Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Anders, Kirkebog for Elling Sogn mangler før 1759 ? Thomas ? ?
? - ? ? - ? ? - ? ? - ?
Christen Andersen Maren Thomasdatter, 2. ægtefælle
Født: cirka 1714 - 1715 Født: 1739
Død: 23. juni 1801 i Bratten, Elling Sogn Død: Efter 1801
Gift: 12. oktober 1764 i Elling Kirke
Børn af 1. ægteskab: Anna Christensdatter, Jens Christensen samt 3 børn, som døde i en tidlig alder, og som vi ikke kender navnene på
Børn af 2. ægteskab: Maren Christensdatter, Karen Christensdatter, Thomas Christensen †, Thomas Christensen, Mette Christensdatter †, Margrethe Christensdatter og Anders Christensen †

Christen Andersen i Råbjerg (1716 - 1748) og Christen Andersen i Bratten (1714 - 1801) bliver ofte forvekslet

Christen Andersen blev gift med en kone med ukendt navn i ca. 1747, og de fik følgende børn:

Den 18. november 1763 blev Christen Andersens hustru af Bratten begravet, alder 53 år [Elling Sogn, kirkebog for 1758 - 1818 side 404 opslag 156].

Vi formoder, at hendes fornavn var Maren, idet første pigebarn i Christen Andersens andet ægteskab blev kaldt Maren og i følge tidens navneskik opkaldt efter hende.

Vi ved heller ikke, om Anna eller Jens var det ældste barn. Jens blev nævnt først i skiftet efter Christen Andersen, men det blev mænd altid den gang.


Den 12. april 1764 var der trolovelse i Jerup med enkemand Christen Andersen af Bratten og fæstemø Maren Thomasdatter. Forlovere var Niels Andersen af Jerup og Mads Pedersen af Bratten. De blev viet den 12. oktober 1764 [Elling Sogn, kirkebog for 1758 - 1818 side 564 opslag 190].

Christen Andersen og Maren Thomasdatter fik følgende børn:

I henhold til folketællingslisten af 1. juli 1787 fra Elling sogn var der følgende personer på Bratten:
Christen Andersen, 73 år, madfader, 2.ægteskab, boelsmand og fisker
Maren Thomasdatter, 48 år, madmoder, 1.ægteskab
Maren Christensdatter, 21 år, barn af sidste ægteskab
Thomas Christensen, 14 år, barn af sidste ægteskab
Margrethe Christensdatter, 12 år, barn af sidste ægteskab

Ved folketællingen i 1801 boede familien i Bratten:
Christen Andersen, 86 år, gift for 2. gang, husbonde, bonde og gårdmand
Maren Thomasdatter, 62 år, hans kone, gift for 1. gang
Thomas Christensen, 30 år, hans barn
Karen Christensdatter, 34 år, hans barn.

Den 23. juni 1801 blev gamle Christen Andersen af Bratten begravet på Elling kirkegård, 86 år gammel


I følge Ålborghus Amtstuearkivs Hartkornsfortegnelse ca. 1790 (B9C-17) var Christen Andersen fæster af gård nr. 2 i Bratten By, Elling Sogn, under Ellinggård Gods. Ager- og Engshartkorn: 7 skæpper og 1 fjerdingkar. Inddelt til landlægder: 7 skæpper og 1 fjerdingkar.


Skifteprotokollen for Ellinggård gods fra 1775 til 1815 (G3-1), side 195A.

Skiftebegyndelse efter afgangne husmand Christen Andersen på Bratten i Elling Sogn.

Anno 1801, den 16de juli, som var 30te dagen efter afgangne Christen Andersen, på Bratten, i Elling Sogn, under Ellinggård Gods hans dødsfald, indfandt sig i stærvbo-stedet, på bemeldte Bratten, på skifteforvalterens Hr. P. Th. Mollerups Vegne, Adolph Sigfried Lybecker, med tiltagne 2de vitterligheds- og vurderingsmænd, nemlig sognefogden for Elling Sogn, Thomas Mathiasen af Stabeck og Thomas Pedersen her af Bratten, for at foretage et lovligt skifte, imellem enken, Maren Thomasdatter, og hendes med den afdøde i ægteskab avlede børn, som er:

1. Søn Thomas Christensen, 30 år gammel, hjemme
2. En Datter Maren Christensdatter, i ægteskab med Jens Laursen på Heden
3. En Datter Karen Christensdatter, 33 år gammel, hjemme
4. En Datter Margrethe Christensdatter, 23 år gammel, tjenende i Flade By, på Knivholts Gods.

samt af den salige mands første ægteskab:
a. En søn, Jens Christensen, husmand på Heden i Råbjerg Sogn, og
b. En datter, Anne Christensdatter, som har været i ægteskab med Christen Madsen i Spendelund i Skærum Sogn, men som begge ved døden er afgået, og har efterladt sig en slegfred søn, navnlig Niels Christensen, 9 år gammel, tjenende i Studsberg, udi Skærum Sogn.

Sønnen Thomas Christensen påtog sig at iagttage sin egen og sine berørte ugifte og umyndige søstres tarv og forsvar. Husmand Jens Laursen på Heden, mødte på sin hustrus vegne. Arvingerne af første ægteskab, var ikke mødt, uagtet den var, nemlig husmand Jens Christensen af Råbjerg Sogn, fra skifteholderens side havde fået pålideligt bud. På den

(protokollen beskadiget)

I vester stuen rd mk sk
Et fuere Bord 0 2 0
En fuere Kirste 0 2 0
En lyseblå Kjole 0 4 0
En blå Trøje 0 3 0
Et par gamle Skind Buxer 0 1 8
Tvende gamle Skjorter 1 0 0
Et par strømper 0 0 8
Et par Træsko 0 0 4
En grå og hvid hvergarns overdyne med fyld 0 3 0
Tvende hovedpuder 0 1 0
Et lagen 0 1 0
En grå og hvid underdyne uden fyld 0 1 8
En grå og hvid hvergarns overdyne med fyld 0 5 0
Tvende hovedpuder 0 3 0
En grå og hvid underdyne 0 0 0
Et blårlæret Lagen 0 1 0
Et Deine Trug 0 0 8
I Brøggerset      
En jern Gryde 0 3 0
Et furre Kar 0 1 8
Et mindre dito 0 0 8
En spand og en Strippe 0 0 10
En ildklemme 0 0 8
Et lille kar 0 0 4
I gården      
Fæe og Kreaturer      
En sortrygget, 11 år gammel 5 0 0
En dito grimet, 7 år gammel 7 0 0
En dito grå, 4 år gammel 3 0 0
Får, 3 gamle og 3 lam 3 0 0
En vogn med behør 6 3 0
En ploug med behør 1 4 0
En harve 0 5 0
En hjulbør, gammel 0 1 0
En slibesten med jern axel 0 4 0
En spade med skaft 0 1 8
Tvende grebe 0 0 8
Tvende river 0 0 12
En hakkelse kiste med kniv 0 2 8
En hå le med drav 0 3 0
Bæster      
En brun hæst, 10 år gammel 10 0 0
En dito hoppe, 6 år gammel 12 0 0
Summa Besætning og avls-redskaber 33 1 4

Som intet mere blev forefundet eller anmeldt til registrering og vurdering, fandt skifteforvalterens fuldmægtig sig beføjet at tilspørge enken, om der var mere som kunne beregnes boet til indtægt; hvortil hun svarede at

(protokollen beskadiget)

    rd mk sk
3 Til ??? 2 0 0
4 Til husmand Jens Christensen på Heeden i Råbjerg Sogn 4 0 0
5 Foregav Enken, at hendes salige Mands Begravelse havde Kostet i alt 6 0 0
6 Sønnen, Thomas Christensen, anmeldte, at han tid efter anden, i sin Faders Svaghed og Sengeleje havde tillagt og forstrakt sine Forældre med rede Penge, hvorfor han endnu stod i Gæld til Fremmede, nemlig 6 Rigsdaler, hvilket Enken, hans Moder, erklærede på Tilspørgende at forholde sig Rigtig. Altså anføres de ligeså Boet til Last 6 0 0
7 Skiftets Bekostning      
  3 Ark stemplet Papir til 1 mark og 8 skilling Arket 0 4 8
  For Skiftebrevet at skrive og fuldføre, samt til Vurderings og Vitterlighedsmændene, i alt 0 2 2
  Til Revisions Contoriet efter Forordningen af 13. september 1793
1/3 Procent af Boets Indtægts Summa
0 1 15
  Summa Boets Besværing 34 0 7

Når nu hertil lægges den anførte besætnings summa 33 rigsdaler, 1 mark og 4 skilling, så bliver hele udgifts summen 67 rigsdaler, 1 mark og 11 skilling, og altså bliver intet at arve. Da enken med lauværge erklærede, at ville betale den anmeldte gæld; så blev boets beskrevne ejendele hende overladt til fri rådighed og lovlig brug, dog med reservation af husbondens ret for manglerne eller brøstfælden på stærvboe-husene, om nogen af kreditorerne skulle indfalde på enken og påføre hende bekostninger. - Og dette skifte på sådan måde, under enhvers lovlige ret, hermed sluttet og tilendebragt.

Datum ut Antea. På skifteforvalterens vegne A. S. Lybecker
Enken Maren Thomasdatter, som Laugværge Jacob Christensen, Jerup
På egne og mine tvende søskendes Vegne Thomas Christensen (med påholden pen)
På min hustrus Vegne, samt den umyndige Niels Christensens Vegne J.L.S. (betyder Jens Laursen)
Som Vurderings og Vitterlighedsmænd Thomas Mathiasen og T.P.S. (betyder Thomas Pedersen)

 

© Frode Engbæk og
Kristian Frederik Christensen
Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 22-Jul-2018