Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Niels Splidsboel - Christen Olufsen Damgård -
- - - -
Niels Nielsen Splidsboel Maren Christensdatter Damgård
Døbt: 18. juni 1732 i Lemvig, Skodborg Herred, Rigkøbing Amt Født: ca. 1741 - 1746
Død: 19. juli 1814 i Lemvig Død: 22. juli 1814 i Lemvig
Gift: 25. oktober 1768 i Lemvig Kirke
Børn: Dorthe Marie Nielsdatter, Niels Nielsen †, Niels Nielsen, Christine Nielsdatter †, Karen Nielsdatter.

 

Lemvig den 18. juni 1732 hjemmedøbte jeg Niels Splidsboel's liden søn, kaldet Niels. Gudmoderen var Rasmus Poulsens hans hustru. Fadderne var madame Skidengaard, Mads Skidengaard's søn Christen. Peder ___ Kier, Mads Skidengaard's ældste datter og Jens Moskiers yngste datter. Moderen blev introduceret den 9. søndag efter trinitatis, den 10. august 1732 [Lemvig sogn, kirkebog for 1640 - 1753 side 283 opslag 622 - 623] Maren Christensdatter Damgård fødsel kan ikke findes i Lemvig-Nørlem Sogne

Den ærlige og velagtede ungkarl Niels Nielsen Splidsboel, som agter at indtræde sig i ægteskab med ærlige og velforstandige Maren Christensdatter Damgård. Begge er fri for andet ægteskabsløfte, samt intet at være som forlangende lovligen kan forhindre dette. Derfor siger vi underskrevne god for i alle måder efter kongelig majestæts love og forordninger. Lemvig den 26. september 1768. Forloverne var Christen Olufsen Damgård og Jens Christensen Damgård, begge med ført pen. Parret blev copuleret den 25. oktober 1768 [Lemvig Sogn, arkivnr. C483 kirkebog for 1737 - 1800 bog 2 film 8/9 side 311].

Niels Nielsen Splidsboel og Maren Christensdatters børn var:

Ved folketællingen i 1787 boede familien Ved Stranden no. 3 i Lemvig:
Niels Splidsboel, 56. år, gift, husbonde, consumtionsbetjent
Maren Christensdatter, 42. år, gift, hans kone
Dorthe Marie, 11. år, barn af sidste ægteskab
Niels Nielsen, 7. år, barn af sidste ægteskab
Christine Nielsdatter, 5. år, barn af sidste ægteskab
Karen Nielsdatter, 3. år, barn af sidste ægteskab

Ved folketællingen i 1801 boede familien "Østen for Åen" uden for Lemvig:
Niels Nielsen Splidsboel, 24 år, ugift, husbonde, konsumtionsbetjent
Karen Nielsdatter, 17 år, ugift, hans søster
Niels Nielsen Splidsboel, 68 år gammel, gift, husbondens fader, forhen betjent og afskediget med 16 rigsdaler årlig pension
Maren Christensdatter, 55 år gammel, gift, husbondens moder

Den 27. juli 1814 kastede præsten jord på Niels Splidsboel og hustru Maren Christensdatter. Manden døde den 19. juli 1814 i en alder af 85 år, og konen døde den 22. juli 1814 i en alder af 73 år [Lemvig Sogn, kirkebog for 1800 - 1815 side 18 opslag 41]..


År 1814 den 29. november blev foretaget lovlig skiftebehandling efter de ved døden afgangne Niels Splidsboel og hustru Maren Christensdatter her i Lemvig af den ordinære skifteforvalter ved examinatus juris Erichsen, som konstitueret, og i overværelse af medundertegnede vitterlighedsvidner.

Arvingerne var nærværende således:

Samtlige arvinger erklærede enstemmigt, at hvad de afdøde husfolk havde efterladt sig, var utilstrækkeligt til deres jordefærd og begravelsen medgående omkostninger, og at der aldeles intet kunne blive at arve. Men de gifte datters mænd, hvoraf Niels Lilleøer tillige som formynder for den umyndige erklærede at, hvad de afdøde havde efterladt sig, skulle tilfalde broderen og svogeren Niels Nielsen Splidsboel, som den, der har bekostet sine forældres jordefærd og begravelse, og hvorfor han erklærede ikke at ville fordre nogen erstatning af sine medarvinger for den bekostede begravelse, omendskønt den langt overgik, hvad afdødes ubetydelige efterladenskaber kunne indbringe. Hvorhos det blev bemærket, at de afdøde havde hus og blev givet ophold hos sønnen Niels, men nu tilhørte huset ham og er næsten af ham selv til dels nyt opbygget og i ingen henseende boet vedkommende.

Sønnen Niels Splidsboel indgik derfor at ville betale den gæld som måtte hæfte på boet uden at sådant skulle komme skifteretten eller hans medarvinger til ansvar i fremtiden, ligeså han også i dag anbød at ville betale skifteretten for sin ulejlighed og behandlingen ved dette bo 5 rigsdaler og deraf til justitsfonden 1 rigsbankdaler i nominel værdi, hvilket udgør i nominel værdi 11 rigsbankdaler 24 skilling, hvoraf skifteretten eftergav 1 rigsbankdaler 24 skilling af det, som den tilkom. Da ingen havde noget videre under dette skifte at fremme, blev dette ringe bo hermed sluttet og forhandlingen underskrevet af samtlige vedkommende.

Datum ut supra

Niels Splidsboel
Christen Laursen
Niels Lilleør, med ført pen
Eriksen
M. Nodskou

Om bolstedet Splidsboel

Splidsboel er beliggende på Kappelvej 32 (2001) eller Abildgårdsvej 7 (2011), 7620 Lemvig i Nørlem Sogn
Jordtilliggendet var på 291350 kvadratalen eller cirka 11,5 hektar
Familien var fraflyttet ejendommen i 1732, da præsten skrev, at Niels Nielsen Splidsboels hjemmedåb foregik i Lemvig i 1732. Nogle af fadderne kom dog fra naboejendomme til Splidsboel

Længen til højre i billedet blev opført i 1836

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 07-Apr-2017