Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Ole Christian Thomsen Ane Marie Christensdatter Thomas Christian Olesen Kirsten Marie Axelsdatter
1828 - 1890 1820 - 1889 1814 - ? 1814 - ?
Thomas Christian Olesen Ane Cathrine Thomsen
Født: 1. januar 1855 i Bratten, Elling sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 25. juni 1854 i Ledet, Elling Sogn
Død: 10. januar 1918 i Bratten, Elling Sogn Død: 1. juli 1895 i Bratten, Elling Sogn
Gift: 28. december 1877 i Elling Kirke
Børn: Marie Kristine Olsen, Ole Anton Olesen, Christine Amalie Olsen, Amalie Olsen og Anna Petrine Thomine Olesen

     

Thomas Christian Olesen blev født den 1. januar 1855 og hjemmedøbt den 2. januar 1855. Dåben blev konfirmeret den 18. marts 1855. Forældrene var husmand Ole Christian Thomsen og hustru Ane Maria Christensdatter af Bratten. Fadderne var Ane Olesdatter fra Bratten og Ane Marie Olesdatter af Elling, gårdmand Christen Mortensen af Bratten, husmand Thomas Thomsen af Jerup og gårdmand Thomas Olesen af Nielstrup [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 95 opslag 48] Ane Cathrine Thomsen blev født den 25. juni 1854 og hjemmedøbt den 26. juni 1854. Hun blev fremstillet den 30. juli 1854. Forældrene var gårdmand Thomas Christian Olesen og hustru Kirsten Marie Axelsdatter af Ledet. Fadderne var Ane Madsine Jensdatter, gårdmand Christen Nielsens kone; Ane Jensine Olesdatter, Ole Christensens datter; gårdmand Christen Pedersen af Holmen, ungkarl Peter Andreas Christensen af Holmen, ungkarl Ole Christian Severin Olesen af Nørtved [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 195 opslag 98]
Ved folketællingen i 1860 boede Thomas Chr. Olesen hos sin familie i et hus i Bratten:
Ole Chr. Thomsen, 32 år, gift, husmand, født her i sognet
Ane Marie Christensen, 40 år, gift, hans kone, født her i sognet
Thomas Olesen, 6 år, barn, født her i sognet
Ane Olesen, 63 år, enke, husfaders moder, der af ham forsørges, født her i sognet
Ved folketællingen i 1860 boede Ane Cathrine Thomsen hos sin familie i Elling Skoledistrikt [film 939 ark 48]:
Thomas Chr. Olesen, 36 år, gift, husfader, gårdmand
Kirsten Marie Axelsen, 36 år, gift, hans kone
Axel Thomsen, 15 år, barn
Christian Peter Thomsen, 12 år, barn
Amalia Thomsen, 9 år, barn
Ane Cathrine Thomsen, 6 år, barn
Ole Chr. Severin Olesen, 23 år, ugift, tjenestekarl, født i Gærum Sogn
Thomas Christian Olesen blev konfirmeret den 4. april 1869. Forældrene var Ole Christian Thomsen og hustru Anne Marie Christensen på Bratten. Han var meget god af kundskaber og opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 219 opslag 110] Ane Cathrine Thomsen blev konfirmeret den 1. søndag efter Mikkelsdag, den 4. oktober 1868 i Tolne Kirke. Forældrene var Thomas Christian Olesen og hustru Kirsten Marie Axelsdatter i Ledet. Hun var meget god af kundskaber og opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 287 opslag 134]
Ved folketællingen i 1870 boede Thomas Chr. Olesen hos sin familie i et hus i Bratten:
Ole Christian Thomsen, 41 år, gift, husfader og landbruger, født her i sognet
Ane Marie Christensdatter, 49 år, gift, husmoder, født her i sognet
Thomas Christian Olesen, 15 år, søn, født her i sognet
Jens Christian Nielsen, 20 år, ugift, tjenestetyende, født i Råbjerg Sogn
Ved folketællingen i 1870 boede Ane Cathrine Thomsen hos sin familie i gården Ledet i Elling Sogn [film 2908 ark 141]:
Thomas Christian Olesen, 54 år, gift, husfader, gårdejer
Kirsten Marie Axelsdatter, 54 år, gift, husmoder
Axel Thomsen, 24 år, ugift, søn
Amalie Thomsen, 18 år, ugift, datter
Ane Kathrine Thomsen, 15 år, ugift, datter

Ungkarl Thomas Kristian Olsen i Bratten og Ane Kathrine Thomsen i Ledet blev viet den 28. december 1877. Forloverne var husmand Ole Kr. Thomsen, Bratten og indsidder Thomas Kr. Olsen [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 760 opslag 286]

Thomas Christian Olesen og Ane Cathrine Thomsens børn var:

Ved folketællingen i 1880 boede familien i et hus i Bratten, Elling Sogn:
Ole Christian Thomsen, 51 år, gift, husfader og husmand, født her i sognet
Anne Marie Thomsen, 59 år, gift, hans hustru, født i Råbjerg Sogn
Thomas Christian Olesen, 25 år, gift, husfaderens søn, født her i sognet
Anne Katrine Olesen, 25 år, gift, hans hustru, født her i sognet
Marie Kierstine Olesen, 1 år, deres barn, født her i sognet
Anne Olesdatter, 82 år, enke, husfaders moder, født her i sognet

Ved folketællingen i 1890 boede familien på Bratten:
Thomas Christian Olesen, 35 år, gift, husfader, husmand
Ane Katrine Thomsen, 35 år, gift, husmoder
Marie Krestine Olesen, 11 år, barn
Ole Anton Olesen, 9 år, barn
Christine Amalie Olesen, 6 år, barn
Amalie Olesen, 3 år, barn
Ole Christian Thomsen, 60 år, enkemand, aftægtsmand
De var alle født i Elling Sogn

Ane Kathrine Thomsen døde den 1. juli 1895, og hun blev begravet den 7. juli 1895. Hun var gift kone af Bratten, og hun blev 41 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1892 - 1900 side 363 opslag 305]

Ved folketællingen i 1906 boede Thomas Chr. Olesen i Bratten, matrikel nr. 20 i Elling Sogn [skema 13, opslag 55]:
Thomas C. Olesen, enke, husfader og husmand, født den 1/1 1855
Anton Olesen, ugift, barn, født den 10/1 1881
Amalie Olesen, ugift, barn, født den 23/1 1887
Anne Olesen, ugift, barn, født den 4/2 1895

Ved folketællingen i 1916 boede Thomas Chr. Olesen i Bratten, matrikel nr. 20 i Elling Sogn [Skema 31 nr. 1711-105 opslag 140]:
Thomas Chr. Olsen, enke, husfader, ved landbruget, indkomst: 600 kr., formue: 3.500 kr., skat til kommunen: 13,50 kr.
Anton Olsen, ugift, barn, ved landbruget, indkomst: 300 kr., skat til kommunen: 2,70 kr.
Amalie Olsen, ugift, barn
Anna Olsen, ugift, barn
Aksel Olsen, ugift, barn, født den 29/1 1914 (
i Elling Sogn. Forældrene var ugifte Anne Petrine Thomine Olsen, 18 år, og Carl Albert Schmidt, Jerup)

Thomas Christian Olesen døde den 10. januar 1918, og han blev begravet den 18. januar 1918. Han var husmand af Bratten, og han blev 63 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1910 - 1920 side 341 opslag 324]


Vurderingsforretning

År 1908 den 3. oktober indfandt undertegnede vurderingsmænd sig på den bolsmand Thomas Christian Olesen tilhørende ejendom af Bratten By, Elling Sogn for ifølge skrivelse fra direktionen for Jydske Landejendomsbesidderes Kreditforening af 28. september 1908, at vurdere denne ejendom i anledning af, at ejeren attrår at indtræde i kreditforeningen.

Med direktionens skrivelse er fremsendt efternævnte oplysninger:

  1. 1 adkomst af 5. november 1889
  2. 1 pantebogsattest
  3. hartkornsattest
  4. 1 attest om skyldværdi
  5. 1 arealattest
  6. 2 attester om bygningernes og det under pantet indbefattede løsøres forsikringssummer
  7. 2 kort over jordene

Tilstede for at påvise ejendommens tilliggende var ejeren.

I henhold til de meddelte oplysninger og efter at have besigtiget ejendommen med tilbehør, fandt vi at kunne beskrive denne således:

1. Ejendommen er under matrikel nr. 20 (Bratten), 33c (Bratten) og 24 (Tolshave) skyldsat i alt for hartkorn: 7 skæppe og 2 album

2. Bygningerne, hvis samlede assurancesum udgør 5.500 kr., ligger på matrikel 20 på det på kortet betegnede sted, og består af

Anvendes hovedsagelig til Længde
alen
Dybde
alen
Murhøjde
alen
Murene
af
Tømmeret
af
Taget
af
Alder
år
Assurance sum, kr
Stuehus 28 9 2 3/4   Fyr Strå 50 2.400
Lade og stald 50 10 3/4 2 1/3   Fyr Strå 50 2.600
Tørrehus m. m. 23 8 1/3 2 1/3   Fyr Strå 40 500

Disse bygninger er temmelig gode
Deres vedligeholdelsestilstand er god
De er passende for ejendommen, og de ligger godt for jordene
Af bygningerne trænger ingen til ombygning

Jorderne udgør efter kort og arealattest i alt 42 tønder land

Placering Ager Eng Mose Ialt
Deraf ligger ved bygningerne 38 3/8     38 3/8
2.000 alen nordøst for bygningerne   5/8   5/8
2.000 alen vest for bygningerne     3 3
I alt tønder land       42

Resten ca. 2 skæppe land er have, husplads og vej.

Disse arealers nærmere beskaffenhed er iøvrigt således:

Cirka 38 3/8 tønde land er god brugelig jord med en plovfures mulddybde på sandunderlag (dog er en mindre del langs den såkaldte "Rugholm Å" nær gården moseagtig jord med ½ alen muld).

Marken er ikke merglet, men mergling påbegyndt, idet mergelbanen fører over ejendommen.

Cirka 5/8 tønde land eng ved standen er af god beskaffenhed og tilsyneladende samt efter ejerens udsagn mindst dobbelt så stort, som angivet, idet havet i årenes løb og fremdeles tillægger land. Efter ejerens opgivende avles der cirka 7 læs hø årlig.

Cirka 3 tønder land mose benyttes kun til tørveskær.

Foldudbyttet af det ovennævnte areal agermark kan ved almindelig drift i et middelår ansættes til 7 fold rug, 7 fold byg, 8 fold havre, 8 fold blandet sæd.

Er der have ved ejendommen? En mindre have med en del ældre frugttræer
Er der brønd ved ejendommen? Brønd med rigelig vand
Kan fornødent brændsel haves på ejendommens tilliggende? Rigelig med tørveskær i mosen
Hver meget enghø haves årlig? Cirka 7 læs hø, hvoraf halvdelen småhø (såkaldt fårehø), resten er sylthø af bedre beskaffenhed
Hvilken besætning holdes på stedet? 2 heste 9 kør 2 ungkvæg 8 får 6 svin
Besætningen er af ret god beskaffenhed, men anses for at være rigelig lille
Til hvilken sum er besætning, avl, ind-og udbo assureret for ildsvåde? 7.265 kroner
Hvor meget udgør de årlige skatter? Kongelige skatter udgør 43,50 kroner
Kommuneskat udgør 71,60 kroner
Tiender udgør 7,08 kroner
Hviler der nogen særlig afgift eller byrde på stedet? Nej
Er ejendomme af omtrent samme størrelse og beskaffenhed som nærværende lette at sælge der på egnen? Temmelig let sælgelig begrundet i fiskeri på havet udfor ejendommens strandtilliggende
Har den nuværende ejer erhvervet ejendommen ved familieoverdragelse eller ved køb af fremmede? Købt af faderen
Er der af den nuværende ejer udført nogen særlig forbedring ved ejendommen? Alt vidner om orden og økonomi
Hvordan er egnen, hvori ejendommen ligger? Ejendommen ligger i en nogenlunde frugtbar egn, lige ved offentlig vej, cirka ½ fjerdingvej fra Rimmen Station på Skagensbanen og cirka 1 mil fra Frederikshavn
Til hvilken værdi er ejendommen ansat ved dens sidste vurdering til ejendomsskyld? 8.000 kroner
Til hvilken værdi i køb og salg ansatte vurderingsmændene ejendommen uden besætning i dens nuværende tilstand uden hensyn til påhvilende kornafgift, aftægt eller lignende byrder? 14.000 kroner

 

Bratten i Elling, den 3. oktober 1908 T. Andersen og Martin Nielsen Th. Chr. Olesen

Efterfølgende optog boelsmand Thomas Christian Olesen et lån på 6.600 kr. med 4 % i rente og 4 ½ % i bidrag til administrationsfonden af lånets oprindelig beløb.
Ejendommen var behæftet med en deklaration om bidrag til Jerup Kirke

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 22-Sep-2011