Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Hans - Hans -
- - - -
Jørgen Hansen Johanne Hansdatter
Født:? Født:?
Død: 1769 i Hesselager Død: 1783 i Hesselager
Gift:?
Børn: Karen Jørgensdatter, Gertrud Jørgensdatter, Inger Jørgensdatter, Maren Jørgensdatter og Hans Jørgensen

Skifte nummer 69 efter Jørgen Hansen.

Anno 1769 den 31. januar som var 30th dagen efter dødsfaldet var mødt på højælde og velbårne oberstløjtnant Sehested til Broholm's vegne ridefogeden Niels Linstrup, sammesteds, udi stervboet efter afgangne Jørgen Hansen, som boede og døde udi Hesselagerfor at tage bemeldte afdødes stervbo under lovlig registrering og vurdering til påfølgende skifte og deling imellem bemeldte afdødes efterladte hustru på den ene side og samtidig med hr. afdøde udi ægteskab sammen avlede 5 børn, navnlig:

på den anden side.

På enkens side var såvel som enken selv tilstede som hendes antagne lavværge Poul Jensen af Hesselager, og på de umyndiges vegne var mødt Hans Rasmussen i Hesselager, og er da i overværelse af de to tiltagne mænd, navnlig Niels Krog og Rasmus Krog, begge af Hesselager, forrettet og passeret således som følger. (udelagt her)

Summa boets besvarelse: 163 rigsdaler 2 mark. Boets formue: 119 rigsdaler 3 mark og 3 skilling.

Datum ut supra N. Linstrup
Enken Johanne J. H. D. Hansdatter
Lavværge Poul P. J. S. Jensen
Formynder Hans H. R. S. Rasmussen
Som overværende Niels Krog og Rasmus Krog

[Broholm Gods skifteprotokol nr. 2 side 108 - 111]

Skifte nummer 135 efter Johanne Hansdatter

Anno 1783 den 22. november indfandt sig fogeden Niels Bang fra Broholm på vegne af højædle og velbårne hr. oberstløjnant Sehested med tiltagne tvende mænd, navnlig Rasmus Krog og Niels Krog, begge af Hesselager udi Broholm Gods, hos den af bonde Rasmus Nielsen iboende gård herudi Hesselager for udi stervboen efter hans for nogle dage siden afdøde kone Johanne Hansdatters stervbo at foretage registrering og vurdering til nærmere skifte og deling til sin tid imellem enkemanden Rasmus Nielsen på den ene side og den salige kones børn på den anden side til hvilke arvinger enkemanden er stedfader. Disse arvinger var

Disse arvinger var alle nærværende tillige med enkemanden

Det følgende er udeladt her!

Datum ut supra N. Bang
Arvingerne Niels N. L. S. Larsen
Peder P. N. S. Nielsen
Christen C. R. S. Rasmussen
Som overværende Niels N. K. Krog og Rasmus R. K. Krog

[Broholm Gods Skifteprotokol nummer 2 side 338 - 339]


Ved folketællingen i 1787 boede Peder Nielsen Krog i Hesselager By, Hesselager Sogn:
Peder Nielsen Krog, 48 år, gift, husbond, bonde og gårdbeboer
Zissel Christophersdatter, 35 år, gift, madmoder
Anders Pedersen, 10 år, barn
Kirsten Pedersdatter, 7 år, barn
Dorthe Pedersdatter, 4 år, barn
Johanne Pedersdatter, 1 år, barn
Peder Larsen, 22 år, ugift, tjenestefolk
Karen Andersdatter, 17 år, ugift, tjenestefolk

Ved folketællingen i 1787 boede Gertrud Jørgensdatter hos sin familie i Langå by, Langå Sogn:
Niels Larsen Krog, 25 år, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer
Gertrud Jørgensdatter, 29 år, gift, madmoder
Johanne Nielsdatter, 4 år, datter
Rasmus Madsen, 29 år, ugift, tjenestekarl

Ved folketællingen i 1801 boede Gertrud Jørgensdatter hos sin familie i Langå by, Langå Sogn:
Niels Krog, 40 år, gift, husbonde, gårdfæster
Giertrud Jørgensdatter, 45 år, gift, hans kone
Johanne Nielsdatter, 16 år, barn
Maren Nielsdatter, 12 år, barn
Margrethe Nielsdatter, 8 år, barn
Lars Nielsen, 4 år, barn
Karen Nielsdatter, 2 år, barn
Hans Madsen, 25 år, ugift, tjenestekarl, har ? pass.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 23-Jun-2015