Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Søren Christian Præstmark Maren Cathrine Jensen Frederik Christian Magnus Kloch Pouline Rosine Nørager
1828 - 1876 1828 - ? 1827 - 1898 1831 - 1896
Victor Emanuel Præstmark Marie Cathrine Kloch
Født: 8. oktober 1857 i Hobro Født: 11. juni 1863 i Skive
Død: 9. maj 1939 i København Død: -
Gift: 21. marts 1888 i Skive
Børn: Svend Præstmark, Ellen Præstmark, Gerda Præstmark, Olga Præstmark, Hedvig Præstmark

     

Victor Emanuel Præstmark blev født den 8. oktober 1857 og døbt 29. november 1857 i Kirken. Forældrene var snedkermester Søren Christensen Præstmark og hustru Maren Cathrine Jensen, 28 år. Fadderne var politibetjent Jensens og skomager S. Lauritzens hustruer, urmager Præstmark samt snedkerne Schmidt og Sørensen [Hobro Sogn, arkivnr C275 bog 5 kirkebog for 1854 - 1862 film 1/10 side 23]. Marie Cathrine Kloch blev født den 11. juni 1863 og døbt den 18. november 1863 i Kirken. Forældrene var snedkermester Frederik Christian Magnus Kloch og hustru Pouline Rosine Nørager, 32 år, i Skive. Fadderne var jomfruerne Weibel og (moderens søster) Sara Nørager samt barnets fader, alle fra Skive [Skive Sogn, kirkebog for 1850 - 1866 side 344 opslag 176].

Ungkarl, købmand Victor Emanuel Præstmark af Hjørring, 30 år, og pigen Marie Katrine Kloch af Skive, 24 år, blev gift den 21. marts 1888 i Kirken. Forloverne var købmændene Chr. Lauritsen og Carl A. Møller i Hjørring [Skive Sogn, arkivnr. C200 bog 31 kirkebog for 1863 - 1892 film 3/4 side 152].

Victor Emanuel Præstmark og Marie Cathrine Kloch's børn var:

Ved folketællingen i 1890 boede familien på Springvandspladsen 36 i Hjørring:
Victor Emanuel Præstmark, 32 år, gift, husfader, isenkræmmer, født i Hobro
Marie Kathrine Præstmark, 26 år, gift, husmoder, født i Skive
Pigebarn uden navn, under 1 år, født den 8. januar 1890, ugift, barn, født i Hjørring
Davida Marie Nissen, 18 år, ugift, født i Vejle
Marie Marthine Frandsen, 21 år, ugift, tyende, tjenestepige, født i Hjørring
Alfred Astrup, 27 år, ugift, tyende, handelsbetjent, født i Randers
Peter Hensus, 21 år, ugift, tyende, handelsbetjent, født i Århus
Thomas Skytte, 19 år, ugift, tyende, handelselev, født i Nykjøbing
Valdemar Larsen, 18 år, ugift, tyende, handelselev, født i Ø. Brønderslev Sogn
Niels Christian Jonassen, 24 år, ugift, tyende, karl, født i Bjergby Sogn.


Som ganske ung kom Victor Emanuel Præstmark i lære hos isenkræmmer S. P. Møller i Hobro, hvor han blev betragtet som en søn i huset. Efter læreårene var han kommis i Århus og Kolding og derefter i Skive hos isenkræmmer Henrik Kloch.

I 1882 begyndte han selvstændig forretning i butikslokaler på Springvandspladsen i Hjørring i en ejendom, der tilhørte brænderiejer Segelcke. Han var, da han åbnede sin isenkram-forretning, endnu ikke fyldt 25 år, og han måtte derfor ansøge om dispensation fra Borgerskabs-Bestemmelserne. Det økonomiske grundlag for forretningen var nogle få tusinde kroner, som han havde arvet efter sin fader.

Omtrent samtidig åbnede købmændene Carl Christensen og Carl August Møller forretninger på Springvandspladsen, den første et Vett og Wessel Udsalg, hvorfra han fik kendingsnavnet Vett, den anden en herreekviperingsforretning. Også Carl Møller havde et kendingsnavn, idet han kaldtes Falbe-Møller, fordi han oprindeligt havde været i kompagni med en købmand ved navn Falbe-Hansen!

De tre kolleger lejede i fællesskab en lejlighed i en anden af Segelckes ejendomme, "Strygejernet". Her førte de også fælles husholdning, og som husbestyrerinde engagerede de Anna Cathrine Kloch, en datter af Snedkermester Frederik Kloch i Skive, og i slægt med isenkræmmer Henrik Kloch, hos hvem Victor Emanuel Præstmark havde arbejdet som Kommis.

Sidst i 1886 blev Anna Kloch gift, og også Carl Christensen og Carl Møller stiftede selvstændige husholdninger. Som husbestyrerinde afløstes Anna Kloch af søsteren Marie Cathrine Kloch. Husholdningen omfattede da købmanden, tre kommiser, en lærling, en karl og en pige. Den 21. marts 1888 blev Victor Emanuel Præstmark gift med Marie Cathrine Kloch. Det var en så streng vinter, at brudgommen undervejs fra Hjørring til Skive, hvor brylluppet stod, måtte overnatte i Brønderslev for ikke at risikere at sne inde, og brudebuketten kom til at bestå af to roser - flere kunde ikke fremskaffes.

Ved Brylluppet var Victor Emanuel Præstmark 30 år, Marie Cathrine Kloch 24 år. En sorg ramte de unge ægtefæller, da den førstefødte, en søn, Svend Præstmark, som kom til verden den 29. december 1883, døde en måned senere, den 29. januar 1889. Han blev begravet i Hjørring den 3. februar. I Hjørring fødtes desuden Ellen den 8. januar 1890, Gerda den 27. august 1891 og Olga den 14. august 1893.

Isenkramforretningen på Springvandspladsen havde gode dage. Under dygtig ledelse fik den gennem årene en betydelig omsætning - og ægteparret kunne derfor, hvad der var forholdsvis usædvanligt den gang for købstadbeboere, tillade sig at rejse en del til udlandet. Den første rejse, bryllupsrejsen, blev udskudt til pinsen i 1888 og gik til Gøteborg. Senere blev den afrundet med et besøg på den store udstilling i København. Af andre Rejser kan nævnes en rejse til Svejts, der varede en måned.

Victor Emanuel Præstmark var imidlertid ikke tilfreds med de forholdsvis små forhold i Hjørring. Han ville til København, og da han i 1894 havde samlet sig en formue på ca. 30,000 kroner, realiserede han planen, solgte forretningen og drog trods mange advarsler til København, hvor familien i de første år boede til leje i ejendommen Vesterbrogade 39. I begyndelsen drev Victor Emanuel Præstmark en en gros forretning med cykler, men senere stiftede han sammen med den tidligere købmand i Ringsted, S. Hellstrøm, firmaet Amerikansk Maskin-Import. Grundlaget var et generalagentur for Skandinavien for International Harvester i Chicago, som drev stor fabrikation af landbrugsmaskiner.

Det nydannede firma udførte en pioner gerning, idet det indførte de første høstmaskiner herhjemme. Starten var vanskelig, idet maskinerne viste sig ikke at svare til danske forhold. Firmaet tilbød imidlertid alle aftagere at tage maskinerne tilbage, og International Harvester sendte ingeniører til Danmark for at sikre sig, at den næste sending blev fuldt tilfredsstillende. Derefter fik afsætningen et stort omfang, blandt andet af hø-høst maskiner til Finland og i mange år var de amerikanske høstmaskiner næsten enerådende på de danske Marker.

Firmaet importerede for egen regning og afsatte som regel maskinerne til landmændene på vekselkredit. De udestående fordringer var til tider meget store, men der blev næsten aldrig lidt direkte tab. De to kompagnoner, som havde købt ejendommen Vesterbrogade 11, hvor forretningslokalerne var, og hvor familien Præstmark i mange år boede, delte arbejdet imellem sig på den måde, at Hellstrøm rejste og opsøgte kunderne, mens Præstmark forestod den daglige ledelse. Kompagniskabet beroede på gensidig tillid, idet ingen af dem ønskede nogen kontrakt oprettet, hvad de aldrig fik lejlighed til at fortryde. Omsætningen var gennem årene betydelig og fortjenesten god, så at de begge var formuende mænd, da International Harvester omkring 1910 ønskede selv at overtage virksomheden med de to indehavere som ledere. Hellstrøm ville under disse forhold ikke fortsætte, og af hensyn hertil ønskede Victor Emanuel Præstmark også at trække sig tilbage. I 1911 døde Hellstrøm, og i 1912 ophævedes firmaet.

Victor Emanuel Præstmark var 55 år, da han således trak sig tilbage som aktiv erhvervsdrivende, og i de følgende år deltog han kun i mindre omfang i forretningslivet, idet han i hovedsagen beskæftigede sig med forvaltningen af sin formue. De vanskelige økonomiske forhold under og efter den første verdenskrig kostede også ham betydelige summer, men han var dog ved sin død en velstående mand.

I årene 1901-1917 ejede Victor Emanuel Præstmark villaen ,,Ørelund" på Strandvejen ved Klampenborg, i årene fra 1922-27 villaen "Solpletten" på Strandvejen i Espergærde.

Victor Emanuel Præstmark's forældre var snedkermester Søren Christian Præstmark og Maren Cathrine Jensen.
Søren Præstmark blev født den 3. juli 1828 i Løgstør, og han døde den 18. maj 1876, 47 år gammel i Hørby Sogn. Han blev begravet den 24. maj 1876 i Hobro.

Victor Emanuel Præstmark's farfader var urmagermester Chresten Jensen Præstmark, som blev født den 28. maj 1797 i Klitmøller i Vester Vandet Sogn, hvor hans fader Jens Peder Præstmark var landmand.
Victor Emanuel Præstmark's farmoder var Johanne Sørensdatter, som blev døbt den 25. august 1802 i Vester Thorup Kirke. Hendes forældre var Søren Pallesen og Maren Pedersdatter. Christen og Johanne Præstmark blev gift den 22. oktober 1822 i Løgstør. Christen løste borgerskab den 22. december 1834 i Hobro, og han døde der den 20. november 1846, 50 år gammel.

[Hedvig og Ejnar Nielsen: Slægten Kloch (1943) side 49 - 51].

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 27. september 2006