Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Søren Nielsen Kirsten Jensdatter Christen Andersen Maren Thomasdatter
1747 - ? 1733 - ? 1714 - 1801 1739 - ?
Niels Sørensen Karen Christensdatter
Døbt: 19. januar 1777 i Åsted Kirke, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 1767
Død: 28. april 1830 i Gildehuset, Karup Sogn Død: 25. maj 1828 i Nørbakken, Karup Sogn
Gift: 9. november 1804 i Elling Kirke
Børn: Søren Christian Nielsen, Kirstine Marie Nielsdatter, Mariane Nielsdatter

Kristian Frederik Christensen i Vadum leverede oplysningerne i januar 2003.

Søren Nielsen og Kirsten Jensdatter's barn af Nørre Vasen blev døbt Niels den 19. januar 1777. Fadderne var Anne Jørgensdatter af Holmen, Tolne Sogn, Else Andersdatter af Hedeås, Christen Nielsen af Kvissel, Jens Thomsen af Meiling, Christen Jensen, tjener i Øster Fuglsang. Moderen blev introduceret den 26. februar 1777 [Åsted Sogn, kirkebog for 1753 - 1814 side 64A opslag 127] Karen Christensdatter blev født i 1767, men hendes dåb kan ikke findes i kirkebogen for Elling Sogn.
Den 15. november 1767 blev Christen Andersens hustru af Bratten introduceret [Elling Sogn, kirkebog for 1758 - 1818 side 658 opslag 224]. Karen blev derfor født cirka 40 dage før, det vil side i begyndelsen af oktober 1767
Ved folketællingen i 1787 boede Niels Sørensen hos sin fader og stedmoder på Nørre Vasen i Åsted Sogn:
Søren Nielsøn, 40 år, gift, mand, bonde og boelsmand
Kirsten Jensdatter, 54 år, gift, hans kone
Niels Sørenssøn, 10 år, mandens søn af 1ste ægteskab
Anders Thomassøn, 41 år, ugift, tjeneste karl
Ved folketællingen i 1787 tjente Karen Christensdatter i Jerup, Elling Sogn:
Mads Thomsen, 46 år, gift, madfader, halvgårdsmand
Maren Pedersdatter, 40 år, gift, madmoder
Christen Thomsen, 36 år, gift, tjenestekarl
Karen Andersdatter, 76 år, enke, madens moder, vandfør og meget usel
Karen Madsdatter, 10 år, ægtebarn
Anne Madsdatter, 8 år, ægtebarn
Thomas Madsen, 4 år, ægtebarn
Karen Christensdatter, 19 år, ugift, tjenestepige
Ved folketællingen i 1801 var Niels Sørensen tjenestekarl i Mejling By, Åsted Sogn:
Niels Kristensen, 34 år, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer
Else Kristensdatter, 32 år, gift, hans kone
Johanne Marie, 5 år, hendes datter
Maren, 2 år, deres datter
Niels Svendsen, 71 år, gift, mand, opholdende
Maren Madsdatter, 74 år, gift, hans kone, opholdende
Niels Sørensen, 22 år, ugift, tjenestekarl
Maren Jensdatter, 22 år, ugift, tjenestepige
Ved folketællingen i 1801 boede Karen Christensdatter hos sine forældre på Bratten i Elling Sogn:
Christen Andersen, 86 år, gift, husbonde, bonde og gårdmand
Maren Thomasdatter, 62 år, gift, hans kone
Karen Christensdatter, 34 år, hans barn
Thomas Christensen, 30 år, hans barn

Den 5. oktober 1804 anmeldte sig ungkarl Niels Sørensen af Nørre Vasen i Åsted Sogn og pigen Karen Christensdatter af Bratten deres forlovelse. Forloverne var Peder Nielsen Storegård i Kvissel og Thomas Christensen af Bratten. Vielsen var den 9. november 1804 [Elling Sogn, kirkebog for 1758 - 1818 side 600 opslag 208]

Niels Sørensen og Karen Christensdatter's børn var:

Karen Christensdatter, døde den 25. maj 1828, og hun blev begravet den 1. juni 1828. Hun var Niels Sørensens hustru af Nørbakken, og hun blev 62 år gammel [Karup Sogn, kirkebog for 1814 - 1865 side 207 opslag 153]

Niels Sørensen døde den 28. april 1830, og han blev begravet den 7. maj 1830. Han var indsidder i Gildehuset, og han blev 52 år gammel [Karup Sogn, kirkebog for 1814 - 1865 side 191 opslag 141]


Skøde

Niels Sørensen tilskødet af hans moder Kirsten Jensdatter stedet Nørre Vasen i Åsted Sogn af Hartkorn 2 Tønder for 140 Rigsdaler, den 20. februar 1808.

Tinglæst den 7. marts 1808.

Nr. 3, Christian 7, Anno 1808, 1 Rigsdaler.

Jeg underskrevne Kirsten Jensdatter af Nørre Vasen i Åsted Sogn gør vitterligt, at have solgt og afhændet ligesom jeg og hermed sælger, skøder og afhænder fra mig og mine arvinger til min søn Niels Sørensen, Nørre Vasen, og hans arvinger, den mig tilhørende gård, bemeldte Nørre Vasen i Åsted Sogn, Hjørring Amt, beliggende, som jeg og min afdøde mand Søren Nielsen hidtil har beboet, og tilkøbt os af S. T. hr. hofjunker Rosenkrantz til Skårupgård, efter skøde af den 15. juni 1795, der nu er ansat for 2 tønder hartkorn, hvoraf de kongelige contributioner svares; hvilken Gård med dens påstående bygninger og tilhørende ejendomme af ager og eng, fædrift og videre, som dertil rettelig hører; tillige med den i gården forefindende besætning og inventarium nemlig:
2 bæster, 2 køer, 8 får, 1 vogn, 1 plov, 1 harve, med alt tilhørende drættetøj (seletøj), med alt hvad tilhører og forefindes af gårdsredskab af hvad navn nævnes kan intet i nogen måde undtagen, jeg jo tilhobe har overdraget bemeldte min søn Niels Sørensen for den summa 140 rigsdaler og derhos aftalt med ham, at så længe jeg lever skal jeg nyde fri underholdning og tilbørlig pleje hos ham i hans hus, eller om derved skulle findes mangel, og jeg desårsag ikke finder mig tjent med at blive hos ham, skal han årlig give mig 2 tønder rug og 1 tønde byg forsvarligt og godt, som han leverer mig, hvor jeg er flyttet hen. Og da fornævnte min søn Niels Sørensen har betalt mig den accorderede købesum med hundrede og fyrretyve rigsdaler dansk kurant, så erindre jeg for mig og mine arvinger ingen ydermere lod, del eller rettighed, at have til eller udi bemeldte gård (mit ophold der undtagen) men samme skal tilhøre bemeldte min søn og hans arvinger, med al den ejendom rettighed og herlighed, som jeg det ejet og besiddet har, overdrager jeg ham med fuld ejendom. Skulle imod forhåbning noget af før bemeldte ejendomme og øvrige købte; blive ham med lovmål (retssag) forvunden, formedelst min vandhjemmel, bliver jeg ham derfor ansvarlig. Dette mit udgivne skødes bekræftelse herved jeg tillige med min lavværge underskreven og forseglet, som og af tvende vitterligheds mænd underskreven og forseglet.

Nørre Vasen, den 20. februar 1808 Kirsten Jensdatter (med påholden Pen)
Som lavværge Niels Nielsen Hebelstrup (L.S.)
Til vitterlighed efter begæring underskriver og forsegler Lars Christian (L.S.) og Peder Nielsen (L.S.)

At ingen købe kontrakt eller andet skriftlig dokument, dette køb vedkommende er imellem os oprettet, det bekræftes med vore hænders underskrift og med lovens ed kan stadfæstes om forlanges.

Datum ut supra
Kirsten Jensdatter (Niels Sørensen – med påholden Pen) Nørre Vasen

[Skøde- og Panteprotokollen for Horns- og Vennebjerg Herreder fra 19. juli 1802 til 24. december 1810 (B25C -SP6), side 755]


Pantebrev

Tinglæst den 7. marts 1808.

Nr. 2, Christian 7, anno 1808, 54 Skilling.

Jeg underskrevne Niels Sørensen fra Nørre Vasen i Åsted Sagn tilstår herved retvitterlig gæld skyldig at være til velagtet og velfornemme mand, Christen Thomsen i Birket i Hørmested Sogn den summa 100 rigsdaler, skriver hundrede rigsdaler dansk kurant, som han på mit forlangende lånt og forstrakt har, hvilken summa jeg forpligter mig og mine arvinger igen redelig at udbetale til kreditor eller arvinger, og det til hvilken termin eller 13. juni, den med et halvt år fra en af siderne opsagt vorder. Og imidlertid, og så længe kapitalen hos mig vorder indestående, svarer jeg rente årlig 4 procent til hver års snapsting, eller 13. juni, som betales til kreditor i hans påboende gård. Og så det kreditor for denne mig lånte summa, tillige med sine renter, kan være desto mere betrygget, så pantsætter jeg ham med første prioritets ret min ejende og påboende gård Nørre Vasen, som er ansat for 2 tønder hartkorn, med al sin tilhørende ejendomme, af ager, eng og hedejord, tillige med besætning og gårdsredskab, og bygningerne, som er ansat i Landets Brandkasse for 220 rigsdaler. Dette skal blive kreditor et udtrykkelig pant indtil al kapital og rente bliver skadesløs i alle måder udbetalt.

Dette bekræftes med min hånds underskrift og hostrykte segl, så og af tvende vitterligheds mænd, underskreven og forseglet.

Nørre Vasen den 1. marts 1808 Niels Sørensen (L.S.)
Til vitterlighed underskriver og forsegler efter begæring Niels Nielsen Habelsteen (L.S.) og Svend Pedersen (L.S.)

[Skøde- og Panteprotokollen for Horns- og Vennebjerg Herreder fra 19. juli 1802 til 24. december 1810 (B25C -SP6), side 755]

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 13. september 2008.