Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Niels Nielsen Splidsboel Mette Thomasdatter Poul Jensen Karen Jensdatter
1777 - 1856 1791 - 1856 1792 - 1868 1798 - 1873
Thomas Splidsboel Anne Kirstine Poulsdatter
Født: 15. januar 1830 i Lemvig Født: 30. marts 1828 i Hove Sogn
Død: 16. juli 1913 i Lemvig Død: 22. februar 1903 i Lemvig
Gift: 8. april 1856 i Lemvig Kirke
Børn: Niels Christian Splidsboel, Pouline Cathrine Splidsboel, Mette Laurine Splidsboel †, Johan Carl Frederik Splidsboel, Ane Thomasine Splidsboel, Christian Ole Anton Splidsboel †, Kristine Oline Antonette Splidsboel, Niels Chresten Ole Anthon Splidsboel, Else Louise Marie Splidsboel †, Niels Virgilius Splidsboel †, Laurits Virgelius Splidsboel

 

Thomas Splidsboel blev født den 15. januar 1830, og han blev døbt den 17. marts 1830. Forældrene var consumtionsunderbetjent Niels Nielsen Splidsboel og hustru Mette Thomasdatter Fuglsang i Lemvig. Fadderne var feldbereder Niels Grønfeldts kone (Karen Magrethe Pedersdatter), tjenestepige Johanne Gielsgaard, skipperne Anders Sørensen og Peder Smith, alle af Lemvig og skræder Chr. Ovesen af Nørlem, samt ungkarl Niels Christen Nielsen ___ af Lomborg [Lemvig Sogn, kirkebog for 1826 - 1845 side 9 opslag 18] Anne Kirstine Poulsdatter blev født den 30. marts 1828 blev døbt den 31. marts 1828. Forældrene var husmand og skrædder Poul Jensen, Klinkbyhus, og hustru Karen Jensdatter. Fadderne var Jens Larsens, Klinkbye, kone, Kirstine Pedersdatter, Jens Toulbergs kone Maren, Jens Toulberg, Jacob Klinkbye og husmand Mads Toft [Hove Sogn Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt, kirkebog for 1829 - 1842 side 16 opslag 17]
Ved folketællingen i 1834 boede Thomas Splidsboel hos sine forældre i Ved Stranden nr 88 i Lemvig, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt:
Niels Splidsboel, 56. år, gift, konsumtionsbetjent
Mette Thomasdatter, 45. år, gift, hans kone
Else Marie Splidsboel, 14. år, datter
Niels Nielsen Splidsboel, 13. år, søn
Marie Nielsdatter Splidsboel, 10. år, datter
Ane Nielsdatter Splidsboel, 8. år, datter
Thomas Nielsen Splidsboel, 5. år, søn
Jens Christian (Christensen Hede), 25. år, ugift, husfaderens søsterssøn, tømmersvend
Ved folketællingen i 1834 boede Ane Kirstine Poulsdatter hos sine bedsteforældre i Mariboel, Hove Sogn:
Jens Larsen, 76. år, gift, gårdmand
Kjerstine Pedersdatter, 52. år, gift, hans kone
Lars Christian Jensen, 26. år, ugift, deres barn
Christiane Jensdatter, 18. år, deres barn
Peder Jensen, 13. år, deres barn
Ane Kirstine Poulsdatter, 6. år, plejedatter
Ved folketællingen i 1840 boede familien i Stranden nr. 86, nordre ende, Lemvig:
Niels Splidsboel, 62 år, gift, toldbetjent
Mette Thoasdatter Fuglsang, 50 år, gift, hans kone
Marie Splidsboel, 16 år, datter
Thomas Splidsboel, 11 år, søn
Ved folketællingen i 1840 boede familien i Klinkbyhus i Hove Sogn:
Poul Jensen, 48 år, gift, skræder
Karen Jensdatter, 39 år, gift, hans kone
Christiane Poulsdatter, 16 år, barn
Ane Kirstine Poulsdatter, 9 år, barn
Jens Poulsen, 4 år, barn
Ane Johanne Poulsen, 1 år, barn
Thomas Splidsboel blev konfirmeret den 14. april 1844. Forældrene var afdøde consumtionsbetjent N. N. Splidsboel og hustru Mette Thomasdatter Fuglsang i Lemvig. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg og sædelig [Lemvig Sogn, kirkebog for 1826 - 1845 side 53 opslag 101] Anne Kirstine Poulsdatter blev konfirmeret den 3. april 1842 i Hygum Kirke. Hun var datter af husmand Poul Jensen og hustru Karen Jensdatter i Klinkby [Hove Sogn, kirkebog for 1829 - 1842 side 43 opslag 44]
Ved folketællingen i 1845 boede Thomas Splidsboel hos sin mester i Gravene 383 i Viborg:
Peter Skive, 32 år, gift, skomagermester, født i Viborg
Ane Mehlesen, 34 år, gift, hans kone
Ane Marie, 8 år, datter
Christen Mehlesen, 5 år, søn
Mariane Skive, 3 år, datter
Johanne, 3 år, datter
Ane Christensdatter, 38 år, ugift, tjenestepige, født i Kjersgaards Holms Mølle, Viborg Amt
Jens Mehlesen, 22 år, ugift, skomagersvend, født i Viborg
Hendrich Demind, 24 år, ugift, skomagersvend, født i ??Foderkamp
Jens Knudsen, 17 år, ugift, lærling, født i Viborg
Thomas Splidsboel, 17 år, ugift, lærling, født i Lemvig
Peter Dalsgaard, 17 år, ugift, lærling, født i Lomborg
Ved follketællingen i 1845 boede Anne Kirstine Poulsdatter hos sine forældre i Klinkebyhus, Hove Sogn:
Poul Jensen, 53 år, gift, husmand og skrædder, født i Hygum Sogn
Karen Jensen, 47 år, gift, hans kone, født i Gjætterup Sogn, Thisted Amt
Ane Kirstine Poulsen, 17 år, barn
Ane Margrethe Poulsen, 14 år, barn
Jens Poulsen, 9 år, barn
Ane Johanne Poulsen, 6 år, barn
Karen Marie Poulsen, 3 år, barn
Børnene var født i Hove sogn
Den 29. september 1849 fremkom skomagermester Peder Skrivers enke og begærede, at hendes lærlinge Thomas Splidsboel og Peter Dalsgaard måtte blive udskreven som drenge og igen indskrevne som svende, hvilket blev tilstået, efter at de havde forfærdiget deres svendestykker på lovbefalet måde [Viborg Skomagerlav, protokol for 1835 - 1864]

Ved folketællingen i 1850 boede Thomas Splidsboel i Graven, Viborg:
Ane Mehlesen, Skives Enke, 38 år, enke, skomagerpension, husmoder
Marie Skive, 12 år, datter
Christen Skive, 9 år, søn
Mariane Skive, 7 år, datter
Edvart Skive, 4 år, søn
Thomas Splidsboel, 20 år, ugift, skomagersvend, født i Lemvig
Peder Johansen, 21 år, ugift, skomagersvend, født i Asmild Sogn
Ane Nielsdatter, 17 år, ugift, tjenestepige, født i København
Fester Nielsen, 65 år, ugift, tjenestekarl, født i Nørre Tøstrup Sogn
De øvrige var født i Viborg

Ved folketællingen i 1850 var Anne Kirstine Poulsdatter tjenestepige på Nygård, Hygum Sogn:
Ove Christian Christensen, 34 år, gift, gårdmand, husfader
Kjerstine Nielsdatter, 33 år, gift, hans kone, født i Hove Sogn
Kjersten Ovesen, 5 år, barn
Christen Ovesen, 3 år, barn
Berthel Frandsen, 24 år, ugift, var i tjeneste her, da han sidste efterår blev indkaldt til krigstjeneste, født i Romb Sogn
Iver Pedersen, 25 år, ugift, tjenestekarl, født i Heldom Sogn
Niels Eskildsen, 22 år, ugift, tjenestekarl, født i Engberg Sogn
Nicoline Nielsdatter, 25 år, ugift, tjenestepige, født i Hove Sogn
Ane Poulsdatter, 21 år, ugift, tjenestepige, født i Hove Sogn
Søren Christian Nygaard, 27 år, ugift, seminarist, afsat skolelærer, tilhuse hos sin broder, husfaderen
De øvrige var født her i Sognet
Ved folketællingen i 1855 boede Thomas Splidsboel hos skomager Laust Prahl i Søndergade nr. 9 i Lemvig:
Laust Prahl, 30 år, gift, skomager, husfader, født i Viborg
Cicilie Prahl, 33 år, gift, hans kone
Andreas Prahl, 2 år, deres søn
Maren Røy, 14 år, ugift, plejedatter, født i Ferring
Thomas Splidsboel, 26 år, ugift, skomagersvend
Frank --, 23 år, ugift, skomagersvend, født i Hartsen
Ølgaard Gross, 20 år, ugift, skomagerlærling
Magnus Sløk, 16 år, ugift, skomagerlærling,
De øvrige var født i Lemvig
Ane Kirstine Poulsdatter, 22-årig tjenestepige, ankom den 4. november 1850 fra Bøvling [Lemvig Sogn, kirkebog for 1846 - 1861 side 159 opslag 145]

Den 8. marts 1856 anmeldte sig til ægteskab skomagermester ungkarl Thomas Splidsboel og pigen Anne Kirstine Poulsdatter, tjenestepige i Lemvig. De blev viet den 8. april 1856 i Kirken. Forlovere var N. Splidsboel, Lemvig og R. Rasmussen [Lemvig Sogn, kirkebog for 1846 - 1861 side 140 opslag 126]

Thomas Splidsboel og Anne Kirstine Poulsdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1860 boede de boede i Brændevinsgade i matrikelnummer 161 i Lemvig [opslag 43]

Ved folketællingen i 1870 boede familien i Vestergade matrikel nummer 43, Ejeren var Jydske Købstads Kreditforening:
Thomas Splidsboel, 40 år, gift, husfader, skomagermester
Ane Kjerstine Splidsboel, 41 år, gift, husmoder, født i Hove Sogn
Niels Kristian Splidsboel, 13 år,søn
Pouline Katrine Splidsboel, 12 år, datter
Mette Laurine Splidsboel, 10 år, datter
Charl Johan Frederik Splidsboel, 8 år, søn
Ane Thomasine Splidsboel, 6 år, datter
Kristine Olin Antonette Splidsboel, 3 år, datter
Niels Kristian Ole Anton Splidsboel, 2 år, søn
Else Marie Lovise Splidsboel, 1 år, datter
Christen Jensen Bastberg, 27 år, ugift, skomagersvend, født i Romb Sogn
Anders Sønderskou Madsen, 17 år, ugift, skomagerlærling, født i Harboøer
De øvrige var født i Lemvig

Ved folketællingen i 1880 boede familien i Fjordgade nr 3, 1. sal, Vestre Rode, Lemvig [film: 2152, side 10]:
Thomas Splidsboel, 50 år, skomagermester
Ane Kirstine Poulsen, 51 år
Niels Christian Splidsboel, 23 år, skomagerlærling
Carl Johan Frederik Splidsboel, 18 år, bogbinderlærling
Ane Thomasine Splidsboel, 16 år
Kristine Oline Antonette Splidsboel, 13 år
Christian Ole Anthon Splidsboel, 12 år
Else Louise Marie Splidsboel, 11 år
Lauritz Virgilius Splidsboel, 7 år

Ved folketællingen i 1890 boede de i Havnen, matrikelnummer 3. Huset var ejet af skomager Th. Splidsboel og enkemadamme Nicolaisen, som boede i stuen.
På 1. sal boede Thomas Splidsboel, Ane Kirstine født Poulsen og den 21-årige ugifte datter Marie Louise Splidsboel

Ved folketællingen i 1901 boede familien på matrikel nummer 3 på Havnen, som var ejet af Skomager Th. Splidsboel og madame Nicolaisen:
Thomas Splidsboel, født den 15.1.1830, gift, husfader, skomagermester, 11 levende børn, 3 døde børn
Ane Kirstine Splidsboel, født den 30.3.1828 i Hove, tilflyttet i 1850, gift, husmoder
Carl Høi, født den 28.2.1968, ugift, svend, skomagersvend
Thyra Anna Jensen, født den 21.1.1877 i Nyborg, ugift, slægtning, midlertidigt nærværende, ellers hjemmehørende i Nyborg

Ved den samme folketælling i 1901 boede Carl Johan Frederik Splidsboel med familien på matrikel nummer 2, på Torvet.

Anne Kirstine Splidsboel, født Poulsdatter, 74 år, døde den 22. februar 1903, og hun blev begravet den 27. februar 1903. Hun var skomager Thomas Splidsboels hustru i Fjordgade [Lemvig, kirkebog for 1896 - 1904 side 196 opslag 197]

Ved folketællingen i 1906 boede Thomas Splidsboel på matrikel nummer 3a i Havnegade i Lemvig:
Thomas Splidsboel, født den 15.1.1830, enkemand, husfader, husejer, skomagermester

Ved folketællingen i 1911 boede Familierne i Havnegade 20, matrikel nr. 2a, begrund, Ejeren var Carl Splidsboel:
Carl J F Splidsboel, født den 23.9.1861 i Lemvig, tilflyttet i 1885 fra Viborg, gift, husfader, bogbinder
Christiane Amalie Splidsboel, født den 28.1.1866 i Viborg, gift, husmoder
Olga Splidsboel, født den 8.11.1890, barn
Saurely Aage Splidsboel, født den 20.11.1899, barn
Thomas Splidsboel, født den 15.1.1830, enkemand, slægtning, skomager
-
Villiam Splidsboel, født den 5.2.1887 i Lemvig, gift, husfader, bogbinder
Maren Splidsboel, født den 27.7.1891 i N. Lem, gift, husmoder
Karla Splidsboel, født den 9.11.1910 i Lemvig, barn

Thomas Splidsboel, 83 år, døde den 16. juli 1913, og han blev begravet den 20. juli 1913. Han var forhenværende skomager og enkemand efter Kirstine, født Poulsen, og han boede i Havnegade 20 [Lemvig, kirkebog for 1911 - 1917 side 136 opslag 139]


Undertegnede oldermand og bisiddere for Skomagerlauget i Viborg

gør vitterligt at Thomas Splidsboel har Iært skomagerprofessionen hos skomagermester Peder Schives enke her i byen, er udskrevet fra lærling og indskrevet som svend den 29. september 1849. I sin læretid har bemeldte Thomas Splidsboel stedse opført sig som en tro og ærekær Iæredreng nok opnar og ansvar, og da han nu af os sit Iærebrev forlanger, han meddeles ham herved sammen til bevis for at han lovlig har Iært sin profession, samt for hans i Iæretiden udviste troskab og gode forhold. Og nu vores hjerteligste og venligste begæring til alle og enhver, forbliver af skomagerprofessionen, at de som altid på det bedste på lovlig måde befordrer og antager, hvilket vi i lignende tilfælde mod beredvillig gentjeneste vil erkende

Til stadfæstelse under vores hænders håndskrift og laugets segl
Viborg Skomagerlaugshus den 13. august 1853
S. Mehlsen, oldermand
Niels Lindholm, P. Hanberg, Christen Hamershøy, Christian Bendix, bisiddere

Kilde: LAV, personarkivet Pr Sp læg 2067. Dette dokument findes hos Rigsarkivet, og det kan findes ved at søge "Thomas Spildsboel" som arkivskaber og "Svendebrev som skomager" som arkivserie. Bemærk at i og l er byttet om i efternavnet. Denne fejl blev lavet, da man skrev registraturen på papir, og fejlen blev gentaget i Daisys database.


Broderbrev for
Herr T. Splidsboel, medlem af Selskabet "De danske Våbenbrødre", stiftet den 10. april 1859.

Overbestyelsen tilkendegiver og med dette åbne brev gør vitterligt, at:

Fædrelandsforsvareren herr Thomas Splidsboel er optaget som medlem i bemeldte Selskab, hvorhos han har forpligtet sig til at holde dets nuværende og fremtidige på generalforsamlingenerne vedtagne love efterrettelig, samt i alle tilfælde Selskabets bedste at fremme og dets skade, så vidt det står til ham at afværge. Thi erklæres han herved for broder i Selskabet "De danske Våbenbrødre", og skal han som følge heraf være delagtig i alle friheder og goder, som måtte være dette broderskab til del, og nyde de æresbevisninger han som broder tilkommer

Overbestyrelsen for Selskabet "De danske Vabenbrødre" København den 1. maj 1865

Kilde: LAV, personarkivet Pr Sp læg 2067


Ansøgning om Erindringmedalje for deltagelse i krigen 1864.

Spørgsmål Svar
Hvad er deres fulde navn? Thomas Splidsboel
Hvilken dag og hvilket år er De født? 15. januar 1830
I hvilken krig har De deltaget? 1864
Ved hvilken afdeling (institution) tjente De dengang? 4. Enfanterie Bataillon
Ved hvilket Companie, Escadron eller batteri stod De? 8. Companie
Hvilket nummer havde De? 541
Fra og til hvilken dag var De tjenestegørende? Fra 18. januar 1864 til 18. maj 1864
Tjenste De som menig eller som befalingsmand? Menig
Blev De såret i krigen? Nej
Har De ligget på lazaret? På hvilket? Nej
Blev De fanget i krigen? Når og hvor? Nej
Har De pension eller invalideforsørgelse?
Hvilket nummer har Deres pensionsbrev?
Nej
Er De medlem af "De danske Våbenbrødres Selskab"?
I hvilken af dettes afdelinger og i hvilket nummer står De?
Ja, Lemvig nr. 6793
Hvilken er Deres nuværende stilling? Skomagermester
Hvor har De nu bopæl? Lemvig
Hvilken er Deres nuværende adresse? Skomager Th. Splidsboel, Lemvig

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 08-Dec-2016