og født i Nibe, døde den 4. september 1872 i Ålborg, og hun blev begravet den 10. september 1872 på Nibe Kirkegård. Hun var forhenværende rebslager Rasmus Chr. Nøragers kone, og hun blev 74 år gammel. Hun døde af pyræmi efter nyreobses [Nibe Sogn, kirkebog for 1851 - 1872 side 991 opslag 152].

Ved folketællingen i 1880 boede Rasmus Nørager hos svigersønnen bagermester Niels Jørgen Thorsen i Algade 20, Ålborg:
Niels Jørgen Thorsen, 40 år, gift, husfader, bagermester, født i Nørre Sundby
Sara Kathrine Thorsen, født Nørager, 43 år, gift, hans kone, født i Skive
Rasmine Klock, 17 år, ugift, plejedatter, født i Skive
Rasmus Nørager, 79 år, enkemand, husmoderens fader, født i Viborg
Hans Vilh. Chr. Schrøder, 23 år, ugift, bagersvend, født i Holsten
Bent Johannes Larsen, 18 år, ugift, bagerlærling, født i Vadum Sogn
Lars Sørensen Larsen, 15 år, ugift, bagerlærling, født i Ålborg
Johanne Magr. Larsen, 16 år, ugift, butiksjomfru, født i Hals
Katrine Christensen, 21 år, ugift, tjenestepige, født i Skjoldborg Sogn, Thisted Amt

Rasmus Christian Nørager døde den 21. juni 1881, og han blev begravet den 25. juni 1881 i Nibe Kirke. Han var enkemand og forhenværende rebslager. Han blev 80 år gammel [Nibe Sogn, kirkebog for 1873 - 1891 side 1221 opslag 156].


Oplysninger om Andrea Christine Lyngby

Ved folketællingen i 1834 boede Andrea Kirstine Lyngby hos sine forældre i Skippergaden 73 i Frederikshavn:
Rasmus Lyngby, 31 år, gift, rebslager
Bolette Christensdatter, 37 år, gift, hans kone
Andrea Kirstine, 3 år, ugift, deres datter
Mogens Jensen, 44 år, enkemand, rebslagersvend.

Ved folketællingen i 1845 boede Andrea Kirstine Lyngby i Urbansgade 152 i Ålborg:
Maren Lyngby, 45 år, enke, ernærer sig ved spinning, født på Morsø
Andrea Lyngby, 13 år, ugift, født i Bangsbostrand, Hjørring Amt.

Andrea Christine Lyngby blev konfirmeret den anden søndag efter påsken i 1845 af Boesen. Forældrene var rebslager Rasmus Andreas Lyngby og hustru Bolette Christensdatter. Hun blev født den 17. september 1831 og døbt den 9. oktober 1831. Hun blev vaccineret i 1834 af Gad [Budolfi Sogn, arkivnr C150 kirkebog for 1825 - 1865 bog 26 film 7/10 side 207].


Fiskeri Erhvervet i Nibe

Nibe var hovedpladsen for fiskeriet. Størsteparten af fangsten førtes dertil, og der blev den tilberedt til forsendelse til Staten eller til købere i indland eller udland. Der hengik en del år efter 1727 med stort fiskeri, men det blev efterhånden mindre rigt, og i året 1770 kunne byens kæmner Jens Mønsted skrive, at skatten kun blev pålignet hvert andet år på grund af de små, besværlige tider for Byens beboere. I modsætning hertil skriver byfoged Lübecher i 1772, at der i Nibe var 100 fiskeriudredere, og han ansatte efter sit skøn den årlige fangst til 100.000 tønder sild, hvad dog synes at være et anseligt kvantum, så Mønsteds bemærkning har måske særlig henblik på skatten.

Var tiden omkring 1770 mindre god, så kom der inden århundredets slutning atter gyldne tider indtil 1828, det sidste store fiskeår. I følge datidens toldvæsen blev der i den østlige del af Limfjorden, altså nærmest ved Nibe, solgt 42.933 danske tønder saltet sild til udlandet og 31.979 tønder til indlandet, og af ferske sild 24.700 ol til udlandet og 107.365 ol til indlandet (i 1828).

I 1829 var der i forårstiden udsat det sædvanlige antal garn, da man ingen anelse havde om, at silden ville søge andet steds hen. Men efter en gammel fiskers optegnelser var der i 1830 kun udsat 2 kågs garn, i 1831 kun en halv kågs garn, og der fangedes næsten ingen sild. Da havde byen sin værste periode med nød og fattigdom, og nøden blev dobbelt svær, fordi landbruget også var under trange kår på grund af eftervirkningerne fra krigen med England i 1807 - 1813.

[T. V. Færgemand: Nibe Købstads Historie 1727 - 1927 (1927) side 10 - 11 med tillæg (1928)]

En ol er en mængde angivelse, især for fisk: 80 styk.

En kåg er en fladbundet fiskerbåd, der også bruges som lastfartøj.

Agger Kanalen opstod ved en voldsom stormflod i den 3. februar 1825. Den var fra begyndelsen en smal åbning, som udvidedes efterhånden og tiltog både i bredde og dybde, så den snart blev sejlbar. Det første skib passerede kanalen i 1834. Ved en ny stormflod i 1863 blev Thyborøn Kanal dannet, og Agger Kanalen sandede til, og fra 1877 var kanalen helt forsvundet.

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 15-Feb-2020