Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Thomas Christensen Anne Olesdatter Christen Mortensen Elisabeth Christensdatter
1771 - 1848 1798 - 1887 1793 - 1873 1798 - 1879
Ole Christian Thomsen Ane Marie Christensdatter
Født: 15. oktober 1828 i Bratten, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 11. september 1820 i Råbjerg Sogn
Død: 6. oktober 1890 i Bratten, Elling Sogn Død: 29. april 1889 på Bratten, Elling Sogn
Gift: 30. december 1851 i Elling Kirke
Børn: Thomas Christian Olesen og et dødfødt pigebarn

 

Ole Christian Thomsen blev født den 15. oktober 1828 og døbt den 19. oktober 1828. Forældrene var gårdmand Thomas Christensen og hustru Ane Olesdatter af Bratten. Fadderne var Mads Andersens hustru Anne Nielsdatter af Bratten, Inger Thomasdatter, ligeledes af Bratten, Ole Christensen af Vindbæk, Niels Christian Olesen af Kragskov og Christen Thomsen af Bratten [Elling Sogn, kirkebog for 1814 - 1835 arkivnr C52 A bog 2 film 2/6 side 55 nr 19 opslag 28] Ane Marie Christensdatter blev født den 11. september 1820 og hjemmedøbt den 17. september 1820. Dåben blev konfirmeret den 21. søndag efter trinitatis, den 22. oktober 1820. Forældrene var plovdrivende husmand Christian Mortensen og hustru Elisabeth Christensdatter af Heden. Hun blev båren af plovdrivende husmandskone Kirsten Nielsdatter af Heden. Fadderne var plovdrivende husmand Jens Bunken (Jens Christian Jensen af Bunken), husmand Christoffer Hjortlund (Christoffer Christensen af Hjortlund), tjenestekarl Christen Smed i Lodskovvad (tjenestekarl og smed Christen Jensen i Lodskovvad) [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1814 - 1836 side 58 opslag 45]
Ved folketællingen i 1834 boede Ole Christian Thomsen hos sin familie i et hus (nr. 44) i Bratten, Elling Sogn:
Thomas Christensen, 63 år, gift, husmand, lever af sin jordlod
Anne Olesdatter, 35 år, gift, hans kone
Ole Christian Thomsen, 6 år, barn
Carl Christian Thomsen, 4 år, barn
Karen Marie Thomasdatter, 2 år, barn
Anders Mathias Thomsen, 21 år, ugift, mandens barn
Mads Christian Thomsen, 15 år, mandens barn
Jens Peter Thomsen, 13 år, mandens barn
Maren Thomasdatter, 24 år, ugift, mandens barn
Karen Jensdatter, 1 år, datterens datter
Ved folketællingen i 1834 boede Ane Marie Christensdatter hos sine forældre i gården Skarnvad i Elling Sogn:
Christen Mortensen, 41 år, gift, gårdmand
Elisabeth Christensdatter, 36 år, gift, hans kone
Anne Marie Christensdatter, 14 år, barn
Jens Peter Christensen, 11 år, barn
Morten Christian Christensen, 8 år, barn
Anne Kirstine Christensdatter, 5 år, barn
Ole Christian Christensen, 3 år, barn
Mette Kirstine Christensdatter, 1 år, barn
Jens Nielsen, 70 år, enkemand, lever af aftægt på gården
Mette Magrethe Nielsdatter, 16 år, ugift, hans tjenestepige
Ved folketællingen i 1840 boede Ole Christian Thomsen hos sin familie på en gård i Bratten:
Thomas Christensen, 69 år, gift, gårdmand
Ane Olesdatter, 42 år, gift, hans kone
Jens Peter Thomsen, 20 år, ugift, barn
Ole Christian Thomsen, 12 år, barn
Carl Christian Thomsen, 10 år, barn
Karen Marie Thomsdatter, 8 år, barn
Ved folketællingen i 1840 boede Ane Marie Christensdatter hos sine forældre i gården Skarnvad i Elling Sogn:
Christen Mortensen, 47 år, gift, gårdmand
Elisabeth Christensdatter, 42 år, gift, hans kone
Ane Marie Christensdatter, 20 år, barn
Jens Peter Christensen, 18 år, barn
Morten Christian Christensen, 15 år, barn
Ane Kirstine Christensen, 13 år, barn
Ole Christian Christensen, 10 år, barn
Mette Kirstine Christensdatter, 8 år, barn
Bolette Christensdatter, 5 år, barn
Anders Christian Christensen, 2 år, barn
Ole Christian Thomsen blev konfirmeret den 23. april 1843. Forældrene var gårdmand Thomas Christensen og kone af Bratten. Han havde gode kundskaber, og han var sædelig af opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 arkivnr C52 A-3 4/9 side 233] Ane Marie Christensdatter blev konfirmeret den 26. april 1835. Forældrene var gårdmand Chr. Mortensen og hustru af Skarnvad. Hun havde gode kundskaber og sædelig opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1814 - 1835 side 227 opslag 105]
Ved folketællingen i 1845 boede Ole Christian Thomsen hos sin familie i Bratten By (nr. 73), Elling Sogn:
Thomas Christensen, 74 år, gift, husmand ernærer sig af sin jordlod
Ane Olesdatter, 47 år, gift, hans kone
Ole Christian Thomsen, 17 år, barn
Carl Christian Thomsen, 15 år, barn
Karen Marie Thomsdatter, 13 år, barn
De var alle født her i sognet

Hjørring Amt, 5. kreds, søruller, lgd 635 1848
Nr.: 178/153 Ole Christian, søn af Thomas Christensen, Bratten, hjemme, 12 år, søvant (Alderen stemmer ikke overens med fødselsdatoen!)

Ane Marie Christensdatters navn kan ikke med sikkerhed findes i folketællingen i 1845
Ved folketællingen i 1850 boede Ole Christian Thomsen hos sin moder i et hus i Bratten:
Ane Olesdatter, 52 år, enke, husmoder
Ole Chr. Thomsen, 22 år, ugift, barn
Carl Chr. Thomsen, 20 år, ugift, barn
Maren Marie Thomasdatter, 18 år, barn
Karen Marie Thomasdatter, 11 år, ugift, plejebarn
De var alle født i Elling Sogn
Ane Marie Christensdatters navn kan ikke med sikkerhed findes i folketællingen i 1850

Ungkarl Ole Christian Thomsen, 23 år, af Bratten og pigen Ane Marie Christensdatter, 31 år, af Skarnvad, blev viet den 30. december 1851. Forloverne var gårdmand Chr. Mortensen af Skarnvad og gårdmand Jens Chr. Thomsen af Bratten [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 331 opslag 154]

Ole Christian Thomsen og Ane Marie Christensdatter's barn var:

Ved folketællingen i 1860 boede familien i et hus i Bratten:
Ole Chr. Thomsen, 32 år, gift, husmand, født her i sognet
Ane Marie Christensen, 40 år, gift, hans kone, født her i sognet
Thomas Olesen, 6 år, barn, født her i sognet
Ane Olesen, 63 år, enke, husfaders moder, der af ham forsørges, født her i sognet

Ved folketællingen i 1870 boede familien i et hus i Bratten:
Ole Christian Thomsen, 41 år, gift, husfader og landbruger, født her i sognet
Ane Marie Christensdatter, 49 år, gift, husmoder, født her i sognet
Thomas Christian Olesen, 15 år, søn, født her i sognet
Jens Christian Nielsen, 20 år, ugift, tjenestetyende, født i Råbjerg Sogn

Ved folketællingen i 1880 boede familien i et hus i Bratten, Elling Sogn:
Ole Christian Thomsen, 51 år, gift, husfader og husmand, født her i sognet
Anne Marie Thomsen, 59 år, gift, hans hustru, født i Råbjerg Sogn
Thomas Christian Olesen, 25 år, gift, husfaderens søn, født her i sognet
Anne Katrine Olesen, 25 år, gift, hans hustru, født her i sognet
Marie Kierstine Olesen, 1 år, deres barn, født her i sognet
Anne Olesdatter, 82 år, enke, husfaders moder, født her i sognet

Ane Marie Christensdatter døde den 29. april 1889, og hun blev begravet den 5. maj 1889. Hun var husmand Ole Christian Thomsens hustru på Bratten, og hun blev 68 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 1204 opslag 366]
Husmand Ole Christian Thomsens hustru af Bratten, Ane Marie Christensdatter's død blev anmeldt af enkemanden. Der var et myndigt fællesbarn. Enkemanden sidder i uskiftet bo med afdødes livsarving [Dødsanmeldelsesprotokol for Horns Herred og Frederikshavn Købstad C26-311 side 105]

Ved folketællingen i 1890 boede Ole Christian Thomsen hos sin søn på Bratten:
Thomas Christian Olesen, 35 år, gift, husfader, husmand
Ane Katrine Thomsen, 35 år, gift, husmoder
Marie Krestine Olesen, 11 år, barn
Ole Anton Olesen, 9 år, barn
Christine Amalie Olesen, 6 år, barn
Amalie Olesen, 3 år, barn
Ole Christian Thomsen, 60 år, enkemand, aftægtsmand
De var alle født i Elling Sogn

Ole Christian Thomsen døde den 6. oktober 1890, og han blev begravet den 12. oktober 1890. Han var aftægtsmand og enkemand i Bratten, og han blev 61 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1890 - 1891 side 252 opslag 47]
Ole Christian Thomsen, 62 år, enkemand, døde den 6. oktober 1890 af apoplexia. Han boede i Bratten
Aftægtsmand Ole Christian Thomsen af Bratten's død blev anmeldt den 6. oktober 1890 af sønnen, husmand Thomas Christian Olesen, sammesteds. Boet blev udlagt for begravelsesudgifterne [Dødsanmeldelsesprotokol for Horns Herred og Frederikshavn Købstad C26-311 side 148]

Adkomster til matrikelnummer 20a i Bratten

Dokumenterne:

 1. Skøde til Ole Christian Thomsen, læst den 9. juni 1847 bog VIII folie 112. Tillige adkomst på matrikelnummer 33c i Bratten, 24 i Tolshave og brugsret, folie 604
 2. Ditto til Thomas Christian Olesen, læst den 13. november 1889 nr. 767 bog XXII folie 625. Tillige adkomst på ditto.
 3. Ditto til Ole Anton Olesen, dateret 15. december 1916, læst 20. december 1916 nr. 1866 bog 32 folie 542 på 20, 33c, 3b i Bratten og 24, 4u i Tolshave.

Ejendommen: Matrikelnumrene 3h, 20, 33c i Bratten, 4u, 24 i Tolshave udgør en landbrugsejendom, jævnfør skrivelse af 13. april 1931 og skrivelse af 3. august 1940.
Over 18b, 19a, 20 og 21 er udlagt den 4 meter bred vej uden hartkornsforandring, jævnfør skrivelse af 14. maj 1935.

Jævnfør skrivelse af 3. august 1940 er et opgrødeareal inddraget under 20a, Bratten, hvorved hartkornet er forøget med 1 album. Jævnfør samme skrivelse er udlagt en 4 meter bred vej.

Gammelskat: 12 kroner 38 øre, herunder matrikelnummer 33c i Bratten

Nyt hartkorn: 6 skæppe 3 fjerdingkar 1 1/4 album

Præstetiende: 7 skæppe byg

Servitutter

 1. Se matrikelnummer 1a, Ellinggård hæftelse 1
 2. Lejekontrakt med Metodistmenighedens Ungdomsforening i Frederikshavn om en parcel af matrikelnummer 20, Bratten til 1. maj 1943 for 50 kroner årlig, respekterende hæftelserne 10, 13 og 12, læst den 4. juni 1938, tillige lyst som vejservitut på 20 til fordel for lejeren, respekterende ditto, nr. 726
 3. Deklaration om Strandfredning i henhold til lov 140/1937 § 25 stk. 1

Hæftelser

 1. Obligation på 200 kroner fra O. Chr. Thomsen til Søren Chr. Simonsen mod prioritet efter 200 kroner i matrikelnumrene 20 og 33c, tinglæst den 21. maj 1873 nr. 495 bog XVII folie 686, udslettet 13. januar 1909 nr. 1540
 2. Obligation på 600 kroner fra ditto til ditto med prioritet efter 600 kroner i det samme samt løsøre, tinglæst 16. juni 1879 nr. 845 bog XIX folie 529, udslettet 13. januar 1909 nr. 1541
 3. Obligation på 800 kroner fra ditto til Jens Johan Jensen med prioritet efter 800 kroner i matrikelnumrene 20, 33c, og 24 med tiendeanparter og løsøre, tinglæst 22. december 1886 nr. 796 bog XXII folie 54, udslettet 13. januar 1909
 4. Ditto på 400 kroner fra ditto til Frederikshavn Sparekasse med prioritet efter 1600 kroner i årlig rente 4 ½ %, tinglæst 11. januar 1888 nr. 1296 bog XXII folie 290, aflæst 13. november 1889 nr. 760
 5. Ditto på 500 kroner fra ditto til ditto med prioritet efter 2.000 kroner i ditto rente 4 ½ %, tinglæst 9. januar 1889 nr. 1164 bog XXII folie 491, aflæst 13. november 1889 nr. 761
 6. Obligation på 1.200 kroner fra Thomas Chr. Olesen til Tolne Sparekasse med prioritet efter 1.600 kroner tillige i matrikelnummer 33c Bratten, 24 Tolshave, brugsret, folie 604 og løsøre; rente 4 ½ %, tinglæst den 13. november 1889 nr. 776 bog XXII folie 626, den 14. november 1900 relaxeret 3d nr. 962, udslettet 13. januar 1909 nr. 1501
 7. Ditto på 1.000 kroner fra ditto til ditto med prioritet efter 2.800 kroner i ditto rente 4 ½ %, tinglæst 14. juni 1896 nr. 224 bog XXIII folie 648, den 14. november 1900 nr. 961 relaxeret 3d, udslettet den 13. januar 1909 nr. 1502
 8. Ditto på 600 kroner fra ditto til ditto med prioritet efter 3.800 kroner i ditto rente 4 ½ %, tinglæst den 9. januar 1995 nr. 1222 bog XXIV folie 200, den 14. november 1900 nr. 960 relaxeret 3d, udslettet den 13. januar 1909 nr. 1503
 9. Skadesløsbrev fra Ths. Chr. Olsen til Claus ___ respekterende de efter til dato tinglyste hæftelser i ditto, tinglæst den 15. april 1908 nr. 87 bog XXVIII folie 631, udslettet den 13. januar 1909 nr. 1559
 10. Obligation på 6.600 kroner fra Thomas Chr. Olsen til Kreditforeningen i Viborg med 1. prioritet tillige i 33c i Bratten og 24 Tolshave og i løsøre, tinglæst 9. december 1908 nr. 1346 bog XXVIII folie 909, den 18. november 1940 relaxeret 20b, 20c, 20d, 20e og 20f
 11. Obligation på 800 kroner fra ditto til Mariane Christensen med oprykkende prioritet efter hæftelser i ditto og i løsøre rente 4 ½ %, tinglæst 12. januar 1910 nr. 1878 bog 29 folie 488, aflyst 1. august 1923 nr. 1447
 12. Aftægtsbrev for Ole Anton Olesen til Thomas Christian Olesen med oprykkende prioritet efter hæftelserne nr. 10 og 11 tillige læst som pantebrev til Amalie Olsen for naturalydelser af værdi 200 kroner, tinglæst den 20. december 1916 nr. 1873 bog 32 folie 545, den 15. november 1934 aftægten aflyses og rykker for nr. 13. Aflyst 18. november 1940
 13. Prioritetslån på 2.000 kroner til Kreditforeningen i Viborg, 7. serie 4 %, oprykkende prioritet i den samlede ejendom, nævnt i nr. 10, tinglæst den 15. november 1934, den 18. november 1940 relaxeret 20b, 20c, 20d, 20e og 20f

Panteobligation

Underskrevne Ole Christian Thomsen af Bratten i Elling Sogn tilsteder herved at være skyldig til Frederikshavn og Omegn Sparekasse den kapital 400 kroner. Renten rentebevilling er anført.

Til sikkerhed for skadesløs betaling af hæftelse, renter og mulig pantebærende udstykninger pantsætter jeg herved med prioritet efter 1600 kroner ejendom af bemeldte Bratten:

Tilligemed anpart for samtlige matrikelnumre i sognets konge- kirke- og kvægtiende

Udsteder pantsætningen vidnefast

Udstedt i Frederikshavn den 7. januar 1888 Ole Christian Thomsen

Gormsen og Hyrup

Stempel 65 ører. Aflyst 13. november 1889 nr. 760

Web-edittor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 27-Sep-2011